đề cương lịch sử học kì 2 lớp 7

5 338 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:25

Bài 19 : CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418-1427) I.THỜI KÌ Ở MIỀN TÂY THANH HÓA 1.Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa - Lê Lợi (1385-1433) + Là hào trưởng có uy tín Lam Sơn + Ông dốc hết tài sản để chiêu tập nghĩa sĩ -Tiểu sử Nguyễn Trãi (1380-1442) + Là Nguyễn Phi Khanh + Học rộng tài cao yêu nước - Lê Lợi tổ chức hội thề Lũng Nhai ( Thanh Hóa) - Năm 1418 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa tự xưng Bình Định Vượng 2.Những năm đầu hoạt động nghĩa quân Lam Sơn - Nghĩa quân nhiều lần bị quan Minh bao vây - Lực lượng mỏng yếu - Nghĩa quân phải rút lui lên núi Chí Linh ba lần - Thiếu lương thực trầm trọng - Khởi nghĩa khó khăn, gian khổ - Nhiều người hi sinh tiêu biểu Lê Lai  Năm 1423, Lê Lợi tạm hòa với quân Minh II GIẢI PHÓNG NGHỆ AN, TÂN BÌNH, THUẬN HÓA VÀ TIẾN QUÂN RA BẮC (1424-1426) 1.Giải phóng Nghệ An - Kế hoạch Nguyễn Chích Lê Lợi chấp thuận, chuyển quân từ Thanh Hóa vào Nghệ An - Nghệ An : + Đất rộng người đông + Nơi hiểm yếu - Những thắng lợi nghĩa quân : Đa Căng, Trà Lân, Khả Lưu, Thành Nghệ An Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (1425) - Chỉ huy giải phóng vùng đất Trần Nguyên Hãn Lê Ngân - Nghĩa quân nhanh chóng giải phóng từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân Tiến quân Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động ( cuối năm 1426 ) - Tháng 9-1426 nghĩa quân tiến Bắc với đạo quân - Nghĩa quân đến đâu nhân dân ủng hộ - Cuộc khời nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công II KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG ( CUỐI NĂM 1426 – CUỐI NĂM 1427 ) 1.Trận Tốt Động-Chúc Đông ( cuối năm 1426) - Tháng 10-1426 năm vạn viên binh Vương Thông huy tiến vào nước ta - Biết trước âm mưu nghĩa quân mai phục - Kết : năm vạn quân Minh bị tử thương bắt sống vạn tên Trận Chi Lăng-Xương Giang (tháng10-1427) * Nguyên nhân thắng lợi : - Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàng - Ý chí bất khuất tâm giành độc lập - Các thành phần dân tộc đoàn kết tiếp kế lương thực cho nghĩa quân - Chiến thuật, chiến lược đắn sáng tạo đặc biệt Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chính * Ý nghĩa : - Cuộc khởi nghĩa toàn thắng, kết thúc 20 năm đô hộ toàn bạo quân Minh - Mở thời kì phát triển đất nước Bài 20 : NƯỚC ĐẠI VIỆ THỜI LÊ SƠ ( 1428-1527) I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT 1.Tố chức máy quyền Tổ chức quân đội : - Chính sách quân đội : ngụ binh nông - Quân đội gồm hai phận : quân triều đình quân địa phương - Quân đội : binh, thủy binh, tượng binh, kị binh - Vũ khí : đạo, kiếm, giáo mác, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo  Quân đội luyện tập thường xuyên canh phòng nơi hiềm yếu 3.Luật pháp - Thời Lê Thánh Tông ban hành Quốc triều hình luật ( Hồng Đức) - Nội dung + Bảo vệ quyền lợi quốc gia + Bảo vệ hoàng tộc, nhà vua + Bảo vệ người phụ nữ + Khuyến khích tăng gia sản xuất II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1.Kinh tế a) Nông nghiệp - Binh lính thay quê sản xuất - Đặt chức quan trông coi nông nghiệp - Cấm giết hại châu bò - Cấm bắt dân phu mùa gặt, cấy  Nông nghiệp phục hồi phát triển b) Công thương nghiệp - Thợ thủ nghiệp + Nhiều làng thủ công tiếng đời + Thăng Long nơi tập trung nghề thủ công + Công xưởng nhà nước quản lí 2.Xã hội - Tầng lớp thống trị : vua, địa chủ, quan lại - Tầng lớp bị trị : nông dân, thương nhân, thợ thủ công, nô tì III.TÌNH HÌNH VĂN HÓA, GIÁO DỤC 1.Tình hình giáo dục khoa cử * Giáo dục : - Dựng lại Quốc Tử Giám Thăng Long - Mở trường học đạo, phủ - Mở khoa thi - Nội dung thi cử đạo Nho * Khoa cử - Năm 1428 -1527 : - Năm 1460-1497 + 26 khoa thi + 12 khoa thi + 989 tiến sĩ + 501 tiến sĩ + 20 trạng nguyên + trạng nguyên 2.Văn học,khoa học,nghệ thuật * Văn học * Nghệ thuật - Chữ Hán chiếm ưu - Ca hát, múa, nhạc , chèo, tuồng… - Văn học chữ nôm giữ vị trí quan trọng - Nội dung : + Ca ngợi tình yêu quê hương + Ca ngợi anh dũng, bất khuất, tự hào * Khoa học : - Toán học - Y học - Địa lí - Sử học IV MỘT SỐ DANH NHÂN DÂN VĂN HÓA XUẤT SẮC CỦA DÂN TỘC 1.Nguyễn Trãi ( 1380-1442) Lê Thánh Tông (1442-1497) 3.Ngô Sĩ Liên (thế kỉ XV) 4.Lương Thế Vinh (1442-?) BÀI 22 : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( THẾ KỈ XVI-XVIII) I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Triều đình nhà Lê - Đầu kỉ 16 nhà Lê suy yếu, vua quan ăn chơi xa xĩ, xây dựng lâu đài cung điện tốn - Nội triều Lê chia bè kéo cánh tranh dành quyền lực - Dưới triều Lê uy mục, quý tộc ngoại thích nắm hết quyền binh, giết hại công thần tôn thất nhà Lê - Dưới triều Lê Tương Dực, tướng Trịnh Duy Sản gây thành phe phái mới, đánh giết nhân liên miên suốt 10 năm 2.Phong trào khởi nghĩa *Nguyên nhân - Đời sống nhân dân cực khổ, mùa đói diễn thường xuyên - Mâu thuẫn gia cấp lên cao, làm bùng nổ khởi nghĩa Trần Cảo đầu năm 1516 Đông Triều ( Quảng Ninh) *Kết : - Các khởi nghĩa trước sau bị dập tắt, góp phần làm cho triều đình nhà Lê mau chóng sụp đỗ II.CÁC CUỘC CHIẾN TRANH NAM – BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH- NGUYỄN 1.Chiến tranh Nam - Bắc triều * Nguyên nhân : - Triều đình nhà Lê suy yếu - Tranh chấp phe phái ( Mạc-Lê) * Hậu : - Nhân dân đói diễn - Làng mạc điêu tàn xơ xác - Mùa màng bị tàn phá - Nhân dân bị bắt lính, phu Chiến tranh Trịnh - Nguyễn chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài - Họ Trịnh họ Nguyễn đánh bảy lần - Lấy sông Gianh làm ranh giới chia cắt Đàng Trong Đàng Ngoài BÀI 23 : KINH TẾ, VĂN HÓA THẾ KỈ XVI-XVIII I.KINH TẾ 1.Nông nghiệp Đàng Ngoài - Không quan tâm khai hoang thủy lợi - Cường hào cướp đoạt ruộng đất - Mất mùa, đói kém, diễn thường xuyên Đàng Trong - Ra sức khai hoang đất đai - Tổ chức di dân khai hoang, cung cấp công cụ - Miễn thuế năm cho người dân  Phát triển : chống lại Trịnh Lê, đánh chúa Trịnh 2.Phát triển nghề thủ công buôn bán - Các nghành nghề thủ công + Dệt vải lụa, gốm, rèn sắt, đúc đồng, dệt chiếu làm giấy, khắc in + Buôn bán - Có trung tâm buôn bán - Buôn bán với nước II.VĂN HÓA 1.Tôn giáo Nho giáo, Phật giáo, đạo giáo - Nho giáo đề cao học tập, thi cử tuyển chọn quan lại - Nhân dân ta giữ vựng nhiều phong tục tập quán : đua thuyền, chèo tuồng, đoàn kết, thờ cúng tổ tiên… Thiên chúa giáo - Ra đời châu Âu thời Trung Cổ - Giáo sĩ Bồ Đào Nha truyền đạo vào nước ta Sự dời chữ quốc ngữ - Hoàn cảnh đời : + Các giáo sĩ nhằm truyền đạo thiên chúa + Họ dung chữ La-tinh ghi âm Tiếng Việt + Người có công sáng tạo giáo sĩ A-lêc-xang đơ- Rốt + Chữ quốc ngữ thứ chữ viết tiện lợi, khoa học, dễ hiểu, phổ biến Văn học nghệ thuật dân gian - Văn học : truyện Nôm dài ( Phan Trần, Nhị Độ Mai, Thạch Sanh ) - Truyện tiếu lâm : Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, thể thơ lục bát song thất lục bát - Nghệ thuật nhân gian : + Điêu khắc gỗ đình, chùa + Chào thuyền, đấu vật, chọi gà, cày + Biểu diễn múa dây, múa đèn trò ảo thuật Bài 24 : KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XIII 1.Tình hình trị - Phủ chúa quanh năm hội hè yến tiệc - Quan lại, binh lính hoành hành đục khoét nhân dân - Chúa Trịnh đặt nhiều loại thuế vô lí - Mất mùa đói diễn thường xuyên - Công thương nghiệp sa sút, điêu tàn  Nhiều khởi nghĩa nông dân diễn 2.Những khởi nghĩa - Nguyễn Dương Hương (1737) - Lê Duy Mật (1738-1770) - Nguyễn Danh Phương ( 1740-1751) - Nguyễn Hữu Cầu ( 1741-1751) - Hoàng Công Chất ( 1739-1769 ) ... nông dân diễn 2. Những khởi nghĩa - Nguyễn Dương Hương ( 173 7) - Lê Duy Mật ( 173 8- 177 0) - Nguyễn Danh Phương ( 174 0- 175 1) - Nguyễn Hữu Cầu ( 174 1- 175 1) - Hoàng Công Chất ( 173 9- 176 9 ) ... trường học đạo, phủ - Mở khoa thi - Nội dung thi cử đạo Nho * Khoa cử - Năm 1 428 -1 5 27 : - Năm 1460-14 97 + 26 khoa thi + 12 khoa thi + 989 tiến sĩ + 501 tiến sĩ + 20 trạng nguyên + trạng nguyên 2. Văn... bất khuất, tự hào * Khoa học : - Toán học - Y học - Địa lí - Sử học IV MỘT SỐ DANH NHÂN DÂN VĂN HÓA XUẤT SẮC CỦA DÂN TỘC 1.Nguyễn Trãi ( 1380-14 42) Lê Thánh Tông (14 42- 14 97) 3.Ngô Sĩ Liên (thế kỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương lịch sử học kì 2 lớp 7, đề cương lịch sử học kì 2 lớp 7, đề cương lịch sử học kì 2 lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay