Ke hoach tu chon

3 244 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2013, 01:25

CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN BÁM SÁT THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 10 (18 tiết) Chủ đề Nội dung Tiết thứ 1-Hàm số Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị 1 2-Phương trình và hệ phương trình Ứng dung của định lí Viet 2 phương trình qui về bậc hai 3 hệ phương trình bậc nhất, bậc hai 4 3-Bất đẳng thức bất đẳng thức Bu-nhi-a-côp-xki và ứng dụng 5 Các bất đẳng thức khác 6 4-Bất phương trình Dấu của nhị thức bậc nhất, bất phương trình qui về bậc nhất 7 Dấu của tam thức bậc hai, bất phương trình qui về bậc hai 8 Phương pháp khoảng 9 5-Bảng số liệu thống Các số đặc trưng, vẽ biểu đồ 10 6-Công thức lượng giác Giá trị lượng giác 11 Cộng thức lượng giác 12 Bài tập tổng hợp 13 7-vectơ Các phép toán vectơ 14 Bài tập tổng hợp 15 8-Hệ thức lượng trong tam giác Giải tam giác 16 9-Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Phương trình đường thẳng 17 Phương trình đường tròn 18 CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN BÁM SÁT THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 11 (12 tiết) Chủ đề Nội dung Tiết thứ 1-Phương trình lượng giác Phương trình lượng giác dạng đơn giản 1 Phương trình lượng giác dạng khác 2 2-Tổ hợp-Xác suất (2 tiết) Hoán vị-chỉnh hợp-tổ hợp 3 Các qui tắc tính xác suất 4 3-Giới hạn (2 tiết) Các dạng vô định 5 Hàm số liên tục 6 4-Đạo hàm (2 tiết) Các qui tắc tính đạo hàm 7 Đạo hàm của các hàm số lượng giác 8 5- Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng (1 tiết) Bài tập tổng hợp 9 6- Quan hệ song song trong không gian (1 tiết) Bài tập tổng hợp 10 7- Quan hệ vuông góc trong không gian (2 tiết) Hai đường thẳng vuông góc. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 11 Hai mặt phẳng vuông góc.Bài tập tổng hợp 12 CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN NÂNG CAO THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN 11 (53tiết) Chủ đề Nội dung Tiết thứ 1-Phương trình lượng giác (8 tiết) Phương trình lượng giác cơ bản thường gặp 1-3 Phương trình lượng giác dạng khác 4-5 Một số phương pháp giải phương trình l.giác 6-8 2-Tổ hợp-Xác suất (9 tiết) Qui tắc đếm 9 Hoán vị-chỉnh hợp-tổ hợp 10-11 Công thức nhị thức Niu-tơn 12-13 Xác suất 14-15 Bài tập tổng hợp 16-17 3-Dãy số-cấp số cộng- cấp số nhân (5) P.P qui nạp 18-19 Dãy số 20 cấp số cộng 21 cấp số nhân 22 4-Giới hạn - Đạo hàm (12 tiết) Giới hạn dãy số 23-24 Giới hạn hàm số 25-26 Hàm số liên tục 27-28 Các qui tắc tính đạo hàm 29-31 Đạo hàm của các hàm số lượng giác 32-34 5- Phép dời hình và phép đồng dạng (6 tiết) Phép dời hình : Đ o , Đ d , v T r , ( ) ,Q o α 35-37 Phép vị tự và phép đồng dạng 38-40 6- Quan hệ song song trong không gian (6 tiết) Hai đường thẳng song song 41-42 Đường thẳng song song với mặt phẳng 43-44 Hai mặt phẳng song song 45-46 7- Quan hệ vuông góc trong không gian (7 tiết) Hai đường thẳng vuông góc. 47-48 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 49-50 Hai mặt phẳng vuông góc.Bài tập tổng hợp 51-52 Bài tập tổng hợp 53
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach tu chon, Ke hoach tu chon, Ke hoach tu chon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay