Biện pháp thi công kết cấu mặt đường tiếng việt

32 524 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2017, 20:16

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN BIỆN PHÁP THI CÔNG KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG NỘI DUNG Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Khái quát Đây biện pháp mô tả thi công kết cấu mặt đường bao gồm lớp nhựa thấm bám, lớp nhựa dính bám, lớp đệm bê tông Asphalt, lớp mặt bê tông Asphalt thi công theo Tiêu chuẩn Kỹ thuật chung Mục 05200: “Kết cấu mặt đường” Bản biện pháp thi công “Công tác chống thấm” kết cấu mặt đường phần Cầu đệ trình riêng (1) Danh sách tài liệu đệ trình riêng biệt sau: Bản vẽ thi công (2) Đề xuất vật liệu (3) Đề xuất trạm trộn nhựa đường (4) Thông tin chi tiết thiết bị nhân lực huy động Tài liệu hợp đồng liên quan hướng dẫn: (1) Tiêu chuẩn Kỹ thuật Chung: Mục 05200 “Kết cấu mặt đường” Khối lượng Khối lượng thiết kế lập vẽ thi công phê duyệt Tiến độ thi công Tiến độ thi công tham khảo theo Bản Tiến độ thi công tổng thể Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Sơ đồ tổ chức trường Sơ đồ tổ chức trường sau: GRBCC Giám đốc dự án: Giám đốc thi công: Giám đốc trường: Kỹ sư trường Kỹ sư vật liệu Khảo sát Thầu phụ – Kết cấu mặt đường Giám đốc dự án Giám đốc trường Thợ Người vận hành Công nhân Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Thiết bị nhân lực Máy móc dự kiến huy động cho việc thi công kết cấu mặt đường sau: Hạng mục Mô tả Khối lượng Máy rải nhựa - 2 Máy tưới nhựa lỏng - Lu ba bánh thép 12 Lu bánh lốp - bánh Lu bánh thép Máy cắt bê tông nhựa - Trạm trộn bê tông nhựa Xe tải 10~15 Thiết bị khảo sát Máy thuỷ chuẩn, Máy toàn đạc Máy nén khí - Chổi điện - Ghi với cần tưới tay Theo yêu cầu Nhân lực huy động cho việc thi công kết cấu mặt đường sau Thông tin chi tiết trình bày “Biên kiểm tra thiết bị nhân lực trường” đệ trình riêng biệt Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Hạng mục Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Khối lượng Thợ người Công nhân lành nghề 10 người Công nhân phổ thông 12 người Thợ vận hành thiết bị 10 người Lái xe tải Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Ghi Theo yêu cầu Trang Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Mô tả vật liệu Vật liệu để thi công nhựa cho kết cấu đường mặt đường sau: • Cốt liệu thô • Cốt liệu mịn • Chất độn • Nhựa đường • Vật liệu nhựa cho lớp nhựa thấm bám • Vật liệu nhựa cho lớp dính bám Thành phần trộn nhựa đường bao gồm cốt liệu thô, cột liệu mịn, chất độn nhựa đường Các loại vật liệu phải đạt yêu cầu sau 6.1 Thành phần trộn nhựa đường Kết pha trộn hỗn hợp (một số loại, chất đôn) phải đạt yêu cầu công thức trộn số cường độ lại quy định AASHTO T245 (cho lớp đệm bê tông asphalt lớp mặt bê tông asphalt): Mô tả Lớp mặt Lớp đệm Độ ổn định : N Độ dẻo: mm Độ rỗng toàn hỗn hợp: % Độ rỗng lấp vật liệu asphalt : % tối thiểu 9000 2,5 – 4,0 3-5 75 - 85 Kết trộn phải đạt yêu cầu cấp sau: Loại sàng Tỷ lệ % lọt sàng theo trọng lượng (mm) Cấp B Lớp đệm bê tông Asphalt Cấp C Lớp mặt bê tông Asphalt 50.0 37.5 25.0 19.0 100 95 - 100 100 Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN 12.5 9.5 4.75 2.36 1.18 0.600 0.300 0.075 68 - 86 56 - 78 38 - 60 27 - 47 18 - 37 11 - 28 - 20 0-8 95 - 100 74 - 92 48 - 70 33 - 53 22 - 40 15 - 30 10 - 20 -9 Việc trộn nhựa đường tuân theo công thức trộn, khoảng dung sai khoảng phân loại sau: * Cốt liệu qua sàng 4.75 mm sàng lớn ± 0.7% * Cốt liệu lọt sàng 2.36 mm đến sàng 0.150mm ±4% * Cốt liệu lọt mắt sàng 0.075 mm ±2% * Vật liệu nhựa đường ± 0.3% * Nhiệt độ hỗn hợp khỏi máy trộn ± 6oC * Nhiệt độ hỗn hợp vận chuyển đường ± 6oC 6.2 Cốt liệu thô Cốt liệu thô (không lọt sàng 2.36mm) phải bao gồm vật liệu sạch, rắn chắc, bền không dẹt, dài, mềm, rời không bị lẫn đá bẩn vật liệu có hại khác Tất yêu cầu vật lý sau: Số Hạng mục thí nghiệm Phương pháp thí nghiệm Tỷ lệ hao mòn Los AASHTO Angeles T96 Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án 35 % (Lớp móng xử lý Asphalt) Trang Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN 25% (Lớp đệm lớp mặt bê tông) Độ ổn định AASHTO T104 % (sử dụng Sodium Sulphate) 12 % (sử dụng Magnesium Sulphate) 6.3 Cốt liệu mịn Cốt liệu mịn phải cát vàng tự nhiên bao gồm hạt rắn, dai không dính đất sét có hại, đất mùn chất có hại khác Cốt liệu mịnh phải quy định theo AASHTO M29 đây: Số Hạng mục thí nghiệm Độ ổn định Phương pháp TN Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án AASHTO T104 15 % (sử dụng Sodium Sulphate) 20 % (sử dụng Magnesium Sulphate) 6.4 Chất độn Bột khoáng bao gồm vôi bột, xi măng Portland chất khoáng không dẻo Bột khoáng phải khô, rời, chảy dễ, không vón cục vật liệu có hại Bột khoáng phải đáp ứng yêu cầu theo thành phần hạt sau: Loại sàng (mm) Tỷ lệ % lọt sàng theo Trọng lượng 0.600 0.180 0.075 100 95 – 100 65 – 100 6.5 Nhựa đường Chỉ số nhựa đường để sử dụng cho kết cấu mặt đường phải có số kim lún 60-70 Chất lượng phải xác định AASHTO M20 Chứng vật liệu từ nhà cung cấp phải đạt yêu cầu sau: Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Bảng12: Yêu cầu tiêu Bitum (Tham chiếu bảng 22TCN279-01) TT Các tiêu Đơn vị Cấp 60/70 Phương pháp thí nghiệm tương đương Độ kim lún 250C 0.1mm 60 – 70 22TCN279-01 ASTM D5 AASHTO T49 Độ kéo dài 250C cm Min 100 22TCN279-01 ASTM D113 AASHTO T151 Nhiệt độ hóa mềm (phương 46 - 55 22TCN279-01 AASHTO T53-89 Min 230 22TCN279-01 ASTM D92 C pháp vòng bi) Nhiệt độ bắt lửa C AASHTO T48 Lượng tổn thất sau đun % nóng 163°C Max 0.8 Tỷ lệ độ kim lún nhựa % Min 75 22TCN279-01 ASTM D6/D5 Lượng hòa tan % Trichloroethylene C2 Cl4 Min 99 22TCN279-01 ASTM D2042 Khối lượng riêng 25°C g/cm3 – 1.05 22TCN279-01 ASTM D6 AASHTO T47 đường sau đun nóng 163 0C so với độ kim lún 250C AASHTO T44 22TCN279-01 ASTM D70 AASHTO T228 Độ dính bám với đá Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 grade Min 3rd grade 22TCN279-01 ASTM D3625 Trang Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC 10 Hàm lượng paraffin % Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Max 2.2 22TCN279-01 DIN-52015 6.6 Nhựa đường cho lớp nhựa thấm bám Vật liệu nhựa đường phải phù hợp với Tiêu chuẩn kỹ thuật sau: Asphalt phân tách trung bình cấp MC-70 (43-85℃) : AASHTO M82 Nhựa đường rải toàn bề rộng mặt cắt rải liên tục Máy rải nhựa Tỷ lệ áp dụng thường từ 1,0-2.5 kg/m2 Asphalt phân tách nhanh cấp RC-250 (60-100℃) : AASHTO M81 Tuy nhiên, đề xuất nhũ tương Cationic dựa AASHTO M208-87 khó tìm loại vật liệu asphalt phân tách phù hợp cấp MC-70 RC-250 6.7 Lớp nhựa đường cho lớp dính bám Vật liệu nhựa đường phải phù hợp với Tiêu chuẩn Kỹ thuật sau: Asphalt phân tách nhanh cấp RC-250 (60-100℃) : AASHTO M81 Nhựa đường phải rải Máy rải nhựa dùng áp lực vòng 24 trước rải lớp Tỷ lệ nhựa đường sử dụng 0,4 – 0.8kg/m2 Phải thận trọng tiến hành phủ quét nhựa đường mối nối mặt rải cho không khối lượng định Tuy nhiên, đề xuất nhũ tương Cationic dựa AASHTO M208-87 khó tìm thấy vật liệu phân tách phù hợp cấp RC-250 Quy trình thi công 7.1 Các bước thi công Các bước thi công sau: Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang 10 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Hình 7-1 Vị trí mối nối dọc điển hình Biện pháp kiểm soát cao độ hỗn hợp asphalt cho lớp móng xử lý asphalt trình bày hình 7-2 Hình minh hoạ trình bày trường hợp thi công đường Đối với việc thi công lớp móng xử lý asphalt, dây sử dụng để kiểm soát cao độ rải hỗn hợp asphalt Dây đặt song song với hai bên mép kết cấu mặt đường phía cao độ căng dây phải điều chỉnh để với cao độ mặt lớp hỗn hợp asphalt trước lu đầm Dây có chiều dài khoảng từ 100~150m hai đầu dây cố định sắt đóng xuống lớp móng vật liệu dạng hạt cho không bị chùng dây Dây cố định dụng cụ hỗ trợ nhỏ đặt cách từ 3~5m để cố định chiều cao vị trí dây Với lần thi công kết cấu mặt đường lần đầu tiên, phận cảm biến máy rải asphalt Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang 18 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN trượt dây đặt hai bên cao độ rải hỗn hợp asphalt thi công đến cao độ dây Tại mặt đối diện, gỗ với chiều cao 10cm đặt vị trí mối nối dọc trước rải lớp bê tông nhựa để hỗ trợ lớp hỗn hợp asphalt trình đầm lu Trước thi công lớp tiếp theo, gỗ chống lớp thứ tháo bỏ gỗ chống đặt đường biên đường rải đối diện lúc để kiểm soát cao độ đường rải Hệ thống dây để thiết lập mức độ cao độ đặt bên khu vực rải nhựa (cùng phía với vị trí gỗ chống đường thứ hai) Làn thi công giống quy trình thứ Với lớp đệm bê tông asphalt lớp mặt, phận cảm biến máy rải asphalt trượt lớp trước sử dụng để kiểm soát cao độ bề dày lớp rải hỗn hợp bitum Nếu bề mặt lớp trước không đủ phẳng dựa liệu kiểm tra cao độ, bề dày rải hỗn hợp asphalt cho lớp kiểm soát cách sử dụng dây giống dùng với lớp móng xử lý asphalt Nếu sai khác cao độ không đáng kể, bề dầy rải lớp điều chỉnh nhẹ nhàng máy điều chỉnh (3) Lu đầm Ngay sau hỗn hợp bê tông nhựa rải, san phẳng điều chỉnh phần bê tông mặt không đều, lu đầm kỹ lưỡng xe lu Tỷ trọng riêng hỗn hợp cố kết xác định theo AASHTO T 230 không nhỏ 96 % tỷ trọng riêng mẫu đầm thí nghiệm có sử dụng loại vật liệu với tỷ lệ trộn Các mẫu thí nghiệm bao gồm mẫu hình trụ hỗn hợp đầm theo phương pháp AASHTO T 167 Đối với cốt liệu có chứa hạt có đường kính 25 mm, sử dụng mẫu hình trụ 150 x 150 mm áp dụng phương pháp T 167 cải tiến, đầm 10 lần lực tác động khuôn 85 kg/cm2 thời gian chờ lần đầm toàn tải Công tác lu đầm mối nối dọc lu bánh thép (lu macadam loại lu nhỏ) Mối nối dọc với bề ngang 15cm hỗi hợp asphalt rải lu đầm song song với mối nối Sau đó, khu vực lu đầm chuyển đến diện tích rải hỗn hợp asphalt khoảng từ 15~20cm Sau phần này, mối nối đoạn đầm chặt phương pháp giống với phần mối nối dọc Tiếp theo, lần lu đầm tiến hành lu bánh sắt lu song song với tim đường đường lu gối lên nửa bề ngang lớp lu trước, tiến hành từ phần thấp đến phần cao Xe lu chuyển động chậm với tốc độ với cự li bánh lu gần với máy rải Số lần lu qua lại từ 2~4 lần Việc lu đầm lần hai tiến hành lu bánh lốp Số lần lu định tiến hành thi công thử nghiệm kết cấu mặt đường Lần lu đầm tiến hành đạt độ đầm chặt tối thiểu Lu đầm hoàn thiện thực lu bánh sắt tất vệt bánh Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang 19 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN lu không hằn mặt đường Số lần lu qua lại khoảng từ 2~4 lần Phải cẩn thận trình lu không làm ảnh hưởng đến đường biên độ dốc điểm cạnh vật liệu rải Bánh xe lu phải bôi ẩm để ngăn ngừa vật liệu bê tông nhựa nóng dính vào bánh lu Phía trước ván khuôn, thùng chứa, tường số vị trí khác mà xe lu tới được, hỗn hợp trộn đầm đầm khí Nếu hỗn hợp bê tông nhựa bị rời xốp vỡ, lẫn bụi bẩn có khuyết tật phải chuyển bỏ thay hỗn hợp bê tông nhựa nóng mới, phải đầm phù hợp với khu vực xung quanh Bất kỳ khu vực bị dư thừa hay thiếu hụt vật liệu nhựa đường phải loại bỏ thay Không cho phép phương tiện lại lớp cuối 12 sau hoàn thiện trừ Kỹ sư cho phép (4) Nối, cắt gọt mép làm Các mối nối ngang phải làm cách cắt lùi vệt rải trước để lộ toàn độ dày lớp Nếu máy rải không nằm cao độ áp dụng cho đường rải có yêu cầu Kỹ sư mép lớp trước điều kiện ảnh hưởng tới chất lượng mối nối hoàn thiện mối nối ngang cắt gọt xác gọn gang theo hướng vuông góc Bề mặt mối nối xử lý asphalt trước rải lớp bê tông asphalt lên (5) Cao độ độ phẳng Sau hoàn thành lu đầm cho lớp, cao độ đỉnh độ phẳng đo theo Tiêu chuẩn Kỹ thuật mục 05200 Mức độ chênh lệch bề mặt đặt cạnh kiểm tra thước thẳng tiếp xúc với điểm bề mặt không vượt dung sai cho phép Đối với lớp móng lớp đệm, việc kiểm tra độ đồng phải làm sau lu lần đầu sai lệch phải sửa lại cách bỏ bổ sung vật liệu cần thiết Sau phải lu tiếp quy định Việc chuyển bỏ bổ sung vật liệu vào lớp mặt không thực sau bắt đầu lu Công việc thực với lớp mặt phải giám sát cẩn thận để bảo đảm vật liệu rải tuân theo quy định dung sai cho phép (6) Mẫu lõi khoan Sau hoàn thành thi công phần kết cấu mặt đường, mẫu lõi khoan lấy với tần số lần/1,000m2 Đường kính lõi 10cm Việc lấy mẫu tiến hành ngẫu nhiên Bề dày kết cấu mặt đường, độ chặt asphalt độ dính bám hai lớp bê tông asphalt lớp bê tông asphalt lớp móng (kiểm tra mắt thường) Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang 20 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN kiểm tra dựa mẫu khoan lõi Lỗ khoan lấp bê tông asphalt với thành phần trộn phê duyệt Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang 21 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Quản lý chất lượng Toàn trình nhân chuyên trách phía Kỹ sư kiểm tra kỹ lưỡng để phục vụ thi công Quản lý chất lượng tiến hành theo phương pháp thi công Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khác “Kế hoạch giám sát thí nghiệm” đính kèm theo Phụ lục-1 “Biên giám sát kiểm tra” đính kèm theo Phụ lục-2 “Biên giám sát kiểm tra” lập theo có sửa đổi trường hợp cần thiết theo hướng dẫn Kỹ sư Bảng 8-1 Cốt liệu thô Số Hạng mục thí nghiệm Tiêu chuẩn Phương pháp TN Tần số Trọng lượng - AASHTO T85 Đề xuất vật liệu Dung trọng khô - AASHTO T85 Đề xuất vật liệu Phân tích cỡ hạt - AASHTO T27 / ngày làm việc Tỷ lệ hạt dẹt - TCVN-1772:87 / ngày làm việc Tỷ lệ hao mòn Los 35 % (ATB) AASHTO T96 / ngày làm việc Angeles 25% (Lớp đệm bề mặt) Độ ổn định % (sodium Sulphate) AASHTO T104 Đề xuất vật liệu 12% (Magnesium Sulphate) Bảng 8-2 Cốt liệu mịn Số Hạng mục thí nghiệm Tiêu chuẩn Phương pháp TN Tần số Trọng lượng - AASHTO T85 Đề xuất vật liệu Dung trọng khô - AASHTO T85 Đề xuất vật liệu Phân tích sàng - AASHTO T27 / ngày làm việc Độ ổn định 15 % (Sodium Sulphate) AASHTO T104 Đề xuất vật liệu Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang 22 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN 20 % (Magnesium Sulphate) Bảng 8-3 Chất đôn Số Hạng mục thí nghiệm Tiêu chuẩn Phương pháp Tần số thí nghiệm Trọng lượng - Phân tích sàng - Sàng cỡ 0.60mm 100 % - Sàng cỡ 0.18mm 95 – 100 % - Sàng cỡ 0.075mm 65 – 100 % AASHTO T100 Đề xuất vật liệu AASHTO T27 bộ/ ngày làm việc Bảng 8-4 Nhựa đường Tiêu chuẩn Kỹ thuật Số Độ kim lún 25°C Độ Sơ đồ AASHTO-M20 Biện pháp thí theo yêu cầu nghiệm Tần số 0.01mm 60-70 AASHTO T49 / nhập vật liệu 25°C, cm Nhỏ 100 AASHTO T51 / nhập vật liệu Điểm hoá mềm (Phương ℃ Không đề cập AASHTO T53- / nhập vật liệu dãn dài 5cm/phút pháp vòng bi) 89 Điểm bắt lửa ℃ Nhỏ 232 AASHTO T48 / nhập vật liệu Lượng tổn thất nung cm Lớn 0.8 AASHTO T47 / nhập vật liệu % Nhỏ 54 ASTM D6/D5 / nhập vật liệu 163°C Độ kim lún dư, phần trăm ban đầu Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang 23 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Bảng 8-5 Hỗn hợp Số Hạng mục thí nghiệm Tiêu chuẩn Biện pháp thí nghiệm Thí nghiệm Marshal (ATB) (Lớp đệm lớp mặt) ASTM D5581 (ATB) (1) Độ ổn định 750 kg 900 kg tối thiểu AASHTO T245 (2) Lưu lượng chảy 2.5 – 4.0 mm 2.5 – 4.0 mm (Lớp đệm lớp mặt) (3) Lỗ rỗng khí 4–6% 3–5% (4) Lỗ rỗng lấp Asphalt 65 – 75 % 75 – 85 % (5) Độ chặt 2.4 – 2.5 2.4 – 2.5 Bảng 8-6, 8-7 thiết kế duyệt Thành phần trộn 125 - 160 ℃ Nhiệt độ vận chuyển đường Tần số bộ/ ngày AASHTO T27 (thùng nóng) bộ/ngày Biên trộn Mỗi mẻ - Mỗi xe tải Bảng 8-6 Tiêu chuẩn phân loại phối hợp (Theo điều S9.07 – Tiêu chuẩn kỹ thuật chung) Sàng thiết kế Lớp móng Lớp đệm bê tông Lớp mặt bê tông (mm) xử lý Asphalt Asphalt Asphalt (Cấp B) (Cấp C) (Cấp A) 50.0 100 - - 37.5 95-100 - - 25.0 70-90 100 - 19.0 - 95-100 100 12.5 45-70 68-86 95-100 Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang 24 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN 9.5 - 56-78 74-92 4.75 25-50 38-60 48-70 2.36 17-40 27-47 33-53 1.18 - 18-37 22-40 0.600 7-22 11-28 15-30 0.300 - 6-20 10-20 0.075 0-6 0-8 4-9 Bảng 8-7 Tiêu chuẩn mức độ thay đổi cấp phối trộn (Theo Tiêu chuẩn kỹ thuật chung ) * Cốt liệu qua sàng 4.75 mm sàng lớn ± 0.7% * Cốt liệu lọt sàng 2.36 mm đến sàng 0.150mm ±4% * Cốt liệu lọt mắt sàng 0.075 mm ±2% * Vật liệu nhựa đường ± 0.3% * Nhiệt độ hỗn hợp khỏi máy trộn ± 6oC * Nhiệt độ hỗn hợp vận chuyển đường ± 6oC Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang 25 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Bảng 8-8 Lớp nhựa lót (MC-70) Số Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị Tiêu chuẩn Phương pháp AASHTO-M208 thí nghiệm Tần suất Độ nhớt động học 60℃ S 70-140 AASHTO T201 Đề xuất vật liệu Điểm bắt lửa ℃ Nhỏ 38 AASHTO T79 Đề xuất vật liệu Nước % Lớn 0.2 AASHTO T55 Đề xuất vật liệu Chưng cất % AASHTO T78 Đề xuất vật liệu Đến 225℃ 0-20 Đến 260℃ 20-60 Đến 315℃ 65-90 Lượng cặn sau chưng cất % Nhỏ 55 AASHTO T78 Đề xuất vật liệu Độ dẻo nguyên chất Cân 300-1200 AASHTO T202 Đề xuất vật liệu (Thí nghiệm lượng cặn cm Nhỏ 100 AASHTO T51 Đề xuất vật liệu % Nhỏ 99 AASHTO T44 Đề xuất vật liệu sau chưng cất) Độ dãn dài (Thí nghiệm lượng cặn sau chưng cất) Độ hoà tan trichloroethylene (Thí nghiệm lượng cặn sau chưng cất) Bảng 8-9 Lớp dính bám (CSS-1) Số Tiêu chuẩn kỹ thuật Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Đơn vị Tiêu chuẩn Phương pháp AASHTO-M208 thí nghiệm Tần suất Trang 26 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Độ nhớt Saybolt Furol t 25°C S 20-100 AASHTO T59 Đề xuất vật liệu Độ ổn định sau 24 % Lớn AASHTO T59 Đề xuất vật liệu Thí nghiệm hạt tích điện - Dương tính AASHTO T59 Đề xuất vật liệu Thí nghiệm sàng % Lớn 0.10 AASHTO T59 Đề xuất vật liệu Thí nghiệm trộn xi măng % Lớn 2.0 AASHTO T59 Đề xuất vật liệu Lượng cặn sau chưng cất % Nhỏ 57 AASHTO T59 Đề xuất vật liệu Độ kim lún 25°C 0.01mm 100-250 AASHTO T49 Đề xuất vật liệu cm Nhỏ 40 AASHTO T51 Đề xuất vật liệu % Min 97.5 AASHTO T44 Đề xuất vật liệu Thí nghiệm lượng cặn sau chưng cất Độ dãn dài 25°C, 5cm/min Thí nghiệm lượng cặn sau chưng cất Độ hoà tan trichloroethylene (Thí nghiệm lượng cặn sau chưng cất) Bảng 8-10 Thí nghiệm cho công tác thi công Số Hạng mục Tỉ lệ lớp lót lớp dính bám Tiêu chuẩn 1.0 – 2.5 kg/m2 (Lớp lót) Phương pháp TN Tần suất S9.01 bộ/ ngày công 0.4 – 0.8 kg/m2 (lớp dính bám) Cao độ đỉnh lớp Asphalt ±10 mm SS.09 Mỗi 20 m Bề dày lớp Asphalt ±5 mm SS.09 Mỗi 1,000 m2 Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang 27 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Độ phẳng ±4 mm (ATB, lớp đệm) Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN SS.09 Mỗi 100 m Lớn 95 % mẫu AASHTO T230 (Hiện trường) Mỗi 1,000 m2 phòng TN AASHTO T245 Hoặc bộ/ngày (Phòng TN, lớp đệm lớp mặt) công (nơi hơn) ±3 mm (Lớp mặt) Độ chặt lớp Asphalt ASTM D5581 (Phòng TN, ATB) Mô tả thí nghiệm sau: (1) Thí nghiệm vật liệu thô Cốt liệu thô, cốt liệu mịn, chất đôn, nhựa đường, lớp lót, lớp dính bám phải kiểm tra theo phương pháp, tiêu chuẩn đề bảng nêu (2) Thí nghiệm hỗn hợp Asphalt Thành phần kết hợp thành phần asphalt kiểm tra biên trộn trạm mẻ Thí nghiệm Marshall tiến hành ngày thi công Nhiệt độ nhựa đường xác định thi công kết cấu mặt đường trường chuyến xe tải Nhiệt độ khoảng từ 1250 C 1600 C (3) Tỉ lệ lớp nhựa thấm bám lớp dính bám Tỉ lệ lớp kiểm tra cách sử dụng trọng lượng bạt nhựa ban đầu 50x50cm Tấm bạt đặt diện tích mà lớp nhựa phủ lên bạt sau cân lên để tính toán tỷ lệ nhựa thực tế (4) Cao độ mặt lớp asphalt Cao độ mặt lớp asphalt khảo sát máy toàn đạc đoạn 20m (5) Bề dày độ chặt lớp asphalt Bề dày lớp asphalt kiểm tra mẫu lõi khoan lấy từ lớp kết cấu mặt đường thực tế Bằng mẫu lõi khoan này, độ chặt lớp asphalt kiểm tra Mẫu lõi khoan lấy 1,000m hoặc ngày tuỳ theo phần Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang 28 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN (6) Độ phẳng Sau hoàn thành thi công kết cấu mặt đường, độ phẳng kiểm tra việc sử dụng thước thẳng dài 3m cho 100m đường Kế hoạch kiểm soát an toàn Kế hoạch kiểm soát an toàn” tuân theo quy định dự án phần biện pháp thi công Trước bắt đầu thi công kết cấu mặt đường, vấn đề đặc biệt sau thông báo tới toàn người tham gia thi công trường để hoàn thành công việc hoàn hảo không để tai nạn hay thương vong xảy 9.1 Họp phối hợp Trước tiến hành hoạt động nào, họp phối hợp nhân viên có liên quan tổ chức với mục đích giải thích tổng thể nội dung công việc biện pháp thực công việc thi công hiệu 9.2 Hướng dẫn Tất công nhân trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân vào lúc mũ cứng (mũ bảo hiểm), giày an toàn, găng tay đồng phục thi công 9.3 Phòng tránh tai nạn gây thiết bị nặng Chỉ có thợ vận hành lành nghề phép vận hành thiết bị trường Kiểm tra bảo dưỡng trì thực thường xuyên cho thiết bị thi công trường trước đưa vào vận hành Người vận hành quan sát điều kiện khu vực xung quanh vận hánh thiết bị lùi phía sau 9.4 Phòng tránh tai nạn làm việc ca đêm Khối lượng ánh sáng thích hợp phục vụ cho ca làm việc buổi đêm đặc biệt sàn thi công Trong trường hợp cần thiết khu vực xung quanh nơi thi công thắp sáng 9.5 Các công trình công cộng có Các công trình công cộng có đặc biệt đường điện cao, đường ống nước, đường dây viễn thông liên lạc công trình công cộng quan trọng khác khu vực xung Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang 29 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN quanh ý nghiêm ngặt để tránh bị ảnh hưởng 10 Kế hoạch kiểm soát môi trường “Kế hoạch kiểm soát môi trường” tham khảo quy định dự án phần biện pháp thi công Trách nhiệm môi trường xung quanh trình thi công kết cấu tuân theo điều kiện hợp đồng Luật nhà nước Việt Nam bảo vệ môi trường pháp chế có liên quan khác như: Nghị định Chính phủ số 175/CP, Nghị định Chính phủ cung cấp hướng dẫn thực luật bảo vệ môi trường năm 1994 Nếu trường hợp có cố xảy trường thi công, biện pháp đối phó áp dụng hoạt động phòng tránh xem xét thực thời gian sớm Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Trang 30 Driver for Dump Truck Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Phụ lục-1 (Kế hoạch kiểm tra thí nghiệm) • Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 trang đính kèm Trang 31 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Phụ lục-2 (Biên kiểm tra giám sát) • Bản A2, Ngày 24 tháng 10 năm 2012 11 trang đính kèm Trang 32 ... 7.2.4 Thi công thử nghiệm kết cấu mặt đường tông thử Asphalt Trước tiến hành thi công kết cấu mặt đường vĩnh cửu, côngLớp tácđệm thib công nghiệm kết cấu mặt đường tiến hành vị trí thi công mặt đường. .. dựng đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai Gói thầu A7: Km190+420 to Km 218+040 GRBCC Biện pháp thi công kết cấu mặt đường GRBCC-MS-PVMNT-A2-VN Khái quát Đây biện pháp mô tả thi công kết cấu mặt đường. .. trường hợp công tác thi công kết cấu mặt đường đến lớp mặt bê tông asphalt tiến hành Với lần thi công thử nghiệm kết cấu mặt đường đến lớp đệm bê tông asphalt, biện pháp cho bước thi công cụ thể Bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công kết cấu mặt đường tiếng việt , Biện pháp thi công kết cấu mặt đường tiếng việt , Biện pháp thi công kết cấu mặt đường tiếng việt , 1 Thành phần trộn nhựa đường, 7 Lớp nhựa đường cho lớp dính bám, Quản lý chất lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn