Chương VI - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

3 2,094 28
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:25

Ngày soạn: 6/4/2008 Ngày giảng: 8/4/2008 Tiết 56: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (tiếp) I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức. Học sinh nắm được các công thức lượng giác thường gặp Học sinh nắm được quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt Biết vận dụng lí thuyết làm một số bài tập đơn giản 2. Về kĩ năng Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác và các công thức giữa các cung có liên quan đặc biệt để chứng minh các hệ thức đơn giản và tính toán một số giá trị lượng giác. Rèn luyện kĩ năng tính toán. 3. Về tư duy, thái độ. Biết quy lạ về quen Cẩn thận, chính xác. II. Chuẩn bị phương tiện day học. 1. Thực tiễn Học sinh đã biết đường tròn lượng giác, giá trị lượng giác của một cung, giá trị lương giác của các cung đặc biệt… 2. Phương tiện. Giáo viên: Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa, phiếu học tập, thước, máy chiếu vật thể, máy chiếu đa nămg… Học sinh: Đọc trước bài ở nhà, sách giáo khoa, thước, compa, máy tính bỏ túi…. III. Gợi ý về phương pháp. Cơ bản dùng phương pháp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài mới 3. Bài mới. 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt đông của học sinh Ghi bảng * Hoạt động 1: Giới thiệu các hẳng đẳng thức và áp dụng + Chiếu hình vẽ bằng phần mềm cabri + Hướng dẫn học sinh tính OK 2 + OH 2 Từ đó suy ra hằng đẳng thức + sin 2 a + cos 2 a = 1 + Dựa vào đẳng thức trên hướng dẫn học sinh xây dựng các hằng đẳng thức còn lại * Hoạt động 2: Giáo viên cho học sinh làm bài tập 1 và 2 trong phiếu học tập + Giáo viên thu bài của một số học sinh để trình chiếu, các học sinh khác nhận xét * Hoạt động 3: Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt + Giáo viên cho học sinh quan sát hình động bằng phần mêm cabri + Thế nào là hai cung bù nhau ? * Quan sát hình vẽ động do giáo viên điều khiển + Nhớ lại định lí Pitago + Tính OK 2 + OH 2 = MO 2 = 1 Từ đó phát biểu hằng đẳng thức 1 dựa và định nghĩa giá trị lượng giác của cung α + Từ hướng dẫn của giáo viên đi xây dựng 3 hằng đẳng thức còn lại + Học sinh làm bài tập 1 và 2 trong phiếu học tập. Có thể trao đổi trong cùng một bàn + Nhận xét bài của các bạn trong lớp + Chữa lại bài của mình nếu chưa chính xác + Quan sát hình + Đưa ra nhận xét về giá trị lượng giác của các cung đối nhau. Tiết 56: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (tiếp) III.Quan hệ giữa các giá trị lượng giác 1. Công thức lượng giác cơ bản. sin 2 a + cos 2 a = 1 1 + tan 2 a = 2 1 cos a , a 2 p ¹ +k p , k Î Z 1 + cot 2 a = 2 1 sin a , a kp¹ , k Î Z tan a .cot a = 1, k 2 p a ¹ , k Î Z 2. dụ áp dụng. + bài tập 1: Phiếu học tập 3. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt. a. Cung đối nhau. cos(- a ) = cos a sin(- a ) = - sin a 2 4. Củng cố Giáo viên nhắc lại các hằng đẳng thức vừa học Giáo viên nhắc lại các công thức về mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt, có thể nhắc cho học sinh câu: " Cos đối; Sin bù; phụ chéo; khác π tan, cot" 5. Dặn dò - hướng dẫn học sinh làm việc ở nhà Làm các bài tập SGK trang 148 Đọc trước bài mới. 3 . đường tròn lượng giác, giá trị lượng giác của một cung, giá trị lương giác của các cung đặc biệt… 2. Phương tiện. Giáo vi n: Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa,. các cung đối nhau. Tiết 56: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (tiếp) III.Quan hệ giữa các giá trị lượng giác 1. Công thức lượng giác cơ bản. sin 2 a + cos
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương VI - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung, Chương VI - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung, Chương VI - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay