Bài 17. Một số chức năng khác

19 710 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:26

Giáo viên: Đinh Huy Lưu Lớp: 10C17 Tiết CT: 47 Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 Tiết 47. 1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH ? Hãy nhận xét về cách trình bày các mục trong văn bản sau: NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 Tiết 47. 1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH Cách 1 : Chọn Format  Bullets and Numbering NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 Tiết 47. 1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH Cách 1 : Chọn Format  Bullets and Numbering Đánh số thứ tựDạng kí hiệu Chọn dạng có sẵn Tùy chọn NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 Tiết 47. 1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH Cách 1 : Chọn Format  Bullets and Numbering Cách 2 : Chọn trên thanh công cụ định dạng Numbering (Đánh số thự tự) Bulletts (Đánh kí hiệu) Chú ý: Khi bỏ định dạng kiểu danh sách ta chỉ cần chọn phần văn bản đó rồi nháy nút lệnh tương ứng . NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 Tiết 47. ! Kinh nghiệm Để liệt kê hoặc đánh số thứ tự cho các đoạn văn bản, ta nhập đầy đủ nội dung của các đoạn đó rồi thực hiện định dạng theo từng cấp. Như vậy văn bản sẽ đều, đẹp và chính xác. 1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 Tiết 47. 2. NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG • Word ngắt trang tự động. Word ngắt trang tự động. • Chỉ thực hiện ngắt trang thủ công trong những trường Chỉ thực hiện ngắt trang thủ công trong những trường hợp sau: hợp sau: a. Ngắt trang: NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 Tiết 47. 2. NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG a. Ngắt trang: Thực hiện ngắt trang như sau : * Đặt con trỏ văn bản ở vị trí muốn ngắt trang * Chọn lệnh Insert  Break * Chọn Page break * Chọn OK Phím tắt: Nhấn Ctrl + Enter để ngắt trang tại vị trí con trỏ văn bản. NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 Tiết 47. 2. NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG b. Đánh số trang: ? Khi nào thì đánh số trang cho văn bản? Lợi ích của việc đánh số trang? NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 Tiết 47. 2. NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG b. Đánh số trang: Thực hiện đánh số trang như sau: * Chọn lệnh Insert  Page Numbers Vị trí số trang hiện ra Căn lề (trái, phải, giữa) Đánh số trang đầu tiên Vị trí (đầu trang, cuối trang) Định dạng khác NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG MINH HỌA [...]...Tiết 47 2 NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG b Đánh số trang: ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 ? Hãy tìm cách đánh số trang văn bản theo mẫu: Tiết 47 3 IN VĂN BẢN a Xem trước khi in: ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 ? Tại sao... khi in: ĐỊNH DẠNG Cách 1 : Chọn File  Print Preview NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN MINH HỌA Cách 2 : Nháy nút lệnh Print Preview trên thanh cơng cụ Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 Tiết 47 3 IN VĂN BẢN a Xem trước khi in: ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 Chọn số trang trên màn hình Đóng cửa sổ Tỷ lệ thu nhỏ Tiết 47 3 IN VĂN... File  Print NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview Cách 2 : Nhấn Ctrl + P IN VĂN BẢN MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 Cách 3 : Nháy nút lệnh Print trên thanh cơng cụ Tiết 47 3 IN VĂN BẢN b In văn bản: Hộp thoại Print Loại máy in ĐỊNH DẠNG NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview In tồn bộ In trang hiện thời IN VĂN BẢN MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 In các trang cụ thể Số bản in Tiết 47 3 IN VĂN... TRANG SỐ TRANG ? Khi nháy vào nút trên thanh cơng cụ, điều gì sẽ xảy ra? a Trang hiện thời sẽ được in ra; Print Preview b Trang chứa con trỏ văn bản sẽ được in ra; IN VĂN BẢN c Tồn bộ văn bản sẽ được in ra; MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 d Phần đang chọn sẽ được in ĐÁP ÁN: C H·y nhí! Định dạng kiểu danh sách Format  Bullets and Numbering Ngắt trang Insert  Break  Page break Đánh số trang . ĐÁNH SỐ TRANG b. Đánh số trang: Thực hiện đánh số trang như sau: * Chọn lệnh Insert  Page Numbers Vị trí số trang hiện ra Căn lề (trái, phải, giữa) Đánh số. khác NGẮT TRANG SỐ TRANG Print Preview IN VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG MINH HỌA Gv: ĐINH HUY LƯU Lớp dạy: 10C17 Tiết 47. 2. NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG b. Đánh số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 17. Một số chức năng khác, Bài 17. Một số chức năng khác, Bài 17. Một số chức năng khác, ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG a. Ngắt trang:, NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG b. Đánh số trang: NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG b. Đánh số trang: NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG b. Đánh số trang: IN VĂN BẢN a. Xem trước khi in: IN VĂN BẢN a. Xem trước khi in: IN VĂN BẢN a. Xem trước khi in: IN VĂN BẢN b. In văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay