Một số chức năng khác

15 311 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:26

Giáo án Giáo án 11/22/2007 1 Giáo viên: Lê Thị Thông 11/22/2007 2 Bài 17: Một số chức năng khác I. Định dạng kiểu danh sách II. Ngắt trang và đánh số trang III. In văn bản 11/22/2007 3 I. Định dạng kiểu danh sách  Phân biệt cách định dạng liệt kê kí hiệu và định dạng số thứ tự. - Định dạng liệt kê kí hiệu: Sử dụng khi các thành phần cần liệt kê là như nhau. - Định dạng số thứ tự: Sử dụng khi các thành phần liệt kê có vai trò nhất định.  Các cách định dạng danh sách. - Gõ văn bản bình thường vào word - Đánh dấu toàn bộ văn bản cần định dạng. 11/22/2007 4 Ví dụ: phân biệt cách định dạng liệt kê kí hiệu và định dạng số thứ tự. Các đặc trưng định dạng kí tự cơ bản:  Phông chữ  Kiểu chữ  Cỡ chữ  Màu sắc  Vị trí so với dòng hiện tại Danh sách tên sinh viên: 1.Lê Minh Thông 2.Nguyễn Thu Hương 3.Phạm Quỳnh Trang 4.Phạm Thị Sen 5.Lê Thị Sáng 6.Lê Khả Định 11/22/2007 5 Định dạng kí hiệu Định dạng số thứ tự Các cách định dạng danh sách.  Cách 1: Chọn Format/ Bullets and Numbering… 11/22/2007 6  Cách 2: Sử dụng nút Bullets hoặc Numbering trên thanh công cụ. 11/22/2007 7  Để bỏ định dạng kiểu danh sách của phần văn bản, chỉ cần chọn phần văn bản đó rồi nháy nút lệnh tương ứng ( hoặc ). 11/22/2007 8 Chú ý  Có thể định dạng danh sách ngay khi gõ văn bản.  Với cách này hoặc chấp nhận định dạng ngầm định của Word hoặc định dạng danh sách cho khoản mục đầu tiên. Các khoản mục sau sẽ thừa kế kiểu định dạng đã có.  Khi muốn kết thúc việc định dạng dang sách, chỉ cần nhấn phím Enter để ra khỏi thành phần cuối cùng của danh sách rồi dùng phím Backspace để xóa kí tự danh sách.  Các kí hiệu danh sách cũng được định dạng phông chữ , kiểu chữ, khoảng cách lề trái , lề phải của đoạn văn và khoảng cách đến văn bản hoặc chèn hình ảnh thay cho kí hiệu.  Thông thường Word tự động định dạng kiểu liệt kê ( hoặc kiểu số thứ tự) nếu ta kết thúc một đoạn văn mà bắt đầu có “dấu hiệu“ của danh sách (bắt đầu bằng số thứ tự hoặc gạch đầu dòng). Nếu không có thể dùng nút lệnh Undo hoặc Backspace để xoá. 11/22/2007 9 II. Ngắt trang và đánh số trang 1. Ngắt trang ► 2. Đánh số trang ► 11/22/2007 10 [...]... Page break 11/22/2007 Nháy nút OK 13 Đánh số trang  Khi văn bản có nhiều hơn một trang, ta có thể để Word tự động đánh số trang 1 11/22/2007 hình Chọn Insert ->Page Numbers… 14 Đánh số trang (tiếp) 2 Trong hộp Position của hộp thoại Page Numbers, chọn vị trí của số trang: ở đầu trang (header), ở cuối trang(Footer) 3 Trong hộp Alignment, chọn cách căn lề cho số trang: căn trái (Left), ở giữa (Center)... trang(Footer) 3 Trong hộp Alignment, chọn cách căn lề cho số trang: căn trái (Left), ở giữa (Center) hoặc căn phải (Right) 4 Chọn ( bỏ chọn ) Show number on first page để hiển thị (hoặc không hiển thị) số trang ở trang đầu tiên 11/22/2007 15 . viên: Lê Thị Thông 11/22/2007 2 Bài 17: Một số chức năng khác I. Định dạng kiểu danh sách II. Ngắt trang và đánh số trang III. In văn bản 11/22/2007 3 . Đánh số trang  Khi văn bản có nhiều hơn một trang, ta có thể để Word tự động đánh số trang. 1. Chọn Insert ->Page Numbers… 11/22/2007 14 hình Đánh số
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số chức năng khác, Một số chức năng khác, Một số chức năng khác, Định dạng kiểu danh sách Ngắt trang và đánh số trang In văn bản Định dạng kiểu danh sách Ngắt trang và đánh số trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay