QUẢN lý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT làm VIỆC của VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG cấp BÁCH KHOA sài gòn

11 193 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2017, 20:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Cao Thị Dung QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thành phố Hồ Chí Minh - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Cao Thị Dung QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN Chuyên ngành : Quản lí giáo dục Mã số : 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ LAN HƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh - 2016 LỜI CAM ĐOAN Xin cam đoan phần nghiên cứu thực Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố nghiên cứu khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Cao Thị Dung LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Minh - thầy cô trực tiếp tham gia giảng dạy quản tạo điều kiện thuận lợi trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Vũ Lan Hương tận tâm hướng dẫn, bảo, giúp đỡ nhiều suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin cảm ơn lãnh đạo Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn, cán quản viên chức nhà trường nơi công tác tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin cho tác giả trình điều tra, nghiên cứu tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu, giúp đỡ hoàn thiện luận văn hoàn thành khóa học Do lực nghiên cứu có phần hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận quan tâm, bảo, ý kiến đóng góp nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo bạn bè đồng nghiệp để kết nghiên cứu hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Cao Thị Dung MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC TRONG CÔNG TÁC QUẢN NHÂN SỰ 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 11 1.2 Các khái niệm 13 1.2.1 Đánh giá .13 1.2.2 Viên chức 14 1.2.3 Hiệu suất làm việc .14 1.2.4 Đánh giá hiệu suất làm việc viên chức 15 1.2.5 Quản 16 1.2.6 Quản hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức .17 1.3 luận hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc công tác quản nhân 17 1.3.1 Mục đích, vai trò hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc .17 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc 18 1.3.3 Tiêu chí đánh giá hiệu suất làm việc .19 1.3.4 Phương pháp đánh giá hiệu suất làm việc .22 1.3.5 Quy trình đánh giá hiệu suất làm việc 28 1.4 luận quản hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức nhà trường 30 1.4.1 Chủ quản hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức nhà trường 30 1.4.2 Nội dung quản hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức .32 Kết luận chương 40 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN 41 2.1 Khái quát chung trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn 41 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 41 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 44 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .45 2.1.4 Đội ngũ viên chức 47 2.1.5 Định hướng phát triển trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn 48 2.2 Thực trạng hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn 49 2.3 Thực trạng quản hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn 53 2.3.1 Khái quát hoạt động khảo sát 53 2.3.2 Thực trạng quản hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn 57 Bảng 2.16 Đánh giá CBQL, VC việc quản việc thông báo kết đánh giá người đánh giá hiệu suất làm việc 76 Bảng 2.17 Đánh giá CBQL, VC việc sử dụng kết 78 đánh giá hiệu suất làm việc 78 2.4 Nhận xét chung quản hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn 81 2.4.1 Những kết đạt 81 2.4.2 Những tồn .81 2.4.3 Nguyên nhân vấn đề đặt cần giải 82 Kết luận chương 84 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN 85 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản .85 3.2 Nội dung biện pháp quản hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức 86 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản đề xuất 95 3.4 Khảo nghiệm nhận thức mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất 96 Kết luận chương 103 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BP Biện pháp CBQL Cán quản CHLB Cộng hòa liên bang CV Công việc KPI Key Performance Indicators (Chỉ số hiệu yếu) NXB Nhà xuất PGS Phó giáo sư PT Phương tiện TCCN Trung cấp chuyên nghiệp TS Tiến sĩ TB Trung bình VC Viên chức DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê số lượng viên chức hữu .47 Bảng 2.2 Quy định xếp hạng đánh giá KPI .51 Bảng 2.3 Kết xếp hạng viên chức 53 Bảng 2.4 Tổng hợp tình hình khảo sát qua phiếu hỏi .56 Bảng 2.5 Mức độ cần thiết hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn 57 Bảng 2.6 Mức độ quan tâm CBQL, VC hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức .58 Bảng 2.7 Thái độ VC hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc .59 Bảng 2.8 Mức độ hiểu biết CBQL, VC tiêu chí đánh giá hiệu suất làm việc .60 Bảng 2.9 Căn xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu suất làm việc 61 Bảng 2.10 Mức độ xác kết đánh giá hiệu suất làm việc 65 Bảng 2.11 Đánh giá CBQL, VC việc quản xác định tiêu chí đánh giá hiệu suất làm việc 67 Bảng 2.12 Đánh giá CBQL, VC việc quản việc xây dựng phận chuyên trách tập huấn kỹ đánh giá hiệu suất làm việc 71 Bảng 2.13 Đánh giá CBQL, VC việc quản việc thông báo nội dung liên quan cho người đánh giá hiệu suất làm việc 73 Bảng 2.14 Đánh giá CBQL, VC việc quản việc thực đánh giá hiệu suất làm việc 74 Bảng 2.15 Quy định thang đánh giá hiệu suất làm việc 75 Bảng 2.16 Đánh giá CBQL, VC việc quản việc thông báo kết đánh giá người đánh giá hiệu suất làm việc .76 Bảng 2.17 Đánh giá CBQL, VC việc sử dụng kết đánh giá hiệu suất làm việc 78 Bảng 3.1 Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp đề xuất .97 Bảng 3.2 Đánh giá mức độ khả thi biện pháp đề xuất 98 Bảng 3.3 Tổng hợp kết đánh giá mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất .99 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn 46 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ CBQL, VC đánh giá ảnh hưởng yếu 60 tố tới hiệu suất làm việc Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ CBQL, VC lựa chọn nguồn thông tin đánh giá 63 hiệu suất làm việc Biểu đồ 3.1 Kết khảo nghiệm đánh giá mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất 97 ... hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn 49 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức trường Trung cấp Bách Khoa. .. trình đánh giá hiệu suất làm việc 28 1.4 Lý luận quản lý hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức nhà trường 30 1.4.1 Chủ quản lý hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc. .. 1.2.6 Quản lý hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc viên chức .17 1.3 Lý luận hoạt động đánh giá hiệu suất làm việc công tác quản lý nhân 17 1.3.1 Mục đích, vai trò hoạt động đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT làm VIỆC của VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG cấp BÁCH KHOA sài gòn, QUẢN lý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT làm VIỆC của VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG cấp BÁCH KHOA sài gòn, QUẢN lý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT làm VIỆC của VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG cấp BÁCH KHOA sài gòn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay