Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

93 226 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 12:05

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọNghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọNghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọNghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọNghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọNghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọNghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọNghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọNghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọNghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọNghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọNghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọNghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRỊNH VĂN TUẤN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN, BỆNH QUAN SINH DỤC THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI TẠI HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠCTHÚ Y Thái Nguyên, năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRỊNH VĂN TUẤN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN, BỆNH QUAN SINH DỤC THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI TẠI HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Thú y Mã số : 60 64 01 01 LUẬN VĂN THẠCTHÚ Y Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hùng Nguyệt Thái Nguyên, năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Trịnh Văn Tuấn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp, nỗ lực thân nhận nhiều giúp đỡ tập thể cá nhân trường Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Khoa Chăn Nuôi – Thú Y, Khoa Nông Lâm Ngư Trường Đại Học Hùng Vương thầy, giáo đặc biệt thầy giáo TS Nguyễn Hùng Nguyệt hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo chi cục thú y tỉnh Phú Thọ, trạm thú y huyện Thanh Ba, trạm khuyến nông huyện Thanh Ba, chủ trang trại huyện Thanh Ba, lò giết mổ thuộc huyện Thanh Ba tận tình giúp đỡ suốt trình thực đề tài Nhân dịp gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, người thân, người động viên, giúp đỡ suốt thời gian qua Học viên Trịnh Văn Tuấn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Đặc điểm sinh sản lợn nái 1.1.1 Cấu tạo quan sinh dục 1.1.2 Đặc điểm sinhsinh dục lợn 1.2 Một số hiểu biết trình viêm 20 1.2.1 Khái niệm viêm 20 1.2.2 Hậu phản ứng tuần hoàn phản ứng tế bào viêm 20 1.3 Những bệnh thường gặp quan sinh dục lợn nái 21 1.3.1 Viêm âm môn, tiền đình âm đạo (Vulvitis, Vestibuliti et vaginitis puerperalis) 21 1.3.2 Viêm cổ tử cung (Cervitis) 22 1.3.3 Viêm tử cung 23 1.3.4 Các bệnh buồng trứng 27 1.4 Tình hình nghiên cứu bệnh viêm tử cung lợn giới Việt Nam 29 1.4.1 Thế giới 30 1.4.2 Việt Nam 31 1.5 Nguồn gốc đặc điểm hai giống lợn Landrace Yorkshire 33 1.5.1 Giống lợn Landrace 33 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.5.2 Giống lợn Yorkshire 33 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .35 2.1 Đối tượng nghiên cứu 35 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 35 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 35 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 35 2.3 Nội dung nghiên cứu 35 2.3.1 Xác định số tiêu sinh sản 35 2.3.2 Xác định số bệnh thường gặp quan sinh dục 35 2.3.3 Thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh viêm đường sinh dục 36 2.4 Phương pháp nghiên cứu 36 2.4.1 Xác định số tiêu sinh sản lợn nái 36 2.4.2 Xác định bệnh thường gặp quan sinh dục lợn nái 36 2.4.3 Phân lập giám định thành phần tính mẫn cảm với số thuốc kháng sinh hóa học trị liệu vi khuẩn dịch viêm đường sinh dục lợn nái 37 2.4.4 Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh viêm đường sinh dục lợn 40 2.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 40 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 43 3.1 Kết nghiên cứu xác định số tiêu sinh sản lợn nái ngoại 43 3.1.1 Tuổi phối giống lần đầu lợn 43 3.1.2 Tuổi đẻ lứa đầu 45 3.1.3 Thời gian mang thai 47 3.1.4 Khoảng cách lứa đẻ 48 3.1.5 Thời gian động dục lại sau cai sữa 49 3.2 Kết nghiên cứu số bệnh thường gặp quan sinh dục lợn sinh sản nuôi huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 51 3.2.1 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm đường sinh dục 51 3.2.2 Tỷ lệ bệnh phận quan sinh dục 55 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.13 Kết phân lập giám định thành phần vi khuẩn dịch âm đạo, tử cung lợn nái bình thường bệnh lý 61 3.4 Kết xác định tính mẫn cảm vi khuẩn phân lập từ dịch viêm đường sinh dục lợn nái với số thuốc kháng sinh hoá học trị liệu 64 3.5 Kết xác định tính mẫn cảm tập đoàn vi khuẩn dịch viêm đường sinh dục lợn nái với số thuốc kháng sinh hoá học trị liệu 65 3.6 Kết số phác đồ điều trị bệnh viêm đường sinh dục lợn nái ngoại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 67 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .71 Kết luận 71 Đề nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Phân biệt thể viêm tử cung 26 Bản 2.1: Kháng sinh chuẩn với tính mẫn cảm vi khuẩn 39 Bảng 3.1: Tuổi phối giống lần đầu hai giống lợn 43 Bảng 3.2: Tuổi đẻ lứa đầu hai giống lợn 45 Bảng 3.3: Thời gian mang thai hai giống lợn 47 Bảng 3.4: Khoảng cách lứa đẻ hai giống lợn 48 Bảng 3.5: Thời gian động dục lại sau cai sữa hai giống lợn 50 Bảng 3.6: Tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục lợn nái xã 51 Bảng 3.7 Tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục theo giống lợn 52 Bảng 3.8: Tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục theo lứa đẻ 53 Bàng 3.9: Tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục theo mùa vụ 55 Bảng 3.10: Tỷ lệ bệnh phận quan sinh dục (n=32) 56 Bảng 3.11: Tỷ lệ bệnh tử cung lợn nái (n = 20) 58 Bảng 3.12: Tỷ lệ thể bệnh buồng trứng lợn nái (n=7) 60 Bảng 3.13: Thành phần vi khuẩn dịch âm đạo, tử cung lợn nái bình thường bệnh lý 62 Bảng 3.14: Kết xác định tính mẫn cảm vi khuẩn phân lập từ dịch viêm đường sinh dục lợn nái với số thuốc kháng sinh hoá học trị liệu 64 Bảng 3.15: Kết xác định tính mẫn cảm tập đoàn vi khuẩn dịch viêm đường sinh dục lợn nái với số thuốc kháng sinh hoá học trị liệu 66 Bảng 3.16: Kết điều trị bệnh viêm đường sinh dục khả sinh sản lợn nái sau lành bệnh 68 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Tuổi phối giống lần đầu hai giống lợn 44 Biểu đồ 3.2: Tuổi đẻ lứa đầu hai giống lợn 46 Biểu đồ 3.3: Khoảng cách lứa đẻ hai giống lợn 49 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Stt : Số thứ tự Cs : cộng Nxb : Nhà xuất TT : Thể trọng Đvt : Đơn vị tính Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 69 Qua bảng 3.16 thấy: Cả ba phác đồ điều trị cho kết điều trị khỏi cao Cụ thể, tỷ lệ khỏi bệnh phác đồ 73,33; phác đồ 86,66; phác đồ 100,00% Số ngày điều trị phác đồ dao động từ: 3,82 - 4,73 ngày.Theo kết điều trị cao đưa vào ba phác đồ điều trị ba loại kháng sinh mức mẫn cảm cao với tập đoàn vi khuẩn dịch viêm đường sinh dục lợn nái nuôi trang trại huyện Thanh Ba Về khả sinh sản sau khỏi bệnh lợn nái đạt tương đối cao, tỷ lệ nái động dục lại phác đồ 1, 2, là: 72,73%; 76,92%; 93,33% thời gian động dục tương ứng là: 7,2 ngày; 6,8 ngày; 6,0 ngày Tỷ lệ nái thai phối lần đầu ba phác đồ đạt từ 75,% đến 100% theo kết cao phác đồ điều trị, dùng dung dịch Lugol 0,1% thành phần Iode vô để thụt rửa đường sinh dục Iode tác dụng sát trùng, làm săn se niêm mạc đường sinh dục, giúp cho trình viêm chóng hồi phục, kích thích tử cung hồi phục, kích thích buồng trứng hoạt động trở lại, noãn bao sớm phát triển nên lợn nái nhanh động dục trở lại sau cai sữa PGF2α tác dụng kích thích tử cung co bóp, tống hết dịch viêm sản phẩm trung gian ngoài, tăng cường hồi phục tử cung, đồng thời PGF2α tác dụng phá vỡ thể vàng buồng trứng tạo điều kiện cho noãn bào phát triển chín gây tượng động dục sớm lợn Qua kết điều trị nhận thấy: ba phác đồ sai khác phác đồ hiệu cao Phác đồ số ngày điều trị trung bình ngắn 3,82 ngày, điều trị phác đồ phác đồ số ngày điều trị 4,73 ngày 4,51 ngày, số nái động dục lại 93,33% tỷ lệ thai phối lần đầu cao đạt 100% Theo chúng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 70 dùng phác đồ điều trị thứ kết phác đồ dùng amoxycillin, đặc tính khuyếch tán tốt tổ chức liên kết mềm trơn nồng độ thuốc đến tử cung cao, thời gian trì thuốc kéo dài 3,82 ngày nên số lần tiêm liệu trình điều trị So sánh với kết nghiên cứu Đào Minh Thuận (2010) [31] tỉnh Thái Bình với phác đồ số ngày điều trị 3,96 ngày Do vậy, khuyến cáo với trang trại lợn nuôi huyện Thanh Ba nên dùng phác đồ để điều trị bệnh viêm tử cung cho lợn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 71 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu xác định số tiêu sinh sản, bệnh quan sinh dục thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung lợn sinh sản nuôi huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ, rút số kết luận sau: * Một số tiêu sinh sản lợn nái ngoại nuôi huyện Thanh Ba - Tuổi phối giống lần đầu trung bình lợn Landrace 240.06 ngày lợn Yorkshire 242,32 ngày - Tuổi đẻ lứa đầu trung bình lợn nái hậu bị Landrace 365,77 ngày Yorkshire 365,02 ngày - Thời gian mang thai trung bình nái hậu bị Landrace thời gian mang thai 114,20 ngày lợn Yorshire 114,40 ngày - Khoảng cách lứa đẻ trung bình lợn Landrace 157,34 ngày lợn Yorkshire 157,42 ngày - Thời gian động dục lại sau cai sữa lợn nái tập trung cao vào khoảng: 4-6 ngày * Những bệnh thường gặp quan sinh dục - Tỷ lệ mắc bệnh quan sinh dục lợn nái ngoại sinh sản tương đối cao 30% Trong bệnh quan sinh dục cái, bệnh tử cung chiếm tỷ lệ cao 62,50%, bệnh buồng trứng, ống dẫn trứng chiếm 21,87% thấp bệnh âm môn, tiền đình, âm đạo 15,63% - Đối với bệnh tử cung bệnh viêm nội mạc tử cung chiếm tỷ lệ cao 80,00%, tiếp đến bệnh viêm tử cung chiếm 15,00%, thấp bệnh viêm tương mạc tử cung 5,00% - Đối với bệnh buồng trứng bệnh thiểu buồng trứng chiếm tỷ lệ cao 57,14%, tiếp đến bệnh thể vàng tồn 28,57%, thấp bệnh u nang buồng trứng chiếm tỷ lệ 14,29% Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 72 - Trong dịch tử cung, âm đạo lợn nái khoẻ mạnh sau đẻ: 12 - 24 mẫu bệnh phẩm phát thấy loại vi khuẩn: E.coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Salmonella Trong 80,00% E.coli, 100,00% Staphylococcus aureus, 73,33% Streptococcus 53,33% Salmonella Khi tử cung, âm đạo bị viêm, tất mẫu bệnh phẩm xuất vi khuẩn kể trên, số lượng vi khuẩn cao gấp nhiều lần Các loại vi khuẩn tỷ lệ mẫn cảm cao với thuốc kháng sinh: amoxycillin, gentamicin neomycin * Bệnh viêm đường sinh dục lợn nái: Điều trị kết cao biện pháp tiêm da: 2ml (25mg) PGF2α, thụt dung dịch lugol bảo vệ niêm mạc đồng thời kết hợp điều trị toàn thân kháng sinh amoxycillin Đề nghị - Cho phép sử dụng kết nghiên cứu để điều trị lợn nái bị viêm tử cung tất xã huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao khả sinh sản cho đàn lợn nái ngoại - Phổ biến rộng kết nghiên cứu đề tài sang địa bàn khác tỉnh Phú Thọ với quy mô lớn - Địa phương cần định hướng quy hoạch phát triển chăn nuôi phù hợp với vùng, hỗ trợ khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư chăn nuôi tập trung với quy mô lớn, theo hướng công nghiệp thường xuyên tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh nhằm đem lại hiệu kinh tế cao - Tiếp tục nghiên cứu vấn đề đề tài với địa phương khác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nƣớc Phạm Kim Anh, Nguyễn Văn Quỳnh (1991), Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh vật học, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Xuân Cương (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng (2004), “Kết ứng dụng Hormone sinh sản điều trị tượng chậm động dục lại sau đẻ lợn nái” Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, Hà Nội, Tập số Khuất Văn Dũng (2005), Thực trạng khả sinh sản tượng rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone chế phẩm hormone điều trị vài tượng rối loạn sinh sản đàn bò Redsindhy nuôi Nông trường Hữu Nghị Việt Nam - Mông Cổ, Ba Vì - Hà Tây Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Trần thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (1994), Kỹ thuật nuôi lợn nái sinh sản NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (2000), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng, Tôn Thất Sơn (1999), Giáo trình dinh dưỡng gia súc, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 74 11 Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Ngọc Phục, Phạm Duy Phẩm (2006), “Năng suất sinh trưởng khả cho thịt giống ngoại Landrace, Yorkshire Duroc”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, Viện chăn nuôi Quốc gia, Hà Nội 12 Phan Xuân Hảo, Đinh Văn Chỉnh, Vũ Ngọc Sơn (2001), “Đánh giá khả sinh sản sinh trưởng lợn nái Landrace lợn Yorkshire trại giống lợn ngoại Thanh Hưng – Hà tây”, Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật chăn nuôi thú y (1999 - 2001) Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Phan Xuân Hảo (2006), “Đánh giá khả sản xuất lợn ngoại đời bố mẹ lai nuôi thịt”, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp Bộ, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội 14 Hoàng Tích Huyền (1997), Hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh, Nxb Y học, Hà Nội 15 Hoàng Thị Kim Huyền (2001), Dược lâm sàng điều trị, Nxb Y học, Hà Nội 16 Trịnh Thị Huyền (2013), ” Nghiên cứu xác định số tiêu sinh sản bệnh thường gặp đàn lợn nái ngoại Khoái Châu - Hưng Yên”, Luận văn thạcthú y, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội, Hà Nội 17 Lê Bá Lịch (1997), Định hướng phát triển chăn nuôi đến năm 2002, Hội chăn nuôi Việt Nam 18 Madec Neva (1995), "Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái", Tạp chí Khoa học Kỹ thuật thú y, Hội thú y Việt Nam, Tập 19 Hồ Văn Nam, Nguyễn Văn Thanh (1999), “Kết nghiên cứu thay đổi số tiêu sinh lý lâm sàng trâu mắc thể viêm tử cung”, Kết nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật, Khoa Chăn nuôi Thú y 1996 – 1998, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Nguyễn Hữu Nam (2011), Bài giảng bệnh lý học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 75 21 Lê Văn Năm (1997), Kinh nghiệm phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 22 Nguyễn Hữu Ninh Bạch Đăng Phong (1994), Giáo trình bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2000), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Nguyễn Như Pho (2002), “Ảnh hưởng số yếu tố kỹ thuật chăn nuôi đến hội chứng M.M.A suất sinh sản heo nái”, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 25 Sobko A.I GaDenko N.I (1978), Cẩm nang bệnh lợn, (Trần Hoàng, Phan Thanh Phượng dịch) Tập 1, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26 Nguyễn Văn Thanh (1999), “Một số tiêu sinh sản bệnh đường sinh dục thường gặp đàn trâu tỉnh phía Bắc Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Hà Nội 27 Nguyễn Văn Thanh (2003), "Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi đồng sông Hồng thử nghiệm điều trị", Tạp chí Khoa học Kỹ thuật thú y, Hội thú y Việt Nam, Tập 10 28 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (2001), Vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 29 Nguyễn Văn Thành (2002), “Một số biện pháp nâng cao khả sinh sản heo nái sau sinh”, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Hà Nội 30 Nguyễn Văn Thắng Đặng Vũ Bình (2005), “So sánh khả sinh sản lợn nái lai F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc Piétrain” Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 76 31 Đào Minh Thuận (2010), ” Nghiên cứu thực trạng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản nuôi theo mô hình trang trại tỉnh Thái Bình thử nghiệm số biện pháp phòng, trị bệnh”, Luận văn Thạc sĩ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Hà Nội 32 Bùi Thị Tho, Phạm Khắc Hiếu (1995), “Kiểm tra số yếu tố ảnh hưởng tới tính mẫn cảm kháng thuốc E coli phân lập từ bệnh lợn phân trắng”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật thú y, Hội thú y Việt Nam Tập số 33 Bùi Thị Tho, Trần Công Hoà, Nguyễn Khắc Tích (1995), ”Một số bệnh thường gặp đàn lợn nái giống Yorkshire, Landrace nuôi tai Xí nghiệp giống vật nuôi Mỹ Văn - tỉnh Hải Hưng”, Kỷ yếu kết nghiên cứu khoa học Khoa CNTY 1991 – 1995, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 34 Nguyễn Khắc Tích (1993), Kết nghiên cứu sử dụng lợn lai ngoại nuôi thịt nhằm cho suất cao, tỷ lệ nạc tỉnh phía Bắc, Kết nghiên cứu khoa học chăn nuôi thú y (1991 -1993), Trường Đại học Nông nghiệp I, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 35 Nguyễn Khắc Tích (1995), “Nghiên cứu đặc điểm sinhsinh dục, khả sinh sản đàn lợn nái ngoại nuôi Xí nghiệp giống vật nuôi Mỹ Văn - Hưng Yên”, Kết nghiên cứu khoa học chăn nuôi thú y, 1999 1995, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 36 Đặng Đình Tín, Nguyễn Hùng Nguyệt (1986), Giáo trình Sản khoa Bệnh sản khoa thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 37 Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê Mộng Loan (1996), Giáo trình sinh lý học gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 38 Đặng Công Trung (2011), ”Thực trạng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi theo hình thức trang trại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thử nghiệm điều trị”, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 77 39 Phùng Thị Vân, Hoàng Hương Trà, Trần Thị Hồng (2002) “Nghiên cứu khả sinh sản, cho thịt lợn nái sinh sản, cho thịt lợn lai ảnh hưởng hai chế độ nuôi tới khả cho thịt lợn nái ngoại tỷ lệ 52%”, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vụ khoa học công nghệ chất lượng sản phẩm, Kết nghiên cứu khoa học công nghệ Nông nghiệp Phát triển nông thôn giai đoạn 1996 - 2000, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 40.Vtrekaxova (1997), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 41 Nguyễn Đắc Xông, Đặng Vũ Bình, Đinh Văn Chỉnh (1995), Kết chăn nuôi lợn hậu bị Đại Bạch Landrace nông hộ Phú Xuyên - Hà Tây Tạp chí Nông nghiệp Công nghệ thực phẩm, Hà Nội Tài liệu nƣớc 42 Anberth Youssef (1997), Reproductive diseases in livestocks Egyptian International Center for Agriculture, Course on Animal Production and Health 43 Athur G.H (1964), Wrights Veterinary obsterics, The Williams and Wilkins Company 44 Bilkei (1994) “The prevalence of E.coli in urogenital tract in fections of sows”, Tieraztliche Umschau, 49 (8), pp 471 – 472 45 Deas D W, D R Melrose, H C B Reed, M Vandeplassche and K H Pidduc (1979), Fertility anf in Domestic Animal, 3th edit Bailliere Tindall London 46 Duc N.V (1997), “Genetic Charaterisation of indigenous and exotic pig breed and crosses in VietNam”, A thesis submited for the degree of doctor of philosophy, The University of New England, Australia Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 78 47 Duc N.V (2001), “Genetic and phenotypic correlations beetween production and carcass traits in the most popular pig breeds in North VietNam”, Proc Assoc.Advmt, Breed.Genet, (14), pp.231 48 Gajecki (1990), “The in fluence of basic zoohygienic fators on the pre valense of M.M.A syndrome in young sow”, Medycyna watery naryjna, 46 (11), pp 447 – 449 49 Lerch (1987), “Origins and prevention of the mastitis metritis agalactia complex in sows”, Wiener tierarztliche monatsschrift, 74 (2), pp 71 50 Martineau (1990), Body building syndrome in sows, Proceeding animal association swine practice, pp 345 – 348 51 Smith (2010) Mammary gland and lactation problems, In disease of swine, 7th edition, Towa state university press, pp 40 – 57 52 Paul Hughes and James Tilton (1996), Maximising pig production and reproduction, Campus, Hue University of Agriculture and Forestry, pp 23-27 53 Taylor (1995), Pig disease 6th edition, Glasgow university, U.K, pp 315 – 320 54 Settergeen (1986), Cause of infertility in femal reproduction system Technical Management A I Programmes Sweish University of Agricultural Sciances Uppsala Sweden 55 Siegmund.O H, C M Fraser (1973), Cystic ovarian disease Meck & co Inc, Rakway, N I, USA pp.794 – 796 56 Urban (1983) The metritis mastitis agalactia syndrome of sows as seen on a large pig farm, vestniksel skhozyaist vennoinauki, 6, pp.69 – 75 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 79 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình 1: Hiện tượng viêm nội mạc tử cung lợn nái qua mổ khám Hình 2: Hiện tượng viêm tủ cung qua mổ khám Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 80 Hình 3: Hiện tượng viêm tương mạc tử cung qua mổ khám Hình 4: Hiện tượng viêm buồng trứng qua mổ khám Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 81 Hình 5: Hiện tượng thể vàng tồn qua mổ khám Hình 6: Hiện tượng u nang buồng trứng qua mổ khám Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 82 Hình 1: Lợn nái bị viêm tử cung mủ vàng chảy từ âm hộ Hình 7: Lợn nái viêm đường sinh dục mủ vàng chảy từ âm hộ Hình 8: Lợn nái bị viêm đường sinh dục mủ trắng chảy từ âm hộ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 83 Hình 9: Lợn nái viêm đường sinh dục dịch rỉ viêm màu rỉ sắt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... LÂM TRỊNH VĂN TUẤN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN, BỆNH Ở CƠ QUAN SINH DỤC VÀ THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI TẠI HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Thú y Mã số. .. nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu số tiêu sinh sản, bệnh quan sinh dục thử nghiệm phác đồ điều trị đàn lợn nái ngoại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu xác định số tiêu sinh. .. đàn lợn nái nuôi số xã thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ - Nghiên cứu xác định bệnh thường gặp quan sinh dục đàn lợn sinh sản nuôi địa phương - Thử nghiệm điều trị bệnh viêm đường sinh dục đàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ), Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ), Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh ở cơ quan sinh dục và thử nghiệm phác đồ điều trị trên đàn lợn nái ngoại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay