KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 7 HKI

2 955 8
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2013, 01:25

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN: TOÁN 7. HỌC KỲ I Năm Học: 2008 – 2009 Phần Đại số Chư ơng Tiết Mục tiêu Chuẩn bị của GV-HS Ngoại khóa Kết quả Chương I: SỐHỮU TỈ. SỐTHỰC 1-23 - KT: Nắm được một số kiến thức về số hữu tỉ, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa thực hiện trong tập hợp số hữu tỉ. HS hiểu và vận dụng được các tính chất của tỉ lệ thức, của dãy tỉ số bằng nhau, quy ước làm tròn số; bước đầu có khái niệm về số vô tỉ, số thực và căn bậc hai. - KN: Có kĩ năng thực hiện các pháp tính về số hữu tỉ, biết làm tròn số để giải các bài toán có nội dung thực tế, rèn luyện kĩ năng sử dụng máy tính bỏ túi. - TĐ: Có ý thức vận dụng các hiểu biết về số hữu tỉ, số thực để giải quyết các bài toán thực tế. GV: - Bài soạn chi tiết, SGK, SBT. - Máy tính bỏ túi - Bảng phụ, thước thẳng - Đề kiểm tra HS: - Học bài cũ, làm bài tập, nghiên cứu trước bài mới. - SGK, SBT, vở ghi (BH, BT), máy tính bỏ túi, dụng cụ học tập. - Ktra 15’ - Ktra: 45’(tiết 23) - Kiểm tra miệng - Kiểm tra 15’ G Kh Tb Y SL % SL % SL % SL % - Kiểm tra 45’: G Kh Tb Y SL % SL % SL % SL % Chương II: HÀM SỐ VÀ ĐỒTHỊ 24-40 - KT: + Hiểu được công thức đặc trưng của hai đại lượng tỉ lệ thuận, của hai đại lượng tỉ lệ nghịch. + Có hiểu biết ban đầu về khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số. + Biết vẽ đồ thị của hàm số y = ax - KN: + Biết vận dụng các công thức và tính chất để giải được các bài toán cơ bản về hai đại lượng tỉ lệ thuận, hai đại lượng tỉ lệ nghịch + Biết vẽ hệ trục tọa độ, xác định tọa độ của một điểm cho trước và xác định một điểm theo tọa độ của nó. + Biết tìm trên đồ thị giá trị của biến số và hàm số. - TĐ: Tích cực học tập, thấy ứng dụng quan trọng của toán học trong cuộc sống. GV: - Bài soạn chi tiết, SGK, SBT. - Máy tính bỏ túi - Bảng phụ, thước thẳng - Đề kiểm tra HS: - Học bài cũ, làm bài tập, nghiên cứu trước bài mới. - SGK, SBT, vở ghi (BH, BT), máy tính bỏ túi, dụng cụ học tập. - Ktra 15’ - Ktra: 45’ (tiết 29) - Kiểm tra HKI 90’(đại + hình) (tiết 39, 40) - Kiểm tra miệng - Kiểm tra 15’ G Kh Tb Y SL % SL % SL % SL % - Kiểm tra 45’: G Kh Tb Y SL % SL % SL % SL % - Kiểm tra HKI 90’ G Kh Tb Y SL % SL % SL % SL % Duyệt của BGH Giồng Riềng, ngày 15 tháng 9 năm 2008 Người lập KH Bùi Minh Hùng . KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN: TOÁN 7. HỌC KỲ I Năm Học: 2008 – 2009 Phần Đại số Chư ơng Tiết Mục tiêu Chuẩn bị của GV-HS Ngoại khóa Kết quả Chương. năng thực hiện các pháp tính về số hữu tỉ, biết làm tròn số để giải các bài toán có nội dung thực tế, rèn luyện kĩ năng sử dụng máy tính bỏ túi. - TĐ: Có
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 7 HKI, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 7 HKI, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 7 HKI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay