Tác động chính sách giao đất, giao rừng đến thu nhập của hộ dân sinh sống tại khu vực rừng ngập mặn tỉnh cà mau

54 113 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 07:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VÕ THANH NHANH TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT,GIAO RỪNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ DÂN SINH SỐNG TẠI KHU VỰC RỪNG NGẬP MẶN TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH-NĂM2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VÕ THANH NHANH TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ DÂN SINH SỐNG TẠI KHU VỰC RỪNG NGẬP MẶN TỈNH CÀ MAU CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH–NGÂN HÀNG Mà SỐ: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN:PGS.TS BÙI THỊ MAI HOÀ ITP HỒ CHÍ MINH-NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các sốliệu kết quảnêu luận văn trung thực chưa công bốtrong bất kỳcông trình nghiên cứu khác Ngày 26tháng 7năm 2016 Tác giả Võ Thanh Nhanh MỤC LỤC TRANG BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Chương GIỚI THIỆU 1.1.SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vithu thập liệu 1.3.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Chương 2.CƠ SỞLÝ THUYẾT 2.1.CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2.Phương pháp đánh giá tác động sách 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI .92 2.1 Các nghiên cứu liên quan đến GĐGR .9 2.2.2 Các nghiên cứu liên quan đến nhân tố ảnh hưởng thu nhập nông hộ .13 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC GIAO ĐẤT GIAO RỪNG 16 2.3.1 Yếu tố sách GĐGR 16 2.3.2 Các yếu tố thuộc đặc điểm kinh tế xã hội hộ 17 2.4 TÓM TẮT CHƯƠNG 21 Chương 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1.MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 23 3.1.1 Khung phân tích 23 3.1.2 Mô hình đánh giá tác động 23 3.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 25 3.2.1 Mô tả định nghĩa biến phân tích định lượng 25 3.2.2 Dữ liệu thứ cấp 27 3.2.3 Dữ liệu sơ cấp 27 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 29 3.3 TÓM TẮT CHƯƠNG 29 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .31 4.1 TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 31 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội địa bàn nghiên cứu 31 4.1.2 Thực trạng sách GĐGR ngập mặn tỉnh Cà Mau 36 4.2 ĐẶC ĐIỂM MẪU PHỎNG VẤN 40 4.2.1 Đặc điểm nhân học hộ vấn 40 4.2.2 Tình trạng nhà vật dụng thiết yếu 42 4.2.3 Thu nhập hộ 43 4.3 TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH GĐGR ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ DÂN SINH SỐNG TẠI RỪNG NGẬP MẶN TỈNH CÀ MAU .44 4.3.1 Kiểm định điều kiện phương pháp khác biệt kép 44 4.3.2 Tác động sách GĐGR đến thu nhập người dân .45 4.4 NGUYÊN NHÂN CỦA KẾT QUẢ ẢNH HƯỞNG TỪ CHÍNH SÁCH GĐGR ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ DÂN SINH SỐNG TẠI KHU VỰC RỪNG NGẬP MẶN TỈNH CÀ MAU 48 4.4.1 Diện tích đất rừng giao cho hộ 48 4.4.2 Sự hỗ trợ từ quyền địa phương 49 4.5 TÓM TẮT CHƯƠNG 52 Chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 54 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 55 5.2.1 Hoàn thiện sách giao đất, giao rừng 55 5.2.2 Tạo điều kiện cho hộ dân sinh sống khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau tham gia sách GĐGR tiếp cận tín dụng thức 56 5.2.3 Khai thác rừng kết hợp với nuôi trồng thủy sản du lịch sinh tháirừng ngập mặn tỉnh Cà Mau .57 5.2.4 Các sách hỗ trợ quản lý rừng sản xuất .58 5.2.5 Thu hút vốn đầu tư phát triển rừng .58 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 58 TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC Chương 1.GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Từxưa đến nay, rừng đóng vai trò quan trọng môi trường sựsống người Rừng không chỉđơn có ý nghĩa vềchức sinh thái, mà không gian sinh tồn đóng vai trò quan trọng cho sựphát triển kinh tế-xã hội, sựổn định trịcủa quốc gia.Chính phủViệt Nam ban hành nhiều sách nhằm hạn chếsựsuy thoái rừng quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này, đó, giao đất giao rừng (GĐGR) sách lớn quản lý rừng có tác động nhiều đến sống người dân Kểtừkhi triển khai sách GĐGR (năm 2003) đến nay, sống người dân có nhiều thay đổi Việc thực thi sách góp phần đem lại sựthành công vềtỷlệtăng trưởng rừng, tạo điều kiện cho người dân có hội nâng cao chất lượng sống, tiếp cận dịch vụxã hội bản(Nguyễn ThịMỹVân, 2015).Theo SởNông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau (2015), rừng ngập mặn Cà Mau có tổng diện tích 60.000 ha, tập trung nhiều ởhuyện Ngọc Hiển với 41.400 ha, chiếm 69% diện tích rừng ngập mặn toàn tỉnh;18.600 lại, tương đương 31% diện tích rừng ngập mặn phân bổởcác huyện Đầm Dơi, Năm Căn, Phú Tân, Trần Văn Thời U Minh Trong năm qua, tỉnh Cà Mau trọng đến việc thực thi sách GĐGR cho người dân kết hợp với việc triển khai Đềán tái cấu ngành nông nghiệp có tái cấu lâm nghiệp nhằm nâng cao giá trịgia tăng rừng Đến cuối năm 2015, có 9.000 hộdân sinh sống khu vực rừng ngập mặn giao 40.000 đất rừng; diện tích chưa giao 20.000 (SởNông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, 2015).Thu nhập bình quân năm 2015 hộđược GĐGR trung bình 220 triệu đồng/năm, gấp 1,3 lần so với mức thu nhập trung bình 170 triệu đồng hộsản xuất nôngnghiệp địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2015 (SởNông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, 2015) 2Hiện có nhiều đềtài nghiên cứu vềchính sách GĐGR, chủyếu tập trung đánh giá sách GĐGR ởkhu vực miền núi đánh giá sách GĐGR dân tộc thiểu số Kểtừkhi sách GĐGR triển khai địa bàn tỉnh Cà Mau từnăm 2007 đến nay, địa bàn tỉnh Cà Mau chưa có nghiên cứu đánh giá tác động GĐGR người dân Vấn đềđặt là, sách GĐGR tỉnh Cà Mau thời gian qua có thực sựcải thiện thu nhập cho hộdân sinh sống khu vực rừng ngập mặn hay không?.Từđó tác giảchọn đềtài “Tác động sách giao đất, giao rừng đến thu nhập hộdân sinh sống khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau”đểnghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chungĐềtài nghiên cứu tác động sách GĐGR đến thu nhập hộdân sinh sống khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau Trên sởđó đưa sốgợi ý cho sách GĐGR tỉnh Cà Mau thời gian tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thểMục tiêu 1: Đánh giá tác độngcủa sách GĐGR đến thu nhập hộdân sinh sống khu vực rừng ngập mặntỉnh Cà Mau.Mục tiêu 2: Tìm hiểu nguyên nhân kết quảảnh hưởng từchính sách GĐGR đến thu nhập hộdân sinh sống khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau.Mục tiêu 3: Gợi ý cho sách GĐGR đểnâng cao thu nhập hộdân sinh sống khu vực rừng ngập mặntỉnh Cà Mau.Ba mục tiêu nhằm trảlời cho hai câu hỏi nghiên cứu:Chính sách GĐGR có thực sựtác động đến thu nhập hộdân sinh sống khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau hay không? Nguyên nhân kết quảảnh hưởng này?Chính sách GĐGR cần phải có điều chỉnh thếnào đểnâng cao thu nhập hộdân sinh sống khu vực rừng ngập mặn? 31.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứuChính sách GĐGR rừng ngập mặn hộdân sinh sống vùng rừng ngập mặn đối tượng nghiên cứu đềtài.Đối với hộdân sinh sống vùng rừng ngập mặn, có 02 nhóm đối tượng: (1)Nhóm xửlý/nhóm thụhưởng sách GĐGR; (2) Nhóm kiểm soát/nhóm so sách hộdân có điều kiện tương đồng họkhông GĐGR.1.3.2 Phạm vithu thập liệuVềkhông gian: Huyện Ngọc Hiển có diện tích rừng ngập mặn lớn, chiếm 69% diện tích toàn tỉnh chiếm 70% sốhộđược GĐGR toàn tỉnh nên đềtài chọn huyện Ngọc Hiển làm đại diện cho cảkhu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau Vềthời gian: thời gian nghiên cứu đềtài giới hạn giai đoạn 2011 -2015.Sốliệu sơ cấp thu thập khoảng thời gian từtháng 02/2016 đến tháng 04/2016 1.3.3 Phương pháp nghiên cứuĐềtài sửdụng phương pháp khác biệt khác biệt (DID –diffence in difference) hay gọi khác biệt kép đểđánh giá tác độngcủa sách GĐGR đến thu nhập hộdân sinh sống khu vực rừng ngập mặntỉnh Cà Mau 1.4 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂNLuận văn bao gồm chương đây: Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Cơ sởlý thuyết Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết quảnghiên cứu thảo luận Chương 5: Kết luận hàm ý sách Chương 2.CƠ SỞLÝ THUYẾT Bảng 4.7 cho thấy ởmức ý nghĩa 5% nhóm so sánh nhóm hưởng lợi sựkhác biệt thời điểm năm 2011 (thời điểm chưa có sách) ởcác yếu tốnhư thu nhập bình quân đầu người; tỷlệchủhộlà nam giới; kinh nghiệm sản xuất; sốnăm học; sốngười hộ; tỷlệngười phụthuộc; diện tích đất canh tác bình quân đầu người.Bảng 4.7: Khác biệt nhóm hộ thời điểm chưa có sách (năm 2011)SttTiêu chíNhóm so sánhNhóm hưởng lợiChênh lệchMức ý nghĩa (%)1Thu nhập đầu người (tr.đồng)19,920,60,759, 42Tỷlệchủhộlà nam (%)71,078,07,025,83Kinh nghiệm sản xuất (năm)37,136,6-0,575,94Sốnăm học (năm)8,48,60,221,85Sốngười hộ(người)5,35,0-0,332,86Tỷlệngười phụthuộc (%)32,337,24,822,67Diện tích đất canh tác (1.000m2/người)4,74,90,445,4Nguồn: Kết quảphân tích sốliệu vấn năm 2016Do đó, sốliệu vấn thỏa mãn điều kiệngiảđịnh phương pháp khác biệt kép.4.3.2 Tác động sách GĐGR đến thu nhập người dân4.3.2.1 Thay đổi thu nhập hộ trước sau có sách không xét đến đặc điểm kinh tế xã hội hộKết quảphân tích thay đổi thu nhập hộtrước sau có sách không xét đến đặc điểm kinh tếxã hội hộbằng phương pháp khác biệt kép (DID) trình bày bảng 4.8.Khi chưa có sách GĐGR thu nhập nhóm so sánh 19,9 triệu đồng/người/năm; thu nhập nhóm hưởng lợi20,6 triệu đồng/người/năm Chênh lệch thu nhập nhóm so sánh nhóm hưởng lợi chưa có sách 0,7 triệu đồng/người/năm, chênh lệch ý nghĩa thống kê ởmức ý nghĩa 10% 46Sau có sách GĐGR thu nhập nhóm hộso sánh 31,5 triệu đồng/người/năm thu nhập nhóm hưởng lợi 51,8 triệu đồng/người/năm; chênh lệch thu nhập nhóm hưởng lợi nhóm so sánh thời điểm sau có sách 20,3 triệu đồng/người/năm mức chênh lệch có ý nghĩa thống kê ởmức ý nghĩa 1%.Bảng 4.8: Thu nhập ngườidân trước sau tham gia sách GĐGR không xét đến đặc điểm kinh tế xã hội hộĐvt: Triệu đồng/người/nămSttTiêu chíKhi chưa có sáchSau có sách1Thu nhập nhóm so sánh19,931,52Thu nhập nhóm hưởng lợi20,651,83Chênh lệch thu nhập (2-1)0,7***20,34Thay đổi thu nhập trước sau có sách ***19,6Nguồn: Kết quảphân tích sốliệu vấn năm 2016Ghi chú: *** có ý nghĩa thống kê ởmức 1%Như vậy, sau có sách GĐGR thu nhập hộdân sinh sống rừng ngập mặn tăng lên thêm 20,3 –0,7 = 19,6 triệu đồng/người/năm thu nhập tăng thêm có ý nghĩa thống kê ởmức ý nghĩa 1% Sựthay đổi thu nhập chưa xem xét đến yếu tốđặc điểm kinh tếxã hội hộ 4.3.2.2 Thay đổi thu nhập hộ trước sau có sách có xem xét đến đặc điểm kinh tế xã hội hộNgoài ảnh hưởng sách GĐGR, thu nhập của hộdân mẫu nghiên cứu phụthuộc vào nhiều yếu tốkinh tếxã hội hộnhư:Giới tính chủhộ(Gioitinh); Kinh nghiệm chủhộ(KNghiem); Trình độhọc vấn chủhộ(GiaoDuc); Sốnhân hộ(SoNguoi); Tỷlệphụthuộc (TLPThuoc); Diện tích đất sản xuất (DTSX); Sựđa dạng hóa nguồn thu nhập (KetHop); Tiếp cận tín dụng thức (Vayvon)đã nêu mô hình nghiên cứu –chương 3.Kết quảphân tích thay đổi thu nhập hộtrước sau có sách 47có xét đến đặc điểm kinh tếxã hội hộbằngphương pháp khác biệt kép (DID) trình bày bảng 4.9.Khi chưa có sách GĐGR thu nhập nhóm so sánh 15,8 triệu đồng/người/năm; thu nhập nhóm hưởng lợi 16,7 triệu đồng/người/năm Chênh lệch thu nhập nhóm so sánh nhóm hưởng lợi chưa có sách 0,9 triệu đồng/người/năm, chênh lệch ý nghĩa thống kê ởmức ý nghĩa 10%.Bảng 4.9: Thu nhập ngườidân trước sau tham gia sách GĐGR có xét đến đặc điểm kinh tế xã hội hộĐvt: Triệu đồng/người/nămSttTiêu chíKhi chưa có sáchSau có sách1Thu nhập nhóm so sánh15,839,82Thu nhập nhóm hưởng lợi16,754,93Chênh lệch thu nhập (2-1)0,9***15,14Thay đổi thu nhập trước sau có sách ***14,2Nguồn: Kết quảphân tích sốliệu vấn năm 2016Ghi chú: *** có ý nghĩa thống kê ởmức 1%Sau có sách GĐGR thu nhập nhóm hộso sánh 39,8 triệu đồng/người/năm thu nhập nhóm hưởng lợi 54,9 triệu đồng/người/năm; chênh lệch thu nhập nhóm hưởng lợi nhóm so sánh thời điểm sau có sách 15,1 triệu đồng/người/năm mức chênh lệch có ý nghĩa thống kê ởmức ý nghĩa 1%.Như vậy, sau có sách GĐGR thu nhập hộdân sinh sống rừng ngập mặn tăng lên thêm 15,1 –0,9 = 14,2 triệu đồng/người/năm thu nhập tăng thêm có ý nghĩa thống kê ởmức ý nghĩa 1% Sựthay đổi thu nhập có xét đến yếu tốđặc điểm kinh tếxã hội hộ Tóm lại, sách GĐGR tỉnh Cà Mau có ảnh hưởng tích cực, làm tăng thu nhập hộdân.Bằng phương pháp đánh giá khác biệt khác biệt (DID), không xét đến các yếu tốđặc điểm kinh tếxã hội hộthì sách GĐGR làm tăng thu nhập 19,6 triệu đồng/người/năm; có xét đến các yếu tố 48đặc điểm kinh tếxã hội hộthì sách GĐGR làm tăng thu nhập 14,2 triệu đồng/người/năm So với mức tăng thu nhập hộdân GĐGR trung bình –6 triệu đồng/hộ/năm ởkhu vực Tây Nguyên nghiên cứu Nguyễn Bảo Huy (2013) mức tăng thu nhập người dân GĐGR ởCà Mau 19,6 triệu (nếu không xét đến yếu tốkinh tếxã hội) 14,2 triệu (nếu có xét đến yếu tốkinh tếxã hội) mức thu nhập người dân GĐGR ởCà Mau cao nhiều so với người dân ởkhu vực Tây Nguyên Chứng tỏchính sách GĐGR ởtỉnh Cà Mau đạt mục tiêu vềcải thiện thu nhập người dân.4.4 NGUYÊN NHÂN CỦA KẾT QUẢ ẢNH HƯỞNG TỪ CHÍNH SÁCH GĐGR ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ DÂN SINH SỐNG TẠI KHU VỰC RỪNG NGẬP MẶN TỈNH CÀ MAU4.4.1 Diện tích đất rừng giao cho hộBảng 4.10 cho thấy, bình quân hộthuộc nhóm hưởng lợi giao 78,9 nghìn m2đất rừng, độlệch chuẩn 35,1 nghìn m2 đất rừng Hộđược giao thấp 12,0 nghìn m2 đất rừng; hộđược giao cao 141,0 nghìn m2 đất rừng.Bảng 4.10: Diện tích đất rừng nhóm hộhưởng lợi thời điểm năm 2015SttKhoản mụcTrung bìnhĐộlệch chuẩnThấp nhấtCao nhất1Diện tích đất rừngcanh tác (1.000m2/hộ)78,935,112,0141,02Diện tích đất rừng bình quân đầu người (1.000m2/người)16,05,03,822,8Nguồn: Kết quảphân tích sốliệu vấn năm 2016Diện tích đất rừng canh tác bình quân đầu người nhóm hộhưởng lợi 16,0 nghìn m2/người, độlệch chuẩn 5,0 nghìn m2/người Hộcó diện tích đất rừng canh tác bình quân đầu người thấp 3,8 nghìn m2/người,hộcó diện tích đất rừng canh tác bình quân đầu người cao 22,8 nghìn m2/người.Được tham gia sách GĐGR, người dân có thêm đất đểcanh tác có 49điều kiện đa dạng hóa nguồn thu nhập, từđó làm tăng nguồn thu nhập.Hộp 1: Được giao đất, giao rừng làm tăng thu nhậpNăm 2012, gia đình giao 8,4 rừng ngập mặn Mỗi năm thu hoạch từbán gỗ, vọp, óc len, khoảng 15 triệu đồng, sốtiền không nhiều có thêm thu nhập Mấynăm trước, thấy nhiều hộnuôi tôm rừng ngập mặn có lời, thảnuôi Mấy vụđầu lãi lớn, trung bình 150 triệu/năm.Nguồn: Phỏng vấn sâu hộông HHA, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.Tuy nhiên, hộcó diện tích đất rừng giao nhỏsẽít có điều kiện cải thiện thu nhập.Hộp 2: Diện tích đất rừng giao ít, thu nhập sẽthấp hơnHộnào có diện tích đất rừng lớn sẽnuôi tôm quảng canh, nuôi tốtthì lợi nhuận năm khoảng 100 –120 triệu đồng/ha Nuôi quảng canh cần diện tích nhiều so với nuôi công nghiệp, hộcó diện tích đất rừng nhỏthì thả(tôm)khôngđược nhiều, sản lượng thu hoạch mà chi phí nhân công xấp xỉhộnuôi có diện tíchlớn nên diện tích nhỏthì lãi thấp.Nguồn: Phỏng vấn sâu hộông NHT, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.4.4.2 Sự hỗ trợ từ quyền địa phươngBảng 4.11 cho thấy nhóm hộhưởng lợi (tham gia sách GĐGR) tiếp cận sách hỗtrợkhác tập huấn kỹthuật sản xuất, bảo vệrừng, vay vốn, sách hỗtrợkhác Tỷlệhộđược tham gia tập huấn kỹthuật 72,0%; bảo vệrừng 81,0%; vay vốn 79,0%; sách hỗtrợkhác 57,0%.Bảng 4.11: Chính sách hỗtrợđối với người dân GĐGRĐvt: %SttKhoản mụcKỹthuật sản xuấtBảo vệrừngVay vốnKhác1Có tham gia72,081,079,057,02Không tham gia28,019,021,043,0Nguồn: Kết quảphân tích sốliệu vấn năm 2016Nhìn chung, tỉnh Cà Mau có quan tâm đến việc triển khai sách hỗtrợđối với hộdân GĐGR rừng giúp họcó kỹthuật sản xuất tốt hơn; quản 50lý, khai thác bảo vệrừng tốt có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng thức đểphát triển sản xuất kinh doanh.Hình 4-2: Lý không tham gia sách GĐGRNguồn: Kết quảphân tích sốliệu vấn năm 2016Đối với nhóm hộso sánh (không tham gia sách GĐGR) lý chủyếu không tham gia thủtục phức tạp 43,0%; gặp khó khăn quản lý đất rừng giao 26,0%;đầu sản phẩm khó khăn 10,0%; vềchính sách9,0%; lý khác 12,0%(hình 4.2).Tuy nhiên, tiến hành vấn sâu hộdân việc hỗtrợcủa tỉnh Cà Mau hộdân sốhạn chế Cụthể:Người dân tiếp cận tín dụng thức gặp sốkhó khăn Chỉcó ngân hàng tham gia cho người dân GĐGR vay tiền Ngân hàng Nông nghiệp (cho vay hộkhông nghèo) Ngân hàng sách xã hội (cho vay hộnghèo) Sốtiền cho vay thủtục cho vay rườm rà.Hộp 3: Quá ngân hàng hỗtrợngười dân GĐGR Hộdân GĐGR vay tiền từNgân hàng Nông nghiệp, hộnào nghèo vay tiền từNgân hàng Chính sách xã hội Bên Ngân hàng cho vay không quan tâm đến nhu cầu vay vốn mà chỉquan tâm đến diện tích canh tác Mỗi công đất (1.000m2) cho vay -5 triệu đồng, cứthếnhân lên Gia đình có 27 công, vay 85 triệu, chỉđủphân nửa (50%), lại phải mượn người thân, hàng xóm 43.0%26.0%10.0%9.0%12.0%Thủ tục phức tạpKhó khăn quản lýĐầu sản phẩm gặp khóKhông biết sáchLý khác 51Thủtục vay nhiều, phải lên UBNDxã nhờxác nhận hồsơ, sau tới lui lần, chờđợi khoảng 20 ngày nhận tiền vay.Nguồn: Ý kiếnhộông TVG, xã Viên An Đông, huyện Ngọc HiểnViệc nâng cao nhận thức cho người dân thông qua khóa đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm từcác chương trình GĐGR có tác động tích cực đến nguồn lực lao động địa phương, giúp người dân ứng dụng tốt khoa học kỹthuật sản xuất Tuy nhiên, cách thức truyền tải thông tin cán bộhướng dẫn chưa phù hợp với trình độvà sựhiểu biết người dân Chưa tạo điều kiện đểngười dân ứng dụng vào thực tiễn.Hộp 4: Chương trình tập huấn kỹthuật sản xuất không hiệu quảNăm đầu giao đất rừng, Hội Nông dân, Kiểm lâmtỉnh;Phòng Nông nghiệpvà PTNThuyện thường xuyên tổchức tập huấn cho bà quy trình kỹthuật sản xuất tôm –rừng (cách chọn giống, trồng, chăm sóc;cách nuôi tôm kết hợp với trồng bảo vệrừng)nhưng không làm họhướng dẫn Họchỉnói, nghe xong vềmấy tháng sau quên Mình tựlàm theo kinh nghiệm Sau khóa tập huấn tổchức mà tham gia tập huấn.Nguồn: Ý kiến hộông NXT, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.Hộp 5: Người dân quan tâm đến khuyến cáo từcán bộkỹthuậtPhòng Nông nghiệp PTNT huyện Chi cục Kiểm lâm tỉnh tập huấn cho người dân cách quản lý, khai thác rừng bền vững Thời gian trước, phong trào nuôi tôm rừng ngập mặn tăng lên Thấy vài hộnuôi hiệu quả, nhiều hộbắt chước làm theo, tình trạng phá rừng mởrộng diện tích tôm bùng lên Huyện khuyến cáo người dân không phá rừng;khuyến khích nuôi tôm luân canh (nuôi kết hợp) đểtránh dịch bệnh ảnh hưởng bất lợi thời tiết.Người dân chủyếu làm theo kinh nghiệm, khuyến cáo họkhông nghe Tình hình thời tiết bất thường do:nắng nóng,mưa nhiều, nhiệt độdaođộng ngày đêm dẫn đến tình hìnhdịch bệnhtrên tôm nuôi;nhiều hộlúc đầu nuôi tôm lãi cao gần nuôi hiệu quảkhông cao.Nguồn: Ý kiến cán bộPhòng Nông nghiệpvà PTNThuyện Ngọc Hiển 52Như vậy, mục đích khóa tập huấn nhằm nâng cao trình độkỹthuật khảnăng ứng dụng vào sản xuất hộdân GĐGR phát huy hiệu quảtrong thực tế.Hộp 6: Phát triển du lịch rừng ngập mặn Cà Mau hạn chếỞĐBSCL, tỉnh có du lịch sinh thái Nếu Cà Mau không tạo điểm khác biệt du lịch sinh thái rừng ngập mặn khó đểthu hút khách đến Giao thông cách trởcũng làm giảm sức hút du lịch Doanh nghiệp ngại đầu tư.Nguồn: Ý kiến đại diện doanh nghiệp chuyên vềdu lịch Cà Mau.Ngoài ra, chưa có chếhỗtrợkhuyến khích doanh nghiệp người dân hợp tác khai thác du lịch Mặt khác, hộdân GĐGR chưa thấy nguồn lợi lớn từdu lịch, thiếu kiến thức chưa sẵn sàng đểphát triển du lịch.Hộp 7: Nông dân khó lòng phát triển du lịchNông dân quen nuôi tôm, làm rừng Trước giờcũng chưa đâu xa tỉnh Lúc trước có vài đoàn khách đến tham quan Gặp khách người Việt không sao, gặp người nước chảbiết nói Làm du lịch quản lý, lãi lỗtính thếnào, phải học thêm tiếng nước đểnói chuyện với khách, nghĩ đến thấy không ổn.Nguồn: Ý kiến ông PVH, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.Như vậy, sách GĐGR sẽhiệu quảhơn việc cải thiện thu nhập cho người dân diện tích giao rừng đủlớn đểngười dân có thểcanh tác đa dạng hóa nguồn thu nhập; người dân ứng dụng tốt kỹthuật canh tác, sản phẩm đầu đảm bảo 4.5 TÓM TẮT CHƯƠNG 4Kết quảnghiên cứu định lượng từ100 hộthuộc nhóm so sánh (không tham gia sách GĐGR cảgiai đoạn 2011 -2015) 100 hộthuộc nhóm hưởng lợi (không tham gia sách GĐGR vào thời điểm năm 2011 tham gia sách GĐGR thời điểm 2015), cho thấy tác động việc tham gia sách GĐGR làm tăng thu nhập bình quân đầu người thêm 14,2 triệu đồng/người/năm Tỉnh Cà Mau có quan tâm triển khai sách hỗtrợđối với người dân GĐGR, nhiên, hiệu quảtrong thực tếcủa sách hạn chếthểhiện ởsốtiền vay tín dụng thức ít, thủtục vay vốn rườm rà chưa đảm bảo đủvốn đểngười dân thực phương án sản xuất Các chương trình tập huấn kỹthuật triển khai mức độứng dụng hạn chế, người dân chủyếu dựa vào kinh nghiệm đểsản xuất Nguồn lợi từsản phẩm rừng gặp khó khăn đầu chủyếu dựa vào sản phẩm truyền thống gỗmà chưa tạo nguồn thu từdu lịch, lợi thếrất lớn rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau 54Chương 5.KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH5.1 KẾT LUẬNViệc triển khai sách GĐGR ngập mặn tỉnh Cà Mau thời gian qua đạt sốkết quảđáng ghi nhận diện tích rừng ngập mặn giao cho hộgia đình quản lý, khai thác 39.863 ha, chiếm 66,3% tổng diện tích rừng ngập mặn; việc quy hoạch sửdụng đất rừng thực theo quy định pháp luật hành, công tác khôi phục rừng thực có hiệu quả, diện tích đất rừng khai thác tốt, công tác bảo vệvà phát triển rừng đạt hiệu quả, tạo thêm việc làm góp phần tăng thu nhập cho người dân địa bàn Tuy nhiên, công tác GĐGR ngập mặn cho người dân thời gian qua bộc lộnhiều hạn chếnhư quy hoạch chưa đồng bộ, tình trạng lấn chiếm đất rừng ngập mặn đểmởrộng diện tích nuôi tôm diễn tương đối phức tạp, người dân nhận giao khoán đất rừng có xu hướng mởrộng diện tích nuôi tôm, chưa quan tâm đến khôi phục bảo vệrừng Đầu cho sản phẩm rừng trồng gặp khó khăn, giá lâm sản không ổn định, hiệu quảkinh tếchưa cao, chưa khai thác tổng hợp lợi thế, tiềm đất, đểnâng cao giá trịthu nhập hécta đất rừng Chưa có mô hình liên kết hiệu quảđểthu hút nguồn vốn đầu tư vào rừng ngập mặn tổchức, cá nhân nước Đềtài sửdụng phương pháp phương pháp khác biệt khác biệt (DID) đểđánh giá tác động sách GĐGR đếnthu nhập hộdânsinh sống khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau Quy mô mẫu nghiên cứu 100 hộkhông tham gia sách GĐGR 100 hộtham gia sách GĐGR, kết quảnghiên cứu cho thấy:Chính sách GĐGR có tác động làm tăngđáng kểthu nhập người dân Hộcótham gia sách GĐGRsẽcó thu nhập bình quân đầu ngườicao 14,2 triệu đồng/người so với hộkhông tham gia sách GĐGR.Khai thác rừng kết hợp với nuôi tôm, cá, cua sẽlàm cho thu nhập người dân cao hơnso với trường hợp chỉkhai thác rừng 555.2 KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH5.2.1 Hoàn thiện sách giao đất, giao rừng5.2.1.1 Quy hoạch rừng ngập mặn kết hợp với phát triển kinh tế bền vữngtỉnh Cà MauRà soát, điều chỉnh, bổsung quy hoạch, quản lý quy hoạch ngành theo hướng phát huy lợi thếsản phẩm rừng ngập mặn kết hợp với nuôi trồng thủy sản (tôm, cá, cua, ) du lịch sinh thái; nâng cao chất lượng hiệu quả, quản lý tốt tài nguyên đất đai phát triển an toàn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậuTổchức rà soát, thực trạng sửdụng rừng ngập mặnđã giao chủrừng quản lý, điều chỉnh thu hồi đất tổchức, cá nhân giao sửdụng không hiệu quả, không mục đích.Xây dựng quản lý sởdữliệu vềrừng đất lâm nghiệp thông qua việckiểm kê rừng định kỳvà thực công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng hàng năm.Xây dựng hệthống hồsơ sởdữliệu vềgiao rừng cho thuê rừng cho chủrừng đểquản lý cập nhật.Quản lý hồsơ giao rừng, cho thuê rừng cách hệthống từtỉnh đến huyện, xã.Hoàn thành Đềán xác định giá rừng đểlàm sởthực việc cho thuê rừng, giao rừng, trồng rừng thay thếvà xửlý vi phạm rừng.Đánh giá kết quảthực Dựán Phát triển kinh tếmột cách bền vững người dân vùngđệm vùng chuyển tiếp khu Dựtrữsinh mũi Cà Mau (đã triển khai giai đoạn 2010 –2015) đểlàm sởxây dựng Dựán phát triển kinh tếbền vững rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau.5.2.1.2 Về triển khai giao đất, giao rừng đến hộ dânsinh sống khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà MauTuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng chủtrương sách Đảng Nhà nước vềgiao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất; tổchức hội nghịtại ấp, xãtuyên truyền đểngười dân hiểu vềtrách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụtrong việc thực sách GĐGR 56Tiếp tục triển khai GĐGR diện tích 20.233 chưa giao cho người dân.Xây dựng, ban hành hướng dẫn cụthểvềkhung hưởng lợi nghĩa vụcủa hộgia đình, cá nhân giao, thuê, nhận khoán rừng đất lâm nghiệp địa bàn tỉnh đểngười dân thấy rõ vềquyền lợi nghĩa vụcủa tham gia vào sản xuất kinh doanh lâm nghiệp.Đối với hộdân quản lý tốt, hiệu quảcần xem xét việc tăng diện tích GĐGR đểtăng hiệu quảnhờlợi thếvềquy mô.5.2.2 Tạo điều kiện cho hộ dân sinh sống khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mautham gia sách GĐGR tiếp cận tín dụng thứcKết quảnghiên cứu cho thấy tín dụng thức góp phần làm tăng thu nhập người dân sinh sống khu vực rừng ngập mặn Do vậy, cần tăng cường khảnăng tiếp cận tín dụng thức cho người dân thông qua giải pháp sau:Thứnhất, cho vay đối tượng.Đối tượng vay phải hộcó nhu cầu vay vốn đểsản xuất, sửdụng mục đích phải có hiệu quả.Thứhai, áp dụng hình thức thếchấp phù hợp Đối với hộdân GĐGR quyền sửdụng đất vềcơ thuộc Nhà nước nên không thểthếchấp cho ngân hàng theo quy định pháp luật dân sự, tổchức tín dụng cần xem xét có thểcho vay tín chấp (chỉgiữgiấy tờvềđất đai mà không làm thủtục thếchấp theo quy định pháp luật), có tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn vay.Thứba, đảm bảo vốn vay sửdụng mục đích Nhu cầu vềvốn người dân lớn đa dạng từphục vụnhu cầu sinh hoạt đến đầu tư giống, giống, mua sắm máy móc, thiết bị, mua thức chăn nuôi, Thực tếcho thấy nhu cầu vềvốn người dân lớn nhiều so với khảnăng đáp ứng ngân hàng.Đểđảm bảo vốn vay sửdụng mục đích, hệthống ngân hàng thường xuyên giám sát, kiểm tra sửdụng vốn vay đểnguồn vốn phát huy hiệu quả.Thứtư, hộcòn nợquá hạn ngân hàng, cần xác minh cụthểnguyên nhân; hộcần cù lao động,chí thú làm ăn, thiên tai, rủi ro xem xét khoanh nợvà tiếp tục cho vay đểhọphát triển sản xuất, có thu nhập có hội trảnợ.5.2.3 Khai thác rừng kết hợp với nuôi trồng thủy sản du lịch sinh tháirừng ngập mặn tỉnh Cà MauKết quảnghiên cứu cho thấy, hộdân có nuôi trồng thủy sản kết hợp với khai thác rừng có hoạt động đa dạng hóa nguồn thu nhập sẽcó thu nhập cao Do vậy, cần kết hợp khai thác rừng với nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm thếmạnh vàngành kinh tếmũi nhọn tỉnh Cà Mau Trong nuôi trồng thủy sản cần phát triển mô hình nuôi tôm quản lý theo tiêu chuẩn thực hành nuôi tốt (BAP), nuôi sinh thái tiêu chuẩn quốc tếkhác theo yêu cầu thịtrường đểnâng cao giá trịthủy sảnvà phát triển bền vững tài nguyên rừng.Bên cạnh đó, cần kết hợp khai thác rừng với du lịch sinh thái rừng ngập mặn Năm 2009, UNESCO công nhận khu dựtrữsinh Cà Mau nằm mạng lưới khu dựtrữsinh thếgiới sẽlà lợi thếrất lớn cho tỉnh Cà Mau việc quảng bá phát triển du lịch sinh thái gắn với thu hút đầu tư bảo vệđa dạng sinh học, bảo vệphát triển rừng ngập mặn Do vậy, bên cạnh đẩy mạnh kênh phân phối sản phẩm, quảng bá đặc sản truyền thống rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau tôm, cuasinh thái cần đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch sinh thái rừng ngập mặn Ngành du lịch Cà Mau cần mởcác đợt xúc tiến quảng bá du lịch Cà Mau với lợi thếdu lịch biển, du lịch sinh thái rừng ngập mặn nguyên sinh mà du khách chỉcó thểthưởng ngoạn Cà Mau đểthu hút khách du lịch ởkhu vực Châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc) nước Âu –Mỹ(Pháp, Nga, Mỹ) Mởrộng loại hình du lịch tham quan, du lịch sinh thái tìm hiều hệsinh thái rừng ngập mặn Cà Mau.Xây dựng sách hỗtrợxúc tiến thương mại thông qua hội chợtriển lãm quốc tếvềrừng tổchức Việt Nam; thông qua phòng công nghiệp, thương mại Việt Nam; tổchức, hiệp hội chếbiến lâm sản nước đểquảng bá hình ảnh tìm kiếm thịtrường tiềm cho đặc sản rừng tỉnh Cà Mau 585.2.4 Các sách hỗ trợ quản lý rừngvà sản xuấtTập huấn, đào tạo nâng cao lực quản lý rừng kỹthuật sản xuất cho hộdân.Hợp tác trao đổi kinh nghiệm, tham quan nghiên cứu mô hình quản lý, bảo vệvà phát triển rừng có hiệu quả, bền vững cộng đồng.Tăng cường đưa khoa học kỹthuật vào sản xuất đểnâng cao thu nhập cho hộgia đình, phù hợp với điều kiện vềdiện tích đất sản xuất hộgia đình Cần có chế, sách ưu đãi nhiều khuyến khích việc liên kết đưa khoa học kỹthuật vào sống, làđối với khâu thu hoạch, chếbiến bảo quản 5.2.5 Thu hút vốn đầu tư phát triển rừngVốn ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình dựán: Chương trình dựán bảo vệvà phát triển rừng tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2011-2020; hỗtrợphát triển rừng sản xuất; dựán nghiên cứu thửnghiệm; dựán đầu tư trang bịcông nghệtiên tiến, ứng dụng công nghệthông tin công tác quy hoạch, quản lý bảo vệrừng; dựán đầu tư nghiên cứu, áp dụng công nghệcao chọn giống, sản xuất giống gốc, công nghệtrồng rừng thâm canh; theo dõi diễn biến rừng, Vốn doanh nghiệp, vốn tín dụng, từcác tổchức cá nhân đầu tư phát triển sản xuất; nguồn vốn hợp pháp khác: đầu tư phát triển rừng, chếbiến lâm sản Tạo chếthuận lợi hấp dẫn đểthuhút khuyến khích tổchức kinh tếNhà nước, tổchức đoàn thể, hộgia đình, cá nhân tham gia đầu tư phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.Kêu gọi đầu tư vào lâm nghiệp tổchức quốc tế, thành phần kinh tế Sửdụng có hiệu quảnguồn vốn đầu tư nước vào lâm nghiệp dựán tài trợquốc tế.5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEODo hạn chếvềthời gian khảnăng thu thập sốliệu Đềtài sốhạn chếnhất định sau:Thứnhất, thông tin thu nhập hộgia đình cung cấp có thểsai lệch so với 59thực tếdo người vấn nhớkhông xác cốtình che giấu thông tin Tuy nhiên, sửdụng phương pháp khác biệt kép giúp hạn chếphần nhược điểm này.Thứhai, cỡmẫu hợp lện = 100 hộđược GĐGR ngậpmặn so với 9.939 GĐGR ngập mặn tỉnh Cà Mau, quy mô điều tra mẫu chỉchiếm 1% sốhộđược GĐGR nên tính đại diện không cao Tuy nhiên, đềtài sửdụng phương pháp chọn mẫu phân tầng nên có thểlàm tăng tính đại diện mẫu nghiên cứu.Đểcó kết quảchính xác đánh giá tác động sách GĐGR thu nhập người dân sinh sống ởrừng ngập mặn tỉnh Cà Mau, đềxuất nghiên cứu nên tăng cỡmẫu điều tra TÀI LIỆU THAM KHẢOTài liệu tiếng Việt1.BộNông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2009.Kỷyếu Quản lý rừng cộng đồng ởViệt Nam:Chính sách thực tiễn, Hội thảo quốc gia vềquản lý rừng cộng đồng, Hà Nội, ngày 5/6/2009.2.Đinh Phi Hổvà Hoàng ThịThu Huyền, 2010 Một sốgiải pháp nhằm nâng cao thu nhập nông hộvùng Trung du ởtỉnh Phú Thọ Tạp chí kinh tếphát triển, Số236.3.Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, Phân tích dữliệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức.4.Huỳnh Trường Huy Ông ThếVinh, 2009, “Phân tích thực trạng lao động nhập cư Khu công nghiệp Vĩnh Long”, Tạp chí Quản lý Kinh tế, Số28.5.Nguyễn Bảo Huy, 2013 Cơ chếhưởng lợi quản lý rừng cộng đồng ởTây Nguyên Kỷyếu Quản lý rừng cộng đồng ởViệt Nam:Chính sách thực tiễn, Hội thảo quốc gia vềquản lý rừng cộng đồng, Hà Nội, ngày 5/6/2009.6.Nguyễn Đình Thọ, 2011, Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh NXB Lao động xã hội.7.Nguyễn Đức Thắng, 2002, Ảnh hưởng vốn người đến thu nhập người lao động, Luận văn Thạc sỹKinh tế, Đại học Kinh tếTP.HCM.8.Nguyễn Quốc Nghi, 2010, Thực trạng giải pháp định hướng sinh kếcho dân tộc thiểu sốvùng ĐBSCL: Nghiên cứu trường hợp người Khmer ởTrà Vinh người Chăm ởAn Giang Tạp chí khoa học số19-Trường Đại MởTPHCM.9.Nguyễn Quốc Nghi, Trần QuếAnh Bùi Văn Trịnh, 2011, Các nhân tốảnh hưởng đến thu nhập hộgia đình ởkhu vực nông thôn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Tạp chí khoa học -Trường Đại Học Cần Thơ, Số5 (23) 2011.10.Nguyễn Sinh Công, 2004, Các nhân tốtác động đến thu nhập nghèo đói huyện CờĐỏ, Tp Cần Thơ Luận văn Thạc sỹ, Đại học kinh tếTp HCM.11.Nguyễn ThịHồng Mai Hoàng Huy Tuấn, 2013 Quản lý rừng cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷyếu Quản lý rừng cộng đồng ởViệt Nam:Chính sáchvà thực tiễn, Hội thảo quốc gia vềquản lý rừng cộng đồngHà Nội, ngày5/6/2009.12.Nguyễn ThịThu Trang (2012), Phân quyền sởhữu tài sản giao rừng cho cộng đồng ởTây Nguyên Luận văn thạc sỹkinh tế, Trường Đại học Kinh tếTPHCM.13.Nguyễn ThịMỹVân (2015), Chính sách giao đất giao rừng sinh kếbền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu sốởvùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế Luận án tiến sỹKhoa học môi trường, Đại học quốc gia Hà Nội.14.Nguyễn Trọng Hoài cộng sự, 2010 Tài liệu giảng dạy môn học Kinh tếlượng ứng dụng, Trường Đại học Kinh tếTPHCM.15.SởNông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau (2015), Kếhoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Cà Mau năm 2016 –2020.16.SởNông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau (2016), Báo cáo tình hìnhtriển khai sách giao đất, giao rừng tỉnh Cà Mau 2010 –2015.17.Tô Xuân Phúc Trần Hữu Nghị(2014), Giao đất giao rừng bối cảnh tái cấu ngành lâm nghiệp: Cơ hội phát triển rừng cải thiện sinh kếvùng cao Báo cáo khuôn khổdựán tài trợbởi Cơ quan Phát triển QuốctếVương quốc Anh (DFID), Cơ quan Hợp tác Phát triển Vương quốc Na Uy (NORAD).18.UBND tỉnh Cà Mau (2010), Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau đến năm 2020.19.UBND tỉnh Cà Mau (2010), dựán: Phát triển kinh tếmột cách bền vững người dân vùng đệm vùng chuyển tiếp khu Dựtrữsinh mũi Cà Mau.20.UBND tỉnh Cà Mau (2014) Đềán tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau theo hướng nâng cao giá trịgia tăng phát triển bền vững, giai đoạn 2014 –2020.21.UBND tỉnh Cà Mau (2015), Báo cáo số81/BC-UBND ngày 08/5/2015 vềviệc thực sách, pháp luật vềquản lý, sửdụng đất đai nông, lâm trường quốc daonh giai đoạn 2004 –2014 tỉnh Cà Mau.Tài liệu tiếng Anh22.Aikaeli, J, 2010, Determinants of rural income in Tanzania: An empirical approach Research on Poverty Alleviation.23.Karttunen, K, 2009 Rural Income Generation and Diversification: A Case Suty in Eastern Zambia.24.Mwanza, J F, 2011, Assessment of Factors of household capital/assets that influence income of smallholder farmers under International Development Enterprises (IDE) in Zambia Master thesis, Ghent University, Belgium.25.Shrestha, R P., and Eiumnoh, A, 2000 Determinants of Household Earnings in Rural Economy of Thailand Asia-Pacific Journal of Rural Development, Vol 10, No 1, pp 27-42.26.Singh, I., Squire, L., and Strauss, J, 1986, Agricultural household models” Extension, applications, and policy (pp 71-91) Baltimore: Johns Hopkins Univerity Press PHỤ LỤCPhụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT HỘ NÔNG DÂN(Trường hợp giao đất, giao rừng)Mẫu vấn sốNgày vấn / /2016Họtên chủhộ: Giới tính: Nam NữDân tộc: Kinh Dân tộc khác Huyện: Ngọc HiểnHuyện Khác Xã/Thịtrấn: Khu vực: Nông thôn Thành thịXin chào anh/chị Hiện thực nghiên cứu khoa học “Tác động sách giao đất giao rừng đến thu nhập hộdân sinh sống khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau” Anh/chịvui lòng dành khoảng 20 phút đểgiúp giải đáp sốvấn đềcó liên quan Chúng hoan nghênh sựcộng tác anh/chị Các thông tin anh/chịcung cấp chỉnhằm mục đích phục vụnghiên cứu khoa học, không sửdụng cho bất kỳmục đích khác sẽđược đảm bảo giữbí mật tuyệt đối.Xin trân trọng cảm ơn anh, chị.PHẦN SÀNG LỌCHộgia đình anh/chịthuộc diện hộgì? Năm 2011 không giao đất, giao rừng từ năm 2012 giao đất, giao rừng liên tục đến hết năm 2015 → trả lời có, tiếp tục vấn.Không thuộc trường hợp (dừng vấn)PHẦN CÂU HỎIMỤC THÔNG TIN CHUNG VỀHỘ1.Tuổi chủhộ(tính đếnthời điểm năm 2015): tuổi2.Anh, chịcho biết thời gian hộgia đình anh, chịđã sinh sống liên tục địa phương (tính đến hết năm 2015) ? năm.3.Sốnăm học chủhộ(tính đến thời điểm năm 2015): năm (Ghi sốnăm thực tếđi học, mù chữthì ghi 0) 4.Sốlượng thành viên hộ.SttKhoản mụcThời điểm năm 2011Thời điểm năm 2015Tổng sốnhân khẩuTrong đó1NamDưới 15 tuổiTrên 60 tuổi2NữDưới 15 tuổiTrên 60 tuổiMỤC NHÀ ỞVÀ VẬT DỤNG TRONG HỘGIA ĐÌNH1.Hộgia đình có tài sản, vật dụng nào?SttTên vật dụng, đồdùngCó = 1; Không = 0Năm 2011Năm 20151Xe gắn máy2Ti vi3Tủlạnh4Máy vi tính5Bếp ga6Điện thoại 7Điện thoại di động8Internet9Máy điều hòa10Xe ô tô2.Tổng diện tích nhà ởcủa hộanh/chịlà mét vuông? m23.Vật liệu nhà gì? Bê tông cốt thépXây gạch, đáGỗ/kim loạiĐất + rơm rạ/láKhác (ghi rõ )MỤC VIỆC LÀM, THU NHẬP1.Sốnăm kinh nghiệm nghềnông chủhộ(đến hết năm 2015): năm 2.Thông tin vềthu nhập hộ?SttKhoản mụcNăm 2011(Triệu đồng)Năm 2015(Triệu đồng)ANguồn thu1Thu từsản xuất, kinh doanh rừng2Thu từnuôi cá, tôm, cua3Thu từcác nguồn khácBChi phí1Chi phí sản xuất kinh doanh rừng2Chi phí nuôi cá, tôm, cua3Chi phí sản xuất, kinh doanh khácCTổngthu nhập (A-B)3.Tổng diện tích đất canh tác (đvt: công; công = 1.000m2) SttKhoản mụcNăm 2011Năm 2015ALoại đất1Đất rừng2Đất nuôi trồng thủy sản (cá, tôm, cua, )3Đất loại khácBHình thức sởhữu1Tựcó (chính chủ)2Thuê, mướn3Được nhà nước giao đất, giao rừng4.Hộgia đình anh, chịcó vay vốn từnguồn thức (ngân hàng, quỹcủa nhà nước) đểphục vụsản xuất, kinh doanh không?CóKhôngKhông biếtMỤC TIẾP CẬN CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG1.Xin cho biết giai đoạn 2012 -2015, hộgia đình anh, chịcó nhận hỗtrợtừnhà nước theo chương trình hay không ? (câu hỏi nhiều lựa chọn) ? Chương trìnhtập huấn kỹ thuật sản xuấtChương trình bảo vệ rừng ... nhập cho h dân sinh sống khu vực rừng ngập mặn hay không?.Từđó tác giảchọn đềtài Tác động sách giao đất, giao rừng đến thu nhập h dân sinh sống khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau đểnghiên cứu... độngcủa sách GĐGR đến thu nhập h dân sinh sống khu vực rừng ngập mặntỉnh Cà Mau. Mục tiêu 2: Tìm hiểu nguyên nhân kết quảảnh hưởng t chính sách GĐGR đến thu nhập h dân sinh sống khu vực rừng ngập. .. 44 4.3.2 Tác động sách GĐGR đến thu nhập người dân .45 4.4 NGUYÊN NHÂN CỦA KẾT QUẢ ẢNH HƯỞNG TỪ CHÍNH SÁCH GĐGR ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ DÂN SINH SỐNG TẠI KHU VỰC RỪNG NGẬP MẶN TỈNH CÀ MAU
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động chính sách giao đất, giao rừng đến thu nhập của hộ dân sinh sống tại khu vực rừng ngập mặn tỉnh cà mau, Tác động chính sách giao đất, giao rừng đến thu nhập của hộ dân sinh sống tại khu vực rừng ngập mặn tỉnh cà mau, Tác động chính sách giao đất, giao rừng đến thu nhập của hộ dân sinh sống tại khu vực rừng ngập mặn tỉnh cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay