Bao bì thủy sản đông lạnh

19 46 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2017, 11:07

Nhóm CHỦ ĐỀ: BAO BÌ THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH Danh sách nhóm : Nguyễn Trí ÁI Đồng Thị Trang Lê Thị Thúy Hường Dương Thị Thu Thảo Đinh Công Thắng Nguyễn Văn Huy Võ Thị Nguyệt Nội dung: Lời mở đầu I Quá trình lạnh đông thực phẩm Lạnh đông thực phẩm Một số thủy sản lạnh đông chủ yếu II Tính chất sản phẩm đông lạnh ảnh hưởng đến bao bì III Yêu cầu vật liệu bao bì lạnh đông IV Tính chất bao bì phù hợp với sản phẩm thủy sản đông lạnh Bao bì PA: bao gói hút chân không Bao bì PA: bao gói thường Bao bì PA kết hợp với khay EPS: bao gói hút chân không Bao bì PA kết hợp với màng nhôm AL bao gói hút chân không Bao bì kết hợp PA + tông + màng AL: bao gói hút chân không Bao bì PE : bao gói thường MỞ ĐẦU Bảo quản lạnh đông thủy sản kéo dài đáng kể thời hạn sử dụng, nhiên chất lượng thực phẩm bị giảm dần theo thời gian.Hạn sử dụng sản phẩm thực phẩm đóng gói phụ thuộc vào chất thực phẩm, môi trường xung quanh bao bì Việc chọn chất liệu bao bì loại bao bì làm cho chất lượng thực phẩm bị giảm sút nhất.Một vấn đề xảy đông lạnh thực phẩm độ ẩm thực phẩm giảm Bên cạnh việc xuất tinh thể đá bao bì Không lượng nhỏ nước chưa bị đông môi trường để xảy phản ứng oxy hóa có hay enzyme Bao bì hàng rào để chống lại tác hai  Đó lý phải chọn chất liệu bao bì loại bao bì dành cho thực phẩm đông lạnh I Quá trình lạnh đông thực phẩm 1) Lạnh đông thực phẩm gì: Đông lạnh phương pháp thuận lợi để bảo toàn chất lượng thực phẩm, bao gồm thực phẩm tươi sống hay qua chế biến, thường áp dụng mặt hàng xuất Bảo quản lạnh đông phương pháp bảo quản nhiệt độ nhiệt độ đông đặc nước thực phẩm, có kèm theo tạo thành tinh thể nước đá Nước thực phẩm có dạng chất hòa tan dạng keo 2) Một số thủy sản lạnh đông chủ yếu: Thủy hải sản: cá, tôm, sò, mực, nghêu, hến… 2) Một số thủy sản lạnh đông chủ yếu Thịt ghẹ đông lạnh II Tính chất sản phẩm đông lạnh ảnh hưởng đến bao bì • • • • • Dễ tan chảy, bảo quản nhiệt độ âm sâu, Sản phẩm đông cứng hấp thụ mùi nhiều sản phẩm có lớp mạ băng dễ vỡ Dễ biến đổi chất lượng, hư hỏng chậm oxy không khí III Yêu cầu vật liệu bao bì lạnh đông  Vật liệu bao bì lạnh đông phải đáp ứng số yêu cầu sau: - Chịu nhiệt độ thấp - Có thể chịu nhiệt độ cao (Những sản phẩm cho vào lò vi ba sôi bao bì) - Không độc không làm cho thực phẩm có mùi vị lạ - Ngăn chặn thất thoát hay xâm nhập nước không khí - Có thể giới hóa, tự động hóa việc chế tạo đóng gói - Có thể trang trí lên bề mặt vật liệu - Không biến đổi tan giá, vận chuyển, phân phối sản phẩm đun IV Tính chất bao bì phù hợp với sản phẩm thủy sản đông lạnh Bao bì PA: bao gói hút chân không Thường sử dụng cho sản phẩm có kích thước lớn có độ cứng vững tốt • Các dạng sản phẩm siêu thị Maximark MỰC KHÔ CÁ BASA CẮT KHÚC CÁ VIÊN BASA CÁ BASA CẮT KHÚC IV Tính chất bao bì phù hợp với sản phẩm thủy sản đông lạnh Bao bì PA: bao gói thường Thường sử dụng cho sản phẩm mạ băng Có ép khí trình bao gói Tôm đông lạnh Mực semi block V Tính chất bao bì phù hợp với sản phẩm thủy sản đông lạnh Bao bì PA kết hợp với khay EPS: bao gói hút chân không Thường sử dụng cho sản phẩm có kích thước nhỏ có độ cứng vững tương đối tốt • Các dạng sản phẩm siêu thị Maximark V Tính chất bao bì phù hợp với sản phẩm thủy sản đông lạnh Bao bì PA kết hợp với màng nhôm AL bao gói hút chân không Sản phẩm bao gói trực tiếp màng nhôm giàn tiếp PA  Thường bao gói cho sản phẩm: - Nhiều chất béo - Cá nguyên - Chế biến trực tiếp bao bì: nướng… Các dạng sản phẩm siêu thị Maximark V Tính chất bao bì phù hợp với sản phẩm thủy sản đông lạnh Bao bì kết hợp PA + tông + màng AL: bao gói hút chân không Các dạng sản phẩm siêu thị Maximark V Tính chất bao bì phù hợp với sản phẩm thủy sản đông lạnh Bao bì PE : bao gói thường Sử dụng để bao gói sản phẩm đông block, semi block sản phẩm đông IQF có mạ băng Block_Frozen_B_Grade_White_Shrimp Cá tra phi lê Cá tra phi lê ... ảnh hưởng đến bao bì III Yêu cầu vật liệu bao bì lạnh đông IV Tính chất bao bì phù hợp với sản phẩm thủy sản đông lạnh Bao bì PA: bao gói hút chân không Bao bì PA: bao gói thường Bao bì PA kết hợp... kết hợp với khay EPS: bao gói hút chân không Bao bì PA kết hợp với màng nhôm AL bao gói hút chân không Bao bì kết hợp PA + tông + màng AL: bao gói hút chân không Bao bì PE : bao gói thường MỞ ĐẦU... quanh bao bì Việc chọn chất liệu bao bì loại bao bì làm cho chất lượng thực phẩm bị giảm sút nhất.Một vấn đề xảy đông lạnh thực phẩm độ ẩm thực phẩm giảm Bên cạnh việc xuất tinh thể đá bao bì Không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao bì thủy sản đông lạnh, Bao bì thủy sản đông lạnh, Bao bì thủy sản đông lạnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay