Nháy mí mắt báo hiệu điều gì

1 248 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 10:53

Theo nghiên cứu qua sách Đông Tây nêu trên, giá trị điềm máy mắt tương đồng sau, nam hay nữ -Máy mắt trái - 23 đến có bạn bè xa - 01 đến 03 buồn bực người thân gây - 03 đến 05 có người mang tài lợi đến - 05 đến 07 có người âm thầm giúp đỡ mình, có tin vài ngày - 07 đến 09 có khách quấy rầy - 09 đến 11 Có người mời ăn uống -11 đến 12 có người đem tin vui -13 đến 15 có tin vui -15 đến 17 gặp chuyện bất ngờ tình cảm -17 đến 19 có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn -19 đến 21 việc suy tính lòng thành tựu -21 đến 23 có khách quí đến nhà Máy mắt phải 23 đến Có rượu thịt, ăn uống - 01 đến 03 Có người thân nhắc nhở - 03 đến 05 Sắp có tin lành đem đến - 05 đến 07 Tài lợi bất ngờ - 07 đến 09 Có lời ăn tiếng nói, đề phòng đến tụng đình - 09 đến 11 Có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát -11 đến 12 Đề phòng tai nạn -13 đến 15 Hao tài không đáng kể -15 đến 17 Có người khác phái tưởng nhớ đến -17 đến 19 Có bà xa đến thăm -19 đến 21 Có người rủ du lịch -21 đến 23 Có chuyện rắc rối, làm mang lời ăn tiếng nói Xem cho vui em nhé ! Chứ đừng có tin dị đoan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nháy mí mắt báo hiệu điều gì, Nháy mí mắt báo hiệu điều gì, Nháy mí mắt báo hiệu điều gì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay