Thực hiện văn hóa giáo tiếp của viên chức tại văn phòng đăng ký đất đai hà nội (tt)

26 123 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ -/ - -/ - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ THU HIỀN THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học : TS BÙI KIM CHI Phản biện 1:………………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng … Nhà - Học viện Hành Quốc gia 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện Hành Quốc giahoặc trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, với phát triển không ngừng kinh tế - xã hội, hành Việt Nam có bước tiến đáng kể theo hướng ngày đại, phục vụ ngày tốt hơn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân dân, góp phần tạo lòng tin dân quyền cấp, đặc biệt quyền sở, thắt chặt mối quan hệ Nhà nước nhân dân Công cải cách hành (CCHC) đạt thành tựu lớn với cải cách mang tính hệ thống toàn diện cấu tổ chức lẫn thể chế hoạt động máy hành nhà nước (HCNN) Trong đó, có vấn đề nhân dân, tổ chức quan tâm chất lượng phục vụ Để đảm bảo hành thực đại, hoạt động hiệu phục vụ nhân dân ngày tốt hơn, không nhắc đến vai trò giao tiếp quản lý HCNN Giao tiếp đặc trưng quan trọng, đồng thời công cụ đóng vai trò định hành vi người Nó không điều kiện quan trọng hình thành phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách mà đảm bảo cho người đạt suất, chất lượng hiệu lĩnh vực hoạt động Giao tiếp diễn môi trường văn hóa, văn hóa định, gắn liền với bối cảnh, điều kiện văn hóa cụ thể Hầu hết công việc thuộc lợi ích công tiến hành thông qua đường giao tiếp Vì vậy, chất lượng hành công tùy thuộc vào chất lượng trình giao tiếp tiến hành Để tiến hành giao tiếp có hiệu quả, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cần hiểu chất, cần biết loại giao tiếp nguyên tắc, công cụ cho giao tiếp hợp lý, dựa lợi ích Đây không xu hướng mà trở thành yêu cầu thiết hành đại - hành ngày mang đậm tính chất phục vụ Cả lý luận thực tiễn cho thấy để có tiến vượt bậc công cải cách hành Việt Nam thời gian qua phủ nhận vai trò to lớn, mang tính chất định nhân tố người Tuy vậy, phải nhìn nhận cách khách quan hạn chế tồn đội ngũ CBCCVC không nhỏ, mà hạn chế văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ giao tiếp đáng quan tâm Những biểu tiêu cực như: hách dịch, cửa quyền, gây khó dễ cho dân, coi thường nhân dân, xa cách, lãnh đạm, vô cảm với dân thường thấy qua lối ứng xử ngày trở ngại lớn công cải cách hành nước nhà, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ dịch vụ công mà tác động tiêu cực đến mối quan hệ Nhà nước – công dân Trong thời kỳ hành nước nhà việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ liên quan đến hoạt động giao tiếp cho CBCCVC trở thành yêu cầu tất yếu Một số quan, tổ chức địa phương quan tâm tới hoạt động chưa thực mang lại hiệu cao Vậy, đào tạo bản, cần kíp nhất, phù hợp để mang lại hiệu cho hoạt động quan, tổ chức? Để trả lời thật xác câu hỏi vừa nêu, không cách khác phải có nhìn nhận, đánh giá thật khách quan hạn chế thực văn hóa giao tiếp CBCCVC ngày thực thi công vụ quan công quyền Tuy nhiên, thực tế lại quan HCNN làm tốt công tác Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đơn vị nghiệp công lập, thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội, trình thực thi nhiệm vụ có đặc thù thường xuyên phải trao đổi tiếp xúc với công dân phận với Văn hóa giao tiếp nói chung, văn hóa giao tiếp đội ngũ viên chức nói riêng yếu tố quan trọng, có tác động lớn đến kết quả, hiệu thực công việc, nhiệm vụ viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Do đó, việc tiến hành nghiên cứu, đánh việc thực văn hóa giao tiếp viên chức cần thiết hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu thực văn hóa giao tiếp đội ngũ viên chức nói riêng Qua đó, nhằm góp phần cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng người dân Xuất phát từ lý trên, đề tài “Thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội” có ý nghĩa lý luận thực tiễn làm Luận văn cao học chuyên ngành Quản lý công Học viện Hành Quốc gia Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài  Kho bạc nhà nước – Bộ Tài (2007), Văn hoá công sở giao tiếp hành chính: Tài liệu học tập dành cho CBCC hệ thống Kho bạc Nhà nước, Nxb Tài chính, H.: Nội dung bao gồm: Vai trò văn hoá đời sống trị, kinh tế, xã hội, tiêu thức văn minh, văn hoá nghề kho bạc Vai trò văn hoá hoạt động công sở, kinh nghiệm văn hoá ứng xử công sở giao tiếp với đồng nghiệp, với cấp trên, cấp dưới, kỹ giao tiếp, môi trường giao tiếp;  Lương Minh Nguyệt, Lương Minh Hà (2008), Nghệ thuật giao tiếp hành chính, công sở, Nxb Khoa học kỹ thuật, H.: Giới thiệu tượng tâm lý, lý luận giao tiếp kỹ giao tiếp hành chính, công sở;  Chu Văn Đức (ch.b) (2005), Giáo trình kỹ giao tiếp: Dùng trường THCN, Nxb Hà Nội, H.: Giới thiệu phong cách giao tiếp đời sống xã hội cấu trúc, phương tiện phong cách giao tiếp; kỹ giao tiếp giao tiếp trực tiếp, thương lượng, giao tiếp qua điện thoại, thư tín giao tiếp văn phòng; văn hoá giao tiếp người Việt Nam người nước ngoài;  Trần Đình Tuấn (2005), Loại bỏ sai lầm giao tiếp, Nxb Văn hóa Thông tin, H.: Giới thiệu phép tắc giao tiếp, phương cách để tránh khắc phục sai lầm giao tiếp nguyên tắc giúp thích nghi với môi trường khác nhau;  Nguyễn Duy Chinh, Trương Ngọc Quỳnh (2009), Những thường thức giao tiếp cần thiết, Nxb Lao động xã hội, H.: Phân tích tầm quan trọng lời nói giao tiếp Nghệ thuật đối nhân xử thường thức giao tiếp cần biết;  Lương Thị Hiền (2014), Các phương tiện ngôn ngữ biểu thị quyền lực giao tiếp hành tiếng Việt, Luận án: Hệ thống hóa nghiên cứu ngôn ngữ học pháp luật; quyền lực giao tiếp ngôn ngữ nói chung, giao tiếp pháp đình nói riêng; xác định đặc điểm giao tiếp pháp đình giao tiếp hành tiếng Việt Hệ thống hóa lý thuyết làm sở cho nghiên cứu phương tiện ngôn ngữ biểu thị quyền lực giao tiếp pháp đình Nghiên cứu quyền lực ngôn ngữ tương tác pháp đình bình diện tổng thể Nghiên cứu phương tiện cụ thể biểu thị quyền lực giao tiếp pháp đình;  Phạm Thị Tuyết (2009), Kỹ giao tiếp cán giao dịch ngân hàng, luận án: Tìm hiểu thực trạng kỹ giao tiếp với khách hàng cán giao dịch ngân hàng nguyên nhân thực trạng Đề xuất tiến hành thực nghiệm số biện pháp nhằm nâng cao kỹ giao tiếp cán giao dịch ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội;  Nhữ Văn Thao (2012), Kỹ giao tiếp trị viên quân đội nhân dân Việt Nam, Luận án: Nghiên cứu thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến kỹ giao tiếp trị viên quân đội nhân dân Việt Nam đề xuất số kiến nghị biện pháp nhằm nâng cao kỹ giao tiếp cho trị viên giai đoạn nay;  Nguyễn Liên Châu (2000), Một số đặc điểm giao tiếp hiệu trưởng trường tiểu học, Luận án: Làm rõ lý luận đặc điểm giao tiếp, phân tích đặc điểm giao tiếp quản lý cán lãnh đạo, quản lý nói chung hiệu trưởng trường tiểu học nói riêng, tạo sở để nâng cao hiệu quản lý trường tiểu học;  Nguyễn Văn Bính (2003), Giao tiếp ứng xử với tư cách thành tố văn hóa hoạt động doanh nghiệp thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Luận án: Trình bày lý luận giao tiếp, ứng xử mối quan hệ hữu chúng hoạt động doanh nghiệp Phân tích yêu cầu giao tiếp hoạt động doanh nghiệp thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa việc xây dựng quan hệ giao tiếp, cách ứng xử hoạt động doanh nghiệp thời kỳ này;  Võ Sĩ Lục (2002), Kỹ giao tiếp nghiệp vụ trinh sát an ninh phương pháp đánh giá chúng, Luận án: Trình bày tổng quan giao tiếp, kỹ giao tiếp tâm lý học hoạt động trinh sát an ninh Hệ thống kỹ giao tiếp nghiệp vụ cần thiết, phù hợp trinh sát an ninh Các tập trắc nghiệm làm công cụ đo lường, đánh giá nhóm kỹ thu thập thông tin nghiệp vụ trinh sát an ninh;  Nguyễn Phương Huyền (2012), Kỹ giao tiếp cán công chức, Luận án: Trình bày số vấn đề lý luận kỹ giao tiếp cán bộ, công chức hành Nghiên cứu thực trạng kỹ giao tiếp cán bộ, công chức quan hành nhà nước địa bàn thành phố Hà Nội đề xuất giải pháp cho công tác bồi dưỡng, góp phần nâng cao kỹ giao tiếp cán bộ, công chức;  Đào Thị Ái Thi (2008), Kỹ giao tiếp đội ngũ công chức hành tiến trình cải cách hành nhà nước Việt Nam, Luận án: Trên sở nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng kỹ giao tiếp đội ngũ công chức hành để đề xuất giải pháp xây dựng mô hình rèn luyện kỹ giao tiếp công chức hành tiến trình cải cách hành nhà nước;  Nguyễn Thị Thanh Tâm (2013), Trí tuệ cảm xúc cán chủ chốt cấp sở giao tiếp công vụ, Luận án: Nghiên cứu số vấn đề lý luận thực tiễn trí tuệ cảm xúc giao tiếp công vụ nhóm xã hội cán chủ chốt cấp sở để phát mặt mạnh, mặt yếu lực trí tuệ cảm xúc nhóm biểu giao tiếp công vụ Đề xuất số biện pháp nâng cao lực trí tuệ cảm xúc cán chủ chốt cấp sở giao tiếp công vụ, qua góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động hệ thống trị cấp sở;  Trần Thị Thanh Hà (2005), Một số kỹ giao tiếp vận động quần chúng chủ tịch hội phụ nữ cấp sở, Luận án: Nghiên cứu giao tiếp vận động quần chúng chủ tịch phụ nữ cấp sở, làm rõ kỹ định hướng, định vụ điều khiển trình giao tiếp chủ tịch hội phụ nữ cấp sở tỉnh Thanh Hóa Đề xuất quy trình bồi dưỡng nâng cao kỹ định hướng giao tiếp vận động quần chúng cho chủ tịch hội phụ nữ cấp sở;  Trần Kim Phượng (2005), Vài nét văn hóa giao tiếp công vụ, Tạp chí Ngôn ngữ đời sống, số 1+2, tr 93-94;  Lưu Kiếm Thanh (2009), Ngôn ngữ - phương tiện giao tiếp công vụ, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 161, tr.32-35;  Đào Thị Ái Thi (2007), Hoàn thiện kỹ thuyết trình giao tiếp hành chính, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 134, tr 32-34 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội; đồng thời đánh giá ưu điểm, hạn chế thực văn hóa giao tiếp viên chức Từ đó, đưa phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu  Hệ thống hóa số vấn đề lý luận giao tiếp, văn hóa giao tiếp, văn hóa giao tiếp viên chức thực văn hóa giao tiếp viên chức;  Trình bày khái quát lịch sử thành lập, chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội; số lượng, cấu, đặc điểm đội ngũ công chức, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội;  Đánh giá thực trạng tổ chức thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội;  Hệ thống hóa quan điểm, phương hướng Đảng Nhà nước, quy định thành phố Hà Nội nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử thực thi hoạt động công vụ đội ngũ công chức, viên chức;  Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp đội ngũ viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu việc thực văn hóa giao tiếp đội ngũ viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội với nội dung chủ yếu: Giao tiếp với cấp trên; giao tiếp với đồng nghiệp; giao tiếp với quan, đơn vị, tổ chức công dân 4.2 Phạm vi nghiên cứu  Về thời gian: Luận văn nghiên cứu thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội từ 2014 – 2016;  Về không gian: Luận văn tiến hành nghiên cứu thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai địa bàn thành phố Hà Nội Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp tổng hợp, phân tích Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu sẵn có bao gồm công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu, báo cáo, thống kê có đề cập đến thông tin, số liệu liên quan đề tài luận văn 5.2 Phương pháp điều tra Luận văn sử dụng phương pháp điều tra xã hội học nhằm cung cấp số liệu chương Cụ thể: Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VĂN HÓA GIAO TIẾP VÀ THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC 1.1 Tổng quan văn hóa giao tiếp 1.1.1 Khái niệm văn hóa Trong phạm vi Luận văn này, thuật ngữ văn hóa hiểu theo cách định nghĩa Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO): “Văn hóa phản ánh thể cách tổng quát sống động mặt sống (của cá nhân cộng đồng) diễn khứ diễn tại, qua hàng bao kỷ, cấu thành hệ thông giá trị, truyền thống thẩm mỹ lối sống mà dựa dân tộc tự khẳng định sắc riêng mình”[23, tr.57] 1.1.2 Khái niệm, chất giao tiếp 1.1.2.1 Khái niệm giao tiếp Như vậy, hiểu, Giao tiếp trình tiếp xúc tâm lý người định xã hội có tính mục đích mang tính hệ thống chuẩn mực hành vi, ngôn ngữ nhằm trao đổi thông tin, tình cảm, hiểu biết, vốn sống, tạo nên ảnh hưởng, tác động qua lại để người đánh giá, điều chỉnh phối hợp với 1.1.2.2 Bản chất giao tiếp Dù xem xét góc độ nào, mục đích nghiên cứu nào, đưa quan niệm giao tiếp, quan niệm có điểm chung thuộc chất giao tiếp Giao tiếp trình truyền thông điệp, bao gồm người gửi hay nhiều người nhận Thông điệp ý tưởng mã hoá để người phát tin (giao tiếp) 10 người nhận Theo quan niệm này, giao tiếp trình dựa trao đổi hai hay nhiều người sử dụng mã cử chỉ, từ ngữ để hiểu thông tin thức hay phi thức chuyển từ người phát tin đến người nhận tin 1.1.3 Khái niệm văn hóa giao tiếp Có thể quan niệm: Văn hóa giao tiếp phận tổng thể văn hóa nhằm quan hệ giao tiếp có văn hóa, phù hợp với giá trị văn hóa chung cộng đồng, xã hội (như lịch sự, thân thiện, cởi mở, chân thành, tôn trọng giao tiếp) bao gồm tổ hợp thành tố: lời nói, cử chỉ, hành vi, thái độ, cách ứng xử 1.1.4 Chức giao tiếp  Thứ nhất, nhóm chức xã hội, bao gồm:  Thứ hai, nhóm chức tâm lý, bao gồm: 1.1.5 Vai trò đặc điểm giao tiếp 1.1.5.1 Vai trò giao tiếp  Một là, giao tiếp điều kiện tồn cá nhân xã hội  Hai là, giao tiếp nhu cầu sớm người từ tồn đến  Ba là, thông qua giao tiếp người tham gia vào mối quan hệ xã hội, lĩnh hội văn hóa xã hội, đạo đức, chuẩn mực xã hội  Bốn là, thông qua giao tiếp người hình thành lực tự ý thức 1.1.5.2 Đặc điểm giao tiếp Giao tiếp mang số đặc điểm sau: Thứ nhất, tính nhận thức Thứ hai, giao tiếp mang tính trao đổi thông tin Thứ ba, giao tiếp quan hệ xã hội, mang tính chất xã hội 11 Thứ tư, giao tiếp chủ thể mang tính chất lịch sử phát triển xã hội Thứ năm, giao tiếp mang tính kế thừa chọn lọc Thứ sáu, trình giao tiếp mang tính chủ thể Thứ bảy, giao tiếp có tính lan truyền, lây lan cảm xúc, tâm trạng Sự biểu cảm thể nét mặt có ý nghĩa tiến hóa sinh học, ý nghĩa tâm lý – xã hội, phản ánh khả đồng cảm, ảnh hưởng lẫn người Sự chuyển hóa trạng thái cảm xúc hay khác nằm khuôn khổ hoạt động giao tiếp xã hội 1.2 Thực văn hóa giao tiếp công sở 1.2.1 Khái niệm thực văn hóa giao tiếp Thực văn hóa giao tiếp công sở nói chung đơn vị nghiệp công lập nói riêng hệ thống hoạt động cách thức nhằm làm cho văn hóa giao tiếp trở thành việc làm hành động cụ thể, biểu trình thực công việc hàng ngày quan, đơn vị Việc thực thường tuân theo quy tắc ứng xử, hay gọi Quy chế giao tiếp quan, đơn vị 1.2.2 Những nguyên tắc thực văn hóa giao tiếp công sở  Nguyên tắc tuân theo pháp luật  Nguyên tắc bảo đảm xác trung thực, khách quan  Nguyên tắc công khai, dân chủ  Nguyên tắc thận trọng, cân bằng, trách nhiệm, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”  Nguyên tắc chuẩn mực đạo đức  Nguyên tắc hài hoà lợi ích 12 1.2.3 Những yếu tố tác động đến thực văn hóa giao tiếp công sở  Yếu tố trị hệ thống pháp luật  Yếu tố tâm lý  Yếu tố kinh tế  Yếu tố xã hội 1.2.4 Nội dung thực văn hóa giao tiếp Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội 1.2.4.1 Nội dung thực văn hóa giao tiếp viên chức với viên chức Thứ nhất, thực phối hợp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao Thứ hai, phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp Thứ ba, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc Thứ tư, lắng nghe ý kiến đồng nghiệp Thứ năm, công bằng, vô tư, khách quan nhận xét, đánh giá Thứ sáu, thực dân chủ đoàn kết nội Thứ bảy,giữ gìn uy tín, danh dự cho quan, tổ chức, đơn vị đồng nghiệp 1.2.4.2 Nội dung thực văn hóa giao tiếp viên chức với công dân Thứ nhất, thực phong cách gần gũi với nhân dân Thứ hai, xây dựng tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn Thứ ba, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc Thứ tư, không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân thi hành công vụ Thứ năm,đeo phù hiệu thẻ viên chức cấp 13 Tiểu kết chương Văn hóa giao tiếp phận tổng thể văn hóa nhằm quan hệ giao tiếp có văn hóa, phù hợp với giá trị văn hóa chung cộng đồng, xã hội (như lịch sự, thân thiện, cởi mở, chân thành, tôn trọng giao tiếp) bao gồm tổ hợp thành tố: lời nói, cử chỉ, hành vi, thái độ, cách ứng xử Văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội văn hóa giao tiếp công sở, mang chất chung giao tiếp, đồng thời mang chất hoạt động quản lý nhà nước, quy định văn pháp luật văn hóa công sở, Luật Viên chức 2012 Thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội phải tuân thủ nguyên tắc tuân thủ pháp luật; đảm bảo xác, trung thực, khách quan; công khai, dân chủ; thận trọng, cân bằng, trách nhiệm, “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”; chuẩn mực đạo đức; hài hoà lợi ích, với nội dung cụ thể giao tiếp nghe, phát ngôn, phản hồi, đọc, viết Để nghiên cứu, đánh giá việc thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cần nắm rõ vấn đề lý luận trình bày Chương Đồng thời, sở để đề xuất nhóm giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp đội ngũ 14 Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI 2.1 Khái quát văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thành lập theo Quyết định số 818/QĐ-UBND, ngày 18/9/2008 UBND thành phố Hà Nội sở hợp Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội (cũ) với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tây (cũ).: 2.1.1 Vị trí chức Về vị trí pháp lý, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường; có tư cách pháp nhân dấu riêng; mở tài khoản Kho bạc Nhà nước Ngân hàng theo quy định hành pháp luật Về chức năng, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội giúp Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức triển khai thực việc đăng ký đất đai, nhà tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống hồ sơ địa sở liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định hành pháp luật 2.1.2 Nhiệm vụ quyền hạn 2.1.3 Tổ chức máy nhân Tổ chức máy Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội gồm lãnh đạo Văn phòng tổ chức trực thuộc Văn phòng 15 2.2 Phân tích thực trạng thực văn hóa giao tiếp viên chức văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội 2.2.1 Thực trạng thực nguyên tắc văn hóa giao tiếp Bảng 2.1 Tổng hợp kết khảo sát thực trạng thực nguyên tắc văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Mức độ đánh giá Nguyên tắc (Tỷ lệ %) Rất Khá Trung cao cao bình 67,5 15,0 17,5 Chính xác, trung thực, khách 16,25 52,5 28,75 2,5 17,5 48,75 26,25 7,5 30,0 38,75 31,25 Chuẩn mực đạo đức 13,75 40,0 23,75 12,5 Hài hòa lợi ích 11,25 31,25 40,0 7,5 Tuân theo pháp luật Thấp quan Công khai, dân chủ Thận trọng, cân bằng, trách nhiệm, dĩ bất biến ứng vạn biến (Nguồn: Khảo sát tác giả) 2.2.2 Thực trạng thực nội dung văn hóa giao tiếp 2.2.2.1 Thực trạng thực nội dung văn hóa giao tiếp viên chức với viên chức Thứ nhất, thực quy định pháp luật chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan, tổ chức nói chung; nhiệm vụ, quyền hạn viên chức nói riêng 16 Thứ hai, thực quy định thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp Thứ ba, nội dung sử dụng ngôn ngữ giao tiếp Thứ tư, lắng nghe ý kiến đồng nghiệp Thứ năm, công bằng, vô tư, khách quan nhận xét, đánh giá 2.2.2.2 Thực trạng thực nội dung văn hóa giao tiếp viên chức với công dân Thứ nhất, thực phong cách gần gũi với nhân dân, tôn trọng lắng nghe nhân dân Thứ hai,đối với nội dung xây dựng tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn Thứ ba,nội dung sử dụng ngôn ngữ giao tiếp Thứ tư,nội dung số điều viên chức không thực 2.3 Đánh giá thực trạng thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội 2.3.1 Những ưu điểm thực văn hóa giao tiếp Thứ nhất, đáp ứng nguyên tắc, yêu cầu thực văn hóa giao tiếp Thứ hai, đảm bảo thực quy định pháp luật văn hóa giao tiếp, nội quy, quy chế làm việc quan, đơn vị liên quan đến văn hóa giao tiếp Thứ ba, đại đa số viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai có kỹ giao tiếp tốt, vận dụng có hiệu phương tiện hỗ trợ giao tiếp có 2.3.2 Những hạn chế thực văn hóa giao tiếp Thứ nhất, số viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai chưa quán triệt tốt, chưa nắm vững nguyên tắc thực văn hóa giao tiếp nên dẫn đến trạng giao tiếp chưa đạt hiệu mong muốn 17 Thứ hai, trình thực giao tiếp công dân, tổ chức hạn chế định thái độ chưa đảm bảo tính lịch sự, trang trọng công sở mà mang tính xuề xòa, Thứ ba, việc thực văn hóa giao tiếp đội ngũ viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nộichưa phát huy hết công cần thiết nhằm góp phần vào xây dựng hình ảnh đội ngũ viên chức chuyên nghiệp 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế thực văn hóa giao tiếp Thứ nhất, đội ngũ viên chức chưa quán triệt sâu sắc văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử Thứ hai, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ giao tiếp, thực văn hóa giao tiếp chưa thực quan tâm mức Thứ ba,do số lượng công việc cần giải tương đối lớn, tính chất công việc phức tạp, áp lực công việc lớn Thứ tư, chế kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật Thứ năm,những nguyên nhân từ phía công dân 18 Tiểu kết chương Ngày 31/3/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1358/QĐ-UBND việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường sở tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã Tuy nhiên, việc thành lập hiểu thành lập lại Văn phòng Đăng ký Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đơn vị nghiệp công lập hoạt động lại mang tính chất hành rõ nét, khác biệt với đơn vị nghiệp công lập hoạt động lĩnh vực, ngành nghề khác, chẳng hạn y tế, giáo dục Do đó, việc thực văn hóa giao tiếp đội ngũ viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội vừa tuân thủ quy định chung pháp luật thực văn hóa công sở quan hành nhà nước, vừa dựa điều kiện đặc thù mô hình tổ chức quan, đơn vị Đánh giá thực trạng thực văn hóa giao tiếp đội ngũ viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thời gian qua cho thấy thu kết tích cực cần tiếp tục kế thừa phát huy, song bộc lộ hạn chế cần tiếp tục khắc phục thời gian tới Để đạt yêu cầu đó, cần thiết phải có giải pháp nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, sở quan điểm, định hướng định 19 Chương NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI 3.1 Phương hướng nguyên tắc nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp 3.1.1 Phương hướng nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp Một là,tăng cường chuyển đổi chế xin – cho sang tư nhà nước phục vụ, người dân thụ hưởng Hai là,thể chế hóa yêu cầu, nội dung thực văn hóa giao tiếp thực thi công vụ, nhiệm vụ cán bộ, công chức viên chức Ba là,không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mặt, cải thiện chất lượng, hiệu hoạt động giao tiếp công vụ Bốn là, phát huy vai trò nhân dân việc thực quyền làm chủ; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi văn hóa giao tiếp xã hội 3.1.2 Nguyên tắc nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp Một là, nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp phải xuất phát từ quan điểm, định hướng Đảng Cộng sản Việt Nam Hai là,nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp phải sở phù hợp với sách, pháp luật Nhà nước Ba là,nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp phải đảm bảo gắn chặt chẽ với trình phát triển chung văn hóa quốc gia; đồng thời, phải có khả hòa nhập với văn hóa chung quốc tế Bốn là,nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp phải phù hợp với điều kiện phát triển thực tiễn, phải có lộ trình, bước cụ thể, gắn với nguồn lực thực 20 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội 3.2.1 Đào tạo, bồi dưỡng văn hóa giao tiếp thực văn hóa giao tiếp đội ngũ công chức, viên chức, lao động 3.2.2 Xây dựng chuẩn mực văn hóa giao tiếp 3.2.3 Tuyên truyền, phổ biến văn hóa giao tiếp 3.2.4 Đề cao trách nhiệm người đứng đầu Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội 3.2.5 Thực văn hóa xin lỗi từ chức 21 Tiểu kết chương Trong giai đoạn nay, việc nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp quan, đơn vị, tổ chức khu vực công nói chung, đơn vị nghiệp công lập, bao gồm Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội nói riêng cần thiết cấp bách, xuất phát từ thực trạng hiệu thực văn hóa giao tiếp thời gian qua Việc nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp đội ngũ viên chức nói chung, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội nói riêngvừa xuất phát từ yêu cầu nội tại, vừa xuất phát từ yêu cầu mang tính khách quan xu thời đại Để đảm bảo nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp, cần đảm bảo tính định hướng tuân thủ nguyên tắc định Đồng thời, vận dụng cách hiệu giải pháp đào tạo, bồi dưỡng thực văn hóa giao tiếp; xây dựng chuẩn mực văn hóa giao tiếp; tuyên truyền, phổ biến; đề cao trách nhiệm thủ trưởng; thực văn hóa xin lỗi, từ chức 22 KẾT LUẬN Thực văn hóa giao tiếp việc thực công vụ, nhiệm vụ nhà nước nội dung quan trọng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp chuyên môn Nghiên cứu lý luận thực tiễn thực văn hóa giao tiếp, đó, mang tính cần thiết có ý nghĩa, đặc biệt giai đoạn công vụ Việt Nam, gắn với trình cải cách hành công Quá trình thực văn hóa giao tiếp khu vực công chịu tác động nhiều yếu tố, bao gồm: trị, luật pháp, kinh tế, xã hội, văn hóa chung, tâm lý chủ thể đối tượng giao tiếp Do đó, thực tế, việc thực văn hóa giao tiếp công sở nhà nước, có Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, bên cạnh số kết tích cực đạt Những hạn chế, yếu vừa nguyên nhân chủ quan, vừa nguyên nhân khách quan Tuy vậy, yêu cầu đặt cần nhanh chóng hạn chế, khắc phục, giải để nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp công sở nhà nước nói chung, đơn vị nghiệp công lập nói riêng, bao gồm Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Tính cần thiết việc nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp xuất phát từ vận đông phát triển liên tục trình xã hội, xu thời đại thực trạng thực giai đoạn trước Để nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp công sở nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, cần thực số giải pháp bao gồm: Đào tạo, bồi dưỡng văn hóa giao tiếp, thực văn hóa giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng chuẩn 23 mực giao tiếp ứng xử công sở trình thực công vụ, nhiệm vụ; Tuyên truyền, phổ biến văn hóa giao tiếp quan, đơn vị, tổ chức quần chúng nhân dân; Đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập; Thực văn hóa xin lỗi văn hóa từ chức khu vực công Việc thực giải pháp phải đảm bảo tình đồng bộ, hệ thống, không nên coi trọng giải pháp mà coi nhẹ giải pháp khác ngược lại Từ đó, giải pháp có khả phát huy ưu thế, tác động riêng, tạo nên chuyển biến, thay đổi tích cực, mạnh mẽ; tạo tác động có tính chất, quy mô cấp số nhận không số cộng giản đơn 24 ... giao tiếp đội ngũ 14 Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HÀ NỘI 2.1 Khái quát văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội. .. thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Chương 3: Nâng cao hiệu thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VĂN HÓA GIAO TIẾP... hiệu thực văn hóa giao tiếp viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, sở quan điểm, định hướng định 19 Chương NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA VIÊN CHỨC TẠI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện văn hóa giáo tiếp của viên chức tại văn phòng đăng ký đất đai hà nội (tt) , Thực hiện văn hóa giáo tiếp của viên chức tại văn phòng đăng ký đất đai hà nội (tt) , Thực hiện văn hóa giáo tiếp của viên chức tại văn phòng đăng ký đất đai hà nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay