Đề thi thử môn Lý năm 2017 của sở giáo dục Vĩnh Phúc

5 548 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 12:13

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC MÃ ĐỀ: 135 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 - 2017 - MÔN VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Khi cho dòng điện chiều có cường độ không đổi qua cuộn sơ cấp máy biến áp mạch kín cuộn thứ cấp A có dòng điện chiều cường độ không đổi chạy qua B có dòng điện chiều cường độ thay đổi chạy qua C dòng điện chạy qua D có dòng điện xoay chiều chạy qua Câu 2: Kết luận sau vật dao đông điều hoà? A Động năng, biến thiên điều hoà tần số với li độ B Cơ tỉ lệ với biên độ dao động C Vận tốc, gia tốc biến thiên điều hoà tần số với li độ D Chu kì dao động phụ thuộc đặc tính hệ dao động Câu 3: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10 cm chu kì 0,5 s Lấy π=3,14 Lực đàn hồi cực đại lò xo tác dụng vào vật A 0,41 N B 1,58 N C 0,72 N D 0,62 N Câu 4: Nếu chiều dài lắc đơn tăng lên lần chu kì dao động A tăng lên lần B giảm xuống lần C tăng lên lần D giảm xuống lần Câu 5: Chọn phát biểu sai? A Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng ứng dụng để đo nhiệt độ nguồn sáng B Quang phổ vạch hấp thụ phát xạ nguyên tố khác khác C Những vạch tối quang phổ vạch hấp thụ nguyên tố nằm vị trí vạch màu quang phổ vạch phát xạ D Ứng dụng quang phổ liên tục dùng để xác định thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 6: Tia hồng ngoại tia Rơn-ghen có chất sóng điện từ, có bước sóng khác nên A chúng bị lệch khác từ trường B có khả đâm xuyên khác C chúng bị lệch khác điện trường D chúng sử dụng y tế để chụp X-quang (chụp điện) Câu 7: Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt không khí Chiếu chùm tia sáng đơn sắc màu lục theo phương vuông góc với mặt bên thứ tia ló khỏi lăng kính nằm sát mặt bên thứ hai Nếu chiếu tia sáng gồm ánh sáng đơn sắc màu cam, màu chàm màu tím vào lăng kính theo phương tia ló khỏi lăng kính mặt bên thứ hai A có tia màu cam B có tia màu tím C gồm hai tia màu chàm màu tím D gồm hai tia màu cam màu tím Câu 8: Phát biểu sau sai? Khi có cộng hưởng điện mạch RLC nối tiếp A cường độ hiệu dụng dòng điện mạch cực đại B hệ số công suất C cảm kháng dung kháng D Tổng trở mạch lớn điện trở Câu 9: Trong trình giao thoa sóng nguồn kết hợp ngược pha, gọi  độ lệch pha hai sóng thành phần M, n  Z Biên độ dao động tổng hợp M miền giao thoa đạt giá trị nhỏ A  = 2n B  = (2n + 1)/2 C  = (2n + 1) D  = (2n + 1)π/3 Câu 10: Tại điểm phương truyền sóng điện từ A dao động điện trường dao động từ trường lệch pha 0,5 B dao động điện trường dao động từ trường lệch pha 0,25π Trang 1/5 - Mã đề thi 135 C vectơ cường độ điện trường E vuông góc với vectơ cảm ứng B chúng vuông góc với phương truyền sóng D dao động từ trường trễ pha  so với dao động điện trường Câu 11: Sóng truyền môi trường có phương trình u  3cos(3x  24t) (mm) ( với t tính s) Tần số sóng A 24 Hz B Hz C 7,2 Hz D 12 Hz Câu 12: Trong sơ đồ khối máy thu đơn giản A anten B mạch tách sóng C loa D micrô Câu 13: Cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều A đoạn mạch có tụ điện B đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện C đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn dây D đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Câu 14: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm có độ tự cảm mH tụ điện có điện dung 0,1 μF Dao động điện từ riêng mạch có tần số góc A 3.104 rad/s B 4.104 rad/s C 2.104 rad/s D 5.104 rad/s Câu 15: Hai dao động điều hoà phương có phương trình x1  cos(50t) (cm) x  3cos(50t  ) (cm) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A cm B cm C cm D cm Câu 16: Chu kì dao động cưỡng xảy cộng hưởng A phụ thuộc vào biên độ ngoại lực B nhỏ chu kì dao động riêng hệ C phụ thuộc vào lực cản môi trường D chu kì dao động riêng hệ Câu 17: Tại mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp, dao động theo phương vuông góc với mặt nước Coi biên độ sóng không đổi trình truyền sóng Để sóng tổng hợp triệt tiêu hoàn toàn điểm hai nguồn sóng phải có A biên độ hiệu đường từ hai nguồn sóng đến điểm khảo sát số nguyên lần bước sóng B hiệu đường từ hai nguồn sóng đến điểm khảo sát số nguyên lần bước sóng C biên độ hiệu đường từ hai nguồn sóng đến điểm khảo sát số lẻ lần nửa bước sóng D hiệu đường từ hai nguồn sóng đến điểm khảo sát số lẻ lần nửa bước sóng Câu 18: Tia hồng ngoại dùng A để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại B để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh C để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại D y tế để chụp điện, chiếu điện Câu 19: Một cuộn dây có điện trở r, độ tự cảm L Khi dòng điện xoay chiều cường độ hiệu dụng I tần số góc ω chạy qua cuộn dây công suất tiêu thụ A I2 (r + ωL) B I2r C Ir2 D I(r  L) Câu 20: Phát biểu sai nói điện từ trường? A Từ trường biến thiên sinh điện trường xoáy B Một điện tích dao động điều hoà sinh điện từ trường C Điện từ trường lan truyền môi trường với tốc độ 3.108 m/s D Điện trường biến thiên sinh từ trường xoáy Câu 21: Khi qua lăng kính, chùm ánh sáng trắng bị tán sắc tia sáng bị lệch so với tia tới tia màu A đỏ B tím C vàng D chàm Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe cách mm, nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 m Các vân giao thoa hứng cách mặt phẳng chứa hai khe m Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối D vân sáng bậc Câu 23: Phát biểu sau với máy phát điện xoay chiều? A Tần số suất điện động cảm ứng tỉ lệ với số vòng dây phần ứng B Biên độ suất điện động cảm ứng tỉ lệ với số vòng dây phần ứng C Cơ cung cấp cho máy biến đổi hoàn toàn thành điện Trang 2/5 - Mã đề thi 135 D Dòng điện cảm ứng xuất cuộn dây phần ứng, xuất cuộn dây phần cảm Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Gọi U1, U2, U3 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Điều sau xảy ra? A U1 > U3 B U2 > U C U1 > U D U = U1 = U2 = U3 Câu 25: Đặt điện áp u = 175 2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện 25 V, 25 V 175 V Hệ số công suất đoạn mạch AB A 1/7 B 1/25 C 7/25 D 6/37 Câu 26: Một lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k Vật dao động điều hoà với tần số Hz Khi khối lượng vật nhỏ tăng thêm 44 g tần số dao động vật Hz Lấy π=3,14 Giá trị k A 136 N/m B 72 N/m C 100 N/m D 142 N/m 2π (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm ) có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Biết R = ωL Điều chỉnh điện dung tụ điện Câu 27: Đặt điện áp u = 80 2cos(ωt - đến giá trị cho điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị cực đại Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch có giá trị 40 V lần thứ hai điện áp tức thời hai đầu tụ điện có giá trị A 80 V B 40 V C 80 V D 80 V Câu 28: Hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình x1 = A1cos(ωt - π/6) cm x = A2cos(ωt - π) cm (với A1 A2 có giá trị dương) Dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos(t+) cm Để biên độ A2 có giá trị cực đại A1 có giá trị A 18 cm B 15 cm C cm D cm Câu 29: Đặt điện áp u = 150 2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM chứa điện trở R không đổi, đoạn mạch MB chứa cuộn cảm có độ tự cảm L không đổi mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Ban đầu điện áp hai đầu đoạn mạch AM U1 điện áp hai đầu đoạn MB U2 Thay đổi điện dung C tụ điện đến giá trị xác định thấy điện áp hai đầu đoạn MB 2U cường độ dòng điện mạch trước sau thay đổi C lệch pha 0,5π Giá trị U1 A 100 V B 50 V C 110 V D 200 V Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Nguồn sáng phát hai xạ có bước sóng 1 = 450 nm 2 = 600 nm Trên màn, gọi M N hai điểm phía so với vân trung tâm, cách vân trung tâm 2,5 mm 25 mm, hai vân sáng trùng coi vân Trong khoảng M N, số vân sáng màu với vân trung tâm A B C D Câu 31: Một sợi dây nhẹ không dãn chiều dài , cắt làm hai đoạn vừa vặn, để làm hai lắc đơn Cho hai lắc dao động điều hòa nơi trái đất, thấy li độ lắc thứ động li độ lắc thứ hai động hai lần có giá trị Biết vận tốc cực đại lắc thứ hai lần vận tốc cực đại lắc thứ hai Giá trị A 215 cm B 175 cm C 125 cm D 145 cm Câu 32: Một sóng âm có tần số 100 Hz, truyền hai lần từ điểm A đến điểm B môi trường Lần thứ tốc độ truyền sóng 330 m/s, lần thứ hai nhiệt độ tăng lên nên tốc độ truyền sóng 340 m/s Biết hai lần truyền, số bước sóng hai điểm A B số nguyên bước sóng Khoảng cách AB A 121,5 m B 150 m C 100 m D 112,2 m Câu 33: Một sóng dừng dây có dạng u=asin(bx)cosωt, u li độ dao động phần tử dây mà vị trí cân cách gốc tọa độ O khoảng x (x tính m, t tính s) Biết sóng truyền dây có bước sóng 50 cm biên độ dao động phần tử cách bụng sóng 1/24 m mm Giá trị a b tương ứng A mm; 4π B mm; 4π C mm; 2π D mm; 2π Trang 3/5 - Mã đề thi 135 Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, quan sát điểm O trục Ox vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe, điểm M vị trí vân sáng Dịch chuyển dọc theo chiều dương trục Ox, xa mặt phẳng chứa hai khe đoạn nhỏ m M xuất vân tối Nếu tiếp tục dịch chuyển xa thêm đoạn nhỏ 16 m M lại có vân tối Giả sử cho dao động quanh O dọc 35 theo trục Ox với phương trình x = 30cos20πt (x tính cm, t tính s) t0 thời điểm M có vân tối Trong khoảng thời gian 150 ms tính từ lúc bắt đầu dao động, giá trị lớn t0 A 148 ms B 143 ms C 149 ms D 141 ms Câu 35: Một máy biến áp lí tưởng có tống số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 5500 vòng Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V, hai đầu cuộn thứ cấp nối với đoạn mạch gồm tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện tương ứng π π u1 =20 2cos(100πt+ ) (V) u =20 2cos(100πt - ) (V) Số vòng dây cuộn sơ cấp A 3500 B 2500 C 5000 D 4700 Câu 36: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung thay đổi Khi điện dung tụ C1 tần số dao động riêng mạch f, điện dung tụ C2 tần số dao động riêng mạch 2f Khi điện dung tụ có giá trị C1.C tần số dao động riêng mạch A 2f B 3f C 3f D 2f Câu 37: Cho mạch điện AB gồm đoạn mạch AM, MN NB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM chứa điện trở R, đoạn mạch MN chứa cuộn cảm có độ tự cảm L đoạn mạch NB chứa tụ điện có diện dung C thỏa mãn RC2 ˂ 2L Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (V) có U0 không đổi, f thay đổi Điều chỉnh f để điện áp hiệu dụng tụ điện cực đại, uAN lệch pha góc α so với uAB Giá trị nhỏ α A 70,5o B 80,6o C 60,6o D 105o Câu 38: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng dọc theo trục Ox có gốc O trùng với vị trí cân vật Tại thời điểm lò xo dãn a (m) tốc độ vật v m/s; thời điểm lò xo dãn 2a (m) tốc độ vật v m/s thời điểm lò xo dãn 3a (m) tốc độ vật v m/s Biết O lò xo dãn khoảng nhỏ a Tỉ số tốc độ trung bình lò xo nén tốc độ trung bình lò xo dãn chu kì dao động xấp xỉ A 0,78 B 0,67 C 1,25 D 0,88 Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2cosωt (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L Tăng dần tần số góc ω: ω=ω1 UC cực đại; ω=ω2 UC=U; ω=ω3 UC=UR; ω=ω4 UR=U; ω=ω5 UR=UL; ω=ω6 UL=U; ω=ω7 UL cực đai Hệ thức là: A 42  1 2 B 5 3  2 6 C    D   1 Câu 40: Một tàu ngầm lặn xuống theo phương thẳng đứng với tốc độ không đổi v Để dò đáy biển, máy SONAR tàu phát tín hiệu âm kéo dài thời gian t hướng xuống đáy biển Âm truyền nước với tốc độ không đổi u, phản xạ đáy biển nằm ngang trở lại tàu Biết tàu thu tín hiệu âm phản xạ thời gian t Giả trị v xác định là: A v=  t - t0  u t0 + t B v =  t0 - t  u t0 + t C v =  t0 + t  u t0 - t D v =  t0 - t  u t - t0 - - HẾT Trang 4/5 - Mã đề thi 135 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐỀ 135 B C B A D B A D A C D D C D A D C B B C CÂU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐỀ 135 A D B C C D A C A D B D B B C A A D C B Đề thi cung cấp Kỹ Sư Hư Hỏng Hãy truy cập Page Kỹ Sư Hư Hỏng để cập nhật tài liệu đề thi thử Vui lòng không chèn chữ kí, link chia sẻ Hãy để học sinh có tài liệu dễ đọc, chất lượng Cảm ơn! Trang 5/5 - Mã đề thi 135
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn Lý năm 2017 của sở giáo dục Vĩnh Phúc, Đề thi thử môn Lý năm 2017 của sở giáo dục Vĩnh Phúc, Đề thi thử môn Lý năm 2017 của sở giáo dục Vĩnh Phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay