ENZYM CỐ ĐỊNH

25 46 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2017, 08:20

ENZYM CỐ ĐỊNH • Các phương pháp cố đònh enzym • • • • A- Khâu mạch thành chuỗi enzym B- Nhốt enzym C- Gắn enzym chất mang không tan D- Kết hợp phương pháp C B A NHỐT enzym • • • • • Gồm có: + Gói màng bán thấm, + Nhốt khuôn gel VD polyacrylamid, alginate + Nhốt sợi tổng hợp + Nhốt hạt mixen có đường kính từ 1-100µm • • Đặc điểm: - Được áp dụng rộng rãi phương pháp khác nhốt loại enzym - Nhốt lúc nhiều enzym khác với kích thước khác - Yêu cầu: Cơ chất sản phẩm phải có kích thước tương đối nhỏ - Diện tích tiếp xúc chất giảm, truyền khối hạn chế - Nồng độ enzym cao - Hoạt tính giảm • • • • • Polimer dạng bột                         Dung môi hữu Hoà tan Enzym Tạo nhũ tương Tạo hình sợi, màng, hạt Sấy đuổi dung môi Enzym cố đònh sợi, màng, hạt Gắn enzym • Gắn enzym lên chất mang không tan bằng: • Liên kết vật lý: hấp phụ VD sicicagel, thuỷ tinh xốp • Liên kết hóa học: – Liên kết ion, – Liên kết cộng hóa trò, – Cầu nối kim loại Gắn enzym lên chất mang bằêng liên kết hoá học • • • • • Nguyên tắc: · Tạo liên kết cộng hoá trò chất mang enzym · Hoạt hoá chất mang, thay đổi nhóm chức chất mang · Tạo cầu nối chất mang enzym Thực hòện nhiều giai đoạn, hoạt tính enzym bò ảnh hưởng hoá chất sử dụng trình cố đònh Các axit amin hoạt hóa enzym Nhóm chức tạo liên kết Lys NH2 Asp, Glu COOH Cys SH Ser, Thre OH Tyr -C6H4OH TÍNH CHẤT ĐỘNG HỌC CỦA ENZYM CỐ ĐỊNH Tính chất • pH tối thích enzym giảm enzym liên kết với chất mang tích điện dương • pH tăng từ đến đơn vị enzym cố định chất mang tích điện âm • Do ảnh hưởng trạng thái ion hóa trung tâm hoạt động làm thay đổi số Km Vmax enzym Enzym bền tác động yếu tố môi trường • Khoảng pH hoạt động rông • • Nồng độ chất bề mặt enzym cố định thấp dung dịch, làm cho khả phản ứng enzym cố định thấp enzym hồ tan n = v / vs Trong • V= hoạt độ enzym cố đònh • Vsol = hoạt độ enzym dung dòch • Nếu khuyếch tán nhanh thì: n gần Ưu điểm enzym cố định Taiù sử dụng nhiều lần Độ tinh khiết Dễ điều khiển thành phân Có thể ngưng phản ứng thời điểm ·  Dễ dàng tách khỏi sản phẩm sau phản ứng kết thúc Giữ hoạt tính thời gian lâu Cố định nhiều enzym thực chuỗi phản ứng liên tục Có thể tiêu thụ lượng chất lớn Sử dụng cho đầu dò sinh học Ngăn cản tượng rửa trơi Nhược điểm Hiệu suất gắn nhỏ 100% Hoạt tính kém, Hoạt tính giảm tái sử dụng nhiều lần Khơng đồng nhất, đánh giá hoạt tính tương đối ỨNG DỤNG CUẢ enzym KHÔNG TAN • Trong công nghiệp ∀ • Năm 1969 Wilson xây dư”ng thành công xưởng thực nghiệm để sản xuất liên tục glucoza glucoamilaza không tan ∀ • 1971 người ta thành công việc dùng kimotripsin liên kết đồng hoá trò với CMC để làm đông tụ sưã thay cho rennin đắt tiền ∀ • enzym Raxemaza không tan sử dụng để chuyển toàn dạng D-axitamin thành dạng L-axitamin làm tăng giá trò cuả sản phẩm lên gấp đôi Trong y học ∀ • Ureaza gắn vi tiểu cầu sử dụng có kết để loại trừ ure cuả máu thận nhân tạo ∀ • Vi tiểu cầu có chứa catalaza thay cách có hiệu catalaza cón thiếu ∀ • Đưa vi tiểu cầu có gắn enzym Lasparaginaza vào thể có khả ức chế phát triển cuả số u ác tính Trong phân tích hoá sinh ∀• Glucooxidaza gắn đồng hoá trò với polystirol dùng để xác đònh tự động glucoza ∀• Điện cực ureza không tan dùng để xác đònh tự động ure dòng liên tục ∀• Điện cực alcoloxydoreductaza không tan dùng để xác đònh methanol, etanol dung dòch nước ...• Các phương pháp cố đònh enzym • • • • A- Khâu mạch thành chuỗi enzym B- Nhốt enzym C- Gắn enzym chất mang không tan D- Kết hợp phương pháp C B A NHỐT enzym • • • • • Gồm có: + Gói màng... đổi số Km Vmax enzym Enzym bền tác động yếu tố môi trường • Khoảng pH hoạt động rông • • Nồng độ chất bề mặt enzym cố định thấp dung dịch, làm cho khả phản ứng enzym cố định thấp enzym hồ tan n...                       Dung môi hữu Hoà tan Enzym Tạo nhũ tương Tạo hình sợi, màng, hạt Sấy đuổi dung môi Enzym cố đònh sợi, màng, hạt Gắn enzym • Gắn enzym lên chất mang không tan bằng: • Liên
- Xem thêm -

Xem thêm: ENZYM CỐ ĐỊNH, ENZYM CỐ ĐỊNH, ENZYM CỐ ĐỊNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay