Độc chất trong bùn thải và nước rỉ rác

24 199 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 11:16

Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hồ Chí Minh KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG GVHD: Nguyễn Thị Hồng Thành viên: Đào Nguyễn Quỳnh Như Võ Thị Huyền Trang Nguyễn Duy Phương Hồ Hoàng Sơn Nguyễn Bá Gia Minh 4/4/17 NỘI DUNG CHÍNH THẢI CHẤT ĐỘC NƯỚC RỈ RÁC BÙN ip Giả hư ất ng c ch i độ n q ua loạ ảnh háp Sự c Cá g Tổn CHƯƠNG I Tổng quan bùn thải: Bùn thải gì? Là loại vật liệu bán rắn- sản phẩm phụ trình sản xuất, xử lý nước thải công nghiệp hay sinh hoạt BÙN THẢI Phân loại Bùn đáy Bùn tự hoại Bùn công nghiệp Bùn xử lý nước thải Bùn nguy hại Bùn không nguy hại II Các độc chấtbùn thải: Bùn đáy:  Nguồn gốc phát sinh: 01 Nguồn điểm: Các miệng xả KCN & khu dân cư Nguồn không điểm: Nước mưa chảy tràn, 02 xói mòn đất Các nguồn khác: tràn dầu, nước 03 ngầm bị ô nhiễm Chất ô nhiễm Nguồn thải điển hình VOCs SX sơn, dược phẩm, môi chất lạnh BTEX CN nhựa, cao su, mực in, sơn, PAHs (Các Hydrocacbon đa vòng) Tràn dầu, nhựa đường, hạt đốt nhiên liệu không hoàn toàn sa lắng xuống từ không khí hay nước mưa chảy tràn Các hợp chất Clo hữu cơ, Photpho hữu PCBs Kim loại nặng &Kim loại lượng vết (Pb,Cu,Zn,Sn,Hg, ) Chất dinh dưỡng Thuốc BVTV, nước tưới tiêu nông nghiệp chảy tràn Tụ điện, máy biến thế, chất kết dính, dầu thủy lực, sơn Nước thải CN sửa chữa, đóng tàu, sơn cũ, nước dằn tàu, thuốc diệt nấm,phụ gia xăng, hàng không Nước thải sinh hoạt &1 số ngành CN, nước tưới tiêu nông nghiệp, nước chảy tràn Bùn tự hoại: Thành phần tương tự nước thải sinh Hàm lượng VSV thị, vi khuẩn gây bệnh học có hàm lượng cao loài ký sinh gây bệnh cao Thường có mùi hôi khó chịu & có bọt Có thể chứa KL nặng Fe, H2S tạo biến đổi kỵ khí muối Sunphat thành Sunphit Ngoài có Mercaptan, amin, Andehit, axit hữu Zn, Cu, Ni, Cr, Nhưng hàm lượng không cao, thấp bùn đô thị Bùn công nghiệp: CN xi mạ: rỉ sắt, xút, axit, KL nặng ( Cu, Zn, Cr) CN SX hóa chất hữu cơ: Pb, dầu, Benzen, chất hữu khác Khai khoáng: Hematit, Natri Silico Gốm sứ: Cd, Pb, Ni Aluminat, Canxi titanat, Nhôm ngậm nước Dệt: chất hữu cao, chất ô nhiễm vi lượng, thuốc trừ sâu Clo hữu Lọc dầu: dầu, Pb, Hg, Ni, Benzen, Naphtalein, chất hữu khác Bùn xử lý nước thải Bùn xử lý nước thải công nghiệp Bùn xử lý nước thải đô thị Gồm nước thải sinh hoạt, nước thải từ khu thương mại, dịch vụ sở SX đô thị Bùn xử lý nước thải đô thị khác có thành phần khác Là loại bùn phát sinh từ trạm xử lý nước thải KCN Có thành phần thay đổi theo loại hình công nghiệp  Bùn xử lý nước thải công nghiệp CN Giấy& bột giấy CN Phân bón Chất hữu cơ, kim loại nặng, 03 chất tạo màu NH3, Asen, Xyanua, Sunfua, Phenol 02 01 04 CN Thuộc da Sunfua, Crom, muối NaCl, vôi, hóa chất nhuộm, thuốc nhuộm CN Dệt nhuộm Nội dung chi tiết nội dung chi tiết nội dung chi tiết nội dung chi tiết Bùn xử lý nước thải Xi mạ: Ag, Cd, Cr, Cu, Điện- điện tử:Cu, Zn, Dệt nhuộm: Fe, Ca, Mn, Fe, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn Fe, Cr Mg, Cu, Cd, Cr, Pb, Zn Thuộc da: Cr, Zn, Fe, Ca, Ni Sơn, mực in: Zn, Fe, Hóa chất, mỹ phẩm, dược Cr, Co, Ni, Cu, Pb, phẩm: As, Cu, Pb, Hg, Cr, Ni, Mn Zn Bùn thải nguy hại:  Theo QCVN 50 :2013/BTNMT : QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG NGUY HẠI ĐỐI VỚI BÙN THẢI TỪ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC   pH>=12.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Độc chất trong bùn thải và nước rỉ rác, Độc chất trong bùn thải và nước rỉ rác, Độc chất trong bùn thải và nước rỉ rác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay