Vai trò của viện kiểm soát nhân dân tỉnh đăk nông trong bảo vệ quyền công dân

115 143 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Tạ Đình Đề VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG TRONG BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: LUẬT HIẾN PHÁP, LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 60380102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Vũ Trọng Hách Đăk Lăk năm 2016 Lời cam đoan Tôi cam đoan nội dung trình bày Luận văn công trình nghiên cứu tôi, nghiên cứu viết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đăk Nông Nội dung, số liệu Luận văn xác, trung thực phản ánh tính khách quan trình nghiên cứu Tôi thực đầy đủ nghĩa vụ tài theo quy định Học viện Vậy viết lời cam đoan đề nghị Học viện Hành quốc gia xem xét để bảo vệ luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Người cam đoan Tạ Đình Đề LỜI CẢM ƠN Việc viết nên Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường, với giảng dạy, hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm thầy, cô Học viện Hành quốc gia, kết hợp với kinh nghiệm trình thực tiễn công tác, với cố gắng nỗ lực thân Lời xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới PGS.TS Vũ Trọng Hách, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình dạy cho kiến thức phương pháp nghiên cứu thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cám ơn thầy, cô giáo Học viện Hành quốc gia Hà Nội phân viện Tây nguyên; thầy, cô chủ nhiệm lớp LH1, TN2, bạn bè đồng môn anh chị em quan Viện kiểm sát tỉnh Đăk Nông giúp đỡ trình học tập trình hoàn thành luận văn Mặc dù có nỗ lực cố gắng thân, luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận góp ý chân thành Thầy Cô, đồng nghiệp bạn bè để luận văn hoàn thiện ĐăkNông, ngày 21 tháng năm 2016 Tác giả Luận văn DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Án thụ lý kiểm sát điều tra từ năm 2011-2015 ………………………………… 58 Biểu đồ 2.2 Án thụ lý kiểm sát điều tra giai đoạn 2011 – 2015 …………………………….60 Bảng 2.3 Án Viện kiểm sát hai cấp thụ lý truy tố từ năm 2011-2015………………………61 Biểu đồ 2.4 Án Viện kiểm sát thụ lý truy tố giai đoạn 2011- 2015 …………… .62 Bảng 2.5 Án Viện kiểm sát hai cấp thụ lý xét xử từ năm 2011-2015 …………………… 64 Biểu đồ 2.6 Án Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm giai đoạn 2011- 2015 … 65 DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Các từ, cụm từ viết tắt VKSND Các từ, cụm từ nguyên nghĩa Viện kiểm sát nhân dân CQĐT Cơ quan điều tra KSV Kiểm sát viên ĐTV Điều tra viên CBCC Cán công chức MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn .5 Cơ sở khoa học phương pháp nghiên cứu 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận văn 7 Kết cấu luận văn Chương 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN .9 1.1.Những khái niệm có liên quan 1.1.1.Công dân .9 1.1.2.Quyền công dân 10 1.1.3.Bảo vệ quyền công dân .12 1.2.Viện kiểm sát nhân dân bảo vệ quyền công dân 14 1.2.1.Tổ chức Viện Kiểm sát bảo vệ quyền công dân 14 1.2.2.Vai trò Viện Kiểm sát bảo vệ quyền công dân theo quy định pháp luật hình 17 1.3.Yêu cầu nâng cao vai trò Viện kiểm sát bảo vệ quyền công dân 25 1.3.1.Yêu cầu cải cách tư pháp 25 1.3.2 Yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền 28 1.3.3.Yêu cầu tổ chức thực quyền công dân theo quy định Hiến pháp 2013 30 Tiểu kết Chương I 43 Chương 2: THỰC TRẠNG BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN TRONG LĨNH VỰC PHÁP LUẬT HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG .44 2.1.Thực trạng vi phạm quyền công dân lĩnh vực pháp luật hình địa bàn tỉnh Đắk Nông 44 2.2.Thực trạng thực bảo vệ quyền công dân lĩnh vực pháp luật hình Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông 50 2.2.1.Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 50 2.2.2 Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp hoạt động điều tra, truy tố, xét xử 56 2.2.3 Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam thi hành án hình .65 2.3.Đánh giá chung 71 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân 71 2.3.2.Hạn chế nguyên nhân .78 Tiểu kết chương II 83 Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG TRONG BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN 84 3.1.Hoàn thiện pháp luật quyền công dân lĩnh vực hình 84 3.2.Tổ chức thực nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ quy định Hiến pháp, pháp luật quyền công dân 87 3.3.Đẩy mạnh công tác phố biến, giáo dục pháp luật quyền công dân thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp 88 3.4.Tiếp tục thực tốt yêu cầu cải cách tư pháp hoạt động Viện Kiểm sát nhân dân .90 3.5.Nâng cao lực, trách nhiệm kiểm sát viên hoạt động tố tụng hình 95 3.6.Tăng cường sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ hoạt động công tố kiểm sát tư pháp .99 Tiểu kết chương .Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Thể chế tư pháp để bảo đảm quyền công dân, quy định Hiến pháp, Hiến pháp 1992 Hiến pháp 2013 thể rõ nhiều tiến việc bảo đảm quyền công dân, nhiên Hiến pháp 2013 thể nhiều điểm mới, tiến Hiến pháp năm 1992 quy định cấm truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm công dân [Điều 71] Đến Hiến pháp năm 2013, Điều 20, lần lịch sử hiến pháp nước ta, chế định cấm tra nói riêng cấm hình thức bạo lực, truy bức, nhục hình hay hình thức đối xử khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người Quy định cụ thể, rõ ràng rộng so với quy định cũ, hành vi bị cấm, chủ thể bảo vệ Hiến pháp năm 1992, Điều 72, quy định quyền tố tụng công dân gồm: Suy đoán vô tội; bồi thường thiệt hại vật chất phục hồi danh dự cho người bị oan sai tố tụng; xử lý nghiêm minh người làm trái pháp luật tiến hành tố tụng gây thiệt hại cho người khác Hiến pháp năm 2013 bổ sung: Xét xử kịp thời, công bằng, công khai; không bị kết án hai lần tội phạm; quyền tự bào chữa, nhờ luật sư người khác bào chữa (Điều 31) Quy định mở rộng chủ thể phạm vi quyền đòi bồi thường thiệt hại; đồng thời buộc quan tiến hành tố tụng phải công khách quan việc tìm chứng cứ, coi trọng chứng buộc tội, chứng gỡ tội Bảo vệ quyền công dân nói chung người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị án nói riêng trách nhiệm quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng Bộ luật tố tụng hình Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2016 (sau viết là: Bộ luật Tố tụng hình 2015) qui định: Khi tiến hành tố tụng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phạm vi trách nhiệm phải tôn trọng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp cần thiết biện pháp áp dụng, kịp thời hủy bỏ thay đổi biện pháp đó, xét thấy có vi phạm pháp luật không cần thiết Mỗi quan tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ mà có phương thức bảo vệ quyền công dân theo quy định Hiến pháp pháp luật Với chức năng, nhiệm vụ mình, Viện kiểm sát nhân dân có vai trò trực tiếp gián tiếp bảo vệ, bảo đảm thực quyền công dân vụ án hình Thực tiễn hoạt động tố tụng hình năm gần địa bàn tỉnh Đăk Nông cho thấy, vai trò Viện kiểm sát nhân dân việc bảo vệ quyền, nghĩa vụ công dân, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đạt thành tựu định Các quyền lợi ích hợp pháp công dân bảo đảm, hạn chế tình trạng oan, sai Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường hợp quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chưa bảo đảm thực đầy đủ quyền người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị án hoạt động tố tụng hình như: Vẫn tình trạng bắt giữ người theo thủ tục hình sau phải trả hành vi phạm tội; giữ người dẫn đến chết nhà tạm giữ; cung, ép cung; chưa thực nghiêm chế độ giám hộ, bào chữa cho bị can, bị cáo người chưa thành niên; việc tranh tụng Tòa án chưa thực dân chủ; vi phạm chế độ, sách giam giữ người, nhà tạm giữ, trại tạm giam… Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, có phần trách nhiệm Viện kiểm sát nhân dân chưa thực đầy đủ vai trò trách nhiệm hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định Hiến pháp pháp luật hình Chính vấn đề quy định quan trọng tiến Hiến pháp năm 2013 quyền người, quyền công dân, đặt cho ngành Kiểm sát phải thể vai trò để bảo đảm, bảo vệ quyền công dân trước pháp luật thực tế sống Đối với tỉnh Đăk Nông, đơn vị hành tách từ tỉnh Đăk Lắc năm 2004, với xuất phát điểm thấp mặt, đặc biệt kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí thấp, tội phạm vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng Điều đòi hỏi hệ thống trị, quan bảo vệ pháp luật vai trò ngành Kiểm sát phải khẳng định thể rõ lĩnh vực hình bảo vệ quyền công dân Chính tác giả chọn đề tài “Vai trò Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông bảo vệ quyền công dân” để làm luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Trong Hiến pháp nước ta từ (Hiến pháp 1946; 1959; 1980; 1992 Hiến pháp 2013), quyền công dân tôn trọng khẳng định, sau quyền công dân quy định rõ trân trọng Trong điều kiện Đảng, Nhà nước ta chủ trương xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân Vấn đề quyền người, quyền công dân bảo đảm quyền công dân thu hút chữa người tham gia tố tụng khác có quyền bình đẳng việc đưa chứng cứ, đưa yêu cầu để làm rõ thật khách quan vụ án…” Đây quy định thực theo tinh thần Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 cải cách tư pháp “Nâng cao chất lượng tranh tụng phiên xét xử, coi khâu đột phá hoạt động tư pháp” Bộ luật tố tụng hình hành có nhiều quy định liên quan đến tranh tụng thực tế, số phiên tòa, nguyên tắc tranh tụng bị vi phạm, chưa thể cách đầy đủ, dân chủ, khách quan Nhiều trường hợp yêu cầu bị can, bị cáo, Luật sư bào chữa không xem xét trả lời, tranh luận, Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát giữ quyền công tố phiên tòa phát biểu ý kiến giữ nguyên cáo trạng luận tội mà không trả lời ý kiến bị cáo Luật sư; Hội đồng xét xử không đảm bảo quyền tranh tụng bên…Nguyên nhân vấn đề số người có thẩm quyền tiến hành tố tụng chưa quán triệt, nhận thức đắn nguyên tắc tranh tụng, nặng nề buộc tội mà coi nhẹ tình tiết gỡ tội, quyền bào chữa, quyền tự bảo vệ bị can, bị cáo [30] Bộ luật Tố tụng hình 2015 quy định việc đảm bảo tranh tụng phiên tòa Sự thể tinh thần chỗ kết hợp nguyên tắc tranh tụng hoạt động xét xử với nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tư pháp Kiểm sát viên phiên tòa Theo quy định Hiến pháp pháp luật, Kiểm sát viên giữ quyền công tố không làm nhiệm vụ tranh tụng dân chủ thực chức buộc tội, mà đồng thời phải thực chức kiểm sát hoạt động tư pháp phiên tòa (mà đối tượng bao gồm Luật sư bào chữa) Kiểm sát viên không phát vi phạm pháp luật Cơ 94 quan điều tra Tòa án, mà vi phạm pháp luật người tham gia tố tụng Như vậy, Nguyên tắc tranh tụng theo tinh thần Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị quy định Bộ luật Tố tụng hình hành sửa đổi bổ sung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 Đây nguyên tắc mang tính định hướng để nhằm nâng cao chất lượng giải vụ án hình thông qua hoạt động tranh tụng bên tham gia phiên tòa hình Đồng thời sở bảo đảm quyền công dân bị can, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn, bị đơn dân sự, pháp luật bảo vệ cách công bằng, bình đẳng [19, Tr 86-102] Tuy nhiên theo quy định pháp luật, việc vận dụng nguyên tắc tranh tụng xử lý vụ án phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ trình tự, thủ tục Luật định, nghiêm cấm việc vận dụng cách tùy tiện, đồng thời việc áp dụng nguyên tắc phải phù hợp với pháp luật nước ta điều kiện trị, xã hội thời kỳ Việc vận dụng nguyên tắc tranh tụng phiên tòa hình phải giám sát chặt chẽ quan nhà nước thẩm quyền, vai trò kiểm sát việc tuân theo pháp luật (kiểm sát hoạt động tư pháp) quan trọng, cần thiết xuyên suốt phạm vi tố tụng, nhằm bảo đảm xử lý án khách quan, toàn diện, pháp luật 3.5 Nâng cao lực, trách nhiệm kiểm sát viên hoạt động tố tụng hình Xuất phái từ yêu cầu nhiệm vụ công đổi mới, cải cách tư pháp theo định hướng Đảng, xác định Nghị 49-NQ/TW, Kết luận 92-KL/TW Bộ Chính trị Để nâng cao lực, trách nhiệm KSV, 95 nhiệm vụ cấp bách, quan trọng tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Kiểm sát viên, kiểm tra viên chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức đặc biệt kỹ nghiệp vụ tương ứng Công tác đào tạo, bồi dưỡng Kiểm sát viên có tầm quan trọng đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Cán gốc công việc" "Huấn luyện cán công việc gốc Đảng" Người dặn "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ" Trong năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm sát viên, kiểm tra viên trọng Chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên ngày nâng lên nhờ đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác lực thực thi công vụ Đại phận Kiểm sát viên đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu thời kỳ đổi Số Kiểm sát viên, kiểm tra viên trẻ có trình độ tuyển chọn ngày tăng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng thời gian qua tồn tại, hạn chế, chưa xây dựng chương trình đào tạo đội ngũ Kiểm sát viên, kiểm tra viên cách khoa học lâu dài, chưa có kế hoạch toàn diện; đào tạo chưa thật gắn với quy hoạch Nội dung đào tạo dàn trải, chương trình nặng lý thuyết, thiếu tính thực tiễn, kỹ thực hành không nhiều Kiểm sát viên, kiểm tra viên cử đào tạo, bồi dưỡng số trường hợp nặng chuẩn hóa tiêu chuẩn cấp mà không trọng đến nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Để xây dựng, bổ sung cho đội ngũ Kiểm sát viên, kiểm tra viên có đủ phẩm chất, lực, kỹ giải công việc Có trách nhiệm tâm huyết 96 phục vụ nhân dân, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, thời gian tới cần thực tốt nội dung sau: Một là, Xác định rõ nhu cầu đào tạo, gắn kết đào tạo với sử dụng Kiểm sát viên, kiểm tra viên Vấn đề quan trọng để cải tiến công tác đào tạo, bồi dưỡng phải đổi tư duy, quan điểm cách tiếp cận Đào tạo, bồi dưỡng tách rời mà phải gắn với việc sử dụng Kiểm sát viên, kiểm tra viên nghĩa đào tạo bồi dưỡng phải theo vị trí việc làm, tránh đào tạo, bồi dưỡng sai địa chỉ, không mục đích, đào tạo tràn lan, thiếu định hướng rõ ràng dẫn tới hậu “Số lượng đào tạo, bồi dưỡng lớn mà chưa khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ” Để tránh lãng phí đào tạo, bồi dưỡng cần tiến hành điều tra tổng thể trình độ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Hai là, Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xác định Sau xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Kiểm sát viên, kiểm tra viên theo vị trí việc làm, cần tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hàng năm dài hạn, đảm bảo tính cụ thể thiết thực, đào tạo để nâng cao trình độ kỹ nghiệp vụ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cần phải rõ ràng mục tiêu cụ thể đo lường được, đảm bảo tính khả thi có thời hạn cụ thể Việc đào tạo bồi dưỡng phải có trọng tâm, trọng điểm, yêu cầu, đối tượng, tránh lãng phí đào tạo, đồng thời phải gắn với việc bố trí, sử dụng Kiểm sát viên, kiểm tra viên Ba là, Coi trọng trình tự học, tự đào tạo cá nhân Kiểm sát viên, kiểm tra viên Thực tiễn sinh động vận động, phát triển; cập nhật kiến thức, tích lũy lực qua kỳ đào tạo, bồi dưỡng mà phải cập 97 nhật thường xuyên, liên tục Do cần đặt yêu cầu có chế giám sát đội ngũ Kiểm sát viên, kiểm tra viên xây dựng thực kế hoạch tự đào tạo, bồi dưỡng; bổ sung thêm nhiều đầu sách, bảo đảm đầy đủ lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ ngành; sách chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước sách, quy định ngành Bốn là, Thực hình thức đào tạo, bồi dưỡng riêng Kiểm sát viên, kiểm tra viên có mặt hạn chế lực Trước hết cần xác định Kiểm sát viên hạn chế lực để xây dựng kế hoạch phân Kiểm sát viên, kiểm tra viên có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn làm nhiệm vụ kèm cặp, huấn luyện Định thời gian, bố trí kinh phí yêu cầu kết cụ thể Bằng cách này, cá nhân Kiểm sát viên, kiểm tra viên có hạn chế lực trực tiếp quan sát, học hỏi; đồng thời, dạy kỹ cần thiết, thực hành công việc quan trọng ngành năm là, Coi trọng công tác đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng Đánh giá sau trình đào tạo, bồi dưỡng bước vô quan trọng chuỗi trình đào tạo khép kín Đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng để xem có đạt mục tiêu đề không, nội dung, chương trình có phù hợp, Kiểm sát viên, kiểm tra viên áp dụng sau đào tạo, bồi dưỡng Việc đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát lỗ hổng, bất hợp lý, phi thực tế trình đào tạo, để từ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán công chức Kiểm sát viên, kiểm tra viên Đối với sách cán bộ, để tăng cường công tác tổ chức hoạt động ngành Kiếm sát, vấn đề cần quan tâm sách cán phải sát hợp đáp ứng yêu cầu đặt việc thực 98 chức năng, nhiệm vụ giao cho quan cán quan Viện kiểm sát Từ đặt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán Kiểm sát viên, kiểm tra viên làm công tác kiểm sát có phẩm chất trị vững vàng, đạo đức sáng, chí công vô tư, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu Đặc biệt, người cán Kiểm sát cần trau dồi năm đức tính mà Bác Hồ dạy “Công minh, trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, phụng tổ quốc, phục vụ nhân dân Ngành Kiểm sát tiếp tục thực tốt vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vững trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm lĩnh, kỷ cương trách nhiệm” thực tốt vai trò bảo vệ quyền công dân 3.6 Tăng cường sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ hoạt động công tố kiểm sát tư pháp Môi trường, điều kiện làm việc đội ngũ Kiểm sát viên, kiểm tra viên có vai trò quan trọng để phát huy, nâng cao lực thực thi công vụ Vì vậy, phải tạo môi trường làm việc dân chủ, cởi mở, thân thiện, tôn trọng lẫn để người quan động viên, khuyến khích chủ động học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mặt Để thực thi công vụ có hiệu lực, hiệu quả, phát huy lực Kiểm sát viên, kiểm tra viên, phải cung cấp đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc ngày tốt hơn, phù hợp với tính chất, đặc điểm công việc, đáp ứng tốt việc thực thi công vụ Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định Chương VII điều kiện bảo đảm thi hành công vụ, gồm công sở, nhà công vụ, trang thiết bị làm việc công sở, phương tiện lại để thi hành công vụ Đây sở pháp lý quan trọng cho phép cấp có thẩm quyền đầu tư 99 nâng cấp, đại hoá trang thiết bị, phương tiện làm việc cho đội ngũ Kiểm sát viên Là sở để xác định trách nhiệm Nhà nước việc bảo đảm điều kiện làm việc cho Kiểm sát viên, kiểm tra viên Lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Nông cần quan tâm có trách nhiệm trang bị đủ thường xuyên bảo dưỡng, nâng cấp mạng máy vi tính thiết bị điện tử văn phòng khác; bố trí phương tiện lại để thi hành công vụ cho Kiểm sát viên, kiểm tra viên quan Quan tâm đến quyền lợi ích đáng Kiểm sát viên, kiểm tra viên thực thi công vụ Về ứng dụng công nghệ thông tin, bối cảnh khoa học, công nghệ ngày phát triển, tất yếu phải đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động thực thi công vụ Kiểm sát viên; yếu tố quan trọng để bảo đảm phát huy hiệu lực, hiệu thực thi công vụ Cần tiếp tục nâng cấp phần mềm ứng dụng có, xây dựng hệ thống mạng tin học đồng bộ, thông suốt, an toàn; có giải pháp bảo mật sở liệu thông tin nội bộ; đáp ứng yêu cầu xử lý văn đi, đến ngày lãnh đạo viện, Ủy ban kiểm sát, Ban Cán Đảng, Đảng ủy đơn vị trực thuộc Xây dựng kho lưu trữ quản lý liệu điện tử; phần mềm xử lý đơn thư Việc đẩy mạnh toàn diện ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực công tác VKSND tỉnh phát huy tối đa lực Kiểm sát viên, đồng thời đặt yêu cầu khách quan, đòi hỏi Kiểm sát viên phải không ngừng tự học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ nghiệp vụ sử dụng máy vi tính nghiệp vụ chuyên môn, yếu tố quan trọng nâng cao lực thực thi công vụ đội ngũ Kiểm sát viên, kiểm tra viên, có kịp thời đáp ứng yêu cầu ngày cao nhiệm vụ, công vụ đặt ra, nhằm thực tốt vai trò Viện kiểm sát nhân dân bảo vệ quyền công dân 100 Tiểu kết chương Trong thời đại ngày nay, giai đoạn nay, giới hầu hết quốc gia, dân tộc nạn khủng bố, xâm phạm nghiên trọng quyền người, quyền công dân diễn phức tạp Điều đòi hỏi nhân loại tiến có nhìn nhận lại, đánh giá chất sách quốc gia nhân phẩm người quốc gia Điều chỉnh sách tầm vĩ mô, có tính liên kết cao với quốc gia, dân tộc khác vai trò bảo vệ quyền công dân phù hợp tính chất, trình độ phát triển kinh tế, trị, văn hóa nhân loại Bảo vệ quyền công dân Viện kiểm sát nhân dân có hiệu lực, hiệu đặt yêu cầu, đòi hỏi chung xã hội sở, tảng đảm bảo quyền công dân nói chung Đó phải có ổn định chế độ trị, xã hội, chế độ dân chủ rộng rãi sở thượng tôn pháp luật, kinh tế ổn định không ngừng phát triển Đồng thời, phải đặt chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đất nước Trong đó, ngành kiểm sát nói chung, Kiểm sát Đăk Nông nói riêng nằm hệ thống quan tư pháp nhằm đảm bảo thực quyền công dân hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Để thực tốt vai trò bảo vệ quyền công dân pháp luật hình sự, ngành Kiểm sát ĐăkNông cần thực đồng giải pháp xác định để khẳng định vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật Đây lĩnh vực đặc biệt quan trọng cần quan tâm thực gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định an ninh trị địa phương 101 KẾT LUẬN Loài người trải qua năm hình thái kinh tế xã hội, hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa chưa có mô hình cụ thể giới song có lý luận khoa học chủ nghĩa Mac-Lenin rõ Con người hình thái xã hội trung tâm nghiên cứu khoa học đặc biệt khoa học pháp lý mà nội dung quyền người, quyền công dân Trong lịch sử phát triển xã hội loài người, vấn đề bảo vệ quyền người, quyền công dân quốc gia coi trọng trình hình thành phát triển đất nước, quốc gia, dân tộc Đối với nước ta, định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội, có nội dung xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trên sở việc nhận thức rõ, có định hướng xây dựng hệ thống pháp luật khả thi để bảo vệ quyền nghĩa vụ công dân tiêu chí để đánh giá công bằng, dân chủ, bình đẳng ưu việt chế độ ta Hệ thống pháp luật nước ta ngày hoàn thiện, khái niệm đảm bảo quyền công dân thể chương II, Hiến pháp năm 2013 Trong hoạt động tư pháp, Luật, Bộ luật hành đặc biệt Luật, Bộ luật Quốc hội khóa XIII thông qua tháng 11.2015 Bộ luật Tố tụng hình thể nguyên tắc bảo vệ quyền công dân tất giai đoạn tố tụng Đối với hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát, vai trò bảo vệ quyền công dân là: Việc đảm bảo nội dung, điều kiện, yếu tố liên quan đến thực quyền công dân lĩnh vực hình mà Hiến pháp, Luật, Bộ luật quy định phải chấp hành nghiêm chỉnh thống 102 Đối với Viện kiểm sát nhân dân tình Đăk Nông từ thành lập (năm 2004) đến nay, với cố gắng, nỗ lực tập thể công chức Kiểm sát viên, kiểm tra viên toàn ngành, phối kết hợp quan tư pháp, hỗ trợ quyền cấp, đặc biệt lãnh đạo đắn cấp ủy đảng, vai trò bảo vệ quyền công dân Viện kiểm sát nhân dân đạt kết khả quan Khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ngành Kiểm sát có vận dụng đắn nguyên tắc Hiến định, quy định pháp luật, quy chế ngành, không để xảy oan, sai xử lý tội phạm người phạm tội, làm điều này, thực tế có chế phối hợp đồng quan điều tra, Tòa án quan hữu quan Để thực tốt vai trò bảo vệ quyền công dân cần phải thực đồng nhiệm vụ: Chú trọng không ngừng hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật quyền công dân lĩnh vực Không ngừng nâng cao chất lượng truy tố người, tội, không để xảy oan, sai vi phạm pháp luật Đội ngũ Kiểm sát viên, công chức Ngành kiểm sát Đak Nông thiếu số lượng Kiểm sát viên cấp tỉnh (thiếu 16 người so với phân bổ VKSND tối cao) cấp huyện (thiếu 26 người so với phân bổ) nên hướng tới phải tăng cường số lượng, thông qua công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại, có chế để phát huy tự đào tạo Đồng thời tạo điều kiện sách đặc thù Kiểm sát viên, kiểm tra viên để tăng cường thu hút cán Về sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phải đảm bảo phù hợp với điều kiện 103 Từ sở lý luận thực tiễn giải pháp nêu, hy vọng với đề tài nghiên cứu “Vai trò Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông bảo vệ quyền công dân” tài liệu bổ ích cán bộ, công chức ngành kiểm sát tỉnh Đăk Nông quan tâm đến lĩnh vực khoa học Tác giả mong muốn góp tiếng nói chung, kinh nghiệm nhỏ vấn đề bảo vệ quyền công dân lĩnh vực hình nói chung bảo vệ quyền công dân hoạt động tư pháp địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn trước mắt sau này./ 104 TÀI LỆU THAM KHẢO Nguyễn Hòa Bình (2016), Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2007), “Bảo vệ quyền người pháp luật tố tụng hình sự”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2016) Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội C.Mác - Ph.Ăngghen (1998), Về quyền người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng trung ương Đảng tháng 3.2016, Hà Nội Bộ Chính trị, Nghị 49-NQ/TW, ngày 02.6.2005 Bộ Chính trị “chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Hà Nội 2005 Bộ Chính trị, Kết luận 92-KL/TW, ngày 12.3.2014 Hà Nội Bộ Chính trị, Kết luận 79-KL/TW, ngày 28.7.2010 Hà Nội 10 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2011), Giáo trình Lý luận pháp luật quyền người, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Triệu Văn Đạt (2016) Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội 12 Nguyễn Xuân Hà (2016) Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội 13 Phan Trung Hoài (2016) Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội 105 14 Trung tâm nghiên cứu Quyền người-Viện thông tin khoa học (2000), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn kiện quốc tế người, Hà Nội 15 Nguyễn Duy Lãm (2001), Từ điển giải thích thuật ngữ pháp lý thông dụng, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 16 Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình Lý luận Nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 17 V.I.Lênin (1977), Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matsxcơva 18 Hoàng Nghĩa Mai (2016) Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội 19 Trần Công Phàn (2016) Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội 20 Nguyễn Hải Phong (2016) Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội 21 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình 2003 sửa đổi, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình 2015 sửa đổi, Nxb Lao động, Hà Nội 23 Quốc hội (2014), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 24 Quốc hội (2015), Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 25 Quốc hội (1992), Hiến pháp 1992, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Quốc hội (2013), Hiến pháp 2013, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 27 Rouseau J.J (1992), Bàn khế ước xã hội, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 106 28 Nguyễn Bắc Son (2005), Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 29 Hoàng Thị Minh Sơn (2011), “Bảo đảm quyền người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam Tố tụng hình Việt Nam”, Tạp chí Luật học 30 Từ điển luật học (2006), Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 31 Từ điển tiếng Việt (2015), Trung tâm từ điển học, Nxb Đà Nẵng 32 Lê Hữu Thể (2013), Những vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách việc đổi thủ tuc tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội 33 Nguyễn Thị Thủy (2016) Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội 34 Hoàng Anh Thuyên (2016) Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội 35 Đào Trí úc (2016) Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội 36 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐăkNông (2011), Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2011, Đăk Nông 38 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐăkNông (2012), Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2012, Đăk Nông 107 39 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐăkNông (2013), Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2013, Đăk Nông 40 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐăkNông (2014), Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2014, Đăk Nông 41 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐăkNông (2015), Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2015, Đăk Nông 108 ... quyền công dân .12 1.2 .Viện kiểm sát nhân dân bảo vệ quyền công dân 14 1.2.1.Tổ chức Viện Kiểm sát bảo vệ quyền công dân 14 1.2.2 .Vai trò Viện Kiểm sát bảo vệ quyền công dân theo... Viện kiểm sát nhân dân điều kiện bảo đảm vai trò Viện kiểm sát nhân dân việc bảo vệ quyền công dân Hiến pháp pháp luật hình Phân tích thực trạng, vai trò Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông. .. luận vai trò Viện Kiểm sát bảo vệ quyền công dân Chương 2: Thực trạng bảo vệ quyền công dân lĩnh vực pháp luật hình Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông Chương 3: Giải pháp tăng cường vai trò bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của viện kiểm soát nhân dân tỉnh đăk nông trong bảo vệ quyền công dân , Vai trò của viện kiểm soát nhân dân tỉnh đăk nông trong bảo vệ quyền công dân , Vai trò của viện kiểm soát nhân dân tỉnh đăk nông trong bảo vệ quyền công dân

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay