Giáo Trình Tâm Lý Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non Từ Lọt Lòng Đến 6 Tuổi

220 645 1
  • Loading ...
1/220 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2017, 11:41

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON TỪ LỌT LÒNG ĐẾN TUỔI GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON TỪ LỌT LÒNG ĐẾN TUỔI (Dùng trường trung học chuyên nghiệp) NGUYỄN BÍCH THỦY (Chủ biên) NGUYỄN THỊ ANH THƯ LỜI GIỚI THIỆU Nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp văn minh, đại Trong nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo nhân lực giữ vai trò quan trọng Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX chỉ rõ: "Phát triển giáo dục đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, điều kiện để phát triển nguồn lực người - yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững" Quán triệt chủ trương, Nghị Đảng Nhà nước nhận thức đắn với tầm quan trọng chương trình, giáo trình việc nâng cao chất lượng đào tạo, theo đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, ngày 23/9/2003, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Quyết định số 5620/QĐ-UB cho phép Sở Giáo dục Đào tạo thực đề án biên soạn chương trình, giáo trình trường Trung học chuyên nghiệp (THCN) Hà Nội Quyết định thể quan tâm sâu sắc Thành ủy, UBND thành phố việc nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Thủ Đô Trên sở chương trình khung Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành kinh nghiệm rút từ thực tế đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo trường THCN tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình cách khoa học, hệ thống cập nhật kiến thức thực tiễn phù hợp với đối tượng học sinh THCN Hà Nội Bộ giáo trình tài liệu giảng dạy học tập trường THCN Hà Nội, đồng thời tài liệu tham khảo hữu ích cho trường có đào tạo ngành kỹ thuật - nghiệp vụ đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề Việc tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình nhiều hoạt động thiết thực ngành giáo dục đào tạo Thủ đô để kỷ niệm "50 năm giải phóng Thủ đô", "50 năm thành lập ngành" hướng tới kỷ niệm "1000 năm Thăng Long - Hà Nôôi" Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội chân thành cảm ơn Thành ủy, UBND, sở, ban, ngành Thành phố, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục Đào tạo, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, giảng viên, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ, đóng góp ý kiến, tham gia Hội đồng phản biện, Hội đồng thẩm định Hội đồng nghiệm thu chương trình, Giáo trình Đây lần đầu tiên Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình Dù cố gắng chắn không tránh khỏi thiếu sót, bất câôp Chúng mong nhận được ý kiến đóng góp bạn đọc để bước hoàn thiện giáo trình lần tái sau GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỜI NÓI ĐẦU Cuốn giáo trình "Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non" (từ lọt lòng đến tuổi) được biên soạn để dùng Trường Trung học Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội nhằm giới thiệu với giáo sinh cách hệ thống vấn đề tâm lý học trẻ em làm sở cho môn nghiệp vụ sư phạm nhà trường Trong có tính đến việc giáo sinh chưa làm quen với khái niêôm tâm lý học đại cương Cuốn giáo trình được biên soạn với mong muốn giúp giáo viên giáo sinh bước đầu có kiến thức tài liệu cần thiết để giảng dạy học tập Đồng thời sử dụng phương pháp, phương tiện nghe nhìn đại dạy học, nâng cao hiệu giảng dạy phát huy tính tích cực chủ đôông Cuốn giáo trình được biên soạn dựa sở lựa chọn kiến thức từ nhiều tâm lý học đại cương tâm lý học trẻ em (được ghi rõ mục Tài liệu tham khảo) Đặc biệt chương 2, 13, 14, 15 học phần III IV sử dụng hoàn toàn theo Tâm lý học trẻ em (của Nguyễn Ánh Tuyết) - tài liệu thức đào tạo giáo viên nhà trẻ mẫu giáo hệ sư phạm 12 + - Nhà xuất Giáo dục, 1997, có chỗ diễn đạt lại lược bớt cho phù hợp với cấu trúc chương trình giúp giáo sinh thấy vai trò hoạt động chủ đạo trình hình thành nên tâm lý đặc trưng lứa tuổi Trong giáo trình này, quy luật chung phát triển tâm lý trẻ lứa tuổi sơ sinh, hài nhi, ấu nhi, mẫu giáo được trình bày theo quan điểm coi trẻ em thực thể phát triển, phát triển trình đứa trẻ tích cực hoạt động môi trường xã hội, lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử - xã hội văn hóa loài người sáng tạo nên, nhờ hướng dẫn người lớn Đồng thời ý đến vai trò chủ đạo giáo dục, vai trò định trực tiếp hoạt động phát triển tâm lý trẻ, đăôc biêôt vai trò dạng hoạt động chủ đạo giai đoạn phát triển Sự phát triển tâm lý trẻ từ lọt lòng đến tuổi được trình bày hai góc đôô: Góc độ thứ trình bày cách hệ thống phát triển hoạt đôông tâm lý trẻ từ lọt lòng đến tuổi theo quan điểm hoạt động Nói đến hoạt động bao gồm hoạt động bên - hoạt động tâm lý hoạt động bên - hoạt động với đối tượng Trong hoạt động bên được hình thành từ hoạt đôông bên theo chế nhập tâm chuyển từ vào Hoạt đôông bên được hình thành định hướng cho hành động bên ngoài, hoàn thiện hành đôông bên Hoạt động bên nơi thể hoạt động bên Cách trình bày giúp giáo sinh dễ dàng nhận biết, phân tích, so sánh, phân biệt, đánh giá khả kỹ hoạt động tâm lý trẻ giai đoạn phát triển qua hành vi, để vận dụng lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ với vai trò chủ đạo Góc độ thứ hai trình bày cách tổng thể đặc điểm phát triển tâm lý trẻ giai đoạn trình phát triển từ lọt lòng đến tuổi Trong đặc biêôt ý đến xác định hoạt động chủ đạo lứa tuổi, đặc điểm tâm lý ảnh hưởng đến hình thành nét tâm lý đặc trưng lứa tuổi Nhằm giúp giáo sinh dễ dàng nhận biết, phân biệt đặc điểm, quy luật hình thành nét tâm lý có tính đặc trưng lứa tuổi để vận dụng chúng vào việc thiết kế kế hoạch tổ chức hướng dẫn hoạt động giáo dục chế đôô sinh hoạt hàng ngày phù hợp cho lứa tuổi, hoàn thiện hoạt động chủ đạo lứa tuổi non yếu để phát huy tối đa vai trò chủ đạo trình hình thành, phát triển tâm lý trẻ Cuốn giáo trình đưa mục tiêu phần, câu hỏi hướng dẫn học tập thực hành cho chương nhằm định hướng cho giáo sinh đích cần đạt được học chương hoạt động trí tuệ cần huy đôông chiếm lĩnh chúng giúp giáo viên giáo sinh chủ động tổ chức, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc dạy học đạt hiệu cao Trong trình biên soạn giáo trình cố gắng thể ý đồ, quan điểm trên, nhiên tránh khỏi hạn chế việc diễn đạt, thể Chúng mong được đón nhận nhận xét góp ý chuyên gia, đồng nghiệp, em giáo sinh để giáo trình được hoàn thiêôn TÁC GIẢ Phần NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM * Mục tiêu - Giúp giáo sinh lĩnh hội được khái niệm tâm lý học đại cương quan điểm tâm lý học trẻ em Hình thành cho giáo sinh kỹ nhận biết, phân tích tổng hợp, phân biệt biểu chúng đời sống tâm lý người - Hình thành kỹ vận dụng hiểu biết vào hoạt động giáo dục trẻ - Có nhìn đắn phát triển trẻ Chương TÂM LÝ HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC TRẺ EM I ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM LÝ HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC TRẺ EM Tâm lý, loại tượng tâm lý 1.1 Khái niệm tâm lý Trong sống hàng ngày nhiều làm quen với từ "tâm lý" "bạn thật tâm lý", "bạn không tâm lý tí nào" Từ "tâm lý" được dùng với nghĩa hiểu biết được tâm tư, nguyện vọng, ước muốn, tình cảm, thái độ người Tâm lý hiểu với nghĩa đúng, chưa đủ Tâm lý khoa học bao gồm tượng nhìn, nghe, sờ, ngửi, suy nghĩ, tưởng tượng, ý, nhớ, thói quen, ý chí, chí hướng, khả năng, lý tưởng sống Nói cách khái quái tâm lý bao gồm tất tượng tinh thần nảy sinh, tồn (xảy ra) đầu óc người, điều hành hành động, hoạt đôông người Nói tượng tâm lý vốn nảy sinh, tồn "đầu óc người", nghĩa người biết rõ tất tượng Có tượng tâm lý mà thân biết được gọi tượng tâm lý có ý thức (ý thức), có tượng tâm lý thân đến gọi tượng tâm lý không được ý thức (hay gọi vô thức) Nhưng rõ ràng tượng tâm lý được nảy sinh dù chủ thể biết rõ hay không tham gia điều hành hoạt động, hành động người, định hướng cho hoạt động, thúc đẩy hoạt động, điều khiển, kiểm soát hoạt động điều chỉnh hoạt động cần thiết Như ta nhìn thấy ôtô đến gần ta dừng lại không qua đường, nghĩ điều khiến ta bắt tay vào hoạt động, "thói quen" tính nết khiến ta ứng xử theo cách mà không theo cách khác 1.2 Các loại tượng tâm lý Có ba loại tượng tâm lý: 1.2.1 Các trình tâm lý Là tượng tâm lý diễn thời gian tương đối ngắn (vài giây, vài giờ) có mở đầu, có diễn biến kết thúc Có ba loại trình tâm lý: + Quá trình nhận thức: Bao gồm trình cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng v.v + Quá trình cảm xúc: Thích, ghét, dễ chịu, khó chịu, yêu thương, bực tức, căm thù + Quá trình ý chí: Như đặt mục đích, đấu tranh tư tưởng, tham vọng 1.2.2 Các trạng thái tâm lý Là tượng tâm lý diễn thời gian tương đối dài (hàng giờ, hàng tháng) thường biến động, kèm theo trình tâm lý, làm tăng hay giảm tính hiệu chúng Chẳng hạn ý, phân vân, tâm trạng, ganh đua, nghi 1.2.3 Các thuộc tính tâm lý Là tượng tâm lý hình thành lâu dài kéo dài lâu, có suốt đời tạo thành nét riêng cá nhân, chi phối trình trạng thái tâm lý người như: Tính tình, tính nết, thói quen, quan điểm, hứng thú, lực, lý tưởng sống, sở trường Trong người tượng tâm lý gắn bó mật thiết với nhau, ảnh hưởng qua lại với tạo thành đời sống tâm lý trọn vẹn người Các tượng tâm lý dù trình hay trạng thái, thuộc tính tâm lý gắn bó chặt chẽ với hoạt động người, xuất hiện, diễn biến thể điều kiện cụ thể hoạt động người, chất liệu hình thành nhân cách người Đối tượng tâm lý học tâm lý học trẻ em 2.1 Đối tượng tâm lý học Tâm lý học khoa học nghiên cứu tâm lý người Những tượng tâm lý, trình phát sinh phát triển chúng, nét tâm lý cá nhân đăôc điểm tâm lý hoạt động người đối tượng nghiên cứu tâm lý học Như vậy, khoa học nghiên cứu vấn đề quan trọng người xã hội ("cái điều hành hành động, hoạt động người") nên đâu có hoạt động người vận dụng tâm lý học để cải tiến, nâng cao hiệu hoạt động thực tế, mà xã hội không lĩnh vực vắng bóng người Với ý nghĩa, tính thiết thực ứng dụng tâm lý học nên chỉ 100 năm có lịch sử riêng khủng hoảng đối tượng nghiên cứu mình, tâm lý học vẫn phát triển mạnh mẽ Đến năm 1985 thống kê được 50 ngàn phân ngành tâm lý học Mặt khác, đối tượng tâm lý học phức tạp, tinh vi khó khăn, cần phải có tập hợp khoa học (triết học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, sinh lý học, tâm lý học thần kinh, điều khiển học, toán học, ngôn ngữ học, xã hội học, văn học, dân tộc học, văn hóa học ) làm sở cho phải phát triển đến mức định giúp cho tâm lý học đủ điều kiện hình thành phát triển Vì việc nghiên cứu tâm lý vận dụng khoa học tâm lý đòi hỏi vừa khoa học vừa nghệ thuật, đòi hỏi kiến thức khoa học tổng hợp vận dụng vào thực tế cần có tri thức khoa học cụ thể có liên quan, đáp ứng đòi hỏi nhiều ngành hoạt đôông xã hôôi 2.2 Đối tượng tâm lý học trẻ em Tâm lý học trẻ em ngành khoa học nghiên cứu tâm lý trẻ Những phẩm chất, đặc điểm trình tâm lý (như cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng, xúc cảm, tình cảm, ý chí) trẻ em, hình thức hoạt động khác chúng (trò chơi, học tập, lao động), phẩm chất tâm lý, nhân cách trẻ em nói chung phát triển tâm lý đối tượng nghiên cứu tâm lý học trẻ em Cùng với phát triển tâm lý học khoa học, phạm vi vấn đề đòi hỏi nghiên cứu tâm lý học chuyên biệt liên tục được mở rộng, hàng loạt khoa học chuyên ngành tâm lý học sư phạm, tâm lý học trẻ em, tâm lý học y học, tâm lý học thể thao, tâm lý học kỹ sư xuất Mỗi ngành khoa học có tâm lý học trẻ em tuân theo nguyên tắc, sở lý luận luận thuyết tạo nên sở phương pháp luận tâm lý học đại cương Nhưng phát triển tâm lý học trẻ em chịu tác động quy luật riêng Tâm lý học trẻ em hướng việc nghiên cứu vào quy luật riêng biệt phát triển tâm lý trẻ Dựa tài liệu chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử, tâm lý học trẻ em nghiên cứu nguyên nhân, yếu tố tác động đến biến đổi đứa trẻ từ bất lực thành người khôn ngoan, nghiên cứu đặc điểm phản ánh phát triển giai đoạn khác đời sống đứa trẻ, nghiên cứu phát triển trình tâm lý, hoạt động (vui chơi, lao động, học tập), toàn nhân cách đứa trẻ diễn thời kỳ, giai đoạn nào? Dưới tác động yếu tố nào? Để giải vấn đề trên, tâm lý học trẻ em phải phân tích chu đáo tất điều kiện, yếu tố, hoàn cảnh quy định phát triển trẻ, tác động tương hỗ chúng, phân tích mâu thuẫn xảy cách có quy luật trình chuyển trẻ từ trình độ thấp lên trình độ cao mâu thuẫn được giải trình phát triển đứa trẻ nào? II BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ NGƯỜI Tâm lý chức não Trong trình tiến hóa, môi trường sống ngày phức tạp, sinh vật dần dần hình thành quan chuyên trách phản ánh thực khách quan để điều hành hành động hoạt động sống Cơ quan hệ thần kinh trung ương, có phận biến đổi dẫn thành não Tâm lý chức cao hệ thần kinh trung ương - chức vỏ não Nhưng não phải hoạt động nảy sinh tâm lý, hoạt động não sinh tâm lý gan tiết mật mà hoạt động phản xạ có điều kiện dừng khâu thứ hai Thí dụ: Người lớn đưa trước trẻ xúc xắc: Các thuộc tính hình dạng, màu sắc, kích thước xúc xắc tác động vào thị giác, tạo thành xung động thần kinh Những luồng xung động thần kinh theo dây thần kinh hướng tâm vào trường vùng thị giác Ở có phân tích tổng hợp Nhờ có phân tích tổng hợp đường liên hệ tạm thời kích thích khác xúc xắc phản ứng trả lời thể với xúc xắc được thành lập, tạo nên hình ảnh xúc xắc thao tác chơi với hình ảnh tâm lý Sau xung động phân tích được truyền đến vùng vận động, từ xung động theo dây thần kinh ly tâm đến quan vận động (cơ tay) tạo vận động tay cầm xúc xắc, lắc lắc Toàn đường thần kinh mà luồng xung động thần kinh qua từ quan cảm giác (mắt) đến quan vận động (tay) gọi cung phản xạ Môôt cung phản xạ gồm có khâu: 1) Khâu kích thích hướng tâm tạo xung động thần kinh; dẫn xung động thần kinh vào trung khu máy phân tích 2) Khâu trung tâm (trung ương thần kinh) phân tích tổng hợp xung động dẫn truyền xung động sang tế bào khác, vùng khác 3) Khâu ly tâm vận động: Truyền xung động đến quan vận động vận động Kết vận động được báo trung ương thần kinh làm cho đường dẫn truyền thành vòng khép kín gọi vòng phản xạ Ngoài khâu vòng phản xạ có thêm khâu: 1) Báo ngược để điều chỉnh hoạt động cho hoàn thiện 2) Khâu ly tâm truyền xung động điều chỉnh Như tâm lý được nảy sinh tồn khâu thứ hai - khâu trung tâm Đó chỉ hình ảnh tâm lý, chưa đủ điều kiện cần thiết cho nảy sinh chức vận hành hoạt động tâm lý Điều nói lên hoạt động thần kinh não hoạt động tâm lý hai, hoạt động song song mà quyện vào nhau, để nảy sinh, tồn vận hành chung Tâm lý phản ánh thực khách quan hoạt đôông cá nhân Mặc dù tâm lý tượng tinh thần có nguồn gốc từ thực khách quan, tâm lý hình ảnh thực khách quan (cái bên ngoài) não ta Vì nói tâm lý mang chất phản ánh Sự phản ánh tâm lý khác phản ánh khác (phản ánh vật lý, hóa học) ghi lại cách nguyên xi, cứng đờ tác động thực khách quan mà sinh động, phong phú, phức tạp Hiện tượng tâm lý phản ánh thực khách quan loại tượng tâm lý phản ánh mặt, quan hệ, mức độ khác điều hành hoạt động khác Chẳng hạn: trình tâm lý nhận thức phản ánh thân thực khách quan, thuộc tính vốn có thân vật, tượng từ thuộc tính bề đến thuộc tính chất, quy luật ẩn giấu bên nên thường đóng vai trò định hướng cho hoạt động Các trình rung hành vi mang tính nhân cách Đó tức trình hình thành động hành vi Tuy nhiên, lứa tuổi mẫu giáo bé bước chuyển vào thời điểm khởi đầu Phần nhiều hành động trẻ mẫu giáo bé giống với hành động trẻ ấu nhi Thường trẻ không hiểu được hành động hành động Trẻ hành động thường nguyên nhân trực ý muốn chủ quan tình thời điểm thúc giục mà không ý thức được nguyên khiến hành động Chẳng hạn cháu bé tuổi tự nhiên cấu vào má bạn ngồi bên cạnh Khi cô giáo hỏi cháu không nói được Một cháu khác thấy bạn có đồ chơi giằng lấy không cần biết sai, có cháu vãi thóc cho gà ăn chỉ để xem gà mổ thóc chẳng cần biết việc làm có ích, đáng khen Dần dần hành vi trẻ có biến đổi quan trọng, nảy sinh động Lúc đầu, động đơn giản mờ nhạt Thường hành động, trẻ bị kích thích động sau đây: 1.1 Những động gắn liền với ý thích muốn được người lớn Nguyện vọng biến thành động dẫn trẻ tới việc sắm vai trò chơi ĐVTCĐ Người lớn dựa vào nguyện vọng trẻ để thực yêu cầu giáo dục hàng ngày khuyên trẻ: "Lớn rồi, phải tự mặc lấy quần áo, tự xúc cơm ăn" "Người lớn lại khóc nhè!" Cứ vậy, trẻ thực yêu cầu người lớn cách nhẹ nhàng 1.2 Những động gắn liền với trình chơi Động có tác động mạnh mẽ thúc đẩy hành vi trẻ Như biết, trẻ ham chơi nguyên cớ kết trò chơi mang lại mà trình chơi làm cho trẻ thích thú Khi vượt khỏi giới hạn phạm vi trò chơi để làm việc trẻ hành động khó khăn, hành động vẫn mang tính chất vui chơi trẻ thực dễ dàng Do nói hành động trẻ được thúc đẩy động vui chơi Động làm cho toàn hành vi đứa trẻ mang sắc thái riêng biệt nét độc đáo tuổi mẫu giáo Đứa trẻ biến việc nghiêm chỉnh thành trò chơi Chúng ta nhận thấy trẻ làm được việc đóng vai người lớn làm cách hăng hái chăm chỉ, thực lúc chơi cách say sưa tạo tình tưởng tượng Chẳng hạn cô giáo đề nghị trẻ thu xếp lớp học cho gọn gàng sau chơi nói chung trẻ không thích làm việc Thế cô giáo lại bày trò chơi chuyên chở, xếp đồ chơi chỗ cũ trẻ làm việc cách hào hứng, nhiều nghiêm túc lúc làm thật 1.3 Những động nhằm làm cho người lớn vui lòng yêu mến Động bắt đầu xuất đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy trẻ thực hành động tích cực Ở đầu tuổi mẫu giáo, trẻ thích được bố mẹ, cô giáo người lớn xung quanh khen ngợi mình, thương yêu Nhiều trẻ cố gắng làm việc tốt để được khen, được yêu mến Trẻ thường nói: "Cháu rửa tay để được cô khen" "Con ngủ dậy không khóc nhè để mẹ yêu" Tuy nhiên việc thích được người lớn yêu mến lại thường đôi với nhu cầu cụ thể Trẻ thường quan niệm được yêu mến được quà hay được chơi, có vấn đề giáo dục tế nhị Người lớn dựa vào đặc điểm để xử với trẻ: Mỗi trẻ làm được việc tốt thường kịp thời củng cố hành vi Vấn đề đặt nên thưởng để hướng phát triển động trẻ được lành mạnh Trong thực tế có nhiều người lớn thường thưởng cho trẻ quà bánh hay tiền nong Đó điều tai hại, lần trẻ làm được việc tốt lại được thưởng thế, lâu dần trẻ hình thành động ích kỷ hành vi Đã có đứa trẻ nghĩ cần phải làm việc để được thưởng quà hay tiền Tốt hết ta nên dùng lời khen ngợi để khích lệ tinh thần như: "Cháu em bé tốt bụng" hay "Như trai can đảm mẹ" v.v Có thể kèm theo thứ quà nhỏ mang ý nghĩa tinh thần "Phiếu bé ngoan", mảnh giấy có nội dung trừu tượng hay chung chung mà phải hình ảnh sinh động có tác dụng củng cố hành vi trẻ hình ảnh trẻ chăm sóc cối, gia súc, hình ảnh trẻ giúp đỡ bạn bè, giúp người già, yếu v.v Cũng thưởng cho trẻ buổi xem xiếc, đạo chơi đồ chơi hấp dẫn mà bổ ích Trên sở được củng cố vậy, loại động hành vi mang tính đạo đức xã hội được hình thành, thể quan tâm trẻ người xung quanh, bạn bè Loại động thường xuất vào cuối tuổi mẫu giáo bé Trong điều kiện có giáo dục đắn loại động được phát triển mạnh giai đoạn sau lứa tuổi mẫu giáo (nhỡ lớn) Đó cốt lõi tảng đạo đức nhân cách người tương lai Sự phát triển động hành vi - hình thành hệ thống thứ bậc động Những hành vi trẻ được biến đổi cách suốt thời kỳ mẫu giáo Trẻ mẫu giáo bé hành động gần giống với trẻ ấu nhi ảnh hưởng tình cảm, ý muốn tình cụ thể thúc đẩy Cuối tuổi mẫu giáo bé, hành vi trẻ xuất loại động khác nhau, động mờ nhạt, yếu ớt tản mạn Đến tuổi mẫu giáo nhỡ, động xuất trước tuổi mẫu giáo bé được phát triển mạnh mẽ Đặc biệt đến tuổi mẫu giáo nhỡ lớn động đạo đức thể thái độ trẻ người khác có ý nghĩa quan trọng phát triển động hành vi trẻ Những động gắn liền với việc lĩnh hội ý thức được chuẩn mực quy tắc hành vi xã hội, gắn liền với thống hiểu ý nghĩa cử chỉ người khác, đầu tiên việc thực quy tắc hành vi thường trẻ chỉ phương tiện để trẻ trì mối quan hệ qua lại tích cực với người lớn xung quanh Sau được tán thưởng, khen ngợi mà đứa trẻ vui vẻ thực hành vi bắt buộc người lớn, nghĩa vụ xã hội, tức trẻ hiểu được ý nghĩa xã hội hành vi Chẳng hạn câu hỏi: "Tại không được đánh bạn?", trẻ mẫu giáo bé trả lời: "Không được đánh nhau, đánh bị phạt!" trẻ mẫu giáo nhỡ lại trả lời: "Không được đánh với bạn cô dặn phải thương yêu bạn" Từ tuổi mẫu giáo nhỡ động "xã hội" muốn làm cho người khác, mang lại lợi ích cho người khác - bắt đầu chiếm vị trí ngày lớn số động đạo đức Trong thời kỳ trẻ hiểu hành vi chúng mang lại lợi ích cho người khác chúng bắt đầu thực công việc người khác theo sáng kiến riêng Nhưng muốn vậy, người lớn cần phải để trẻ hình dung được việc làm có đem lại niềm vui cho người mà cần phải quan tâm Chẳng hạn muốn cho trẻ mẫu giáo hoàn thành được công việc làm đồ chơi tặng em nhỏ nhà trẻ tết Trung thu cô giáo phải kể cho chúng nghe hình thức rõ ràng giàu hình tượng thèm khát có đồ chơi em nhỏ nhà trẻ, bất lực em nhỏ, niềm vui sướng em nhỏ nhận được quà Trung thu anh chị mẫu giáo gửi cho Dần dần sau cuối tuổi mẫu giáo trẻ tự giác thực nghĩa vụ xã hội Sự hình thành động xã hội cuối tuổi mẫu giáo đánh dấu bước trưởng thành so với trẻ mẫu giáo bé Khi người ta hỏi cháu mẫu giáo bé làm trực nhật chúng làm việc thường nhận được câu trả lời như: "Tại cô bảo" hay "tại cháu thích" Nhưng trẻ mẫu giáo nhỡ lớn lại có cách trả lời khác: "Cháu cần phải giúp đỡ bác cấp dưỡng kẻo bác làm vất vả" "cháu phải dọn cơm cho bạn ăn kẻo bạn đói rồi" Ta thấy nhiều trẻ em cuối tuổi mẫu giáo thực cách có ý thức công việc mang nội dung đạo đức tốt đẹp Chẳng hạn buổi chơi chung trẻ em thuộc nhiều độ tuổi khác (bé, nhỡ, lớn) trường mẫu giáo, số trẻ mẫu giáo bé làm hỏng đồ chơi muốn nhờ người giúp đỡ Cô giáo liền hỏi: "Anh chị giúp em sửa lại đồ chơi?" Lập tức nhiều trẻ mẫu giáo nhỡ lớn giơ tay sẵn sàng tình nguyện bỏ chơi để đến giúp em bé Do hoạt động phối hợp với bạn tuổi, đặc biệt trò chơi có quy tắc phát triển thúc đẩy xuất hình thức động - động thi đua, gắn liền với khát vọng khẳng định, nguyện vọng thắng Hầu hết trò chơi học tập, trò chơi vận động trẻ mẫu giáo nhỡ, đặc biệt mẫu giáo lớn trò chơi gắn liền với thi đua - thi đua với bạn, tổ với tổ khác Yếu tố thi đua kích thích trẻ hoạt động cách tích cực Những lời nhắc nhở "Ai làm nhanh hơn?", "tổ làm tốt hơn?" trẻ mẫu giáo lớn có sức động viên mạnh khiến cho trẻ thực công việc tốt bình thường Tuy nhiên thắng hay thua trẻ vui vẻ Cái thi đua thúc đẩy trẻ hoạt động cách hào hứng Có nhiều cháu thua mà vẫn phấn khởi được hoạt động, được vui chơi Ở lứa tuổi mẫu giáo hình thành động nhận thức Ngay từ lúc - tuổi trẻ hỏi xung quanh vô số câu hỏi "đây gì", "để làm gì", "như nào"; sau câu hỏi "tại sao" trở thành ưu Những câu hỏi trẻ bé nhỡ đặt phần lớn nhằm mục đích thu hút ý người lớn, nhằm giao tiếp với họ, chia sẻ tình cảm xuất trẻ với họ Trẻ thường không chờ đợi nghe hết câu trả lời người lớn câu hỏi mình, trẻ thường cướp lời người lớn, chuyển sang câu hỏi Dần dần ảnh hưởng tri thức muôn màu muôn vẻ người lớn dạy, truyền thụ cho, người lớn trả lời câu hỏi trẻ cách vừa sức, có sở mà trẻ bắt đầu hứng thú với giới xung quanh, khao khát muốn biết Đến mẫu giáo lớn hứng thú với tri thức trở thành động độc lập hành động trẻ, bắt đầu định hướng cho hành vi trẻ Tóm lại, động hành vi trẻ mẫu giáo nhỡ lớn trở nên nhiều màu, nhiều vẻ, kể đến động muốn tự khẳng định mình, động nhận thức, muốn khám phá giới xung quanh, động thi đua, động xã hội Trong động có pha trộn mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực, động xã hội Do cần phải quan tâm đến nội dung động trẻ, cần phải phát huy động tích cực ngăn chặn động tiêu cực Sự biến đổi động hành vi tuổi mẫu giáo nhỡ lớn không chỉ thể mặt nội dung động với xuất nhiều loại động mà lứa tuổi bắt đầu hình thành quan hệ phụ thuộc theo thứ bậc động cơ, được gọi hệ thống thứ bậc động Đó cấu tạo tâm lý phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo Trong hệ thống thứ bậc này, động được xếp theo ý nghĩa quan trọng động thân đứa trẻ Chẳng hạn việc làm trực nhật, chỉ có động thúc đẩy, mà thường có nhiều động như: Có thể trẻ thích thân công việc trực nhật, trẻ làm trực nhật để được cô khen, để giúp bác cấp dưỡng v.v Những động thường không tồn song song với mà đứa trẻ lại có động được lên hàng đầu, chiếm vị trí ưu Chẳng hạn: Ở cháu A thân công việc làm cháu thích, làm trực nhật được chia bát đĩa, bưng thức ăn, được đeo yếm giống bác cấp dưỡng Ở cháu B lòng thương yêu, đồng cảm với khó nhọc bác cấp dưỡng khiến cho thích công việc Ở cháu C ý muốn cho được chọn bát đẹp, chỗ ngồi theo ý thích, lại được điều khiển bạn lên hàng đầu Như trước công việc, trẻ có hệ thống thứ bậc động thúc đẩy Sự khác trẻ em rõ hệ thống thứ bậc động cơ, xem động chiếm ưu Điều hoàn toàn phụ thuộc vào giáo dục người lớn ảnh hưởng sống bên mà trẻ tiếp xúc Hệ thống thứ bậc động được hình thành tuổi khiến cho toàn hành vi trẻ nhằm theo xu hướng định Đây điểm khác hành vi trẻ mẫu giáo lớn so với hành vi trẻ mẫu giáo bé Hành vi trẻ mẫu giáo bé thường không xác định được phương hướng chủ yếu Đứa trẻ vừa cho bạn kẹo, lại giành đồ chơi bạn Một đứa trẻ khác vừa hăng hái giúp mẹ dọn dẹp phòng, chỉ vài phút sau lại rủ bạn đến xả rác lung tung Ở trẻ mẫu giáo nhỡ trở đi, hành vi trẻ tương đối dễ xác định Nếu động xã hội, tức muốn đem lại lợi ích cho người khác chiếm ưu đại đa số trường hợp đứa trẻ thực hành vi mang tính đạo đức tốt đẹp Ngược lại động nhằm thỏa mãn ý thích hay quyền lợi riêng thân chiếm ưu nhiều trường hợp đứa trẻ hành động nhằm tìm kiếm quyền lợi cá nhân ích kỷ dẫn đến sai phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức xã hội Đối với trẻ cần áp dụng biện pháp giáo dục thích hợp, có hiệu nhằm thay đổi sở nhân cách được hình thành cách bất lợi này, trước hết phải biết cảm hóa trẻ tình yêu thương, đồng thời lại đòi hỏi chúng yêu thương quan tâm đến người xung quanh, tạo tình để gợi lên trẻ hành vi đạo đức tốt đẹp Việc giáo dục cần thiết phải làm từ mà hệ thống thứ bậc động bắt đầu hình thành, có sau đỡ công giáo dục lại từ đầu Từ phân tích trên, nói hành vi trẻ mẫu giáo lớn hành vi mang tính xã hội rõ rệt, hay gọi hành vi mang tính nhân cách III TIẾN TỚI BƯỚC NGOẶT TUỔI VÀ CHUẨN BỊ TRÌNH ĐỘ SẴN SÀNG VỀ MẶT TÂM LÝ CHO TRẺ VÀO LỚP PHỔ THÔNG Bước ngoặt tuổi Các nhà tâm lý học coi thời điểm lúc trẻ tròn tuổi bước ngoặt quan trọng, bên đứa trẻ bé nhỏ phát triển để hoàn thiện cấu trúc tâm lý người mà hoạt động chủ đạo vui chơi chưa thực nghĩa vụ xã hội với bên học sinh thực nghĩa vụ xã hội giao cho hoạt động học tập nghiêm túc Đứng mặt phát triển tư bên cột mốc đứa trẻ có biểu tượng vật, sang phía bên hình thành được khái niệm vật Bước vào trường phổ thông bước ngoặt đời sống trẻ Là chuyển qua lối sống điều kiện hoạt động mới, chuyển qua địa vị xã hội, chuyển qua quan hêô với người lớn với bạn tuổi Ở độ tuổi mẫu giáo lớn thời kỳ trẻ tiến vào bước ngoặt với biến đổi hoạt động chủ đạo Hoạt động vui chơi vốn giữ vị trí chủ đạo suốt thời kỳ mẫu giáo, vào cuối tuổi này, hoạt động vui chơi không giữ nguyên dạng hoàn chỉnh mà dần dần bị phá vỡ, biểu xuất nhiều trò chơi có luật, yếu tố hoạt động lao động, học tập bắt đầu nảy sinh để tiến tới giữ vị trí chủ đạo giai đoạn sau bước ngoặt tuổi Đây kiện quan trọng nhà giáo dục cần phải quan tâm, mặt để giúp cho trẻ hoàn thiện thành tựu phát triển tâm lý suốt thời kỳ mẫu giáo, mặt khác tích cực chuẩn bị cho trẻ có đủ điều kiện để làm quen dần với hoạt động học tập sống trường phổ thông Chuẩn bị trình độ sẵn sàng mặt tâm lý cho trẻ vào lớp phổ thông Việc chuẩn bị trình độ sẵn sàng mặt tâm lý cho trẻ vào học tập lớp phổ thông nhiệm vụ quan trọng vào bậc giáo dục mẫu giáo, đặc biệt độ tuổi mẫu giáo lớn Không phải từ bắt đầu học trẻ hình thành nét tâm lý đặc trưng cho học sinh Những nét tâm lý chỉ được hình thành thân hoạt động học tập ảnh hưởng việc giáo dục dạy học nhà trường phổ thông Vì chuẩn bị trình đôô sẵn sàng mặt tâm lý cho trẻ vào lớp phổ thông tức chuẩn bị tiền đề nét tâm lý đặc trưng cho học sinh phổ thông, đủ để trẻ thích nghi bước đầu với điều kiện học tập có hệ thống trường phổ thông Những tiền đề bao gồm: Hình thành trẻ lòng mong muốn trở thành người học sinh nghiêm chỉnh Lòng mong muốn được biểu vào cuối tuổi mẫu giáo đại đa số trẻ em Trẻ bắt đầu ý thức được việc tham gia vào trò chơi để được làm giống người lớn chỉ giả vờ, địa vị người lớn mà trẻ thấy mà vươn tới được địa vị người học sinh, học tập trở thành nhiệm vụ thật Hầu hết trẻ trước ngày tới trường hồi hộp mong mau đến ngày đấy, hấp dẫn trẻ đến học trường phổ thông đặc điểm bên sống người học sinh như: Có cặp sách, hộp bút, có góc học tập, trống vào lớp, cô giáo cho điểm sức hấp dẫn nét bề có ý nghĩa tích cực, biểu khát vọng chung trẻ muốn được thay đổi địa vị xã hội Trình độ phát triển ý chí trẻ phải đủ sức để điều khiển hành vi tuân theo nội quy nhà trường thực yêu cầu giáo viên hay tập thể lớp đề ra, tự giác tuân theo quy định nơi công cộng Tính chủ định hoạt động tâm lý cần được tăng tiến để trẻ kiên trì theo đuổi mục đích học tập tiếp nhận tri thức khoa học có hệ thống, vấn đề có nhiều khó khăn với trẻ đến trưòng, dần dần trình học tập tính chủ định trình tâm lý được tăng tiến rõ rệt Những thao tác trí tuệ quan sát, trí nhớ, tư cần phải đạt tới mức định đủ để lĩnh hội tri thức cách dễ dàng Đứa trẻ bước vào trường phổ thông cần phải có vốn tri thức định giới xung quanh, quan trọng số lượng tri thức mà chất lượng tri thức xác, rõ ràng có hệ thống biểu tượng được hình thành trẻ Cần khơi dậy trẻ lòng ham hiểu biết, muốn khám phá điều lạ giới tự nhiên sống xã hội, khơi dậy trẻ hứng thú nhận thức tức hứng thú thân nội dung tri thức thu nhận được môn học Trình độ phát triển ngôn ngữ được coi điều kiện quan trọng việc lĩnh hội tri thức khoa học tự nhiên khoa học xã hội Bởi cuối tuổi mẫu giáo, việc sử dụng thông thạo tiếng mẹ đẻ được coi yêu cầu nghiêm túc Trước đến trường trẻ phải biết nói mạch lạc, giao tiếp với người xung quanh biết sử dụng ngôn ngữ phương tiện để tư Những phẩm chất nhân cách giúp trẻ gia nhập vào tập thể lớp, tìm được vị trí tập thể đó, có ý thức trách nhiệm tham gia vào hoạt động chung Đó động xã hội hành vi, cách ứng xử với người xung quanh, kỹ xác lập trì mối quan hệ qua lại lẫn bạn tuổi được hình thành suốt thời kỳ mẫu giáo Việc chuẩn bị sẵn sàng mặt tâm lý cho trẻ đến trường phổ thông phải được thực trò chơi dạng hoạt động sáng tạo, dạng hoạt động lần đầu tiên nảy sinh động xã hội tích cực hành vi, hình thành hệ thống thứ bậc động cơ, hình thành phát triển hành động trí tuệ, phát triển kỹ thiết lập quan hệ với bạn bè Tất nhiên không diễn cách tự nhiên mà phải có hướng dẫn thường xuyên người lớn Ngoài số thuộc tính tâm lý tri thức, kỹ cần thiết được hình thành hình thức dạy học đăôc biệt thông qua "tiết học" Trong "tiết học" trẻ có dịp rèn luyện kỹ cần thiết cho việc học tập trường phổ thông nâng cao mức độ tính chủ định trình nhận thức Câu hỏi ôn tập Trình bày trình hình thành ý thức thân trẻ mẫu giáo nêu rõ ý nghĩa hình thành nhân cách? Trình bày phát triển động hành vi xuất hệ thống thứ bậc động hành vi trẻ mẫu giáo làm cho hành vi trẻ mang tính nhân cách Em trình bày bước ngoặt tuổi trẻ Em hiểu cô giáo mẫu giáo cần phải chuẩn bị trình độ sẵn sàng mặt tâm lý cho trẻ bước vào lớp nào? Nêu nội dung cần chuẩn bị trẻ? Bài tập thực hành Em quan sát miêu tả lại hành vi trẻ mẫu giáo bé lớn thể khả năng, kỹ xác định ý thức ngã đặc trưng lứa tuổi Hãy quan sát hoạt động vui chơi trẻ mẫu giáo bé lớn (ở nhóm chơi) Mô tả lại hành vi trẻ thể động hành vi đă cô trưng lứa tuổi xác định hệ thống thứ bậc động được hình thành trẻ nhóm chơi TÀI LIỆU THAM KHẢO Tâm lý học trẻ em - Nguyễn Ánh Tuyết Tài liệu thức giáo viên Nhà trẻ - Mẫu giáo hệ phạm 12 + 2 Tâm lý học trước tuổi học – Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên), Phạm Hoàng Gia - NXB Giáo dục, Hà Nội, 1992 Tâm lý học - A.V.Dapadôgiét - Phạm Minh Hạc - Đức Minh (dịch) Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội - 1974 Tâm lý học trẻ em - A.A.Luiblinkaia - Trương Anh Tuấn - Trần Trọng Thủy (dịch) - Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh - 1978 Tâm lý học tuổi mầm non - Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên) - Nguyễn Như Mai - Nguyễn Kim Thoa, ĐHSPI, Hà Nội, 1994 Tâm lý học - Phạm Minh Hạc (Chủ biên) - CĐSP Tâm lý học - ĐHSP Hà Nội Tâm lý học mẫu giáo - V.X.Mulchina MỤC LỤC Lời giới thiệu Lời nói đầu Phần NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM Chương TÂM LÝ HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC TRẺ EM I Đối tượng tâm lý học tâm lý học trẻ em II Bản chất tượng tâm lý III Ý nghĩa tâm lý học trẻ em mối quan hệ với khoa học khác IV Phương pháp nghiên cứu tâm lý học trẻ em Chương HOẠT ĐỘNG, GIAO LƯU VÀ NHÂN CÁCH I Hoạt động II Giao lưu III Nhân cách Chương NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ Ở TRẺ EM I Thế phát triển tâm lý trẻ II Những quy luật phát triển tâm lý trẻ Phần hai SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA TÂM LÝ TRẺ TRƯỚC TUỔl HỌC Chương HOẠT ĐỘNG NGÔN NGỮ I Khái niệm chung hoạt đôông ngôn ngữ II Đặc điểm phát triển ngôn ngữ trẻ lứa tuổi mầm non III Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non Chương HOẠT ĐỘNG NHẬN CẢM I Khái niệm chung hoạt động nhận cảm II Đặc điểm phát triển hoạt động nhận cảm trẻ mầm non III Biện pháp phát triển hoạt động nhận cảm cho trẻ mầm non Chương HOẠT ĐỘNG TRÍ NHỚ I Khái niệm chung hoạt động trí nhớ II Đặc điểm phát triển trí nhớ trẻ mầm non III Biện pháp phát triển trí nhớ cho trẻ mầm non Chương HOẠT ĐỘNG TƯ DUY I Khái niêôm chung hoạt động tư II Đặc điểm phát triển tư trẻ mầm non III Biện pháp phát triển tư cho trẻ mầm non Chương HOẠT ĐỘNG TƯỞNG TƯỢNG I Khái niệm hoạt động tưởng tượng II Đặc điểm phát triển tưởng tượng trẻ mầm non III Biện pháp phát triển tưởng tượng cho trẻ mầm non Chương CHÚ Ý I Khái niệm chung ý II Đặc điểm phát triển ý trẻ mầm non III Biện pháp phát triển ý cho trẻ mầm non Chương 10 XÚC CẢM TÌNH CẢM I Khái niệm chung xúc cảm tình cảm II Đặc điểm phát triển xúc cảm tình cảm trẻ mầm non III Biện pháp phát triển tình cảm cho trẻ mầm non Chương 11 Ý CHÍ I Khái niệm chung ý chí II Đặc điểm phát triển ý chí trẻ mầm non III Biện pháp phát triển ý chí cho trẻ mầm non Phần ba ĐẶC ĐlỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ DƯỚI TUỔl Chương 12 ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ TRONG NĂM ĐẦU I Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ sơ sinh II Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ hài nhi Chương 13 ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ ẤU NHI I Sự phát triển hoạt động, vận động trẻ ấu nhi II Ảnh hưởng hoạt động với đồ vâôt phát triển tâm lý trẻ ấu nhi III Xuất tiền đề hình thành nhân cách Phần bốn: ĐẶC ĐlỂM PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ MẪU GIÁO (TỪ - TUỔI) Chương 14 ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ MẪU GIÁO I Vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo II Sự phát triển yếu tố hoạt động học tập lao động lứa tuổi mẫu giáo Chương 15 SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH CỦA TRẺ MẪU GIÁO I Sự hình thành ý thức thân II Sự phát triển động hành vi hình thành hệ thống thứ bậc động III Tiến tới bước ngoặt tuổi chuẩn bị trình độ sẵn sàng mặt tâm lý cho trẻ vào lớp phổ thông Tài liệu tham khảo -// GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON TỪ LỌT LÒNG ĐẾN TUỔI (Dùng trường trung học chuyên nghiệp) NGUYỄN BÍCH THỦY (Chủ biên) NGUYỄN THỊ ANH THƯ NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI Tống Duy Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04) 8257063 - 8252916 | FAX: (04) 8257063 Chịu trách nhiệm xuất bản: NGUYỄN KHẮC OÁNH Biên tập: HOÀNG CHÂU MINH Bìa: VĂN SÁNG Trình bày, kỹ thuật vi tính: CTY QUẢNG CÁO HÀ NỘI Sửa in: CHÂU MINH In 940 cuốn, khổ 17 x 24cm, Nhà in Hà Nội Giấy phép xuất số: 101GT/407 CXB ngày 29/3/2005 In xong nộp lưu chiểu tháng năm 2005
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Trình Tâm Lý Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non Từ Lọt Lòng Đến 6 Tuổi, Giáo Trình Tâm Lý Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non Từ Lọt Lòng Đến 6 Tuổi, Giáo Trình Tâm Lý Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non Từ Lọt Lòng Đến 6 Tuổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay