tổng kết chương 8: lượng tử ánh sáng

4 515 11
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:25

. loại. - phụ thuộc vào cường độ sáng. II./ Thuyết lượng tử ánh sáng – các định luật quang điện: 1./ Thuyết lượng tử ánh sáng: (do sự bất lực của thuyết. Tổng kết chương Vật Lý 12 (version 2008) Thực hiện: Trương Thành Lâm Trang 1 / 4 Lớp 12T1 STT: 20 CHƯƠNG VIII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG ……o0o…… I./
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng kết chương 8: lượng tử ánh sáng, tổng kết chương 8: lượng tử ánh sáng, tổng kết chương 8: lượng tử ánh sáng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn