tổng hợp 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one dùng xúc tác đất sét Pillared trong điều kiện không dung môi

48 281 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2017, 08:02

Header Page of 161 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TỔNG HỢP 3,4-DIHYDROPYRIMIDIN-2(1H)-ONE DÙNG XÚC TÁC ĐẤT SÉT PILLARED TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG DUNG MÔI SVTH: NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO GVHD: ThS PHẠM ĐỨC DŨNG TP Hồ Chí Minh, tháng – 2016 Footer Page of 161 HeaderKhóa Pageluận oftốt161 nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Phản ứng Biginelli .8 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Phản ứng đa thành phần 1.1.1.2 Phản ứng Biginelli .8 1.1.2 Cơ chế phản ứng 1.1.3 Một số phương pháp tổng hợp DHPM 10 1.1.4 Ứng dụng số dẫn xuất DHPM 13 1.2 Giới thiệu xúc tác sử dụng 14 1.2.1 Khoáng sét 14 1.2.1.1 Khái niệm 14 1.2.1.2 Cơ cấu khoáng sét .14 1.2.1.2.1 Tấm tứ diện 14 1.2.1.2.2 Tấm bát diện 14 1.2.1.3 Phân loại 15 1.2.1.3.1 Lớp 1:1 15 1.2.1.3.2 Lớp 2:1 16 1.2.2 Đất sét Pillared 16 1.2.2.1 Khái niệm 16 1.2.2.2 Quy trình điều chế .16 1.2.2.3 Phân loại 17 1.2.2.4 Đất sét Pillared nhôm (Al-PILC) 18 CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM 19 2.1 Hóa chất thiết bị 20 2.1.1 Hóa chất 20 2.1.2 Thiết bị .20 2.2 Điều chế Pillared 20 2.3 Điều chế pyrimidine 21 2.4 Quá trình tối ưu hóa 21 2.5 Tổng hợp dẫn xuất 21 Footer Page of 161 HeaderKhóa Pageluận oftốt161 nghiệp 2.6 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Xác định sản phẩm 21 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 3.1 Mục đích phạm vi nghiên cứu .23 3.2 Quy trình tổng hợp: 23 3.3 Khảo sát phản ứng Biginelli .23 3.3.1 Khảo sát thời gian 23 3.3.2 Khảo sát nhiệt độ .24 3.3.3 Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ chất 25 3.3.4 Khảo sát xúc tác 26 3.3.5 So sánh không sử dụng xúc tác 27 3.4 Tổng hợp dẫn xuất 27 3.5 Tái sử dụng xúc tác 28 3.6 Định danh sản phẩm 29 3.6.1 Chất A .29 3.6.2 Chất B 31 3.6.3 Chất C 32 3.6.4 Chất D 33 3.6.5 Chất E .35 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC .41 Footer Page of 161 HeaderKhóa Pageluận oftốt161 nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo DANH MỤC BẢNG Bảng Phản ứng Biginelli sử dụng FeCl 6H O làm xúc tác 10 Bảng Phản ứng Biginelli điều kiện dùng Fe(NO ) 9H O làm xúc tác .11 Bảng Phản ứng acetophenone với aldehyde aryl khác 11 Bảng Tổng hợp dẫn xuất DHPM xúc tác ZrCl 12 Bảng So sánh tính chất PILC với đất sét ban đầu 17 Bảng Kết tối ưu hóa theo thời gian .23 Bảng Kết tối ưu hóa theo nhiệt độ 24 Bảng Kết tối ưu hóa theo tỉ lệ tác chất 25 Bảng Kết tối ưu hóa theo khối lượng xúc tác .26 Bảng 10 So sánh khả xúc tác .27 Bảng 11 Kết tổng hợp dẫn xuất 28 Bảng 12 Kết tổng hợp DHPM sử dụng đất sét tái sử dụng 28 Bảng 13 Quy kết mũi proton chất A phổ 1H-NMR 30 Bảng 14 Quy kết mũi proton chất B phổ 1H-NMR .32 Bảng 15 Quy kết mũi proton chất C phổ 1H-NMR 33 Bảng 16 Quy kết mũi proton chất D phổ 1H-NMR 34 Bảng 17 Quy kết mũi proton chất E phổ 1H-NMR 36 Bảng 18 Độ dịch chuyển hóa học phổ 1H-NMR số dẫn xuất DHPM 36 Footer Page of 161 HeaderKhóa Pageluận oftốt161 nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo DANH MỤC HÌNH Hình Phản ứng Biginelli .8 Hình Sản phẩm trung gian trình ngưng tụ benzandehyde urea Hình Sơ đồ chế phản ứng theo Kappe Hình Tổng hợp DHPM dùng xúc tác FeCl 6H O điều kiện chiếu xạ vi sóng .10 Hình Tổng hợp DHPM dùng xúc tác Fe(NO ) 9H O 10 Hình Tổng hợp dẫn xuất DHPM sử dụng xúc tác ZrCl dùng dung môi điều kiện không dung môi 11 Hình Batzelladine .13 Hình Tấm tứ diện lớp khoáng sét .14 Hình Tấm bát diện lớp khoáng sét 15 Hình 10 Cơ cấu lớp 1:1 .16 Hình 11 Cơ cấu lớp 2:1 .16 Hình 12 Quy trình điều chế PILC .17 Hình 13 Cấu trúc ion [AlIVAl VI 12 O (OH) 24 (H O) 12 ]7+ 18 Hình 14 Sơ đồ tổng hợp DHPM .23 Hình 15 Đồ thị tối kết ưu theo thời gian .24 Hình 16 Đồ thị kết tối ưu theo nhiệt độ 25 Hình 17 Đồ thị kết tối ưu theo khối lượng xúc tác .26 Hình 18 Phổ 1H-NMR chất A .29 Hình 19 Phổ 1H-NMR chất B .31 Hình 20 Phổ 1H-NMR chất C .32 Hình 21 Phổ 1H-NMR chất D .33 Hình 22 Phổ 1H-NMR chất E 35 Footer Page of 161 HeaderKhóa Pageluận oftốt161 nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lời cảm ơn Tôi lấy hội để thể lòng tôn trọng biết ơn sâu sắc đến người Thầy hướng dẫn hoàn thành luận văn tốt nghiệp – ThS Phạm Đức Dũng, giảng viên khoa Hóa học trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Trong suốt thời gian làm khóa luận này, nhận động viên, quan tâm khích lệ lúc, nơi từ Thầy Kinh nghiệm làm việc bản, gần gũi Thầy điều đáng quý mà trân trọng mãi Là vinh dự gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Hóa trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phòng ban quản lý phòng thí nghiệm Hóa học tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành khóa luận Tôi xin cảm ơn chân thành đến bạn Anh Chị phòng thí nghiệm giúp đỡ bảo cách tận tình Ngoài xin chân thành cảm ơn đến quý Thầy Cô nhà trường, người trang bị kiến thức, dạy dỗ tạo điều kiện tốt cho suốt bốn năm học đại học Cuối lời cảm ơn đến ba mẹ, người thân bạn bè bên cạnh, động viên, giúp đỡ lúc khó khăn học tập trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi tới tất người lời chúc sức khỏe Xin cảm ơn Footer Page of 161 HeaderKhóa Pageluận oftốt161 nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Mở đầu Trong vòng thập niên trở lại quốc gia hậu công nghiệp, vấn đề giải phòng ngừa ô nhiễm bảo vệ môi trường ngày chiếm vai trò quan trọng tiến trình phát triển Một chứng đời tăng trưởng quốc gia Âu – Mỹ phong trào Hóa học xanh, xem biện pháp hữu hiệu để giải vấn nạn môi trường Ngành Hóa nỗ lực để chuyển hoá nguyên liệu khai thác từ thiên nhiên thành sản phẩm hữu ích cho xã hội nâng cao đời sống cho người Đặc biệt, Hóa học có nhiệm vụ phát phát triển loại thuốc để tạo điều kiện cho người sống lâu hơn, khoẻ mạnh có khả lao động với suất cao Nhưng để đạt mục tiêu cách bền vững cần phải có môi trường sống lành mạnh, không gây ô nhiễm bệnh tật Ngày nhiều công ty sản xuất hoá chất nhận thức tầm quan trọng hoá học xanh phát triển bền vững cho hoạt động sản xuất kinh doanh Hoá học xanh-đó việc áp dụng nguyên lý sản xuất than thiện với môi trường, sử dụng tối ưu tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu loại bỏ phát sinh sử dụng chất nguy hiểm, độc hại thiết kế, sản xuất ứng dụng sản phẩm hoá chất Trong số nguyên lý nguyên lý là: Ngăn ngừa hình thành phế thải tốt xử lý loại bỏ phế thải sau tạo Đề tài nghiên cứu đặc điểm cấu đặc tính hóa lý montmorillonite, từ nghiên cứu khả xúc tác đất sét Pillared phản ứng tổng hợp đa thành phần Biginelli tổng hợp 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-one (DHPM) môi trường không dung môi Do đó, chọn đề tài: “tổng hợp 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one dùng xúc tác đất sét Pillared điều kiện không dung môi” nhằm tổng hợp tối ưu hóa để đạt hiệu suất cao Footer Page of 161 HeaderKhóa Pageluận oftốt161 nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo CHƯƠNG I: TỔNG QUAN Footer Page of 161 HeaderKhóa Pageluận oftốt161 nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Phản ứng Biginelli 1.1 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Phản ứng đa thành phần Phản ứng đa thành phần (multi–component reaction, MCR) phản ứng hóa học có từ tác chất trở lên tham gia trình (one–pot operation) gồm nhiều giai đoạn để tạo thành sản phẩm Về bản, tất hầu hết nguyên tử nguyên liệu ban đầu đóng góp hình thành sản phẩm [1-2] Phản ứng đa thành phần có khả tạo thành phân tử phức tạp với đơn giản ngắn gọn Một lợi ích điển hình phản ứng dễ dàng thu sản phẩm tinh khiết, hầu hết tác chất ban đầu kết hợp tạo thành sản phẩm cuối 1.1.1.2 Phản ứng Biginelli Phản ứng Biginelli biết đến phản ứng ngưng tụ vòng cyclo aldehyde, β-cetoester urea (hoặc thiourea) điều kiện acid mạnh làm chất xúc tác Báo cáo phản ứng Biginelli đưa năm 1893 [3] Năm 1893, nhà hóa học người Ý Pietro Biginelli báo cáo phản ứng ngưng tụ vòng cyclo xúc tác acid aldehyde, β-cetoester urea (hoặc thiourea) Hơn kỷ trước Biginelli dự đoán khả tổng hợp phản ứng đa thành cách kết hợp chất phản ứng hai phản ứng khác có thành phần chung, kết phản ứng ba thành phần sản phẩm hình thành dẫn xuất 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one - DHPM Phản ứng Biginelli phản ứng đa thành phần tạo 3,4-dihydropyrimidin2(1H)-one từ ethyl acetoacetate, aldehyde hương phương (như benzaldehyde) urea R CHO O EtOO C O O + O CH3 + H2N NH2 H3 C NH R N H O Hình Phản ứng Biginelli Footer Page of 161 HeaderKhóa Pageluận 10 tốt of nghiệp 161 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo 1.1.2 Cơ chế phản ứng Nhận tầm quan trọng bị thu hút cách đặc biệt với sản phẩm DHPM phản ứng Biginelli, nhà khoa học vào nghiên cứu để giải thích cho chế phản ứng [4] Folkers Johnson chứng minh tồn sản phẩm trung gian N,N’’benzylidenebisurea trình ngưng tụ benzaldehyde urea [5] (Hình 1) O O O NH2 HN + H2 N EtO2 C O R H R NH2 NH2 HN O Me O HO HN NH HN NH2 Ph CO2Et EtO2 C NH R Me H2O N H O O Hình Sản phẩm trung gian trình ngưng tụ benzandehyde urea Năm 1997, dựa sở kỹ thuật quang phổ 1H/13C-NMR, C Oliver Kappe đề nghị chế cho phản ứng Biginelli Trong chế đề xuất này, có hình thành N–acyliminium từ aldehyde urea tác dụng xúc tác acid Bước thứ hai coi bổ sung nucleophile từ ethyl acetoacetate [3] (Hình 2) O O H H2N Ph NH2 OH HN Ph H+ NH2 O -H2O N–acyliminium H HN NH2 O O HN NH2 HN NH2 R O Ph EtO2C Me Ph EtO2C NH Me N H O H2O NH O H2N O Hình Sơ đồ chế phản ứng theo Kappe Footer Page 10 of 161 HeaderKhóa Pageluận 34 tốt of nghiệp 161 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo ppm dạng singlet có cường độ tương đối nên quy kết cho proton H6a proton nhóm CH Còn proton nhóm phenyl cho tín hiệu 7,12 ppm dạng singlet proton tương đương Bảng 15 Quy kết mũi proton chất C phổ 1H-NMR H4 H5b H5c H6a δ (ppm) 9,14 (s, 1H) 7,67 (s, 1H) 5,11 (d, 1H, J=3,5Hz) 3,98 (q, 2H, J=7 Hz) 1,10 (t, 3H, J=7 Hz) 2,25 (s, 3H) δ (ppm) tham khảo [1] 9,17 (s) 7,71 (s) 5,11 (s) 3,95 (q) 1,10 (t) 2,25 (s) Ar-H 7,12 (s, 4H) 7,12 (m) H-thế 2,25 (s, 3H) 3,72 (s) Proton N-H 3.6.4 Chất D (Phụ lục 4) F 4e 4c 4f 4b a 4 NH O 5c H3C 5b O 5a H3C 6a N O H Hình 21 Phổ 1H-NMR chất D Footer Page 34 of 161 33 HeaderKhóa Pageluận 35 tốt of nghiệp 161 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Các tín hiệu tương tự tín hiệu chất A, có proton nhóm phenyl có thay đổi có nhóm fluoro vị trí para, tín hiệu 7,73 ppm 9,20 ppm dạng singlet quy kết cho proton NH, tín hiệu 1,09 ppm dạng triplet có J=7 Hz quy kết cho H5c, tín hiệu 3,98 ppm dạng multilet có J=7 Hz quy kết cho H5b, tín hiệu 2,25 dạng singlet quy kết cho H6a mũi 5,15 ppm dạng doublet có J=3 Hz quy kết cho H4 Còn tín hiệu vùng ppm quy kết cho proton nhóm phenyl, nguyên tử F có độ âm điện lớn gây nên hiệu ứng cảm âm làm giảm mật độ điện tử vị trí ortho para làm cho độ dịch chuyển hóa học vị trí dịch chuyển trường thấp nên proton (H4c, H4e) tương đương quy kết tín hiệu 7,22 ppm dạng doublet-doublet có J=9 Hz, proton (H4b, H4f) tương đương quy kết tín hiệu 7,22 dạng triplet có J=9 Hz Bảng 16 Quy kết mũi proton chất D phổ 1H-NMR Proton N-H H4 H5b H5c H6a Ar-H Footer Page 35 of 161 δ (ppm) 9,20 (s, 1H) 7,73 (s, 1H) 5,15 (d, 1H, J=3 Hz) 3,98 (m, 2H, J=7 Hz) 1,09 (t, 3H, J=7 Hz) 2,25 (s, 3H) 7,22 (t, 2H, J=9 Hz) 7,26 (d-d, 2H, J=9 Hz) δ (ppm) tham khảo [16] 9,20 (s) 7,73 (s) 5,14 (d) 3,95-4,0 (m) 1,09 (t) 2,25 (s) 7,10-7,3(m) 34 HeaderKhóa Pageluận 36 tốt of nghiệp 161 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo 3.6.5 Chất E (Phụ lục 5) Br 4e 4c 4f 4b 4a NH O 5c H3C 5b O 5a N O H H3C 6a Hình 22 Phổ 1H-NMR chất E Các tín hiệu tương tự tín hiệu chất A, có proton nhóm phenyl có thay đổi có nhóm bromo vị trí para Tín hiệu 7,75 ppm 9,22 ppm dạng singlet quy kết cho proton NH, tín hiệu 1,09 ppm dạng triplet có J=7 Hz quy kết cho H5c, tín hiệu 3,98 ppm dạng quartet có J=7 Hz quy kết cho H5b, tín hiệu 2,24 ppm dạng singlet quy kết cho H6a mũi 5,13 ppm dạng doublet có J=3 Hz quy kết cho H4 Còn tín hiệu vùng ppm quy kết cho proton nhóm phenyl, nguyên tử Br gây hiệu ứng cảm âm nên mật độ điện tử vị trí ortho para giảm làm cho proton vị trí có độ dịch chuyển hóa học trường thấp Tín hiệu 7,19 ppm quy kết cho H4b H4f có dạng doublet, J=8,5 Hz, tín hiệu 7,52 ppm quy kết cho H4c H4e có dạng doubletdoublet-doublet, J=8,5 Hz Footer Page 36 of 161 35 HeaderKhóa Pageluận 37 tốt of nghiệp 161 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Bảng 17 Quy kết mũi proton chất E phổ 1H-NMR δ (ppm) 9,322 (s, 1H) 7,75 (s, 1H) 5,13 (d, 1H, ) 3,98 (q, 2H, J=7 Hz) 1,09 (t, 3H, J=7 Hz) 2,24 (s, 3H) 7,52 (d, 2H, J=8,5 Hz) 7,19 (d, 2H, J= 8,5 Hz) Proton N-H H4 H5b H5c H6a Ar-H δ (ppm) tham khảo [3] 9,20 (s) 7,73 (s) 5,07 (d) 3,93 (q) 1,04 (t) 2,20 (s) 7,48 (d) 7,14 (d) Bảng 18 Độ dịch chuyển hóa học phổ 1H-NMR số dẫn xuất DHPM R Proton H 4-NO (δ) 4-CH (δ) 4-F (δ) 4-Br (δ) (A) (B) (C) (D) (E) 7,71 (s, 1H) 9,16 (s, 1H) 5,15 (s, 1H) 4,00 (q, 2H, J=7,5 Hz) 9,33 (s, 1H) 7,87 (s, 1H) 5,28 (s, 1H) 3,99 (q, 2H, J=7 Hz) 9,14 9,20 (s, 1H) (s, 1H) 7,67 7,73 (s, 1H) (s, 1H) 5,11 (d, 1H, 5,15 (d, 1H, J=3,5Hz) J=3 Hz) 3,98 (q, 2H, 3,98 (m, 2H, J=7 Hz) J=7 Hz) 9,322 (s, 1H) 7,75 (s, 1H) 5,13 (d, 1H, J=3 Hz) 3,98 (q, 2H, J=7 Hz) H5c 1,09 (t, 3H, J=7,5 Hz) 1,09 (t, 3H, J=7 Hz) 1,10 (t, 3H, J=7 Hz) 1,09 (t, 3H, J=7 Hz) 1,09 (t, 3H, J=7 Hz) H6a 2,25 (s, 3H) 2,27 (s, 3H) 2,25 (s, 3H) 2,25 (s, 3H) 2,24 (s, 3H) 7,24 (m, 3H, J=7,5 Hz) 7,32 (t, 2H, J=7,5 Hz) 7,51 (d, 2H, J=9,5 Hz) 8,21 (d, 2H, J=9,5 Hz) 7,12 (s, 4H) 7,22 (t, 2H, J=9 Hz) 7,26 (q, 2H, J=9 Hz) 7,52 (d, 2H, J=8,5 Hz) 7,19 (d, 2H, J= 8,5 Hz) - - 2,25 (s, 3H) - - N-H H4 H5b Ar-H H nhóm Footer Page 37 of 161 36 HeaderKhóa Pageluận 38 tốt of nghiệp 161 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Footer Page 38 of 161 37 HeaderKhóa Pageluận 39 tốt of nghiệp 161 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Kết luận Qua trình khảo sát phản ứng Biginelli tìm điều kiện tối ưu phản ứng này: Thời gian: 120 phút Nhiệt độ : 100 oC Khối lượng xúc tác: 0,150 g 1:2:3 =1:1,25:1,25 (mmol) Khi dùng xúc tác PILC vào việc tổng hợp dẫn xuất DHPM cho hiệu suất không cao Sản phẩm dẫn xuất xác định cấu trúc cách đo nhiệt độ nóng chảy đo phổ 1H-NMR Đề xuất Qua nghiên cứu có số đề nghị: Khảo sát với dẫn xuất khác EAA hay thay urea thiourea Nghiên cứu sâu xúc tác PILC để cao hiệu suất phản ứng an toàn với môi trường Tiến hành thăm dò hoạt tính sinh học dẫn xuất tổng hợp Footer Page 39 of 161 38 HeaderKhóa Pageluận 40 tốt of nghiệp 161 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Abdelmadjid Debache, Louisa Chouguiat, Raouf Boulcina and Bertrand Carboni, A one-pot multi-component synthesis of dihydropyrimidinone/thione and dihydropyridine derivatives via Biginelli and Hantzsch condensations using tBuOK as a catalyst under solvent-free Ccnditions, The Open Organic Chemistry Journal, 6, 12-20, (2012) [2] A Dömling, I Ugi, Multicomponent reactions with isocyanides, Angew, Chem Int Ed., 39, 3170-3172, (2000) [3] C Oliver Kappe, A Reexamination of the Mechanism of the Biginelli Dihydropyrimidine Synthesis, Support for an N-Acyliminium Ion Intermediate, J Org Chem., 62(21), 7201-7204, (1997) [4] Suresh, S Jagir , Sandhu, Past, present and future of the Biginelli reaction: a critical perspective, Arkivoc,147, 66-133, (2012) [5] Mahdieh Mozaffari Majd, Kazem Saidi & Hojatollah Khabazzadeh, FeCl3.6H2O Catalyzed Conversion of Acylals to Dihydropyrimidinones Under Microwave Conditions: A New Procedure for the Biginelli Reaction, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 185(2), 325-329, (2010) [6] Mridula Phukan, Monoj Kumar Kalita & Ruli Bora, A new protocol for Biginelli (or like) reaction under solvent-free grinding method using Fe(NO ) 9H O ascatalyst, Green Chemistry Letters and Reviews, 3(4), 329-334, (2010) [7] Harish Kumar, Anupama Parmar, Ultrasound promoted ZrCl catalyzed rapid synthesis of substituted 1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2-ones in solvent or dry media, Ultrasonics Sonochemistry, 15(2), 129-32, (2008) [8] C Oliver Kappe, Recent Advances in the Biginelli Dihydropyrimidine Synthesis, New Tricks from an Old Dog, Chem Res., 33 (12), 879–888, (2000) [9] Junwon Kim Changmin Park, Taedong Ok, Wonyoung So, Mina Ji, Minjung Seo , Youngmi Kim, Jeong-Hun Sohn, Youngsam Park, Moon Kyeong Ju, Junghwan Kim, Sung-Jun Han, Tae-Hee Kim, Jonathan Cechetto, Jiyoun Namc, Peter Sommer, Zaesung No, Discovery of 3.4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones with Footer Page 40 of 161 39 HeaderKhóa Pageluận 41 tốt of nghiệp 161 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo inhibitory activity against HIV-1 replication, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22(5), 2119–2124, (2012) [10] Trịnh Hân, Ngụy Tuyết Nhung, Cơ sở hóa học tinh thể, NXB Đại Học Quốc gia Hà Nội, 63-66, (2005) [11] F Bergaya, B K G Theng, G Lagaly, Handbook of clay science, Developments in clay science, Elsevier, New York, 19-43, (2006) [12] Folkers, K Johnson, T B, American Chemical Society, 55, 3784, ( 1933) [13] Dr Braja Gopal Mishra, Preparation, characterization and catalytic applications of pillared clay analogues and claypolymer composite materials, Doctor Of Philosophy, 769(8), 11-29, (2014) [14] C.B Molina, A comparison of Al-Fe and Zr-Fe pillared clays for catalytic wet peroxide oxidation, Ass Chemical Engineering Journal, 118, 29–35, (2006) [15] Hitendra N, Karade, Manisha Sathe and M P Kaushik, Synthesis of 4-aryl substituted 3,4-dihydropyrimidinones using silica-chloride under solvent free conditions, Molecules, 12, 1341-1351, (2007) [16] Maryam Moghaddas, Abolghasem Davoodnia, Majid M Heravi, Niloofar Tavakoli-Hoseini, Sulfonated Carbon Catalyzed Biginelli Reaction for One-Pot Synthesis of 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-ones and –thiones, Chinese Journal of Catalysis, 33(4), 706-710, (2012) Footer Page 41 of 161 40 HeaderKhóa Pageluận 42 tốt of nghiệp 161 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo PHỤ LỤC Footer Page 42 of 161 41 Header Page 43 of 161 Footer Page 43 of 161 Phụ lục Phổ 1H-NMR giãn rộng hợp chất A Header Page 44 of 161 Footer Page 44 of 161 Phụ lục Phổ 1H-NMR giãn rộng hợp chất B Header Page 45 of 161 Footer Page 45 of 161 Phụ lục Phổ 1H-NMR giãn rộng hợp chất C Header Page 46 of 161 Footer Page 46 of 161 Phụ lục Phổ 1H-NMR giãn rộng hợp chất D Header Page 47 of 161 Footer Page 47 of 161 Phụ lục Phổ 1H-NMR giãn rộng hợp chất E Header Page 48 of 161 Footer Page 48 of 161 ... Hình Tổng hợp DHPM dùng xúc tác FeCl 6H O điều kiện chiếu xạ vi sóng .10 Hình Tổng hợp DHPM dùng xúc tác Fe(NO ) 9H O 10 Hình Tổng hợp dẫn xuất DHPM sử dụng xúc tác ZrCl dùng. .. nghiên cứu khả xúc tác đất sét Pillared phản ứng tổng hợp đa thành phần Biginelli tổng hợp 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-one (DHPM) môi trường không dung môi Do đó, chọn đề tài: tổng hợp 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one. ..  Tổng hợp dẫn xuất DHPM sử dụng xúc tác ZrCl điều kiện dung môi điều kiện không dung môi (Hình 5) [7] R3 R2 R2 R3 O R1 + H O O OEt + H2N NH2 R1 EtOH - ZrCl4 COOEt HN O O N H CH3 Hình Tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one dùng xúc tác đất sét Pillared trong điều kiện không dung môi, tổng hợp 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one dùng xúc tác đất sét Pillared trong điều kiện không dung môi, tổng hợp 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one dùng xúc tác đất sét Pillared trong điều kiện không dung môi, Folkers và Johnson đã chứng minh sự tồn tại của sản phẩm trung gian N,N’’-benzylidenebisurea của quá trình ngưng tụ benzaldehyde và urea [5] (Hình 1)., 2 Giới thiệu về xúc tác sử dụng, CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 3 Khảo sát phản ứng Biginelli, Lượng xúc tác ở các phản ứng trước được rửa sạch bằng ethanol nóng, sau đó đem đi sấy khô và tiếp tục sử dụng để đem đi nghiên cứu., 6 Định danh sản phẩm, TÀI LIỆU THAM KHẢO, [5] Mahdieh Mozaffari Majd, Kazem Saidi & Hojatollah Khabazzadeh, FeCl3.6H2O Catalyzed Conversion of Acylals to Dihydropyrimidinones Under Microwave Conditions: A New Procedure for the Biginelli Reaction, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Relat.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay