Slide bảo vệ đồ án thiết kế website tin tức

38 820 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2017, 01:34

Slide bảo vệ dự án thiết kế website tin tức công nghệ. Thứ tự trình bày một buổi bảo vệ dự án thiết kế website trong thực tế. Đồ án xây dựng web site bằng ngôn ngữ php và sử dụng framword Laravel. Có các chức năng đầy đủ của một website tin tức DỰ ÁN WEBSITE TIN TỨC CÔNG NGHỆ NHÓM – GV: TRẦN HỮU THIỆN NỘI DUNG Ý TƯỞNG THIẾT KẾ GIAO DIỆN CƠ SỞ DỮ LIỆU DEMO LOGO PHẦN 1: Ý TƯỞNG  Ý tưởng thiết kế website tin tức công nghệ  Nội dung tin tức: lĩnh vực CNTT  Ngôn ngữ thiết kế: PHP  Sử dụng framwork Laravel LOGO SỐ LIỆU THỐNG Mục đích đọc báo Mức tiếp cận internet VN Mức tiếp cận internet Châu Á 87% 48% Số liệu 38% Việt Nam có tỷ lệ người sử dụng internet để đọc báo cao 2015 2015 2015 Biểu đồ sử dụng internet VN năm 2015 LOGO SỐ LIỆU THỐNG Sự phát triển ngày tăng ngành CNTT Việt Nam 45% • Trước 2009: tỷ lệ tăng trưởng: 15% • Năm 2009: tỷ lệ tăng trưởng: 18% • Năm 2012: tỷ lệ tăng trưởng: 27% • Năm 2015: tỷ lệ tăng trưởng: 45% 2015 27% 2012 18% 15% Biểu đồ thực trạng tăng trưởng CNTT VN 2009 LOGO PHẦN 2: THIẾT KẾĐỒ CHỨC NĂNG HỆ THÔNG (USE CASE) MÔ HÌNH THIẾT KẾ (MOCKUP) SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (FLOWCHART) SƠ ĐỒ TƯƠNG TÁC THEO THỜI GIAN (SEQUENCE DIAGRAM) LOGO CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ USE CASE  Đăng ký:  Đối tượng: khách  Đăng nhập:  Đối tượng: người dùng Use Case đăng ký, đăng nhập LOGO CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ MOCKUP: ĐĂNG KÝ LOGO CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ MOCKUP: ĐĂNG NHẬP LOGO CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ FLOWCHART ĐĂNG KÝ LOGO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ BÌNH LUẬN FLOWCHART QUẢN LÝ BÌNH LUẬN LOGO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ BÌNH LUẬN SEQUENCE DIAGRAM BÌNH LUẬN LOGO PHẦN 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU LOGO PHẦN 4: GIAO DIỆN  TRANG CHỦ LOGO PHẦN 4: GIAO DIỆN  TRANG CON  ĐĂNG KÝ LOGO PHẦN 4: GIAO DIỆN  TRANG CON  ĐĂNG NHẬP LOGO PHẦN 4: GIAO DIỆN  TRANG CON  BÀI VIẾT LOGO GIAO DIỆN  TRANG CON  TÌM KIẾM  XEM CHUYÊN MỤC LOGO GIAO DIỆN  TRANG QUẢN TRỊ  QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN LOGO GIAO DIỆN  TRANG QUẢN TRỊ  QUẢN TRỊ BÀI VIẾT LOGO GIAO DIỆN  TRANG QUẢN TRỊ  THÊM BÀI VIẾT LOGO GIAO DIỆN  TRANG QUẢN TRỊ  QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC LOGO DEMO A C B LOGO PHẦN 5: Q & A LOGO COMPANY LOGO Thank You! ...NỘI DUNG Ý TƯỞNG THIẾT KẾ GIAO DIỆN CƠ SỞ DỮ LIỆU DEMO LOGO PHẦN 1: Ý TƯỞNG  Ý tưởng thiết kế website tin tức công nghệ  Nội dung tin tức: lĩnh vực CNTT  Ngôn ngữ thiết kế: PHP  Sử dụng... 2012 18% 15% Biểu đồ thực trạng tăng trưởng CNTT VN 2009 LOGO PHẦN 2: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG HỆ THÔNG (USE CASE) MÔ HÌNH THIẾT KẾ (MOCKUP) SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (FLOWCHART) SƠ ĐỒ TƯƠNG TÁC THEO... 87% 48% Số liệu 38% Việt Nam có tỷ lệ người sử dụng internet để đọc báo cao 2015 2015 2015 Biểu đồ sử dụng internet VN năm 2015 LOGO SỐ LIỆU THỐNG KÊ Sự phát triển ngày tăng ngành CNTT Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bảo vệ đồ án thiết kế website tin tức, Slide bảo vệ đồ án thiết kế website tin tức, Slide bảo vệ đồ án thiết kế website tin tức, PHẦN 2: THIẾT KẾ, CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ, CHỨC NĂNG ĐĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ BÌNH LUẬN, PHẦN 4: GIAO DIỆN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn