bai 1 can bac hai

4 596 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2013, 01:25

CĂN BẬC HAI Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án đại số 9 Tiết PPCT: 01 Ngày dạy : / / 1. Mục tiêu: a) Kiến thức: - Học sinh nắm được đònh nghóa ,kí hiệu về căn bậc hai số học của một số không âm, phân biệt được căn bậc haicăn bậc hai số học, hiểu về đònh lí so sánh các căn bậc hai số học. b) Kỹ năng: - Biết xác đònh căn bậc haicăn bậc hai số học của một số thực không âm, biết so sánh các căn bậc hai số học. c) Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, khả năng làm việc hợp tác. 2.Chuẩn bò : GV :Giáo án , thước, phấn màu, SGK, SBT tóan 9, bảng phụ ghi bài tập và bài tập khắc nghiệm HS: SGK + vở ghi bài, ôn phần căn thức lớp 7 3.Phương pháp dạy học: Phương pháp chủ yếu là: đàm thoại và làm việc theo nhóm 4. Tiến trình: 4.1 Ổn đònh tổ chức : Kiểm diện và hướng dẫn học sinh phương pháp học tập bộ môn. 4.2 Kiểm tra bài cũ : GV giới thiệu chương I :Căn bậc hai _ Căn bậc ba . 4.3 Giảng bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động 1 :Căn bậc hai số học GV cho học sinh nhắc lại kiến thức đã học ở lớp 7 -Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 = a. -Số dương a có đúng hai căn bậc hai hai số đối nhau : Số dương kí hiệu là a và số âm kí hiệu là - a -Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính nó Viết là 0 0= GV: Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau: GV: Lê Xuân Trường Trang 1 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án đại số 9 a) 9 b) 4 9 c)0.25 d)2 HS:Nêu kết quả và giải thích vì sao ? Gv: Mỗi số dương có hai căn bậc hai hai số đối nhau nên 3 và –3 cũng là căn bậc hai của 9 và 39 = được gọi là căn bậc hai số học của 9. Vậy với số dương a căn bậc hai số học của a là gì ? HS: Suy nghó trả lời GV: Giới thiệu đònh nghóa căn bậc hai số học Hs nhắc lại đònh nghóa sgk GV: Nêu ví dụ Căn bậc hai số học của 16 là 36 6= Căn bậc hai số học của 5 là 5 GV: Giới thiệu chú ý Với a 0 ≥ ta có Nếu x= a thì x 0 ≥ và x 2 =a Nếu x 0 ≥ và x 2 =a thì x= a GV : Cho HS làm ?2 sgk /trang 5 Hs hoạt động nhóm Tìm căn bậc hai số học của : a) 49 b) 64 c) 81 d) 1,21 HS :Thực hiện Gv gọi đại diện nhóm trình bài Sau đó các nhóm nhận xét GV : Nhận xét và hoàn chỉnh lời giải GV: Giới thiệu thuật ngữ phép khai phương,lưu ý về quan hệ giữa khái niệm căn bậc hai đã học với khái niệm căn bậc hai số học Yêu cầu HS thực hiện ?3 sgk /trang 5 GV:Gọi HS đứng tại chỗ trả lời Căn bậc hai của 64 là 8 và -8 Căn bậc hai của 81 là 9 và -9 Căn bậc hai của 1,21 là 1,1 và –1,1 Hoạt động 2 : Giới thiệu cách so sánh căn bậc hai số học. Ta đã biết : 1.Đònh nghóa: Với số dương a , số a được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0. Ví dụ: Căn bậc hai số học của 16 là 36 6= Căn bậc hai số học của 5 là 5 Chú ý :    = ≥ ⇔= ax x ax 2 0 ?2 sgk/trang5 a) 749 = vì 7>0 và 7 2 = 49 b) 864 = vì 8>0 và 8 2 =64 c) 981 = vì 9>0 và 9 2 =81 d) 1,121,1 = vì 1,1>0 và 1,1 2 =1,21 ?3 sgk /trang 5 Giải Căn bậc hai của 64 là 8 và -8 Căn bậc hai của 81 là 9 và -9 Căn bậc hai của 1,21 là 1,1 và –1,1 GV: Lê Xuân Trường Trang 2 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án đại số 9 Với hai số a và b không âm ,nếu a<b thì a < b . Ta có thể chứng minh được: Với hai số a và b không âm ,nếu a < b thì a<b. Từ hai kết quả trên ta suy ra được điều gì ? HS : suy nghó trả lời GV : Nêu đònh lí HS: Nhắc lại GV: Yêu cầu HS so sánh a) 1 và 2 b) 2 và 5 GV:Hướng dẫn HS thực hiện HS:Vận dụng đònh lí để so sánh. GV:Hoàn chỉnh lời giải mẫu HS:Ghi vào vở GV : Cho HS hoạt động nhóm, thực hiện ?4 sgk/trang 7.(nhóm 1,2,3 câu a; nhóm 4,5,6 câu b) So Sánh a) 4 và 15 b) 11 và 3 Hs nhận xét GV: Sửa sai và hoàn chỉnh lời giải GV: Yêu cầu HS thực hiện ví dụ 3 trang 6 Tìm x không âm : a) x >2 b) x <1 HS: Thực hiện a)Ta có 2= 4 nên x >2 có nghóa là x > 4 Vì x 0 ≥ nên x > 4 ⇔ x>4 b)Giải tương tự ta được 0 1 <≤ x GV :cho học sinh thực hiện ?5 sgk/ 6 (hoạt động nhóm) 2.So sánh các căn bậc hai số học. .Đònh lí: Với 2 số a và b không âm,ta có: a<b ⇔ a < b . Ví dụ: So sánh a) 1 và 2 b) 2 và 5 Giải a) 1<2 nên 1 < 2 Vậy 1 < 2 b) 4 < 5 nên 4 < 5 Vậy 2 < 5 Ví dụ 3: a) Ta có x >2 ⇒ x > 4 Vì x 0 ≥ nên x > 4 ⇔ x>4 GV: Lê Xuân Trường Trang 3 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Giáo án đại số 9 HS: thực hiện GV: Nhận xét sửa sai 4.4.Củng cố và luyện tập: GV:Căn bậc hai số học là gì ? Nêu cách so sánh các căn bậc hai số học. HS:Nhắc lại đònh nghóa căn bậc hai số học và cách so sánh căn bậc hai số học. Trò chơi: “ Ai nhanh hơn ” Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm. Giáo viên treo bảnb phụ ghi đề tóan, sau 2 phút đội nào nhanh hơn đội đó thắng Đề bài: Tính các căn bậc hai số học của các số sau (viết đầy đủ theo kí hiệu, ví dụ 0,01 = 0,1): 0,49; 2,25; 169; 144; 289; 0,09 * biểu dương đội nào nhanh nhất 4.5.Hướng dẫn Học sinh tự học ở nhà Lý thuyết: Nêu đònh nghóa căn bậc hai.Cho ví dụ. Phát biểu đònh lí về cách so sánh các căn bậc hai số học. Bài tập về nhà: Bài 1,2,3,4,5 sgk/trang 6,7 Bài 1,3,6 SBT/trang 3,4 GV Hướng dẫn bài 4,5 sgk/trang 7. Chuẩn bò bài mới: Xem lại đònh lí Pitago ở lớp 7 Xem bài: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 2 A A= 5.Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GV: Lê Xuân Trường Trang 4 . =64 c) 9 81 = vì 9>0 và 9 2 = 81 d) 1, 1 21, 1 = vì 1, 1>0 và 1, 1 2 =1, 21 ?3 sgk /trang 5 Giải Căn bậc hai của 64 là 8 và -8 Căn bậc hai của 81 là 9 và. Căn bậc hai của 64 là 8 và -8 Căn bậc hai của 81 là 9 và -9 Căn bậc hai của 1, 21 là 1, 1 và 1, 1 Hoạt động 2 : Giới thiệu cách so sánh căn bậc hai số học.
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 1 can bac hai, bai 1 can bac hai, bai 1 can bac hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn