Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 47 xã tử du – huyện lập thạch – tỉnh vĩnh phúc

75 512 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2017, 16:55

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ANH TUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 47 XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học : Chính quy : Địa môi trƣờng : K44 – ĐCMT – N01 : Quản lý tài nguyên : 2012 – 2016 Thái Nguyên - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ANH TUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 47 XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Địa môi trƣờng : K44 – ĐCMT – N01 : Quản lý tài nguyên : 2012 – 2016 : TS Nguyễn Thanh Hải Thái Nguyên - 2016 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian năm học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng ban phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hoàn thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – TS Nguyễn Thanh Hải trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trình hoàn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Đăng kí đất đai – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc tận tình giúp đỡ em trình thực tập hoàn thành khóa luận Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích em suốt trình học tập hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tóm tắt vài thông số phân mảnh đồ 11 Bảng 2.2 Độ xác tỷ lệ đồ 12 Bảng 2.3 Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 20 Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất xã năm 2014 38 Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 42 Bảng 4.3: Số liệu điểm gốc .44 Bảng 4.4: Bảng kết tạo độ độ cao sau bình sai 45 Bảng 4.5: Kết đo số điểm chi tiết xã Tử Du .47 iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử 15 Hình 2.2 Trình tự đo 17 Hình 2.3 Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ đồ địa 19 Hình 2.4 Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis .27 Hình 4.1: Mô tả vị trí địa lý xã Tử Du 31 Hình 4.2: Máy định vị vệ tinh GPS HI-TARGET V30X 43 Hình 4.3: Phần mềm bình sai HGO ( Hi-target Geomatics Office ) 44 Hình 4.4 : Sơ đồ lưới Xã Tử Du 45 Hình 4.5: Kết nối với cổng USB .47 Hình 4.6: Phần mềm T-Com .48 Hình 4.7: Màn hình làm việc Phần mềm T-Com 48 Hình 4.8: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử .49 Hình 4.9: Màn hình làm việc CVF.EXE 49 Hình 4.10: Phần mềm sử lý số liệu 50 Hình 4.11: File số liệu sau sử lý 50 Hình 4.12: Khởi động Microstation 51 Hình 4.13: Khởi động Famis .51 Hình 4.14: Nhập số liệu FAMIS 52 Hình 4.15: Triển điểm chi tiết lên vẽ 53 Hình 4.16: Tạo mô tả trị đo .53 Hình 4.17: Một số điểm đo chi tiết 54 Hình 4.18: Một góc tờ đồ trình nối 54 Hình 4.19: Các đất sau nối 55 Hình 4.20: Các lỗi thường gặp 56 Hình 4.21: Màn hình hiển thị lỗi đất 57 Hình 4.22: Các đất sau sửa lỗi 57 Hình 4.23: Tạo bảng chắp phân mảnh đồ 58 Hình 4.24: Bản đồ sau phân mảnh 58 iv Hình 4.25: Thửa đất sau tạo tâm 59 Hình 4.26: Đánh số 59 Hình 4.27: Gán thông tin thửađất 60 Hình 4.28: Sửa bảng nhãn 61 Hình 4.29: Vẽ nhãn famis 61 Hình 4.30: Tạo khung đồ 62 Hình 4.31: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 62 v DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa BĐĐC Bản đồ địa CP Chính Phủ CSDL Cơ sở liệu GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HN-72 Hệ quy chiếu quốc gia HN-72 QĐ Quyết định QL Quốc lộ TCĐC Tổng cục Địa TL Tỉnh lộ TN&MT Tài nguyên & Môi trường TT Thông tư UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 VP Vĩnh Phúc vi MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ địa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Tính chất, vai trò BĐĐC 2.1.3 Các loại đồ địa 2.1.4 Các yếu tố Nội dung đồ địa .4 2.1.5 Cơ sở toán học đồ địa 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 10 2.2 Cơ sở thực tiễn .14 2.3 Các phương pháp thành lập đồ địa 14 2.3.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 14 2.3.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp toàn đạc .15 2.4 Thành lập lưới khống chế trắc địa 20 2.4.1 Khái quát lưới tọa độ địa 20 2.4.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ .20 2.4.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 21 2.5 Đo vẽ chi tiết 21 2.5.1 Phương pháp đo toạ độ cực điểm chi tiết 22 2.5.2 Phương pháp tính toạ độ điểm chi tiết 22 2.6 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 22 2.6.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 22 2.6.2 Phần mềm famis .23 vii PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 28 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu .28 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 28 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành .28 3.3 Nội dung 28 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Tử Du 28 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai xã Tử Du 28 3.3.3 Thành lập lưới khống chế đo vẽ .28 3.3.4 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation Famis .28 3.4 Phương pháp nghiên cứu .29 3.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 29 3.4.2 Phương pháp đo vẽ chi tiết, chỉnh lý biến động .29 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .31 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Tử Du 31 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 4.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội .34 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai của xã Tử Du 38 4.2.1 Tình hình sử dụng đất xã Tử Du 38 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai xã Tử Du .39 4.3 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 41 4.3.1 Công tác ngoại nghiệp 41 4.3.2 Công tác nội nghiệp 43 4.4 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation, Famis .46 4.4.1 Đo vẽ chi tiết 46 4.4.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS Microstation thành lập đồ địa 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất đai sản phẩm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia Đất đai yếu tố sống, đất sản xuất tồn người Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai vấn đề quan trọng Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công việc công tác quản lý Nhà nước đất đai quy định Luật Đất đai năm 2013 Đây chủ trương lớn Đảng Nhà nước, nhu cầu cấp bách ngành Địa nước nói chung tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hoàn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Để bảo vệ quỹ đất đai địa phương để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ sơ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa Để phục vụ mục đích trên, đồng ý Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất xã Tử Du - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc Tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành xây dựng hệ thống đồ địa cho địa phương địa bàn tỉnh có xã Tử Du - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho toàn khu vực xã Tử Du, với phân công, giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường, Ban 52 Hình 4.14: Nhập số liệu FAMIS Chọn đường dẫn chứa file số liệu chi tiết có đuôi asc txt ta file vẽ chứa tâm điểm chi tiết, vị trí điểm cần xác định thực địa tính toạ độ độ cao theo hệ thống toạ độ VN2000 Để biết thứ tự điểm nối với thành ranh đất thực địa ta làm bước sau: 53 Hình 4.15: Triển điểm chi tiết lên vẽ 4.4.2.2 Hiển thị sửa chữa số liệu đo Hiển thị trị đo Từ menu Cơ sở liệu trị đo  Hiển thị  Tạo mô tả trị đo  chọn thông số hiển thị DX = ( Tức tâm số thứ tự cách tâm điểm chi tiết theo trục X = ) DY = ( Tức tâm số thứ tự cách tâm điểm chi tiết theo trục Y = ) Chọn kích thước chữ = lớn tuỳ theo để thụân tiện cho việc nối điểm chi tiết với cho rõ nét rễ nhìn số thứ tự điểm Chọn màu chữ số thứ tự điểm cho chữ số so với màu Microstation, ví dụ màu Microstation màu đen ta lên chọn màu chữ số thứ tự điểm chi tiêt màu trắng chọn xong ta ấn chấp nhận Hình 4.16: Tạo mô tả trị đo 54 Vậy ta file thứ tự điểm chi tiết gồm có tâm điểm số thứ tự điểm sau: Hình 4.17: Một số điểm đo chi tiết 4.4.2.3 Thành lập vẽ Từ điểm chi tiết vẽ sơ hoạ thực địa ta sử dụng công cụ vẽ đường thẳng Place Line chọn lớp cho đối tượng chương trình Micorstation để nối điểm đo chi tiết Lần lượt thực công việc nối điểm theo sơ đồ, số hiệu điểm tờ đồ, ta thu vẽ khu vực đo vẽ hình minh hoạ Lúc đất vẽ thể rõ vị trí hình dạng số địa vật đặc trưng khu đo Hình 4.18: Một góc tờ đồ trình nối 55 Hình 4.19: Các đất sau đƣợc nối 4.4.2.4 Kết nối với sở liệu đồ Từ menu chọn sở liệu đồ  quản lý đồ  kết nối với sở liệu Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo tâm ( topology) Công việc chuyển sang bước 4.4.2.5 Sửa lỗi Topology mô hình lưu trữ liệu đồ ( không gian ) chuẩn hóa Nó không lưu trữ thông tin địa lý, mô tả vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà còn mô tả quan hệ không gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mô hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn * Sửa lỗi cho mảnh đồ vừa tạo Như nói tâm tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên trình thực vẽ không tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm công cụ MRFClean MRF Flag Editor 56 Từ menu phần mềm vào Cơ sở liệu đồ  Tạo Topology  Tự động tìm,sửa lỗi ( CLEAN ) Vào Parameters  Tolerancesđặt thông số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Chức sửa lỗi thông thường : Bắt quá, bắt chưa tới, trùng Các lỗi thể cụ thể hình minh hoạ : Hình 4.20: Các lỗi thƣờng gặp Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ  Tạo Topology  Sửa lỗi (FLAG) Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối tượng, cắt đối tượng, Các hình minh hoạ hình công cụ Modifi Microstaion lỗi tính sửa lỗi MRF Flag báo để sửa với hình minh hoạ đất sau sửa lỗi 57 Hình 4.21: Màn hình hiển thị lỗi đất Hình 4.22: Các đất sau đƣợc sửa lỗi 4.4.2.6 Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ - Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ  Bản đồ địa  Tạo đồ địa Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ phương pháp chia mảnhấn tạo bảng chắp chọn vị trí mảnh 58 Hình 4.23: Tạo bảng chắp phân mảnh đồ Hình 4.24: Bản đồ sau phân mảnh 4.4.2.7 Biên tập mảnh đồ địa số 47 sau: * Tạo vùng Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ  Tạo Topology  Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho đất Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ  quản lý đồ  kết nối với sở liệu 59 Hình 4.25: Thửa đất sau đƣợc tạo tâm * Đánh số Từ menu Cơ sở liệu đồ  đồ địa  đánh số tự động hộp thoại đánh số tự dộng Tại mục bắt đằu từ chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục độ rộng 20, chọn kiểu đánh Đánh tất Chon kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại Đánh số Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải theo kiểu zích zắc Hình 4.26: Đánh số 60 * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chinh, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc thành lập loại hồ sơ địa Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thông tin từ nhãn tiên hành gán nhãn lớp Từ menu Cơ sở liệu đồ  Gán thông tin địa ban đầu  Gán liệu từ nhãn Hình 4.27: Gán thông tin thửađất Trong bước gán nhãn ta gán (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa chỉ) lớp 51,52,53 ta gán thông tin từ nhãn lớp 51 cho tên chủ sử dụng, 52 cho mục đích sử dụng, 53 cho địa chỉ, thông tin địa ban đầu để lớp ta gán lớp đấy, gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ * Sửa bảng nhãn thửa: Để đảm bảo cho đầy đủ thông tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhãn xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thông tin đất gắn bị chồng lên ranh giới thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thông tin vào bảng nhãn 61 Từ menu Cơ sở liệu đồ  gán thông tin Địa ban đầu  sửa bảng nhãn Kiểm tra bảng CSDL địa xem thông tin bảng đầy đủ thông tin chưa thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép thay đổi bổ sung Hình 4.28: Sửa bảng nhãn * Vẽ nhãn thửa: Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị tất liệu Từ menu Cơ sở liệu đồ  Sử lý đồ  Vẽ nhãn Hình 4.29: Vẽ nhãn famis 62 Đánh dấu vào Mdsd2003 vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn toàn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc gán nhãn số ứng với số đánh * Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN &MT ban hành Từ menu Cơ sở liệu đồ  Bản đồ địa  Tạo khung đồ Hình 4.30: Tạo khung đồ Hình 4.31: Tờ đồ sau đƣợc biên tập hoàn chỉnh 63 4.4.2.8 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử , tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chon khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.9 In đồ Khi đồ kiểm tra hoàn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ   Tiến hành fence đồ lại từ menu File Print/Plot Plot 64 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bản đồ địa xã Tử Du, huyện Lập Thạch đo vẽ từ năm 1987 đến có nhiều thay đổi sử dụng đất, việc đo vẽ lại đồ địa để thuận cho công tác quản lý hồ sơ địa phù hợp với yêu cầu - Về công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ : Thành lập lưới đo vẽ bao gồm : 148 điể m lưới khống chế mặt có đô ̣ xác cao từ 11 điểm địa điểm mốc quốc qia - Về công tác đo vẽ chi tiết biên tập đồ : Từ số liệu đo chi tiết đưa vào máy tính xử lý, phần mềm MicroStation, famis biên tập hoàn thiện mảnh đồ địa tờ số 47 từ 2362 điểm chi tiết, tổng số 311 thửa, in tờ đồ địa giấy, độ xác đồ đáp ứng tiêu kĩ thuật quy định phạm vi hành Bộ Tài Nguyên Môi Trường 5.2 Kiến nghị - Trang bị hệ thống máy móc đại đôi với đội ngũ cán có trình độ chuyên môn cao để vận hành chúng - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật viên, cán địa nhằm sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ công nghiệp hóa đại hóa đất nước - Trong phạm vi đề tài, có ý kiế n nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên cấp, ngành tạo điều kiện cho sinh viên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn kiến thức tin học vào công tác thành lập đồ quản lý Nhà nước đất đai TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên & Môi trường, (2006), Hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis Bộ Tài nguyên Môi trường , (2008), Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000,1:5000 1:10.000, Hà Nội Bộ Tài Nguyên Môi trường, (2005), Quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Hiệp, Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, (2006), Giáo trình đồ địa chính, Thái Nguyên, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT Quy định chia mảnh, đánh số mảnh đồ địa Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Tổng cục Địa chính, (1999), Ký hiệu đồ địa tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 Tổng cục Địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử 10 UBND xã Tử Du, (2014), Báo cáo thống kê kiểm kê đất đai xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 11 UBND xã Tử Du, Báo cáo quy hoạch sử dụng đất xã Tử Du đến năm 2020 12 Viện nghiên cứu Địa chính, (2002), Hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation & Mappingoffice để thành lập đồ địa chính, Hà Nội Một số hình ảnh đề tài ... Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào thành lập đồ địa tờ số 47 xã Tử Du – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ANH TUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 47 XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH... đai tỉnh Vĩnh Phúc với hướng dẫn thầy giáo T.S Nguyễn Thanh Hải em tiến hành nghiên cứu đề tài Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 47 xã Tử Du – huyện Lập Thạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 47 xã tử du – huyện lập thạch – tỉnh vĩnh phúc , Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 47 xã tử du – huyện lập thạch – tỉnh vĩnh phúc , Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 47 xã tử du – huyện lập thạch – tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn