Ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookie

91 24 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2017, 11:05

TÓM TẮT LUẬN VĂN Mục đích nghiên cứu ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookie nhằm nâng cao giá trị sử dụng hạt bụp giấm, loại hạt thải bỏ có giá trị dinh dưỡng cao chứa thành phần kháng oxy hóa có khả làm giảm cholesterol Luận văn bao gồm nội dung sau: – Khảo sát trình xử lý nguyên liệu – Khảo sát số thông số hóa lý nguyên liệu – Nghiên cứu công thức phối chế cho sản phẩm bánh cookie  Kiểm tra sản phẩm Kết quả: – Phương pháp sấy nhiệt độ nhiệt độ 650C phút loại khoảng 37% lượng vỏ ban đầu, cho hiệu suất thu hồi nội nhũ hạt cao (62.786%) – Hàm lượng protein lipid có hạt bụp giấm loại phần vỏ 24.963 26.065 % – Sản phẩm cuối đánh giá cảm quan người tiêu dùng cho kết tốt, mang tính khả thi cao – Sản phẩm bánh cookie bổ sung hạt bụp giấm có hàm lượng protein cao so với bánh không bổ sung hạt bụp giấm (6.949 >6.084%) LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Ngọc Yên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ với kiến thức chuyên ngành để em có nhiều kiến thức hữu ích tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt luận văn Bên cạnh đó, em cảm ơn cô Nguyễn Thị Nguyên truyền dạy kinh nghiệm, hỗ trợ thiết bị dụng cụ trình nghiên cứu Kế đến em xin bày tỏ lòng biết ơn tập thể quý thầy cô Bộ môn Công nghệ thực phẩm trường Đại học Bách Khoa thành phố HCM - người dẫn dắt, dạy cung cấp cho em kiến thức Đó tảng giúp em hoàn thành tốt luận văn hành trang cho em vững tin bước vào sống Con xin cảm ơn ba mẹ chỗ dựa vững chắc, ủng hộ giúp đỡ Sau cùng, lời cảm ơn chân thành gửi đến bạn Võ Anh Kha người động viên em ,và người bạn phòng thí nghiệm Phan Thị Thủy, Hứa Mỹ Trang, họ người giúp đỡ em suốt khoảng thời gian nghiên cứu luận văn Do vốn kiến thức nhiều hạn chế nên em không tránh khỏi nhiều thiếu sót Em mong dẫn thầy cô Em xin chúc thầy cô lời chúc tốt đẹp công việc sống TPHM, ngày 23 tháng 12 năm 2013 Sinh viên, Nguyễn Ngọc Thanh Trà ii MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi ĐẶT VẤN ĐỀ TỔNG QUAN 2.1 2.1.1 Định nghĩa, phân loại bánh cookie 2.1.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc sản phẩm 2.2 Một số nét bánh cookie Hạt bụp giấm 2.2.1 Thành phần protein hạt bụp giấm 2.2.2 Dầu hạt bụp giấm 2.2.3 Giá trị dinh dưỡng hạt bụp giấm .11 2.2.4 Các hoạt chất có hạt bụp giấm 12 2.2.5 Tinh bột .14 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nguyên liệu 15 3.1.1 Hạt bụp giấm .15 3.1.2 Bột mì 15 3.1.3 Đường 15 3.1.4 Trứng 16 3.1.5 Bơ 16 3.1.6 Shortening 17 3.1.7 Muối 17 3.1.8 Bột .17 3.2 Phương pháp nghiên cứu 18 3.2.1 Mục đích nghiên cứu 18 3.2.2 Sơ đồ nghiên cứu .18 3.3 Tiến hành thí nghiệm .20 3.3.1 Nội dung 1: Khảo sát trình xử lý loại vỏ hạt bụp giấm 20 3.3.2 Nội dung 2: Khảo sát nguyên liệu hạt bụp giấm .22 iii 3.3.3 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 31 4.1 Khảo sát quy trình loại vỏ hạt bụp giấm 31 4.2 Khảo sát nguyên liệu hạt bụp giấm 32 4.2.1 Khảo sát kích thước tỉ lệ thành phần hạt bụp giấm .32 4.2.2 Xác định thông số hóa lý nguyên liệu 33 4.3 Nội dung 3: Khảo sát quy trình chế biến bánh bổ sung hạt bụp giấm 23 Khảo sát quy trình chế biến bánh hạt bụp giấm .35 4.3.1 Lựa chọn thời gian nướng bánh chuẩn 35 4.3.2 Khảo sát tỉ lệ bổ sung bột hạt bụp giấm 36 4.3.3 Khảo sát tỷ lệ bơ 48 4.3.4 Kiểm tra chất lượng sản phẩm 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO .59 PHỤ LỤC 63 iv DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình Sơ đồ nghiên cứu 19 Hình Quy trình loại vỏ hạt bụp giấm 20 Hình 3 Quy trình chế biến bánh chuẩn 23 Hình Hiệu suất thu hồi theo phương pháp xử lý 31 Hình Đánh giá cảm quan theo tỉ lệ bổ sung hạt bụp giấm 37 Hình Biểu đồ thể độ cứng độ ẩm bột nhào 41 Hình 4 Kết khảo sát cấu trúc bột nhào theo hàm lượng bổ sung hạt bụp giấm 41 Hình Biểu đổ độ ẩm độ cứng bánh theo tỉ lệ hàm lượng bổ sung hạt bụp giấm .44 Hình Khối lượng bánh theo tỉ lệ bổ sung hạt bụp giấm 45 Hình Kích thước bánh theo tỉ lệ bổ sung hạt bụp giấm 46 Hình Kết đánh giá cảm quan cho bánh bổ sung hạt bụp giấm 47 Hình Độ cứng bánh theo tỉ lê bơ 49 Hình 10 Độ ưa thích bánh theo tỉ lệ bơ .50 Hình 11 Hàm lượng protein tổng bánh chuẩn bánh hạt bụp giấm 52 Hình 12 Đánh giá cảm quan cho bánh hạt bụp giấm .53 Hình 13 Quy trình chế biến bánh hạt bụp giấm 56 Hình Sản phẩm bánh cookie hạt bụp giấm .57 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thành phần hóa học nguyên hạt bụp giấm (% w/w) Bảng 2.2 Thành phần acid amin hạt bụp giấm 10 Bảng 3.1 Tiêu chuẩn chất lượng bột mì Interflour 15 Bảng 3.2 Tiêu chuẩn chất lượng đường tinh luyện Biên Hòa .16 Bảng 3 Yêu cầu kỹ thuật trứng gà tươi (TCVN 1858-86) 16 Bảng Yêu cầu kỹ thuật bơ 16 Bảng Yêu cầu kỹ thuật shortening 17 Bảng Chỉ tiêu muối ăn .17 Bảng Các thời gian nướng khác 25 Bảng Lượng hạt bụp giấm thay đổi 26 Bảng Lượng hạt bụp giấm thay đối 27 Bảng 10 Lượng bơ thay đổi .28 Bảng 1Ảnh hưởng phương pháp xử lý nguyên liệu đến hiệu suất thu hồi 31 Bảng Kết khảo sát kích thước thành phần hạt bụp giấm 33 Bảng Kết khảo sát thông số hóa lý hạt bụp giấm .34 Bảng 4 Kết khảo sát kích thước thành phần hạt bụp giấm 35 Bảng Đánh giá cảm quan cho mẫu bánh M0, M1, M2, M3, M4 .36 Bảng Kết đánh giá cảm quan cho bánh bổ sung hạt bụp giấm 37 Bảng Kết khảo sát độ ẩm bột nhào 39 Bảng Kết khảo sát cấu trúc bột nhào theo hàm lượng bổ sung hạt bụp giấm 40 Bảng Kết khảo sát độ ẩm độ cứng bánh theo tỉ lệ bổ sung hạt bụp giấm .43 Bảng 10 Kết khảo sát khối lượng, kích thước bánh theo tỉ lệ bổ sung hạt bụp giấm 45 Bảng 11 Kết đánh giá cảm quan cho bánh bổ sung hạt bụp giấm .47 Bảng 12 Kết khảo sát ảnh hưởng bơ đến độ cứng bánh 49 Bảng 13 Kết khảo sát ảnh hưởng bơ đến độ ưa thích bánh 50 Bảng 14 Kết khảo sát protein tổng bánh hạt bụp giấm 51 Bảng 15 Kết kiểm tra vi sinh bánh hạt bụp giấm 52 Bảng 16 Kết đánh giá cảm quan bánh hạt bụp giấm 53 Bảng 17 Công thức thành phần nguyên liệu bánh hạt bụp giấm 55 vi ĐẶT VẤN ĐỀ Bụp giấm hay gọi hồng hoa, tên tiếng anh thông dụng roselle (Hibiscus sabdariffa Linn) loại thảo dược mọc thành bụi sinh trưởng quốc gia có khí hậu nhiệt đới cận nhiệt đới bao gồm Việt Nam Loại thường trồng lấy đài hoa để làm trà thảo mộc, nước uống giải khát, mứt jelly Ở Nam Nigeria, hạt bụp giấm lên men xem gia vị chế biến số ăn [1] Trong năm gần có vài nghiên cứu hạt bụp giấm tiến hành, kết cho thấy hạt bụp giấm thật có nhiều lợi ích đáng kể Dựa vào kết phân tích thành phần hạt bụp giấm cho thấy hạt chứa lượng giàu thành phần dinh dưỡng, đặc biệt protein, dầu chất xơ [2] Và bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu hạt tiến hành kết luận chiết xuất từ hạt bụp giấm có hoạt tính chống oxi hóa cao γ-tocopherol hợp chất phenolic [3] [4] Đã có nghiên cứu cho hạt bụp giấm có khả giảm hàm lượng cholesterol máu [5] Tuy nhiên, Việt Nam thường sau tách đài, hạt bụp giấm loại thường thải bỏ sau mùa vụ Những nghiên cứu kể cho thấy hạt bụp giấm tiềm chứa nhiều thành phần dinh dưỡng cao có ích ứng dụng vào ngành công nghệ chế biến thực phẩm Trong nghiên cứu này, giả thiết đưa ứng dụng bổ sung hạt bụp giấm vào công nghệ chế biến bánh cookie nhằm bổ sung protein giá trị dinh dưỡng cao thành phần kháng oxi hóa, giàu vitamin E từ dầu hạt bụp giấm Bánh cookie sản phẩm quen thuộc ưa chuộng Việt Nam giới tính tiện dụng giá phù hợp Nhu cầu sử dụng sử dụng bánh nước đa dạng phong phú Việc ứng dụng không đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng giá trị dinh dưỡng, mà kinh tế nông nghiệp góp phần nâng cao chất lượng sử dụng, xử lý nguồn phế thải góp phần tăng thu nhập cho người nông dân Bài nghiên cứu khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng hạt đưa điều kiện, phương thức xử lý hạt nguyên liệu Bên cạnh đó, khảo sát yếu tổ ảnh hưởng hạt vào sản phẩm tiến hành để đưa hàm lượng bổ sung thích hợp TỔNG QUAN 2.1 Một số nét bánh cookie 2.1.1 Định nghĩa, phân loại bánh cookie Bánh bích quy dạng sản phẩm nướng có kích thước nhỏ, độ ẩm thấp nên giòn xốp Các nguyên liệu để sản xuất bánh bột mì, muối, đường nước Để tăng giá trị cảm quan, bổ sung thêm trứng, sản phẩm từ sữa, chất béo, chất phụ gia nguyên liệu khác [6] Trong ngành công nghệ sản xuất bánh bích quy chia thành hai nhóm nhóm bánh bích quy làm từ bột nhào dai (hard dough hay developed dough) nhóm bánh bích quy làm từ bột nhào xốp (short dough) [6] Bánh cookie thuộc nhóm bánh xốp (short-dough) Sản phẩm thuộc nhóm thường phân biệt với nhóm khác qua bột nhào, bột nhào loại bánh thiếu dai đàn hồi Bột mì hay loại bột khác thành phần nguyên liệu chủ yếu, hàm lượng chất béo dung dịch đường có mặt bột nhào tạo nên cấu trúc bột nhào mềm, dính hình thành mạng gluten giảm tối thiểu Cấu trúc bánh cookie loại gồm hỗn hợp protein, tinh bột tinh thể đường Trong bột nhào ma trận protein liên tục chất béo tồn dạng hạt cầu béo lớn khối (giọt) lớn dính liền với khối protein tinh bột Cấu trúc loại bánh thô có bọt khí hình thành suốt trình nướng [7] Bánh cookie phân loại theo phương pháp tạo cookie dạng thanh, cookie tạo hình cách ép đùn, cookie tạo hình cách nặn, cookie tạo hình máy ép, cookie dạng cuộn Ngoài cookie thể phân loại theo tính chất đặc biệt như: cookie calori, cookie không béo hay cookie giàu xơ… [8] 2.1.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc sản phẩm Các đặc tính chủ yếu liên quan đến chất lượng bánh cookie cấu trúc, màu sắc mùi vị Có nhiều yếu tố ảnh hưởng lên cấu trúc bánh như: thành phần nguyên liệu, hàm lượng sử dụng, trình nhào trộn, nhiệt độ thời gian nướng, độ ẩm phương pháp bảo quản 2.1.2.1 Ảnh hưởng thành phần nguyên liệu đến cấu trúc bánh  Bột mì Bột mì thành phần chủ yếu bánh cookie Bột mì không ảnh hưởng mùi vị đến sản phẩm góp phần tạo nên cấu trúc, độ cứng hình dạng bánh Những ảnh hưởng bột mì mức độ tùy thuộc vào hàm lượng béo đường loại bánh khác cách thức trộn bột nhào Tính chất chủ yếu bột mì cần quan tâm hàm lượng chất lượng protein bột mì mạng gluten hình thành trộn bột mì với nước Tùy loại bánh mức độ yêu cầu phát triển mạng gluten mà sử dụng loại bột mì có hàm lượng protein thích hợp Bánh cookie, bột nhào mềm, hạn chế hình thành mạng gluten nên sử dụng bột mì có protein < % [7]  Chất béo Chất béo thành phần cần thiết sản xuất bánh cookie thành phần quan trọng sau bột mì đường Chất béo thể chức cấu trúc bột nhào Trong trình cookie nhào trộn bột nhào, có cạnh tranh bề mặt bột mì pha nước pha béo Nước hay dung dịch đường tương tác với protein bột mì để hình thành nên mạng lưới dính liền, dai gọi mạng gluten Khi chất béo phủ lên bột mì, mạng lưới bị phá vỡ tính liên tục tính chất cảm quan sau nướng bánh cứng, mềm có khuynh hướng tan miệng Nếu hàm lượng chất béo cao, chức bôi trơn bột nhào thể rõ rệt, cần nước chí không cần nước, mạng gluten hình thành trương nở, hồ hóa tinh bột giảm tạo cấu trúc mềm Bột nhào dễ dàng đứt gãy kéo, ta kéo đoạn ngắn Do chất béo giúp làm xốp bánh cookie Loại lượng chất béo sử dụng có ảnh hưởng lớn lên tác dụng làm xốp ảnh hưởng lớn lên chất lượng bánh cookie Đối với bánh cookie, loại chất béo không ảnh hưởng quan trọng lượng chất béo công thức ảnh hưởng lên độ nở bánh cookie tăng hàm lượng chất béo độ bột nhào giảm [7] Khi hàm lượng đường cao, trình nướng, chất béo kết hợp ngăn cản đường trở thành khối cứng suốt nguội Nghiên cứu hình thành cấu trúc lỗ hổng bánh trình nướng cho thấy, chất béo có khuynh hướng kìm hãm lan truyền khí qua thành tế bào suốt giai đoạn tới hạn trình nướng giai đoạn nhiệt độ khoảng 38 – 580C, bột nhào trở nên mềm trước hạt tinh bột từ mạng gluten hấp thu nước trương nở làm cho mạng gluten trở nên dai Sự ổn định bọt khí tạo nên cấu trúc tốt Nhiều nghiên cứu gần cho thấy trình làm bột nhào, tinh thể béo dạng bán rắn tách khỏi pha lỏng bị bao bọc màng protein Màng protein cho phép số lượng lớn tinh thể gắn kết với bọt khí Trong trình nướng, tinh thể béo tan chảy màng protein gắn chặt bề mặt bọt khí thể chúng giãn ra, làm bền bọt tinh thể nhỏ có ảnh hưởng lớn đến thuộc tính học trình nướng Điều giải thích lý bột nhào làm từ chất béo dạng bán rắn tạo cấu trúc tốt so với chất béo dạng lỏng nướng [7]  Đường Đường góp phần tạo nên cấu trúc, hương, vị màu sắc cho bánh cookie Hàm lượng, kích thước hạt loại đường sử dụng có ảnh hưởng lên chất lượng bánh cookie Hàm lượng đường tan vào dung dịch tùy thuộc vào kích thước hạt đường, ảnh hưởng lên độ nở bánh cookie thuộc tính học bột nhào Đường coi tác nhân hạn chế hình thành mạng gluten cạnh tranh nước mà lẽ hấp thu gluten [7] Đường bột nhào bánh cookie tan hoàn toàn tan phần tùy vào lượng nước có bột nhào sau kết tinh lại tạo thành dạng tinh thể vô định hình sau nướng Chính đường có ảnh hưởng mạnh mẽ lên cấu trúc bánh cookie Nếu hàm lượng đường saccharose bánh cao bánh cứng Kích thước tinh thể đường tỉ lệ hòa tan chúng bột nhào làm nóng lên lò nướng ảnh hưởng đến độ nở bột nhào xốp (short dough) nướng ảnh hưởng đến hình dạng, độ giòn bánh thành phẩm Khi đường tan hòa vào pha lỏng bột nhào đến lúc dung dịch đường bão hòa, lượng PHIẾU HƯỚNG DẪN Bạn nhận mẫu gồm mẫu thử ly nước vị Bạn cần vị trước thử, sau bạn cần thử nuốt hết mẫu theo thứ tự từ trái qua phải Giữa lần thử mẫu, bạn cần vị lần Sau bạn đánh giá cho điểm mẫu thử theo mức độ ưa thích bạn dựa thang cho điểm phiếu trả lời Bạn phải đưa câu trả lời bạn câu trả lời xác Sau bảng gợi ý tiêu đánh giá mẫu thử: Điểm Thuộc tính Hình thái Màu Hoàn hảo, điển Màu vàng đẹp hình bánh đặc trưng cookie bánh cookie, đồng Điển hình Màu vàng đặc bánh cookie, trưng bánh sai cookie, đồng khác Điển hình Màu vàng, bánh cookie, đồng có sai khác nhỏ Sai khác khó Màu vàng, thấy có không đồng khuyết tật nhỏ Sai khác nhận Màu không đặc thấy trưng có khuyết tật không đồng nhỏ Khuyết tật Màu không đặc nhận thấy trưng, biến đổi nhận Khuyết tật Biến đổi màu nặng nhiều Khuyết tật Biến đổi màu nặng nhiều Biến đổi hình Biến đổi màu thái hoàn toàn hoàn toàn Mùi Mùi thơm, đặc trưng bánh cookie, hài hòa Mùi đặc trưng bánh cookie, hài hòa Vị Vị hoàn toàn đặc trưng bánh cookie, hài hòa Vị đặc trưng, hài hòa Vẫn mùi Có vị đặc trưng đặc trưng Mùi nhạt Vị nhạt Không có mùi Không có vị đặc trưng, có đặc trưng, có vị mùi lạ lạ Có mùi lạ nhẹ Có vị lạ nhẹ Có mùi lạ nồng Có vị lạ mạnh Có mùi khó Có vị khó chịu chịu Hoàn toàn có Hoàn toàn có mùi khó chịu vị khó chịu *Chú ý: Các bạn điền số dĩa đựng mẫu vào phiếu trả lời.Ghi vào ô nhận xét có Chân thành cảm ơn bạn ! 71 PHIẾU TRẢ LỜI Họ tên cảm quan viên: Ngày thử: -Mẫu: Tên tiêu Điểm Hình thái Màu Mùi Vị Mẫu: Tên tiêu Điểm Hình thái Màu Mùi Vị Mẫu: Tên tiêu Điểm Hình thái Màu Mùi Vị Mẫu: Tên tiêu Điểm Hình thái Màu Mùi Vị Mẫu: Tên tiêu Điểm Hình thái Màu Mùi Vị Nhận xét Nhận xét Nhận xét Nhận xét Nhận xét 72 7.2.2 Thí nghiệm khảo sát tỉ lệ bơ PHIẾU HƯỚNG DẪN Bạn nhận mẫu gồm mẫu thử ly nước vị Bạn cần vị trước thử, sau bạn cần thử nuốt hết mẫu theo thứ tự từ trái qua phải Giữa lần thử mẫu, bạn cần vị lần Sau bạn đánh giá cho điểm mẫu thử theo mức độ ưa thích bạn dựa thang cho điểm phiếu trả lời Thang cho điểm: – Cực kỳ ghét – Tương đối ghét – Thích – Rất ghét – Không thích không ghét – Rất thích – Ghét – Tương đối thích – Cực kỳ thích Bạn phải đưa câu trả lời bạn câu trả lời xác *Chú ý: Các bạn điền số dĩa đựng mẫu vào phiếu trả lời.Ghi vào ô nhận xét có Chân thành cảm ơn bạn ! PHIẾU TRẢ LỜI Họ tên cảm quan viên: Ngày thử: -Mẫu Điểm ưu thích Nhận xét 73 7.2.3 Thí nghiệm đánh giá độ ưa thích sản phẩm PHIẾU HƯỚNG DẪN Bạn nhận mẫu gồm mẫu thử ly nước vị Bạn cần vị trước thử, sau bạn cần thử nuốt hết mẫu theo thứ tự từ trái qua phải Giữa lần thử mẫu, bạn cần vị lần Sau bạn đánh giá cho điểm mẫu thử theo mức độ ưa thích bạn dựa thang cho điểm phiếu trả lời Thang cho điểm: – Cực kỳ ghét – Tương đối ghét – Thích – Rất ghét – Không thích không ghét – Rất thích – Ghét – Tương đối thích – Cực kỳ thích Bạn phải đưa câu trả lời bạn câu trả lời xác *Chú ý: Các bạn điền số dĩa đựng mẫu vào phiếu trả lời.Ghi vào ô nhận xét có Chân thành cảm ơn bạn ! PHIẾU TRẢ LỜI Họ tên cảm quan viên: Ngày thử: -Mẫu: Tên tiêu Điểm Hình thái Màu Mùi Vị Nhận xét Mẫu: Tên tiêu Điểm Hình thái Màu Mùi Vị Nhận xét 74 7.3 KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU Bảng Kết phân tích ANOVA chiều hiệu suất thu hồi hạt bụp giấm cách xử lý nguyên liệu khác Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm 21.0336 Trong nhóm 2.36497 Tổng số 23.3986 10.5168 0.788324 13.34 0.0321 Bảng Kết phân tích ANOVA chiều độ ẩm hạt bụp giấm cách xử lý nguyên liệu khác Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm 1.44856 Trong nhóm 1.1106 Tổng số 2.55916 1.44856 0.138825 10.43 0.0121 Bảng Kết khảo sát kích thước nguyên liệu Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) Chiều dày (mm) TB SD RSD(%) 5.21 0.328 6.296 4.37 0.333 7.62 2.27 0.323 14.229 Bảng Kết phân tích ANOVA chiều đường tổng mẫu hạt bụp giấm khác Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm 30.0014 Trong nhóm 2.81106 Tổng số 32.8124 12 15 10.0005 0.234255 42.69 0.0000 Bảng Kết phân tích ANOVA chiều đường khử mẫu hạt bụp giấm khác Nguồn phương sai Tổng phương bình Bậc Giữa nhóm 0.309692 Trong nhóm 0.0027725 Tổng số 0.312465 tự Trung phương bình 0.309692 0.00138625 75 bình Kiểm F định Giá P 223.40 trị 0.0044 Bảng Kết phân tích ANOVA chiều hình thái mẫu bánh M0, M1, M2, M3, M4 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm 25.6444 Trong nhóm 104.667 Tổng số 130.311 40 44 6.41111 2.61667 2.45 0.0616 Bảng 7 Kết phân tích ANOVA chiều màu sắc mẫu bánh M0, M1, M2, M3, M4 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm 34.0889 Trong nhóm 77.5556 Tổng số 111.644 40 44 8.52222 1.93889 4.40 0.0049 Bảng Kết phân tích ANOVA chiều mùi mẫu bánh M0, M1, M2, M3, M4 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 24.5778 60.2222 84.8 40 44 6.14444 1.50556 4.08 0.0072 Bảng Kết phân tích ANOVA chiều vị mẫu bánh M0, M1, M2, M3, M4 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 9.68889 61.1111 70.8 40 44 2.42222 1.52778 1.59 0.1969 Bảng 10 Kết phân tích ANOVA chiều độ ẩm bột nhào mẫu M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm 0.946078 Trong nhóm 0.421452 Tổng số 1.36753 10 14 0.236519 0.0421452 76 5.61 0.0124 Bảng 11 Kết phân tích ANOVA chiều độ cứng bột nhào mẫu M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 1002.43 1325.95 2328.38 10 14 250.608 132.595 1.89 0.1888 Bảng 12 Kết phân tích ANOVA chiều độ cố kết bột nhào mẫu M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 0.0136933 0.0148 0.0284933 10 14 0.00342333 0.00148 2.31 0.1287 Bảng 13 Kết phân tích ANOVA chiều độ bám dính bột nhào mẫu M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 70624.3 6848.98 77473.2 10 14 17656.1 684.898 25.78 0.0000 Bảng 14 Kết phân tích ANOVA chiều độ đàn hồi bột nhào mẫu M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 8.34244 0.7768 9.11924 10 14 2.08561 0.07768 26.85 0.0000 Bảng 15 Kết phân tích ANOVA chiều độ ẩm mẫu bánh M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 0.18197 0.407922 0.589892 10 14 0.0454925 0.0407922 77 1.12 0.4020 Bảng 16 Kết phân tích ANOVA chiều khối lượng mẫu bánh M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 1.36844 0.813773 2.18222 35 39 0.342111 0.0232506 14.71 0.0000 Bảng 17 Kết phân tích ANOVA chiều chiều dày mẫu bánh M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm 2.54 Trong nhóm 3.6 Tổng số 6.14 20 24 0.635 0.18 3.53 0.0247 Bảng 18 Kết phân tích ANOVA chiều đường kính mẫu bánh M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm 0.0344 Trong nhóm 0.084 Tổng số 0.1184 20 24 0.0086 0.0042 2.05 0.1262 Bảng 19 Kết phân tích ANOVA chiều tỉ lệ mở rộng mẫu bánh M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 6.4555 9.255 15.7105 20 24 1.61387 0.46275 3.49 0.0257 Bảng 20 Kết phân tích ANOVA chiều hình thái mẫu bánh M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm 111.027 Trong nhóm 218.367 Tổng số 329.393 145 149 27.7567 1.50598 78 18.43 0.0000 Bảng 21 Kết phân tích ANOVA chiều màu sắc mẫu bánh M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 82.1733 302.367 384.54 145 149 20.5433 2.08529 9.85 0.0000 Bảng 22 Kết phân tích ANOVA chiều mùi mẫu bánh M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 38.0933 364.6 402.693 145 149 9.52333 2.51448 3.79 0.0058 Bảng 23 Kết phân tích ANOVA chiều vị mẫu bánh M0, M5, M6, M7, M8 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 83.4267 466.867 550.293 145 149 20.8567 3.21977 6.48 0.0001 Bảng 24 Kết phân tích ANOVA chiều độ cứng mẫu bánh B35, B40, B45, B50 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 115074 19328.2 134402 11 38358.0 2416.02 15.88 0.0010 Bảng 25 Kết phân tích ANOVA chiều độ ưa thích mẫu bánh B35, B40, B45, B50 Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 8.52778 35.7778 44.3056 32 35 2.84259 1.11806 79 2.54 0.0737 Bảng 26 Kết phân tích ANOVA chiều protein tổng bánh chuẩn bánh hạt bụp giấm Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm 2.24554 Trong nhóm 4.31445 Tổng số 6.55999 10 11 2.24554 0.431445 5.20 0.0457 Bảng 27 Kết phân tích ANOVA chiều hình thái bánh chuẩn bánh hạt bụp giấm Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 1.35 76.8333 78.1833 58 59 1.35 1.32471 1.02 0.3169 Bảng 28 Kết phân tích ANOVA chiều màu sắc bánh chuẩn bánh hạt bụp giấm Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 14.0167 72.9667 86.9833 58 59 14.0167 1.25805 11.14 0.0015 Bảng 29 Kết phân tích ANOVA chiều mùi bánh chuẩn bánh hạt bụp giấm Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm 0.0666667 Trong nhóm 76.5333 Tổng số 76.6 58 59 0.0666667 1.31954 0.05 0.8229 Bảng 30 Kết phân tích ANOVA chiều vị bánh chuẩn bánh hạt bụp giấm Nguồn phương sai Tổng bình phương Bậc tự Trung bình bình phương Kiểm định F Giá trị P Giữa nhóm Trong nhóm Tổng số 3.26667 61.6667 64.9333 58 59 3.26667 1.06322 80 3.07 0.0849 7.4 Kết đo cấu trúc Hình 4Trạng thái cấu trúc bột nhào bánh chuẩn Hình 5Trạng thái cấu trúc bột nhào có hàm lượng hạt bụp giấm bổ sung 5% Hình 6Trạng thái cấu trúc bột nhào có hàm lượng hạt bụp giấm bổ sung 7.5% 81 Hình 7Trạng thái cấu trúc bột nhào có hàm lượng hạt bụp giấm bổ sung 10% Hình 8Trạng thái cấu trúc bột nhào có hàm lượng hạt bụp giấm bổ sung 12.5% Hình 9Trạng thái cấu trúc bánh chuẩn 82 Hình 10Trạng thái cấu trúc bánh có hàm lượng hạt bụp giấm bổ sung 5% Hình 11Trạng thái cấu trúc bánh có hàm lượng hạt bụp giấm bổ sung 7.5% Hình 12Trạng thái cấu trúc bánh có hàm lượng hạt bụp giấm bổ sung 10% 83 Hình 13Trạng thái cấu trúc bánh có hàm lượng hạt bụp giấm bổ sung 12.5% Hình 14Trạng thái cấu trúc bánh có tỉ lệ bơ 35% Hình 15Trạng thái cấu trúc bánh có tỉ lệ bơ 40% 84 Hình 16Trạng thái cấu trúc bánh có tỉ lệ bơ 45% Hình 17Trạng thái cấu trúc bánh có tỉ lệ bơ 50% 85 ... tocopherol Các acid gallic, protocatechuic, phydroxybenzoic, vanillic, caffeic, syringic, pcoumaric ferulic tìm thấy dầu hạt Trong số đó, acid vanillic thành phần dầu Dầu hạt chứa nhiều tocopherol với... bánh bổ sung hạt bụp giấm  Quy trình công nghệ chế biến bánh chuẩn dự kiến Bột mì, muối, bột nổi, vani Trứng gà, đường, bơ, shortening Trộn Đánh t = phút Nhào trộn t =20 phút Ủ phút Tạo hình Phủ... Thuyết minh quy trình công nghệ chế biến bánh hạt bụp giấm  Trộn bột Bột mì trộn với bột nổi, vani muối 23  Nhào trộn Dùng máy đánh trứng đánh trứng gà, sau cho đường xay vào trứng tiếp tục
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookie, Ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookie, Ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookie

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay