Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình (tt)

24 103 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:29

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong khoa học pháp lý, vấn đề vi phạm pháp luật có ý nghĩa lý luận thực tiễn vô phong phú Việc nghiên cứu thấu đáo vấn đề vi phạm pháp luật giúp nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, góp phần kiểm soát xã hội tốt, phát nhanh, nhận diện chất xử lý xác vi phạm pháp luật, tìm phương cách hữu hiệu điều chỉnh xã hội định hướng việc thực thi pháp luật đạt hiệu Ba mươi năm đổi giai đoạn lịch sử quan trọng nghiệp phát triển nước ta, đánh dấu trưởng thành mặt Đảng, Nhà nước nhân dân ta Đổi mang tầm vóc ý nghĩa cách mạng, trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, nghiệp cách mạng to lớn toàn Đảng, toàn dân toàn quân mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đường xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Đồng thời nhiều vấn đề lớn, khó khăn, phức tạp cần phải tập trung giải quyết, khắc phục Một khó khăn làm ảnh hưởng đến phát triển xã hội tình trạng vi phạm pháp luật đặc biệt lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) ngày gia tăng, làm ảnh hưởng đến phát triển toàn diện xã hội Ngày nay, bạo lực gia đình vấn đề mang tính toàn cầu, gây nhức nhối cho nhân loại, để lại nhiều hậu cho người BLGĐ trở thành vấn đề phổ biến, biểu mối quan hệ bất bình đẳng nam nữ, người lớn trẻ em toàn giới, nguyên nhân ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng người, làm suy giảm chất lượng sống nói chung BLGĐ trở ngại lớn bình đẳng xã hội, lực cản đường xây dựng xã hội văn minh, đại Vì vậy, nhiều năm qua, gia tăng mức độ nghiêm trọng BLGĐ mối quan tâm nhiều quốc gia tổ chức quốc tế, đặc biệt, tổ chức Liên hợp quốc thông qua Công ước quyền dân trị; Công ước quyền trẻ em; Công ước xóa bỏ tất hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW)… thể quan tâm chung cộng đồng quốc tế vấn đề bình đẳng giới phòng, chống BLGĐ Bước sang kỷ XXI, bạo lực gia đình không giảm mà tiếp tục lan rộng, trở thành vấn đề nghiêm trọng phổ biến nhiều nước giới Bạo lực gia đình trở thành vấn đề phổ biến có quy mô đại dịch biểu mối quan hệ bất bình đẳng nam nữ toàn giới Bạo lực gia đình trở ngại lớn bình đẳng, vi phạm thô bạo quyền người Chính tính nguy hiểm tác hại bạo lực gia đình mà vấn đề bạo lực gia đình Việt Nam Luật hoá, đặt kiểm soát pháp luật Bạo lực gia đình vi phạm pháp luật Ở nước ta, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn trọng bảo đảm quyền người chống lại hành vi bạo lực quan điểm quán nhà nước Việt Nam Việt Nam phê chuẩn tham gia nhiều công ước liên liên quan đến phòng, chống bao lực, cụ thể phê chuẩn Công ước CEDAW vào ngày 17/12/1982, phê chuẩn Công ước quốc tế quyền trẻ em….Vấn đề phòng, chống BLGĐ thể văn quy phạm pháp luật, theo coi BLGĐ hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm người, cụ thể như: Luật Hôn nhân gia đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Bình đẳng giới; đặc biệt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008 Những văn pháp luật nêu văn hướng dẫn thi hành sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức thực pháp luật xử lý hành vi BLGĐ Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình để lại nhiều hậu xấu cho xã hội, trước hết vi phạm đến quyền người, danh dự, nhân phẩm tính mạng cá nhân, đặc biệt phụ nữ trẻ em Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình làm xói mòn đạo đức, tính dân chủ xã hội ảnh hưởng xấu đến hệ tương lai Kết nghiên cứu cho thấy nhiều gia đình, hệ lặp lại hành vi bạo lực gia đình mà nhỏ chúng chứng kiến Bạo lực gia đình nguy gây tan vỡ suy giảm bền vững gia đình Việt nam Ngoài hậu xã hội, đạo đức bền vững gia đình, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình gây hậu kinh tế chi phí chăm sóc phục hồi sức khoẻ nạn nhân, chi phí điều tra, truy tố, xét xử nhiều chi phí gián tiếp khác liên quan đến tình trạng bệnh tật, khả tham gia lao động sản xuất nạn nhân Nhiều vụ án thương tâm liên quan đến bạo lực gia đình xảy số lượng tăng lên ngày, gây hậu qủa nhức nhối cho xã hội đặt cho xã hội lời giải đáp cần phải làm trước thực trạng vi phạm pháp luật bạo lực gia đình Điều đòi hỏi nhà hoạch định sách, pháp luật nhà thực thi pháp luật quan có thẩm quyền cần có chế biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi đáng cho người, giúp họ thoát khỏi bạo lực đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm khắc chủ thể vi phạm pháp luật bạo lực gia đình, tạo ổn định phát triển cho xã hội Chính vậy, việc nghiên cứu tìm giải pháp giúp phòng, chống bạo lực gia đình, loại bỏ vi phạm pháp luật bạo lực gia đình xã hội, có ý nghĩa lý luận thực tiễn, đề tài "Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc nay" tác giả lựa chọn làm đề luận văn thạc sỹ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Bạo lực gia đình vấn đề mẻ, mà tượng xã hội có tính lịch sử tương đối phổ biến giới Bạo lực gia đình vấn đề thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều tác giả nước Một số công trình nghiên cứu công bố vấn đề này, cụ thể như: “Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số nước giới” Ủy ban vấn đề xã hội Quốc hội XI biên soạn; “Trách nhiệm quan nhà nước việc phòng chống bạo lực gia đình” Nguyễn Thị Ngọc Bích, Đại học Luật Hà Nội; “Tìm hiểu thực Luật Phòng, chống bạo lực gia đình” Phạm Văn Dũng, Nguyễn Đình Thơ;“Bàn ranh giới xử lý hình xử lý hành hành vi bạo lực gia đình Việt Nam nay” tác giả Lê Lan Chi, Viện Nhà nước Pháp luật; “Phòng chống BLGĐ phụ nữ nước ta - Thực trạng vấn đề giải pháp” Viện nghiên cứu Quyền người, Học viện Chính trị Quốc gia HCM 2008; “Nhận thức thái độ cộng đồng BLGĐ- đề xuất giải pháp” TS Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình- Trẻ em Hà Nội PGS.TS Nguyễn Trí Dũng, Phó Viện Trưởng Viện Xã hội học Tâm lý lãnh đạo, quản lý Học viện Chính trị Quốc gia HCM; “Bình luận khoa học Luật Hôn nhân gia đình” tác giả Nguyễn Ngọc Điện; “Pháp luật quốc tế phòng, chống bạo lực gia đình phụ nữ” tác giả Trần Thị Hòe; “Tính hợp lý, khả thi số biện pháp xử lý vi phạm hành lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình” tác giả Phan Thị Lan Hương; “Bạo lực phụ nữ trẻ em thực trạng nguyên nhân” Ngô Thị Hường, Đại học Luật Hà Nội;“Tổng quan bạo lực pháp luật phòng, chống bạo lực phụ nữ, trẻ em” Nguyễn Thị Kim Phụng… Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đăng tạp chí khoa học, Luận văn, đề tài nghiệm thu liên quan đến vấn đề BLGĐ Nhìn chung, công trình nêu phân tích, đánh giá vấn đề BLGĐ nhiều góc độ khác nhau, Tuy nhiên nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình góc độ pháp lý - vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc đến chưa có Trong đó, tình trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình diễn ngày nhiều với tính chất mức độ nguy hiểm ngày tăng, ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Vì vậy, đề tài nghiên cứu trùng lắp với công trình nghiên cứu công bố, kết nghiên cứu trước có giá trị tham khảo tác giả nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích Đề tài có mục đích nghiên cứu cách có hệ thống toàn diện sở lý luận vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc nay, sở đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất giải pháp nhằm phòng chống vi phạm pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc 3.2 Nhiệm vụ Để đảm bảo mục đích nêu trên, luận văn xác định nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu làm sáng tỏ số vấn đề lý luận vi phạm pháp luật vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Trên sở lý luận vi phạm pháp luật, yêu cầu hành vi hợp pháp việc phòng, chống bạo lực gia đình, luận văn có nhiệm vụ đặc điểm vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; nội dung vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc - Nghiên cứu đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình sở phân tích đánh giá tình hình vi phạm pháp luật, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình năm qua để có tranh thực trạng vi phạm pháp luật cách phòng, chống bạo lực gia đình Từ đó, phân tích nguyên nhân khách quan chủ quan thực trạng làm sở cho việc đưa giải pháp khắc phục vi phạm pháp luật lĩnh vực - Nghiên cứu đưa giải pháp hợp lý, toàn diện, khả thi phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình góp phần hạn chế tiến tới đẩy lùi tượng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình xã hội Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Với mục đích nhiệm vụ nghiên cứu trình bày trên, luận văn xác định đối tượng nghiên cứu hành vi trái pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý sở lý luận chung Nhà nước, pháp luật pháp luật thực định 4.2 Phạm vi nghiên cứu luận văn Luận văn nghiên cứu vi phạm pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình phạm vi tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2008 đến Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Nhà nước, pháp luật bình đẳng giới, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình 5.2 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp nghiên cứu cụ thể: thống kê, tổng hợp, diễn giải, phân tích, so sánh để phân tích làm rõ vấn đề khoa học cần nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài nghiên cứu - Về mặt lý luận, vấn đề nghiên cứu luận văn góp phần làm phong phú thêm vấn đề lý luận pháp luật phòng chống BLGĐ, đóng góp vào việc hoàn thiện pháp luật phòng, chống BLGĐ nước ta - Về mặt thực tiễn, luận văn góp phần thay đổi phần nhận thức người dân vấn đề BLGĐ, bên cạnh đó, giải pháp đề xuất vận dụng vào thực tiễn nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng, chống BLGĐ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kinh nghiệm thực tiễn để tham khảo, áp dụng cho địa phương khác nước, đồng thời luận văn tài liệu tham khảo cho người quan tâm nghiên cứu vấn đề vi phạm pháp luật phòng, chống BLGĐ Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Chương 2: Thực trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2009 đến Chương 3: Phương hướng giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 1.1 Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình 1.1.1 Khái niệm bạo lực gia đình Bạo lực gia đình dạng thức bạo lực xã hội, Điều Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007 quy định bạo lực gia đình "Bạo lực gia đình hành vi cố ý thành viên gia đình gây tổn hại có khả gây tổn hại thể chất, tinh thần, kinh tế thành viên khác gia đình" [29] 1.1.2 Phòng, chống bạo lực gia đình a) Khái niệm phòng bạo lực gia đình b) Khái niệm chống bạo lực gia đình c) Khái niệm phòng, chống bạo lực gia đình 1.1.3 Nội dung pháp luật phòng chống bạo lực gia đình Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Quốc hội khoá XII nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008 Luật phòng, chống bạo lực gia đình gồm chương 46 điều Đây văn pháp lý quy định cách trực tiếp, cụ thể hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 điều chỉnh cách có hệ thống hành vi bạo lực gia đình để sở đưa biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình 1.1.4 Vai trò pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Có vai trò quan trọng việc điều chỉnh mối quan hệ xã hội, tạo trật tự ổn định cho xã hội việc ngăn chặn đẩy lùi tượng vi phạm pháp luật 1.2 Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình 1.2.1 Khái niệm vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hiểu hành vi trái pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, có lỗi, chủ thể có lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình mà nạn nhân bạo hành gia đình thành viên gia đình 1.2.2 Đặc điểm vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Thứ nhất, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hành vi xác định người Thứ hai, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hành vi trái pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Thứ ba, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình phải hành vi có lỗi Thứ tư, chủ thể thực hành vi trái pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình phải có lực pháp luật lực trách nhiệm pháp lý đầy đủ 1.2.3 Các loại bạo lực gia đình 1.3 Các yếu tố bảo đảm ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình 1.3.1 Yếu tố trị 1.3.2 Yếu tố kinh tế 1.3.3 Yếu tố tư tưởng 1.3.4 Yếu tố pháp lý 1.3.5 Yếu tố xã hội Chƣơng THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở TỈNH VĨNH PHÚC 2.1 Khái quát đặc điểm tỉnh Vĩnh Phúc 2.2 Thực trạng phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc 2.2.1 Thực trạng bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc Theo số liệu thu thập thống kê hàng năm quan quản lý nhà nước gia đình, báo cáo tổng kết tình hình triển khai kế hoạch thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015 tỉnh Vĩnh Phúc Từ năm 2009 đến năm 2015 số vụ có bạo lực gia đình phát địa bàn tỉnh qua năm cụ thể sau: Năm 2009 xảy 276 vụ; Năm 2010 xảy 276 vụ; Năm 2011 xảy 497 vụ; Năm 2012 xảy 635 vụ; Năm 2013 xảy 552 vụ Năm 2014 xảy 395 vụ, năm 2015 xảy 265 vụ Trong năm từ 20092015 tổng số vụ bạo lực gia đình phát 2.859 vụ, có 1.474 vụ bạo lực thể xác (51,5%); 854 vụ bạo lực tinh thần (29,9%); 230 vụ bạo lực kinh tế (8%); 73 vụ bạo lực tình dục (2,5%) [33] 10 Biểu 2.1 Tổng hợp số vụ bạo lực gia đình địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ 2009-2014 Tổng số vụ bạo lực gia đình STT Huyện, thành, thị Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vĩnh Tường 22 29 28 27 40 19 25 Yên Lạc 29 35 50 87 88 58 20 Tam Dương 54 56 48 92 73 60 43 Tam Đảo 76 88 132 102 134 87 70 Lập Thạch 30 12 37 33 24 26 20 Sông Lô 26 26 30 33 23 13 15 Bình Xuyên 24 17 138 121 70 69 35 Vĩnh Yên 10 20 20 12 Phúc Yên 11 24 120 91 43 25 276 276 497 635 552 395 265 Tổng số Nguồn: Số liệu báo cáo năm thực luật phòng, chống BLGĐ tỉnh Vĩnh Phúc Tuy nhiên tổng số vụ BLGĐ nêu trên, tính chất, mức độ nghiêm trọng, chủ yếu mâu thuẫn gia đình hòa giải sở Tỷ lệ BLGĐ phải xử lý hành phải truy cứu trách nhiệm hình chiếm tỷ lệ không nhiều Theo thống kê Tòa án nhân dân tỉnh, Năm 2010 toàn tỉnh có 979 vụ ly hôn; Năm 2011 có 1.173 vụ án ly hôn tăng 194 vụ so với năm 2010, có 240 vụ án ly hôn liên quan đến bạo lực gia đình (20,46%) Đặc biệt có 164 vụ bạo lực gia đình phải truy cứu trách nhiệm hình Theo số liệu Công an tỉnh từ năm 2008-2015 thụ lý giải 142 vụ BLGĐ, điều tra, khởi tố 17 vụ, xử lý vi phạm hành 115 vụ BLGĐ; 142 vụ có vụ dẫn đến hậu chết người, 79 vụ dẫn đến hậu thương tích Điển Chồng Nguyễn Tiến Thịnh bạo hành vợ Lê Thị Lý phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên; Vụ cha đẻ cưỡng gái xã Kim Long, huyện Tam Dương; Vụ trai đánh mẹ đẻ gãy chân Yên Thạch, Sông Lô; Vụ chồng Nguyễn Văn Hải, thôn Dừa Cả, xã Hải Lựu, Sông Lô dùng dao quắm chém vợ Phạm Thị Thắm gây tử vong; Vụ chồng Dương Đức Yên, thôn An 11 Khang, xã Yên Thạch, Sông Lô tưới xăng lên người vợ chị Hà Thị Hiền đốt dẫn đến tử vong; Trường hợp Đỗ Cao Cường Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên dùng phích đập đầu vợ; vụ Chồng đánh vợ gây thương tích nặng Đồng Cương, Yên Lạc; vụ bênh vợ, ném bát vào mặt mẹ thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa; vụ Phạm Thị Liên thôn 5, nhà máy gạch Bồ Sao Vĩnh Tường bị chồng đánh phải nhập viện cấp cứu Các vụ bạo lực gia đình thể nhiều hình thức khác như: bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục, bạo lực kinh tế, nạn nhân bạo lực gia đình chủ yếu phụ nữ, người già, trẻ em Theo số liệu Sở Y tế từ năm 2008-2015 có 864 nạn nhân bạo lực gia đình đến sở Y tế khám điều trị, tuyến tỉnh 91 trường hợp, tuyến huyện 332 trường hợp, tuyến xã 441 trường hợp [33] Tuy có phối hợp chặt chẽ ban ngành đoàn thể đồng tình lên án hành vi BLGĐ người dân nhiều trường hợp nạn nhân im lặng, cam chịu không khai báo, che giấu, bạo lực tình dục, bạo lực tinh thần, nên việc phát hiện, can thiệp, tư vấn xử lý chưa kịp thời Hầu hết người gây bạo lực gia đình phải chịu các biện pháp giáo dục, hình phạt thích đáng pháp luật, nhiên hồi chuông báo động nạn bạo lực gia đình ngày gia tăng mức độ ngày nguy hiểm Chúng ta xem xét thực trạng bạo lực gia đình hình thức bạo lực cụ thể: - Bạo lực thân thể: Người bị bạo lực phải chịu đựng nhiều hình thức bạo lực gia đình Bạo lực thân thể hình thức phổ biến dạng bạo lực gia đình Việt Nam nói chung, Vĩnh Phúc nói riêng Bạo lực thân thể nguyên nhân hàng đầu gây thương tích cho người Theo số liệu thống kê huyện, thành, thị năm từ năm 2008-2015 toàn tỉnh có 2.859 vụ bạo lực gia đình, có 1.474 vụ bị bạo lực thân thể (chiếm 51,5%) [33] - Bạo lực tinh thần: Cùng với bạo lực thân thể, bạo lực tinh thần hình thức bạo lực ngày phổ biến Bạo lực tinh thần gây cho người bị bạo hành chấn động mạnh lâu dài tâm lý, họ phải chịu đựng sang chấn tâm lý mà không dễ chữa khỏi Theo số liệu thống kê 12 huyện, thành, thị từ năm 2008-2015 toàn tỉnh có 2.859 vụ bạo lực gia đình, có 854 vụ bị bạo lực tinh thần chiếm (29,9%) [33] - Bạo lực kinh tế: Cùng với bạo hành thể chất, bạo hành tinh thần bạo lực kinh tế Bạo lực kinh tế hành vi dùng sức mạnh, áp đặt lừa mị nhằm chiếm giữ kiểm soát tài gia đình nhằm tạo phụ thuộc mặt kinh tế Theo số liệu thống kê huyện, thành, thị từ năm 2008-2015 toàn tỉnh có 2.859 vụ bạo lực gia đình, có 230 vụ bị bạo lực kinh tế chiếm (8%) [33] - Bạo lực tình dục: Một hình thức bạo lực gia đình làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý người bị bạo lực tình dục Hình thức bạo lực khó phát tất nạn nhân nói Theo số liệu thống kê huyện, thành, thị từ năm 2008-2015 toàn tỉnh có 2.859 vụ bạo lực gia đình, có 73 vụ bị bạo lực tình dục chiếm (2,5%) [33] Biểu 2.2 Các dạng bạo lực gia đình từ năm 2009-2014 STT Tên đơn vị Hình thức bạo lực Thân thể Tinh thần Tình dục Kinh tế Vĩnh Tường 115 55 0 Yên Lạc 204 96 40 Tam Dương 144 147 30 Tam Đảo 428 79 19 Lập Thạch 89 73 18 Sông Lô 74 57 10 Bình Xuyên 233 145 29 55 Vĩnh Yên 33 24 Phúc Yên 154 178 13 48 1.474 854 73 230 Tổng số 25 Nguồn: Số liệu báo cáo năm thực luật phòng, chống BLGĐ tỉnh Vĩnh Phúc Những kết thu từ điều tra bạo lực gia đình cho thấy số đáng giật Ngoài vụ bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình nhiều hành vi trái 13 pháp luật khác Đến nay, chưa có số liệu, báo cáo thức hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hành vi kích động, giúp sức, dung túng, bao che, xử lý không pháp luật, thực tế, hành vi trái pháp luật diễn nhiều 2.2.2 Thực trạng thực phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc a) Công tác tham mưu ban hành văn đạo Ngay sau Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành (01/07/2008), UBND tỉnh ban hành nhiều văn đạo Quyêt định, kế hoạch, Chương trình b) Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Xác định, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước công tác phòng, chống bạo lực gia đình giải pháp góp phần nâng cao nhận thức nhân dân việc thực Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh đạo hướng dẫn tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, vận động nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hậu hành vi bạo lực gia đình đến với tầng lớp nhân dân địa bàn tỉnh cụ thể: c) Tổ chức máy Từ năm 2008 mảng gia đình thuộc chức quản lý Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch; Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch với vai trò quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước công tác gia đình, nhiên đội ngũ cán làm công tác gia đình, nhìn chung thiếu hạn chế chuyên môn Theo kết thống kê số lượng cán làm công tác gia đình, cấp tỉnh có 03 đồng chí, có lãnh đạo Sở trực tiếp phụ trách; cấp huyện có đồng chí; Ở sở, cán chuyên trách làm công tác gia đình, có cán văn hóa - xã hội kiêm nhiệm từ làm ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai, thực nhiệm vụ công tác gia đình, đặc biệt 14 công tác thu thập, thống kế số liệu gia đình phòng chống bạo lực gia đình khó khăn d) Công tác phối hợp liên ngành Công tác phối hợp liên ngành nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm ban, ngành, đoàn thể, đồng thời tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần tích cực thực tốt luật PCBLGĐ Hầu hết Sở, ngành tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai nội dung phòng, chống bạo lực gia đình theo ngành quản lý Công tác phối hợp Sở, ban ngành, đoàn thể việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình triển khai đồng từ tỉnh đến cở sở, đem lại nhiều kết đáng khích lệ, giúp cho lãnh đạo, quan đơn vị người dân nâng cao nhận thức hành vi vi phạm pháp luật, tham gia vào công tác phòng chống BLGĐ có hiệu đ) Công tác tra, kiểm tra Hàng năm, UBND cấp huyện, xã chủ động ban hành kế hoạch tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình Tuy nhiên, công tác tra, kiểm tra số địa phương chưa trọng 2.2.3 Đánh giá chung 2.2.3.1 Kết đạt - Hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc nhận quan tâm lãnh, đạo cấp ủy đảng, quyền cấp - Việc triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình triển khai thực thí điểm Mô hình can thiệp PCBLGĐ có tác dụng thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò vị trí gia đình, thực tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật nhà nước công tác gia đình, đặc biệt việc thực Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân Gia đình góp phần giảm thiểu vụ bạo lực gia đình; công tác can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình triển khai kịp thời có hiệu 15 - Công tác tuyên truyền, phổ biến phối hợp triển khai thực với nhiều nội dung, hình thức phong phú, làm cho người dân nâng cao nhận thức pháp luật, đặc biệt nắm rõ hành vi vi phạm bạo lực gia đình, nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân việc Phòng chống BLGĐ - Nhiều đơn vị làm tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình 2.2.3.2 Hạn chế - Việc lãnh đạo, đạo thực Luật PCBLGĐ số cấp uỷ đảng, quyền sở chưa quan tâm mức, hình thức, dừng lại khâu tổ chức, quán triệt, chưa đạo liệt, chưa đưa nội dung PCBLGĐ gắn với kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm địa phương; phối kết hợp cấp, ban ngành đoàn thể chưa chặt chẽ đồng bộ, nội dung hoạt động chưa phong phú, công tác phòng chống BLGĐ nhiều hạn chế - Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật văn thi hành Luật phòng chống BLGĐ đơn giản chưa sâu, hình thức tuyên truyền chưa đổi mới, người dân thiếu hiểu biết pháp luật nói chung, luật phòng chống BLGĐ nói riêng - Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực chưa phát huy vai trò trách nhiệm kỷ cương thực pháp luật chưa nghiêm, Công tác phối hợp cấp, ngành sở chưa chặt chẽ đồng bộ; biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi bạo lực gia đình chưa kịp thời; công tác tư vấn, giải mâu thuẫn gia đình theo pháp luật yếu - Đội ngũ cán làm công tác gia đình sở chưa thật nắm quy định Luật PCBLGĐ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đạo thực mô hình điểm thể lúng túng, hiệu đạo chưa cao - Công tác thống kê, thu thập số liệu bạo lực gia đình chưa thực xác, chưa phản ánh thực tế, nhiều vụ BLGĐ xảy chưa thống kê đầy đủ, số liệu chủ yếu phụ thuộc vào nhiệt tình đội ngũ cán sở - Kinh phí dành cho công tác phòng chống bạo lực gia đình mức thấp Thực chưa đáp ứng so với nhiệm vụ đặt 16 2.2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình hạn chế Việc triển khai đạo thực Luật phòng chống bạo lực gia đình chưa cấp ủy Đảng quan tâm mức; đội ngũ cán làm công tác gia đình từ cấp huyện, cấp xã hoạt động kiêm nhiệm, chưa nắm kiến thức Luật phòng chống bạo lực gia đình, phần lớn yếu lực chuyên môn, lúng túng việc triển khai hoạt động Bạo lực gia đình bị nhìn nhận chưa với tính chất nghiêm trọng nó, công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình chưa thực hiệu để giúp cho quyền người dân nhận thấy trách nhiệm, nghĩa vụ việc ngăn chặn bạo lực gia đình địa phương Việc phát xử lý vụ bạo lực gia đình chưa kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh Hình thức phạt đối tượng gây bạo lực gia đình nhẹ, chưa đủ sức răn đe Việc kiểm tra, cập nhật thông tin bạo lực gia đình chậm, chưa kịp thời Công tác phát hiện, thống kê báo cáo bạo lực gia đình khó khăn nên việc xử lý hành vi vi phạm bạo lực gia đình chưa kịp thời Ý thức chấp hành pháp luật nói chung sách, pháp luật liên quan công tác gia đình phận người dân chưa cao 2.3 Trách nhiệm quyền địa phƣơng phòng, chống vi phạm pháp luật phòng chống bạo lực gia đình Luật Phòng chống bạo lực gia đình có chương riêng quy định trách nhiệm của cá nhân, gia đình, quan, tổ chức phòng, chống bạo lực gia đình Có thể thấy vai trò, trách nhiệm quan, tổ chức có thẩm quyền phòng, chống bạo lực gia đình mờ nhạt, mà nguyên nhân quan chưa thật ý thức tầm quan trọng, ý nghĩa công tác này, trách nhiệm, nghĩa vụ pháp luật quy định.Trong đó, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình chưa có quy định chặt chẽ để ràng buộc trách nhiệm quan 17 Thực tiễn vấn nạn bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy: Việc thông tin, tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình để nâng cao hiểu biết, từ làm thay đổi nhận thức vấn đề quan trọng cần thiết, dường chưa ý mức Pháp luật quy định lại không đề chế cho việc thực thi thực tế, mà quy định chung chung Chương Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trách nhiệm cá nhân, quan, tổ chức thi hành Luật [29] Vì vậy, cần có quy định chi tiết vấn đề Cần quy định việc tuyên truyền trách nhiệm thường xuyên quan, tổ chức cụ thể địa phương, sở Để mang lại hiệu thiết thực, góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình, trước tiên thân nạn nhân phải chủ động lên tiếng nhờ can thiệp, giúp đỡ từ đoàn thể, quyền địa phương Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng luật bình đẳng giới luật phòng chống bạo lực gia đình tầng lớp nhân dân Về mặt quản lý nhà nước, bên cạnh việc hoàn thiện khung hành lang pháp lý, quyền cấp cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đoàn thể nhân dân mà nòng cốt Hội Nông dân Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình địa phương, làm cho gia đình hiểu rõ vai trò, trách nhiệm để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bền vững Cần xem công tác phòng chống bạo lực gia đình trách nhiệm gia đình toàn xã hội không riêng 18 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở TỈNH VĨNH PHÚC 3.1 Phƣơng hƣớng giảm thiểu vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình 3.1.1 Quán triệt tư tưởng Hồ Chí minh quan điểm Đảng xây dựng gia đình bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người 3.1.2 Quán triệt quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân Việt Nam 3.2 Giải pháp giảm thiểu vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc 3.2.1 Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình chưa hoàn thiện Vì vậy, việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình cần thiết, quan trọng cấp bách giai đoạn Trước yêu cầu đổi đất nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung tiền đề cần thiết hoàn thiện pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Bộ trị ban hành Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Nghị sở xác định nội dung việc hoàn thiện pháp luật nói chung pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng: "Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, trọng tâm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dân, nhân dân nhân dân; đổi chế xây dựng thực pháp luật; phát huy vai trò hiệu lực pháp luật để góp phần 19 quản lý xã hội, giữ vững ổn định trị, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh, thực quyền người, quyền tự do, dân chủ công dân, góp phần đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020" [4] Hoàn thiện pháp luật trình liên tục, có nhiều khó khăn phức tạp, đòi hỏi có quan tâm, nỗ lực quan, tổ chức cá nhân có nhiệm vụ soạn thảo, ban hành, hướng dẫn văn quy phạm pháp luật có liên quan lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình 3.2.2 Hoàn thiện chế xã hội phòng, chống vi phạm pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình Hoàn thiện chế xã hội phòng, chống vi phạm pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình tức hoàn thiện cách thức tổ chức, hành động xã hội vấn đề vi phạm pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình a) Xây dựng mạng lưới phòng, chống vi phạm pháp luật lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình có thống đạo hành động từ Trung ương đến cấp quyền địa phương b) Mở rộng đẩy mạnh hoạt động sở tư vấn, sở hỗ trợ phòng, chống bạo lực gia đình c) Nâng cao nhận thức tăng cường lực hoạt động xã hội phối kết hợp chặt chẽ d) Nhà nước cần quy định chế độ khen thưởng, khuyến khích người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình 3.2.3 Tăng cường công tác tổ chức thực pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, thông tin bình đẳng giới, bạo lực gia đình nâng cao khả tự bảo vệ trước bạo lực gia đình Để tổ chức thực pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đạt hiệu thiết thực cần: 20 - Xây dựng chương trình giáo dục truyền thông mạnh mẽ, rộng khắp thông qua nhiều phương thức khác nhau: xã hội, nhà trường, y tế, đoàn thể quần chúng, phương tiện thông tin đại chúng (vô tuyến, đài truyền thanh, báo chí, tài liệu truyền thông , hình thức truyền thông khác như: tờ rơi, áp phích, sách bỏ túi, tổ chức câu lạc bộ, văn nghệ quần chúng, hội thi ) nhằm phổ biến kiến thức, nâng cao hiểu biết cộng đồng pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực gia đình, huy động tham gia cộng đồng việc ngăn chặn vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình - Tăng cường tuyên truyền, giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sâu rộng tầng lớp nhân dân đặc biệt hệ trẻ để họ có kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc bạo lực gia đình Tại địa phương, cần đảm bảo thực 100% gia đình học tập nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đặc biệt cần có tham gia nam giới - Tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán lãnh đạo cấp, tập huấn nâng cao lực quản lý cho cán làm công tác gia đình từ tỉnh đến sở - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình phương tiện thông tin đại chúng - Kiểm tra việc thực pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình quan, đơn vị - Xây dựng câu lạc gia đình hạnh phúc bạo lực gia đình địa phương 3.2.4 Tăng cường pháp chế lĩnh vực phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Pháp chế lĩnh vực phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình chế độ thực quy định pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình cách nghiêm minh, thống nhất, tự giác quan nhà nước, tổ chức trị - xã hôi, đơn vị kinh tế, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức nhà nước công dân 21 Tăng cường pháp chế phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình việc làm cho công dân xã hội tự giác chấp hành quy định pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình với ý thức trách nhiệm - người chủ đất nước Để tăng cường pháp chế lĩnh vực phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, cần thực nhiều biện pháp đồng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức thực tốt pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, kịp thời đấu tranh kiên với hành vi vi phạm phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình 22 KẾT LUẬN Bạo lực gia đình gây tác hại vô to lớn ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội đất nước Khi bạo lực gia đình xẩy hậu thường thấy tổn hại sức khỏe kéo theo tổn hại tất yếu kinh tế hệ lụy mối quan hệ gia đình gây sang chấn tinh thần cho nạn nhân người gia đình, sang chấn thường khó hồi phục tổn thương thân thể, để lại dấu ấn khó phai tâm trí trẻ thơ, ảnh hưởng đến phát triển nhân cách trẻ Ở nhiều gia đình hệ cháu lặp lại hành vi bạo lực mà nhỏ chúng chứng kiến Rõ ràng bạo lực gia đình làm xói mòn đạo đức, tính dân chủ xã hội trở thành nguy làm tan vỡ bền vững gia đình Việt Nam Bạo lực gia đình không chuyện riêng nhà, mà trách nhiệm toàn xã hội Do nhiều nguyên nhân khác nhau, xã hội nhiều gia đình có tình trạng bạo lực gia đình Với quan tâm Đảng Nhà nước ta nay, bạo lực gia đình luật hoá, đó, hành vi bạo hành gia đình bị coi hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình làm điều kiện cống hiến cho xã hội, phát triển thành viên gia đình đồng thời lực cản phát triển xã hội Chính vậy, hết, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình cần hạn chế triệt tiêu xã hội Trên sở phân tích thực trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc nay, tìm nguyên nhân dẫn đến thực trạng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, luận văn bước đầu đưa giải pháp cụ thể góp phần vào việc phòng ngừa, hạn chế tiến tới đẩy lùi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình xã hội Điều có ý nghĩa lớn Việt Nam thành viên Công ước quốc tế Nghị định thư quyền người 23 Trong bối cảnh nay, bạo lực gia đình ạt công vào vùng miền len lỏi vào gia đình giường cá nhân, cộng đồng thờ ơ, bàng quan khoanh tay đứng nhìn phát triển, kéo theo hành vi vi phạm pháp luật khác lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình Đã đến lúc, xã hội phải góp sức, chung tay, đồng lòng triệt tiêu tượng vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình để đảm bảo quyền người, quyền công dân, đem lại hạnh phúc cho người, đồng thời loại bỏ yếu tố lực cản đường công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Bên cạnh quan tâm, góp sức, chung tay, đồng lòng xã hội, Việt Nam cần có hệ thống pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hoàn thiện, sở pháp lý quan trọng việc bảo vệ người, đem lại trật tự ổn định xã hội Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: "Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc nay" có ý nghĩa lý luận thực tiễn vô quan trọng đặc biệt giai đoạn nay, Việt Nam tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân, thực kinh tế thị trường, thực dân chủ hoá xã hội hội nhập mặt khu vực toàn cầu, xây dựng xã hội văn minh, đại, đem lại sống hạnh phúc cho nhân dân Luận văn phân tích, làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn bạo lực gia đình, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình để từ đưa giải pháp nhằm phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đạt hiệu cao nữa; mong muốn đóng góp chút hiểu biết vào công xây dựng đất nước, đem lại trật tự, ổn định xã hội 24 ... tiễn bạo lực gia đình, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình để từ đưa giải pháp nhằm phòng, chống vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình. .. hội vi c ngăn chặn đẩy lùi tượng vi phạm pháp luật 1.2 Vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình 1.2.1 Khái niệm vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Vi phạm pháp luật phòng, chống. .. đình hành vi xác định người Thứ hai, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình hành vi trái pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Thứ ba, vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình (tt) , Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình (tt) , Vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay