Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 54 tỉ lệ 11000 xã tử du huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc

76 469 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2017, 16:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN QUANG HUY Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 54 TỈ LỆ 1/1000 XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trƣờng Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2012 - 2016 Thái Nguyên - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN QUANG HUY Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 54 TỈ LỆ 1/1000 XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trƣờng Lớp : K44 - ĐCMT Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2012 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Phan Thị Thu Hằng Thái Nguyên - 2016 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lượng kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Qua sinh viên trường hoàn thiện kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Được giúp đỡ Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên Ban giám đốc Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh Vĩnh Phúc, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 54 tỉ lệ 1/1000 xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.” Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, thầy, cô giáo Khoa Quản lý tài nguyên đặc biệt cô giáo TS Phan Thị Thu Hằng người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đồng thời em xin cảm ơn Ban giám đốc, cán Văn phòng Đăng kí đất đai – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giúp đỡ em hoàn thành khóa luận Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè người động viên, giúp đỡ em hoàn thành việc học tập nghiên cứu năm học vừa qua Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 19 tháng năm 2016 Sinh Viên Nguyễn Quang Huy ii DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa BĐĐC Bản đồ địa CP Chính Phủ CSDL Cơ sở liệu QĐ Quyết định QL Quốc lộ TCĐC Tổng cục Địa TL Tỉnh lộ TN & MT Tài nguyên & Môi trường TT Thông tư UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 VP Vĩnh Phúc iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tóm tắt vài thông số phân mảnh đồ 11 Bảng 2.2 Tỷ lệ đồ địa .11 Bảng 2.3 Độ xác tỷ lệ đồ 12 Bảng 2.4: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 14 Bảng 2.5: Chỉ tiêu kỹ thuật lưới đường chuyền địa chinh I, II 15 Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất xã năm 2015 35 Bảng 4.2: Bản đồ có xã Tử Du 37 Bảng 4.3: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 38 Bảng 4.4 Số liệu điểm gốc .40 Bảng 4.5 Bảng kết tạo độ độ cao sau bình sai 41 Bảng 4.6: Kết đo số điểm chi tiết .44 Bảng 4.7: Các lớp thông tin đồ số .53 iv DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Hệ tọa độ vuông góc Gauss-Kruger Hình 2.2: Hệ tọa độ vuông góc UTM .10 Hình 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ đồ địa 13 Hình 2.4: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử 17 Hình 2.5: Trình tự đo vẽ chi tiết[11] 18 Hình 2.6: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis .24 Hình 2.7: Máy toàn đạc điện tử TopCon GTS 230 25 Hình 4.1: Mô tả vị trí địa lý xã Tử Du 31 Hình 4.2: Máy định vị vệ tinh GPS HI-TARGET V30X 39 Hình 4.3 Sơ đồ lưới khống chế đo vẽ 42 Hình 4.4: Giao diện nhận kết nối máy tính 45 Hình 4.5: Giao diện phần mềm T-COM 45 Hình 4.6: Giao diện phần mềm T-COM chuyển liệu 47 Hình 4.7 Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử .47 Hình 4.8 Phần mềm đổi định dạng file số liệu CVF.EXE .48 Hình 4.9: File số liệu sau chuyển 48 Hình 4.10 Tạo file đồ 49 Hình 4.11 Đặt đơn vị cho vẽ .50 Hình 4.12 Khởi động famis 50 Hình 4.13 Giao diện làm việc famis 50 Hình 4.14 Nhập số liệu 51 Hình 4.15: Hiển thị điểm vẽ 51 Hình 4.16: Hiển thị thông số điểm đo .52 Hình 4.17: Nối điểm đo chi tiết 53 Hình 4.18: Các đất sau nối 53 Hình 4.19: Khởi động MRF Clean 54 Hình 4.20a Sửa lỗi 54 v Hình 4.20b Khởi động MRF Flag 55 Hình 4.20c Các đất sau sửa lỗi .55 Hình 4.21: Tạo bảng chắp phân mảnh đồ 56 Hình 4.22 Tạo Topology 56 Hình 4.23 Bản đồ tạo tâm 56 Hình 4.24 Đánh số đồ .57 Hình 4.25 Gán thông tin cho đất .57 Hình 4.26 Bản đồ vẽ nhãn 58 Hình 4.27 Tạo khung đồ 58 Hình 4.28 Bản đồ hoàn chỉnh 59 Hình 4.29 Tạo hồ sơ đất 60 vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv MỤC LỤC vi PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài .2 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Khái niệm đồ địa 2.1.2 Vai trò BĐĐC 2.1.3 Các loại đồ địa 2.1.4 Các yếu tố nội dung đồ địa .5 2.1.5 Cơ sở toán học đồ địa 2.2 Cơ sở pháp lý 12 2.3 Các phương pháp thành lập đồ địa 12 2.3.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 12 2.3.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp toàn đạc .13 2.4 Thành lập lưới khống chế trắc địa 13 2.4.1 Khái quát lưới tọa độ địa 13 2.4.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ .14 2.4.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 15 2.5 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ .16 2.5.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 16 2.5.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy toàn đạc điện tử 17 2.6 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 20 vii 2.6.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 20 2.6.2 Phần mềm famis .21 2.7 Giới thiệu sơ lược máy toàn đạc điện tử 25 2.7.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử[16] 25 2.7.2 Cách bước thực máy TOPCON GTS-230 .25 2.7.3 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử .26 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành .27 3.3 Nội dung 27 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của Xã Tử Du .27 3.3.2 Thành lập lưới khống chế đo vẽ .27 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa từ số liệu đo chi tiết 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu .28 3.4.1 Thu thập số liệu thứ cấp 28 3.4.2 Phương pháp thu nhập số liệu sơ cấp .28 3.4.3 Phương pháp đo vẽ chi tiết .29 3.4.4 Phương pháp tổng hợp 30 3.4.5 Phương pháp so sánh, phân tích viết báo cáo 30 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN .31 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Xã Tử Du 31 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 4.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội .33 4.1.3 Tình hình quản lý sử dụng đất đai của xã Tử Du 35 4.2 Thành lập lưới khống chế đo vẽ địa .37 4.2.1 Công tác ngoại ngiệp 37 4.2.2 Công tác nội nghiệp 40 4.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation, Famis 43 4.3.1 Đo vẽ chi tiết 43 viii 4.3.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS Microstation thành lập đồ địa 44 4.4 Ứng dụng phần mềm Famis để khai thác sở liệu địa 59 4.5 Đánh giá, nhận xét kết thành lập tờ đồ số 54 từ số liệu đo chi tiết 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 52 Hình 4.16: Hiển thị thông số điểm đo Bƣớc 3: Dùng vẽ sơ hoạ nối điểm lại với đồng thời tiến hành chuẩn lớp thông tin cho đối tượng theo nguyên tắc: “Mỗi lớp thông tin thể loại đối tượng” Các đối tượng có chung số đặc điểm tính chất định gộp thành lớp đối tượng (Object class), lớp đối tượng gộp thành nhóm đối tượng (Category), đối tượng gắn mã thống Theo nguyên tắc này, mã kiểu đối tượng gồm [Mã nhóm] [Mã lớp] [Mã kiểu] Chuẩn lớp thông tin (Level) cho đối tượng hình tuyến tạo đường bao (ranh giới) cho đất Phân lớp thông tin đối tượng nội dung đồ địa tuân theo bảng phân lớp thông tin chuẩn đồ địa sau: 53 Bảng 4.7: Các lớp thông tin đồ số STT Tên lớp Nhóm Thửa đất Giao thông Thủy lợi Level ( lớp) Loại đất 13 Diện tích 36 Đường ranh giới đất 10 Số hiệu đất 34 Đường giao thông 23 Đường thủy lợi 31 (Nguồn: Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội, 2010) Nếu đường ranh giới đất tham gia vào đối tượng khác thứ tự ưu tiên lớp sau: Ranh giới , giao thông, thuỷ hệ Hình 4.17: Nối điểm đo chi tiết Hình 4.18: Các đất sau đƣợc nối 54 Kết nối với sở liệu đồ: Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ  quản lý đồ  kết nối với sở liệu Bƣớc 4: Sửa lỗi Sau nối hết điểm chi tiết tạo nên vẽ sơ hoạ Ta tiến hành sửa lỗi để kiểm tra lỗi trình vẽ đồ hoạ cách: * Sửa lỗi phần mềm MRFClean Khởi động MRFclean: Từ Menu MicroStation, vào Utilities chọn MDL Application, xuất hộp hội thoại MDL  chọn MRFClean.ma  chọn Load Hình 4.19: Khởi động MRF Clean Bấm phím Parameters, xuất hộp hội thoại MRF Clean Parameters Hình 4.20a Sửa lỗi Trong hộp hội thoại MRF Clean Parameters tích chọn By Level & Stroke Circular Arcs  bấm chọn Tolerances, xuất hộp hội thoại MRF Clean Setup Tolerances Muốn sửa lỗi level nào, chọn level đặt lại tham số hộp Tolerance,ta bỏ dấu trừ „-„ đằng trước 0.01  Bấm phím Set, trở lại hộp hội thoại MRF Clean v8.0  Bấm phím Clean tự động tìm sửa lỗi cho level mà muốn sửa 55 * Sửa lỗi MRFFLAG Khởi động MRFFlag: Tương tự, từ Menu MicroStation, vào Utilities chọn MDL Application,xuất hộp hội thoại MDL  chọn MRFFlag.ma  chọn Load Khi khởi động MRFFlag.ma, hình xuất hộp hội thoại MRF Flag Editor v8.0.1 - Next: chạy đến vị trí lỗi tiếp theo; - Prew: chạy đến vị trí lỗi trước đó; - Zoom_in: phóng to hình; - Zoom_out: thu nhỏ hình; - Del Flag: xóa cờ thời; - Del Al Flags: xóa tất cờ file - Del Flag+Elm: xóa đối tượng thời Hình 4.20b Khởi động MRF Flag Khi sửa lỗi xong nút Next mờ ta xoá Flag (chữ D) cách ấn vào Del All Flags Edit status báo No Flags Sau tắt hộp thoại để tiến hành kiểm tra lại lỗi vẽ cách làm lại quy trình sửa lỗi từ bước tự động tìm sửa lỗi MRF CLEAN Hình 4.20c Các đất sau đƣợc sửa lỗi Bƣớc 5: Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ - Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ  Bản đồ địa  Tạo đồ địa Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ phương pháp chia mảnh ấn tạo bảng chắp chọn vị trí mảnh 56 Hình 4.21: Tạo bảng chắp phân mảnh đồ Bƣớc 6: Tạo tâm Ta tiến hành sửa lỗi nhiều lần hết lỗi, đảm bảo đất khép vùng để chuyển sang bước tạo tâm Vào Cơ sở liệu đồ  Tạo Topology  Tạo vùng Xuất hộp thoại Tạo vùng ta tích vào ô Tạo vùng Hình 4.22 Tạo Topology Toàn vẽ có dấu tâm hình sau: Hình 4.23 Bản đồ tạo tâm Tâm điều kiện để định vị nhãn tiến hành vẽ nhãn cho đất Bƣớc 7: Vẽ nhãn 57 * Vẽ nhãn tự động Trước tiên vào sở liệu trị đo sở liệu đồ để kết nối liệu Sau vào sở liệu đồ  Bản đồ địa  Đánh số tự động, xuất hộp hội thoại Đánh số Hình 4.24 Đánh số đồ Trên hộp thoại hiển thị hai cách đánh số đánh zích zắc đánh đổi chiều, ta tích vào ô Đánh zích zắc, sau tích vào ô Đánh số Chương trình tự động đánh từ cuối tờ đồ Trước vẽ nhãn phải gán thông tin cho đất, yếu tố loại đất, tên chủ sử dụng, địa chỉ, xứ đồng Từ cửa sổ chương trình Famis ta vào sở liệu đồ  Gán thông tin Địa ban đầu  Gán liệu từ nhãn, xuất hộp hội thoại Gán thông tin từ nhãn Trong hộp hội thoại ta muốn gán thông tin cho đất ta đánh dấu vào thông tin  chọn level mà đặt thông tin  ấn vào Gán tự động gán nhãn cho đất Hình 4.25 Gán thông tin cho đất Vẽ nhãn 58 Kết nối liệu sau vào sở liệu đồ  Xử lý đồ  vẽ nhãn Hình 4.26 Bản đồ vẽ nhãn Bƣớc 8: Tạo khung đồ Từ cửa sổ chương trình Famis, tạo khung đồ vào Cơ sở liệu đồ  Bản đồ địa  Tạo khung đồ: - Chọn tỷ lệ đồ: 1:1000 - Điền số hiệu mảnh đồ địa chính, mảnh đồ gốc - Điền tên địa danh, tên xã, tên huyện, tên tỉnh Hình 4.27 Tạo khung đồ - Chọn đồ cách kích đúp chuột vào khu vực cần tạo khung sử dụng Fence để tạo khung đồ Toạ độ góc khung tự động hiển thị cửa sổ tạo khung 59 Cuối tích vào ô Vẽ khung Hình 4.28 Bản đồ hoàn chỉnh 4.4 Ứng dụng phần mềm Famis để khai thác sở liệu địa Phần mềm Famis cho phép người sử dụng tạo số loại giấy tờ, hồ sơ thuận tiện cho việc quản lý sử dụng đất Ta khai thác tiện ích cách vào hộp thoại Hồ sơ đất, từ cửa sổ chương trình Famis, tạo hồ sơ kỹ thuật đất vào Cơ sở liệu đồ  Bản đồ địa  Tạo hồ sơ kỹ thuật , xuất hộp thoại Hồ sơ đất Tùy theo mục đích mà ta chọn tạo Hồ sơ kỹ thuật đất, tạo Trích lục, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo Kết đo đạc DC Bản mô tả ranh giới đất ô Loại Sau ta điền đầy đủ thông tin cần thiết vào hộp thoại cuối nhấn vào ô chọn để chọn cần tạo 60 Hình 4.29 Tạo hồ sơ đất Hình 4.30 Tạo hồ sơ kỹ thuật đất trích lục đồ địa 4.5 Đánh giá, nhận xét kết thành lập tờ đồ số 54 từ số liệu đo chi tiết - Kết quả: + Thành lập lưới khống chế đo vẽ xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc + Thành lập đồ địa qua điểm đo chi tiết trình đo đạc - Nhận xét: + Trong trình đo đạc gặp đôi chút khó khăn như: Địa hình xã phức tạp, nhiều đồi núi Diện tích xã lớn Thời tiết không thuận lợi trình đo đạc 61 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Công nghệ thành lập đồ địa từ số liệu đo đạc thực địa máy toàn đạc điện tử có nhiều ưu điểm mà số phương pháp khác không đạt Đặc biệt khả tự động hóa trình sản xuất đồ đạt hiệu lao động cao chất lượng đồ tốt Máy móc trang thiết bị gọn nhẹ, nhiên giá mua phần mềm thiết bị phục vụ cho sản xuất đắt Với quy trình công nghệ đòi hỏi kỹ sư trắc địa phải nắm vững công nghệ máy tính phần mềm ứng dụng Việc ứng dụng công nghệ tin học việc thành lập đồ địa số tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng Các thao tác đồ họa thực nhanh chóng, xác, dễ dàng Các công cụ chuẩn hóa Famis xây dựng hệ thống khoa học Sau tiế n hành đo vẽ và chin ̉ h lý la ̣i toàn b ộ diện tích xã Tử Du , sau đo vẽ và chỉnh lý thu đươ ̣c kế t quả sau: - Thành lập lưới đo vẽ bao gồm: 01 điểm mốc quốc gia, 11 điể m điạ chính và 148 điể m lưới kinh vi ̃ có đô ̣ chin ́ h xác tương đố i cao - Từ số liệu đo chi tiết đưa vào máy tính xử lý, phần mềm MicroStation, famis biên tập hoàn thiện mảnh đồ địa số 54, tổng số 295 với diện tích 203859.5 m2, in tờ đồ địa giấy, độ xác đồ đáp ứng tiêu kĩ thuật quy định phạm vi hành Bộ TN MT Với tư liệu đầu vào đầu dạng số nên dễ dàng cho công tác lưu trữ sử lý cập nhật thông tin 62 Thuận lợi: - Nhận giúp đỡ từ người dân giúp cho việc đo đạc chi tiết thuận lợi hơn, nhanh hơn, xác - Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, thuận lợi cho công tác đo đạc Khó khăn: - Một số người dân không hợp tác xảy tranh chấp hộ dân - Thời tiết ảnh hưởng lớn đến việc thành lập đồ trời mưa không tiến hành công tác đo đạc chi tiết thực địa, vào mùa mưa nhiều - Các điểm lưới xây dựng bị hỏng, bị ý thức phương tiện giao thông người dân 5.2 Kiến nghị Để đẩy mạnh phát triển việc ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử việc thành lập đồ địa chính, em có số kiến nghị sau: - Đề nghị nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Tài Nguyên Môi Trường cấp, ngành quản lý đất đai tạo điều kiện cho sinh viên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn kiến thức tin học vào công tác thành lập đồ, quản lý Nhà nước đất đai bước đáp ứng yêu cầu môt ngành quản lý đất đai đại đáp ứng yêu cầu xã hội đặt - Đổi mới, đại hoá công nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Famis để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác - Nhà nước cần tập trung kinh phí đầu tư xây dựng quy trình công nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành - Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý đất đai câp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ công nghiệp hóa đại hóa đất nước 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Phan Đình Binh (2012) Bài giảng Bản đồ địa - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Bộ Tài nguyên Môi trường , (2008), Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000,1:5000 1:10.000, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường, (2005), Quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường, (2008), Quy phạm Thành lập Bản đồ địa năm 2008, Hà Nội Bô ̣ Tài Nguyên Và Môi Trường , Thông Tư 55-2013 quy ̣nh về thành lập bản đồ ̣a chính, Hà Nội Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Thông Tư 25-2014 ngày 30/12/2013 Quy định thành lập BĐĐC, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Hiệp, Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, (2006), Giáo trình đồ địa chính, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Lê Anh Thơ (2014), Bài giảng Bản đồ học – Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm 10 Tổng cục địa chính, (1999), Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000,1:5000,1:10.000, 1:25.000, Hà Nội 11 Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử 12 Tổng cục địa Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb 13 UBND xã Tử Du (2013), Báo cáo thống kê kết biến động đất đai đất đai xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc 14 Văn phòng Đăng kí đất đai - Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Vĩnh Phúc, (2015), Số liệu đo vẽ địa chính, Vĩnh Phúc 64 15 Văn phòng đăng ký đất đai- Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Vĩnh Phúc , Báo cáo tổng kết kỹ thuật Lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (12/11/2015), Vĩnh Phúc II Tài liệu tham khảo từ Internet 16 Giới thiệu máy toàn đạc điện tử, , xem 29/11/2015 PHỤ LỤC Lƣới kinh vĩ sau đƣợc thành lập PHỤ LỤC Tờ đồ sau đƣợc biên tập hoàn chỉnh ... ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 54 TỶ LỆ 1/1000 XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Ứng dụng công nghệ. .. Vĩnh Phúc, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 54 tỉ lệ 1/1000 xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. ” Em xin chân thành. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - NGUYỄN QUANG HUY Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 54 TỈ LỆ 1/1000 XÃ TỬ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 54 tỉ lệ 11000 xã tử du huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc , Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 54 tỉ lệ 11000 xã tử du huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc , Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 54 tỉ lệ 11000 xã tử du huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn