Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện đan phượng, thành phố hà nội (tt)

27 102 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƢỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THÚY Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào Phản biện 2: TS Lê Văn Dương Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 204, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội Thời gian: vào hồi 14 ngày 20 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiểu học xem bậc học tảng, sở ban đầu cho việc hình thành, phát triển toàn diện nhân cách người, đặt móng vững cho giáo dục phổ thông cho toàn hệ thống giáo dục quốc dân Như vậy, giáo dục tiểu học điều kiện để nâng cao dân trí, sở ban đầu quan trọng cho việc đào tạo trẻ em trở thành công dân tốt đất nước Đội ngũ giáo viên tiểu học phải hội tụ cách đầy đủ yêu cầu phẩm chất đạo đức, kỹ sư phạm, trình độ chuyên môn…để thực tốt mục tiêu giáo dục tiểu học Theo tác giả Nguyễn Lân Dũng, phần thưởng khơi gợi tinh thần ham học thực sự, chế tài bắt ép người ta ham học, yêu học, mà người thầy, gương sáng lòng ham học, tinh thần tự học, đam mê nghiên cứu khoa học… nguồn cảm hứng tuyệt vời sâu sắc nhất, bền bỉ học trò Một người thầy giỏi biết cách chọn lọc kiến thức thực cần thiết, phù hợp với trình độ, lực tiếp thu học trò, truyền cho em lòng đam mê nghiên cứu khoa học tinh thần học tập suốt đời Nhà nước ta thực sách phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc từ lớp đến hết lớp tất trẻ em Việt Nam độ tuổi từ đến 14 tuổi Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học nhiệm vụ trọng tâm Đảng nhà nước ta Huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội huyện ngoại thành với 15 xã 01 thị trấn, có 19 trường Tiểu học Thực tiễn quản lý giáo dục tiểu học huyện Đan Phượng cho thấy: đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng năm qua, dần đáp ứng yêu cầu số lượng bước đầu có tiến chất lượng, trước yêu cầu đổi giáo dục, tồn nhiều hạn chế Đó là: - Chất lượng đội ngũ giáo viên nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu đa dạng thực tiễn giáo dục đầy biến động Đặc biệt, số lượng chất lượng giáo viên ngoại ngữ (tiếng Anh) chưa đáp ứng yêu cầu việc triển khai thực Đề án quốc gia “Dạy ngoại ngữ cho học sinh phổ thông giai đoạn 2008 – 2020” - Công tác đào tạo đội ngũ giáo viên nhiều bất cập Các trường Sư phạm chưa đón đầu xu phát triển giáo dục phổ thông nói chung giáo dục tiểu học nói riêng Tình trạng thiếu giáo viên dạy chuyên Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục diễn Trong bối cảnh đó, giáo viên tiểu học phải dạy đủ môn cấp tiểu học kể môn chuyên (trừ môn ngoại ngữ) Điều dẫn đến tình trạng chất lượng giảng dạy giáo viên môn chuyên hiệu - Sự phân bố giáo viên tiểu học địa bàn huyện chưa hợp lý Ở địa phương có điều kiện thuận lợi giáo viên tiểu học thừa, số địa phương khó khăn, tình trạng thiếu giáo viên tiểu học tiếp tục diễn Những bất cập phần lớn xuất phát từ thiếu hiệu hoạt động quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên Hoạt động quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên cần phải nghiên cứu cụ thể, xác định mạnh hạn chế, có giải pháp mang tính chiến lược biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện tăng cường hoạt động quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng cách đồng bộ, có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Trong năm gần đây, vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên ngành GD&ĐT nói chung giáo dục tiểu học nói riêng thu hút không quan tâm nhà quản lý, nhà khoa học, đặc biệt nhà nghiên cứu… Đã có nhiều công trình nghiên cứu công bố sách, báo, tạp trí ấn phẩm chuyên ngành Các công trình đề phương hướng, giải pháp quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giáo viên có hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển GD&ĐT kinh tế - xã hội Chẳng hạn như: Các sách xuất bản: - Trần Bá Hoành (2006), Vấn đề giáo viên – Những nghiên cứu lý luận thực tiễn, Nhà xuất Đại học Sư phạm Hà Nội - Học viện Hành (2008), Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực xã hội, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Hà Nội - TS Vũ Xuân Hùng (2012), Dạy học đại nâng cao lực dạy học cho giáo viên, Nhà xuất Quốc gia, Hà Nội - Đặng Vũ Hoạt, Phó Đức Hòa, Giáo dục học tiểu học 1, Nhà xuất Đại học Sư Phạm Hà Nội - Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Hữu Hợp, Giáo dục học tiểu học 2, Nhà xuất Đại học Sư Phạm Hà Nội - TS Nguyễn Đình Chỉnh, TS Nguyễn Văn Lũy, TS Phạm Ngọc Uyển, Sư phạm học tiểu học, Nhà xuất Giáo dục Các tạp chí: - Đặng Huỳnh Mai (2004), Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục đào tạo, Tạp chí Giáo dục - Nguyễn Thị Thấn (2007), Chương trình giáo dục tiểu học Nhật Bản đôi điều suy nghĩ chương trình giáo dục tiểu học nước ta, Tạp chí Giáo dục - Trần Diên Hiển (2008), Đổi phương thức đào tạo giáo viên tiểu học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, Tạp chí Giáo dục - Dương Giáng Thiên Hương (2008), Các cách tiếp cận giải vấn đề dạy học tiểu học, Tạp chí Giáo dục - Ngô Hiền Tuyên (2016), Đổi giáo dục tiểu học – Những yếu tố làm nên thành công, Website Bộ Giáo dục đào tạo - Chương trình phát triển ngành sư phạm trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020 Bộ Giáo dục Đào tạo Các luận văn thạc sĩ: - Bùi Anh Tuấn (2008), “Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Từ Liêm – Hà Nội đến năm 2015”, Học viện Quản lí giáo dục; - Nguyễn Tấn Phát (2008), “Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2015”, Học viện Quản lí giáo dục; - Vũ Thị Vân Hà (2010), “Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2010 – 2015”, Học viện Quản lí giáo dục - Nguyễn Thị Thu Hương (2011),“Quản lý nhà nước nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học thành phố Hà Nội”, Học viện Hành chính, Hà Nội - Vũ Văn Ninh (2014), “Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Nam Định tỉnh Nam Định theo chuẩn nghề nghiệp”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nhìn chung, sách tạp chí nêu cung cấp cho độc giả nhiều kiến thức bổ ích liên quan tới giáo dục tiểu học, giáo viên tiểu học Các luận văn thạc sĩ thực trạng phát triển giáo dục tiểu học, thực trạng phát triển giáo viên tiểu học số địa phương, từ đề giải pháp thiết thực nhằm khắc phục thực trạng Như vậy, nay, theo tài liệu mà tác giả bao quát được, chưa có luận văn đề cập đến công tác quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học huyện Đan Phượng Là người quê hương Đan Phượng, với tâm huyết, tinh thần trách nhiệm mong muốn nghiệp giáo dục huyện nhà có nhiều đổi tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tác giả tiến hành thực đề tài luận văn Thạc sỹ "Quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội" Kế thừa chọn lọc thành tựu tác giả trước, luận văn tập trung phân tích, luận giải vấn đề có tính lý luận thực tiễn đặt trình quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng, tìm nguyên nhân yếu kém, hạn chế để từ đưa đề xuất nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội, góp phần thực thắng lợi mục tiêu giáo dục tiểu học đề 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Tác giả tập trung vào nghiên cứu ba nhiệm vụ sau: - Làm rõ vấn đề lý luận liên quan đến quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên nói chung đội ngũ giáo viên tiểu học nói riêng; Khẳng định cần thiết khách quan quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội - Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội - Đề xuất giải pháp dựa sở cụ thể để góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội giai đoạn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đó nội dung hoạt động quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng mặt: Triển khai văn quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học, quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện, môi trường, đảm bảo chế độ, sách tra, kiểm tra đội ngũ giáo viên trường tiểu học Về không gian: Nghiên cứu 19 trường tiểu học huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội Về thời gian: Các số liệu giáo dục tiểu học huyện Đan Phượng từ năm 2012 – 2015 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Phương pháp luận Việc nghiên cứu đề tài dựa phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối, chủ trương, sách Đảng, nhà nước công tác giáo dục - đào tạo, đặc biệt giáo dục Tiểu học 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Để nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường Tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng, đề tài sử dụng kết hợp phương pháp sau: - Phương pháp phân tích tài liệu có sẵn: phân tích số liệu thu thập từ phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng liên quan đến giáo dục tiểu học từ năm 2012 – 2015; - Phương pháp điều tra xã hội học: Thiết kế bảng hỏi dành cho CBQL, chuyên viên, GVTH địa bàn thành phố Hà Nội; Lấy ý kiến chuyên gia Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Kết nghiên cứu luận văn góp phần hệ thống hóa làm phong phú thêm lý luận quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên, đặc biệt giáo viên tiểu học 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Trên sở nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn, tác giả xác định hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội Căn vào đó, tác giả đề xuất số giải pháp góp phần khắc phục hạn chế nâng cao hiệu quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội Kết nghiên cứu đề tài luận văn làm tài liệu tham khảo cho nhà quản lý giáo dục, nhà quản lý địa phương, nhà nghiên cứu việc quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học nói riêng đội ngũ giáo viên nói chung Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, viết tắt, bảng biểu sơ đồ phụ lục, nội dung luận văn cấu trúc thành chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học Chƣơng 2: Thực trạng quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Quản lý Theo Thuật ngữ hành thuộc Viện nghiên cứu hành - Học viện Hành Quốc gia định nghĩa quản lý: "Quản lý hoạt động có ý thức người nhằm xếp tổ chức, huy, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra trình xã hội hoạt động người để hướng chúng phát triển phù hợp với quy luật xã hội, đạt mục tiêu xác định theo ý chí nhà quản lý với chi phí thấp nhất" 1.1.2.Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực nhà nước sử dụng pháp luật, sách để điều chỉnh hành vi cá nhân, tổ chức tất mặt đời sống xã hội quan máy nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, trì ổn định phát triển xã hội 1.1.3.Phát triển Theo từ điển Tiếng Việt (2001) Viện Ngôn ngữ học: "Phát triển biến đổi làm cho biến đổi từ đến nhiều, từ hẹp đến rộng, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp" 1.1.4 Giáo dục giáo dục tiểu học Khái niệm giáo dục Từ điển Giáo dục học, Nhà xuất Từ điển Bách khoa định nghĩa giáo dục sau: “Giáo dục hoạt động hướng tới người thông qua hệ thống biện pháp tác động nhằm truyền thụ tri thức kinh nghiệm, rèn luyện kỹ lối sống, bồi dưỡng tư tưởng đạo đức cần thiết cho đối tượng, giúp hình thành phát triển lực, phẩm chất, nhân cách phù hợp với mục đích, mục tiêu chuẩn bị cho đối tượng tham gia lao động sản xuất đời sống xã hội” 1.3.Nội dung chủ yếu hoạt động quản lý nhà nƣớc phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 1.3.1.Nhà nước ban hành văn quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học Thực Nghị TW khóa VIII, nhà nước ban hành nhiều văn QLNN giáo dục, điều thể quan tâm sát Đảng, nhà nước việc phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học Luật Phổ cập giáo dục tiểu học Quốc hội khóa VIII, kì họp thứ thông qua ngày 12 tháng năm 1991 Luật giáo dục năm 2005, Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 1/1/2006 Điều lệ trƣờng tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐBGDĐT, ngày 31 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Cùng với Luật Phổ cập giáo dục tiểu học, Luật Giáo dục Điều lệ trường tiểu học loạt văn quy phạm khác nhà nước ban hành, liên quan tới vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 1.3.2 Quy hoạch, lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên 1.3.3 Tuyển dụng giáo viên 1.3.4 Sử dụng hiệu đội ngũ giáo viên có 1.3.5 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 1.3.6 Tạo điều kiện, môi trường đảm bảo chế, sách cho đội ngũ phát triển 1.3.7 Thanh tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên 1.4.Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học địa bàn huyện Đan Phƣợng 1.4.1 Tình hình kinh tế - xã hội huyện Đan Phượng Từ huyện Đan Phượng sát nhập Thủ đô Hà Nội, việc phát triển kinh tế, xã hội có nhiều thuận lợi, là: Được quan tâm lãnh đạo, đạo trực tiếp Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội phát triển kinh tế - xã hội 11 Có nhiều hội việc hỗ trợ vốn, đầu tư xây dựng sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, dự án kinh doanh đầu tư xây dựng nông thôn mới, thực chế độ an sinh xã hội Nhân dân có điều kiện thụ hưởng thành tựu phát triển kinh tế giá trị văn hóa tinh thần, có điều kiện giải việc làm, nâng cao thu nhập chất lượng sống Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội huyện Đan Phượng năm qua tương đối ổn định đà phát triển Điều có tác động trực tiếp tới vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học địa bàn lẽ: Kính tế địa phương phát triển tạo điều kiện ban đầu đẩy nhanh tốc độ xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia Khi kinh tế phát triển có điều kiện ủng hộ cho trường học sở vật chất, trang thiết bị, ủng hộ hoạt động nhà trường, công tác bồi dưỡng giáo viên Kinh tế phát triển đồng nghĩa với việc người dân trọng vào vấn đề cơm áo gạo tiền Thay vào đó, họ có nhiều điều kiện hơn, nhiều thời gian việc nuôi dưỡng giáo dục em Tâm lý người làm cha làm mẹ muốn học tập, vui chơi môi trường giáo dục lành mạnh chất lượng, dạy dỗ nhà giáo tâm huyết có trình độ chuyên môn cao có kĩ sư phạm vững vàng Bên cạnh đó, yếu tố xã hội huyện Đan Phượng quan tâm phát triển đồng nghĩa với việc trình độ dân trí người dân ngày nâng cao Thực tế cho thấy, tỉ lệ sinh thứ ba trở lên người dân huyện tương đối thấp so với mặt chung nước Việc có hai giúp gia đình thuận lợi việc quan tâm chu đáo tới đứa mình, tất nhiên, việc giáo dục trẻ bố mẹ quan tâm, trọng hàng đầu 1.4.2.Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo huyện Đan Phượng Dù ngành, địa phương có đặc điểm khác song việc phát triển đội ngũ GV phải phận nằm chiến lược chung toàn ngành nhằm đảm bảo tính thống phát triển định hướng Trong Đề án phát triển giáo dục huyện Đan Phượng phát triển quy mô giáo dục 12 mạng lưới trường lớp, với giáo dục tiểu học tiếp tục xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, mở rộng mô hình bán trú, mô hình học buổi/ngày, đưa tin học, ngoại ngữ vào 100% trường để giảng dạy, bố trí đủ số giáo viên dạy chuyên nhạc, mỹ thuật, thể dục cho trường tiểu học Tiếp tục triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng Chương trình tiếng Anh theo Đề án “Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; Chuẩn hóa, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giáo viên dạy ngoại ngữ; Triển khai hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, thi cấp chứng B2, C1; Phát huy hiệu vả mở rộng mô hình liên kết với công ty, trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước để tăng cường dạy bổ trợ ngoại ngữ trường (Tiểu học, THCS) Chương trình làm quen Tiếng Anh cho trẻ Mầm non; Tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học thiết yếu, ứng dụng mạnh mẽ CNTT dạy học ngoại ngữ 1.4.3.Các yêu cầu đổi giáo dục tiểu học nước nói chung, huyện Đan Phượng nói riêng Hiện nay, nghiệp đào tạo tỉnh thành đất nước Việt Nam nói chung, huyện Đan Phượng nói riêng đứng trước đòi hỏi phát triển có tính xu hướng thời đại, xu hướng hình thành phát triển “nền kinh tế tri thức” Từ thực tế này, ngành GD&ĐT huyện Đan Phượng đề chủ trương "phát triển đội ngũ khâu then chốt" chiến lược "đổi toàn diện GD&ĐT" Nhiệm vụ giáo dục tiểu học huyện Đan Phượng thay đổi cho phù hợp với chiến lược 1.4.4.Vấn đề sách, quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng Tình trạng chưa đủ số lượng, yếu chất lượng, thiếu đồng cấu, trình độ chuyên môn yếu, am hiểu kiến thức sống khoa học tồn đội ngũ GVTH Nguyên nhân thực trạng phần vấn đề tiền lương chế độ, sách đội ngũ giáo viên tiểu học nhiều bất cập Tiền lương chế độ, sách có liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển đội ngũ giáo viên Nếu tiền 13 lương chưa đủ người giáo viên phải làm thêm nhiều công việc việc dạy học để tăng thu nhập, dành thời gian tự học, tự nghiên cứu khoa học chưa chuyên tâm cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy Bên cạnh đó, công tác quản lý có ảnh hưởng sâu sắc đến phát triển đội ngũ, từ công tác quản lý Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, UBND huyện, Phòng GD&ĐT cán quản lý nhà trường Người CBQL có trình độ chuyên môn vững vàng, có tư đổi mới, động, sáng tạo tạo môi trường làm việc có sức hút GV GV có điều kiện, hội tiếp cận với nội dung chuyên môn mới, cập nhật thay đổi cách kịp thời Tuy nhiên, thực tế huyện Đan Phượng tồn phận cán quản lý có tư giáo dục chậm đổi mới, ngại thay đổi, nặng đạo, quản lý theo kiểu hành chính, mệnh lệnh, chưa gần gũi, thân thiện, chưa có ý thức lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cấp dưới, chưa thực công bằng, khách quan công tác khen thưởng 14 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƢỢNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát GD&ĐT giáo dục tiểu học huyện Đan Phƣợng thành phố Hà Nội 2.1.1 Tình hình phát triển GD&ĐT huyện Đan Phượng giai đoạn 2012 – 2015 2.1.1.1 Phát triển quy mô, chất lượng giáo dục Phát triển quy mô Trong năm học qua (2012-2015), quy mô giáo dục huyện Đan Phượng ngày mở rộng, mạng lưới trường lớp ngày phát triển, tỷ lệ trẻ em độ tuổi đến trường ngày tăng Bảng 2.1 Quy mô trường, lớp, học sinh huyện Đan Phượng từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015 Bậc học Mầm non Số Số Tiểu học Số Tổng THCS Số Số Số lớp HS lớp Năm học trƣờng 2012-2013 52 266 9.339 388 13.326 233 8.515 887 31.180 2013-2014 52 268 10.025 390 13.352 241 9.024 899 32.401 2014-2015 52 275 10.564 397 13.807 246 9.265 918 33.636 lớp Số HS lớp Số HS Số HS (Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng) Chất lượng giáo dục Chất lượng giáo dục đại trà liên tục giữ vững trì với tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng cao (từ 99 – 99,8%), tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học tốt nghiệp THCS hàng năm đạt từ 99,8 đến 100% Chất lượng mũi nhọn nâng lên qua năm học Chất lượng giáo dục toàn diện trọng quan tâm Bảng 2.2 Chất lượng giáo dục đại trà giai đoạn 2012 - 2015 Năm học Học lực (%) Giỏi Khá TB Yếu 15 Hạnh kiểm (%) Kém Tốt Khá TB Yếu 2012 – 2013 36 44 19,97 0,03 82,5 14,9 2,6 2013 – 2014 36,8 45 18,18 0,02 82,6 15 2,4 2014 - 2015 38 43,25 18,73 0,02 83,2 15 1,8 (Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng) Bảng 2.3 Chất lượng học sinh giỏi giai đoạn 2012 – 2015 Năm học Cấp huyện Cấp thành phố Cấp Quốc gia 2012 – 2013 800 339 60 2013 – 2014 825 342 65 2014 - 2015 922 486 69 (Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng) 2.1.1.2 Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên Đội ngũ giáo viên năm qua phát triển nhanh số lượng Năm học 2014-2015 tăng 118 giáo viên so với năm học 2012-2013 Bảng 2.4 Số lượng giáo viên trực tiếp đứng lớp Bậc học Mầm non Tiểu học Tỷ lệ Số Tỷ lệ GV/lớp GV GV/lớp THCS Số GV Tỷ lệ Tổng số Năm học Số GV 2012-2013 532 601 1.5 458 1.96 1591 2013-2014 536 604 1.5 473 1.96 1613 2014-2015 612 2.2 614 1.5 483 1.96 1709 GV/lớp GV (Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng) 2.1.1.3 Về công tác xây dựng sở vật chất Trong 04 năm (2012 – 2015), huyện Đan Phượng đầu tư 50 tỷ đồng xây dựng sở vật chất, trang thiết bị trường học, 100% trường phổ thông xây dựng cao tầng hóa Hiện nay, 100% trường từ mầm non đến phổ thông trang bị máy tính có nối mạng internet để phục vụ công tác quản lý dạy học 100% trường phổ thông có phòng máy tính từ 20 – 30 máy để phục vụ cho công tác đào tạo trình độ tin học cho cán bộ, giáo viên học sinh Các trang thiết bị khác máy chiếu, thiết bị nghe nhìn đại, 16 máy in, máy scan, máy phô tô… phục vụ dạy học mua sắm đủ Kết thúc năm học 2014 – 2015, 100% trường phổ thông có kho, phòng đồ dùng dạy học tủ bảo quản thiết bị 95% trường địa bàn huyện xây dựng trang Web nhà trường Về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, giai đoạn 2012 – 2015, toàn huyện có 39/52 trường đạt chuẩn quốc gia, có 19 trường tiểu học, 11 trường mầm non 09 trường Trung học sở 2.1.2 Thực tiễn phát triển giáo dục Tiểu học huyện Đan Phượng 2.1.2.1 Quy mô phát triển giáo dục Bảng 2.5 Số lượng học sinh tiểu học khối lớp từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015 Khối Khối Khối Khối Khối Khối Tổng Năm học Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp 2012-2013 76 2670 77 2695 79 2778 78 2741 78 2442 388 13326 2013-2014 80 2810 78 2745 81 2848 77 2681 74 2268 390 13352 2014-2015 82 2894 79 2779 80 2799 79 2753 77 2582 397 13807 HS Lớp (Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng) 2.1.2.2 Chất lượng giáo dục Qua năm học, chất lượng học sinh có thay đổi rõ rệt Về chất lượng đại trà Bảng 2.6 Kết xếp loại học lực học sinh tiểu học Năm học 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Giỏi 46,9% 48,2% 50,7% Khá 35,5% 37,7% 38,65% TB 17,3% 13,85% 10,55% Yếu 0,3% 0,25% 0,1% Xếp loại (Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng) Về chất lượng mũi nhọn 17 HS Bảng 2.7 Số lượng giải học sinh giỏi cấp Giải HS giỏi Năm học Cấp huyện Tổng số Cấp Thành phố Nhất Nhì Ba KK Tổng số Cấp Quốc gia Nhất Nhì Ba KK Tổng số Ba KK 2012-2013 968 115 230 301 322 141 15 20 35 71 2013-2014 1216 156 227 388 445 150 19 26 40 65 2 2014-2015 1061 159 162 329 411 175 24 31 47 73 (Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng) Giáo dục đạo đức, kỹ sống tổ chức hoạt động tập thể Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục kiến thức, tất trường địa bàn huyện Đan Phượng quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ sống cho học sinh, tăng cường mối quan hệ nhà trường với gia đình, cộng đồng xã hội công tác giáo dục đạo đức cho học sinh Một số tiêu khác Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm tăng lên, tỷ lệ học sinh lưu ban ngày giảm, học sinh bỏ học Bảng 2.8 Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, lên lớp, lưu ban, bỏ học Năm học 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Học sinh lên lớp 99,7% 99,8% 99,92% Học sinh lưu ban 0,3% 0,2% 0,08% Học sinh bỏ học 0 Tỷ lệ (Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng) Qua cho ta thấy chất lượng giáo dục năm học vừa qua có chuyển biến tích cực Tuy nhiên, kết chưa đồng trường địa bàn Hiệu giáo dục huyện Đan Phượng mức trung bình so với quận nội thành 2.1.2.3 Cơ sở vật chất trang thiết bị Toàn huyện có 410 phòng học, 385 phòng đạt chuẩn với đầy đủ trang thiết bị dạy học theo quy định, có đầy đủ phòng chức 18 công trình phụ trợ, có nguồn nước sạch, hợp vệ sinh Trường học đảm bảo xanh, sạch, đẹp Đến nay, 100% trường có phòng máy tính với 664 máy tính 20 máy chiếu Nhiều trường xây dựng phòng học kiên cố, trang bị phòng học 01 ti vi, 01 âm thanh, 01 máy tính Một số trường xây dựng thư viện tủ sách dùng chung đạt chuẩn theo quy định Bộ Giáo dục &Đào tạo Hầu hết trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục nên tranh thủ đầu tư lực lượng xã hội vào tu sửa, xây dựng công trình, khuôn viên, bồn hoa cảnh, tạo cảnh quan môi trường đẹp trường Tiểu học: Thọ An, Tân Hội, Đồng Tháp, Thị trấn, Đan Phượng, Liên Trung Có 100% số trường Tiểu học học buổi/ngày; 3/19 trường Tiểu học, 17/17 trường Mầm non tổ chức mô hình học bán trú Hiện toàn huyện có 39/52 =75% trường đạt chuẩn quốc gia, đó: Mầm non đạt 11/17 trường, chiếm 65%, Tiểu học đạt 19/19 trường, chiếm 100%, THCS đạt 10/16 trường, chiếm 63% Có 3/19 trường có khu lẻ gồm trường: Song Phượng, Phương Đình, Thọ An Trong trường có khu lẻ có sở vật chất đáp ứng nhu cầu giảng dạy học tập giáo viên học sinh 2.2 Thực tiễn phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học huyện Đan Phượng 2.2.1 Số lượng 2.2.2 Cơ cấu * Theo môn học * Theo giới tính * Độ tuổi * Tuổi nghề 2.2.3 Chất lượng 2.2.3.1 Về phẩm chất trị, đạo đức, lối sống 2.2.3.2 Về trình độ đào tạo 2.2.3.3 Về lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm 19 2.3 Quản lý nhà nƣớc phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng tiểu học địa bàn huyện Đan Phƣợng, thành phố Hà Nội 2.3.1 Công tác triển khai văn 2.3.2 Công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên 2.3.3 Công tác tuyển dụng đội ngũ giáo viên 2.3.4.Công tác sử dụng đội ngũ giáo viên 2.3.5 Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2.3.6 Công tác xây dựng môi trường, đảm bảo chế độ, sách cho đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng 2.3.7 Công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng 2.4 Đánh giá hoạt động quản lý nhà nƣớc phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng tiểu học địa bàn huyện Đan Phƣợng, thành phố Hà Nội 2.4.1 Mặt mạnh 2.4.2 Mặt yếu 2.4.3 Thuận lợi 2.4.4 Khó khăn 2.4.5 Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân khách quan Nguyên nhân chủ quan Chƣơng CƠ SỞ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƢỢNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu QLNN phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phƣợng - Căn sở nghiên cứu vấn đề lý luận có liên quan 20 - Căn vào việc phân tích đắn, khách quan thực trạng quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng - Căn vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển GD – ĐT, đặc biệt phát triển giáo dục tiểu học huyện Đan Phượng 3.1.1 Về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Đan Phượng 3.1.2 Về định hướng phát triển giáo dục huyện Đan Phượng Mục tiêu chung Những mục tiêu cụ thể 3.1.3 Định hướng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học Đảm bảo số lượng Đảm bảo chất lượng Đảm bảo ổn định cấu 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu QLNN phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phƣợng 3.2.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 3.2.2 Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu QLNN phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng 3.2.2.1 Đổi công tác xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng 3.2.2.2 Tuyển dụng giáo viên tiểu học chất lượng cao 3.2.2.3.Sử dụng hiệu đội ngũ giáo viên tiểu học có 3.2.2.4.Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học theo yêu cầu chuẩn hóa 3.2.2.5 Tạo môi trường thuận lợi, hoàn thiện chế, sách, chế độ đãi 21 ngộ giáo viên tiểu học địa bàn huyện 3.2.2.6 Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên 22 Kết luận chƣơng Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, tác giả đề xuất 06 biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng Đó là: Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng Biện pháp 2: Tuyển dụng giáo viên tiểu học chất lượng cao Biện pháp 3: Sử dụng hiệu đội ngũ giáo viên tiểu học có Biện pháp 4: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học theo yêu cầu chuẩn hóa Biện pháp 5: Tạo môi trường thuận lợi, hoàn thiện chế, sách, chế độ đãi ngộ giáo viên tiểu học địa bàn huyện Biện pháp 6: Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên Những biện pháp nghiên cứu bước khởi đầu, cần có quan tâm giúp đỡ cấp ngành phối hợp, hưởng ứng cách tích cực, tự giác đội ngũ giáo viên, cán quản lý trường tiểu học huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Đồng thời thân tác giả phải tiếp tục nghiên cứu để đạt kết mong đợi 23 KẾT LUẬN Đội ngũ GVTH đóng vai trò định việc đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần vào thành công đổi giáo dục Vì vậy, công tác xây dựng phát triển đội ngũ GVTH nhiệm vụ quan trọng cấp thiết, vừa mang tính cấp bách trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực thành công chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020 Nhìn cách toàn diện hệ thống trường tiểu học huyện Đan Phượng phát triển mạnh mẽ, bước có đóng góp định cho phát triển chung giáo dục Đan Phượng đà phát triển bền vững Trên sở nghiên cứu lý luận chương 1, tìm hiểu đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên công tác quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng, mặt mạnh, mặt yếu nguyên nhân chương 2, tác giả đề xuất 06 biện pháp QLNN phát triển đội ngũ GVTH theo quan điểm chuẩn hóa, minh chứng mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đan Phượng Biện pháp 2: Tuyển dụng giáo viên tiểu học chất lượng cao Biện pháp 3: Sử dụng hiệu đội ngũ giáo viên tiểu học có Biện pháp 4: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học theo yêu cầu chuẩn hóa Biện pháp 5: Tạo môi trường thuận lợi, hoàn thiện chế, sách, chế độ đãi ngộ giáo viên tiểu học địa bàn huyện Biện pháp 6: Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên Các biện pháp tiến hành khảo nghiệm thực tế công tác địa bàn huyện Đan Phượng ý kiến đồng thuận cao nhà quản lý nói chung, nhà quản lý giáo dục nói riêng đồng chí giáo viên trường tiểu học huyện Đan Phượng Mỗi biện pháp có vị trí chức khác song có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn Những biện pháp mà luận văn đề xuất phải 24 thực cách đồng (có thể có ưu tiên) thống để tạo hỗ trợ biện pháp đạt hiệu cao Có thể nói, nhiệm vụ đặt luận văn vấn đề nghiên cứu thực Những biện pháp đề xuất luận văn áp dụng tham khảo để quản lý đội ngũ GVTH không cho huyện Đan Phượng mà sử dụng cho địa phương khác có điều kiện tương tự Các biện pháp kết nghiên cứu giai đoạn định thực tế công tác phát triển đội ngũ GVTH địa bàn huyện Đan Phượng Do vậy, theo thời gian cần bổ sung để phù hợp với giai đoạn phát triển giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu xã hội 25 ... viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng thành phố. .. TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƢỢNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát GD&ĐT giáo dục tiểu học huyện Đan Phƣợng thành phố Hà Nội. .. hiệu quản lý nhà nước phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội Kết nghiên cứu đề tài luận văn làm tài liệu tham khảo cho nhà quản lý giáo dục, nhà quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện đan phượng, thành phố hà nội (tt) , Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện đan phượng, thành phố hà nội (tt) , Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện đan phượng, thành phố hà nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay