Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược

46 79 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2017, 12:12

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ & TOÀN THỂ HỌC VIÊN Kính chào đồng chí Phó Trưởng ban các đồng chí cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh, Giám đốc, phó Giám đốc, giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Di Linh, Đạ Huoai về thăm dự lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa III/2011 của huyện Đạ Tẻh ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC, BẢO VỆ NỀN ĐỘC LẬP DÂN TỘC Bố cục học Phần I :Đường lối xây dựng, bảo vệ quyền kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược(1945-1954) Chủ trương xây dựng bảo vệ quyền cách mạng (1945-1946) Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) Phần II: Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực thống đất nước (1954 – 1975) Đường lối cách mạng Đảng giai đoạn 1954-1964 Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1965 – 1975 Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi học kinh nghiệm Phần I ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC Chủ trương xây dựng bảo vệ quyền cách mạng (1945-1946) a Hoàn cảnh nước ta sau CM Tháng 8: THUẬN LỢI THẾ GIỚI Hệ thống XHCN Trên giới hình thành Phong trào Dân chủ hoà bình phát triển mạnh mẽ TRONG NƯỚC Chính quyền dân chủ nhân dân thành lập, ND làm chủ đất nước Lực lượng Vũ trang Nhân dân tăng cường NẠN ĐÓI, NẠN DỐT NẶNG NỀ KHÓ KHĂN CHÍNH QUYỀN CÒN NON TRẺ, KINH NGHIỆM QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC CÒN YẾU CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LUÔN TÌM CÁCH CHỐNG PHÁ CM NƯỚC TA Nạn đói năm 1945 – Người chết ngả rạ Nạn nhân đói – xác người gầy khô Người sống – dật dờ bóng ma (Kim Lân) ĐÁNH ĐUỔI BỌN ĐẾ QUỐC XÂM LƯỢC, GIÀNH ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT THẬT SỰ CHO DÂN TỘC NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG XOÁ BỎ TÀN TÍCH PK VÀ NỬA PK LÀM CHO NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG PHÁT TRIỂN CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ NHÂN DÂN, GÂY CƠ SỞ CHO CNXH - Động lực cách mạng: Gồm công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức, tư sản dân tộc thân sĩ yêu nước, tiến - Đặc điểm cách mạng: Là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nhân dân làm động lực, công nông lao động trí thức làm tảng, giai cấp công nhân lãnh đạo - Triển vọng cách mạng: Nhất định đưa VN tiến tới CNXH Giai đoạn 1: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Giai đoạn 2: XOÁ BỎ TÀN TÍCH PK VÀ NỬA PK, THỰC HIỆN NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG, PHÁT TRIỂN KỶ NGHỆ, HOÀN CHỈNH CHẾ ĐỘ DÂN CHỦNHÂN DÂN Giai đoạn 3: XÂY DỰNG CƠ SỞ CHO CNXH, TIẾN LÊN THỰC HIỆN CNXH - Giai cấp lãnh đạo: Giai cấp công nhân - Mục tiêu đảng: Phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chế độ XHCN, để thực tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động tất dân tộc VN - Chính sách Đảng: có 15 sách (SGK trang 84) - Quan hệ quốc tế: VN đứng phe hoà bình dân chủ, tranh thủ giúp đỡ bạn bè quốc tế, đoàn kết V-T-X, V-M-L Bổ sung, phát triển đường lối sách chống thực dân Pháp: - Hội nghị Trung ương lần thứ ( 3/1951) - Hội nghị Trung ương lần thứ (Từ 27/9 -5/10/1951) - Hội nghị Trung ương lần thứ (tháng 1/1953) - Hội nghị Trung ương lần thứ (Tháng 11/1953) (Học viên xem SGK trang 84, 85) Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi học kinh nghiệm KẾT QUẢ Đảng hoạt động công khai, có điều kiện kiện toàn tổ chức, tăng cường lãnh đạo kháng chiến VỀ CHÍNH TRỊ Bộ máy quyền cấp củng cố.Mặt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam thành lập Khối đại đoàn kết toàn dân phát triển lên bước mới, sách ruộng đất triển khai Lực lượng tăng nhanh: Đến cuối 1952 có đại đoàn binh, 01 đại đoàn công binh – pháo binh VỀ QUÂN SỰ Giành nhiều thắng lợi, tiêu diệt nhiều sinh lực địch Giải phóng nhiều vùng đất đai dân cư mở rộng vùng giải phóng Việt Nam Và cho cách mạng Lào Điện Biên Phủ - Chấn động địa cầu Hết lòng tiền tuyến, chiến, thắng Cờ đỏ vàng tung bay hầm Đờcac Giữ vững lập trường kiên kháng chiến đến thắng lợi cuối Đồng thời tán thành thương lượng với Pháp nhằm giải hoà bình vấn đề Việt Nam VỀ NGOẠI GIAO Hiệp định Giơnevơ ký kết, kết thúc thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp quân dân ta Ý nghĩa lịch sử Đối với nước ta: + Làm thất bại chiến tranh xâm lược thực dân Pháp + Làm thất bại âm mưu mở rộng kéo dài chiến tranh đế quốc Mỹ + Kết thúc chiến tranh, lập lại hoà bình Đông Dương + Giải phóng đưa miền Bắc lên CNXH; nâng cao uy tín VN trường quốc tế Đối với quốc tế: + Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc giới + Mở rộng địa bàn, tăng thêm lực lượng cho CNXH cách mạng giới + Góp phần đập tan ách thống trị chủ nghĩa thực dân nước Đông Dương, mở sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ giới Có lãnh đạo vững vàng, đường lối kháng chiến đắn Đảng, có đoàn kết chiến đấu toàn dân NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI Có lực lượng vũ trang gồm thứ quân ngày vững mạnh, chiến đấu dũng cảm, mưu lược, tài trí Có quyền dân chủ nhân dân, dân, dân dân củng cố lớn mạnh Có đoàn kết chiến đấu dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia; có ủng hộ, giúp đỡ bạn bè quốc tế Bài học kinh nghiệm - Đề đường lối cách mạng đắn quán triệt sâu rộng cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực - Kết hợp chẽ, đắn nhiệm vụ CM - Thực phương châm vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng hậu phương ngày vững mạnh - Quán triệt tư tưởng kháng chiến gian khổ lâu dài, phương thực tiến hành chiến tranh đa dạng, linh hoạt, sáng tạo - Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu hiệu lực lãnh đạo Đảng ... cảnh lịch sử: - Pháp phản bội tạm ước 14/9, Đảng ta cử đặc phái viên gặp phía Pháp để đàm phán song kết - Trung ương Đảng định phát động kháng chiến nước để tránh nguy Pháp cướp nước ta lần nửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược, Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược, Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay