Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở việt nam

111 41 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC HÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC HÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn: “Thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam” công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, thống kê kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng chưa công bố công trình khoa học khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu mình./ Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 Học viên Nguyễn Ngọc Hà LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành nghiên cứu luận văn đề tài: ”Thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam”, trước hết, xin đặc biệt cảm ơn PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết, khoa quản lý Nhà nước xã hội quan tâm, giúp đỡ tận tình nội dung phương pháp nghiên cứu khoa học suốt trình thực luận văn Tác giả luận văn xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, Khoa sau đại học, Khoa quản lý nhà nước xã hội, thầy, cô Học viện Hành Quốc gia; ban giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội thuộc sở Lao động Thương binh Xã hội, cán nhân viên Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/ Điôxin, huyện Ba Vì, TP Hà Nội thuộc sở Lao động Thương binh vã Xã hội, cô giáo, y bác sĩ mẹ bảo mẫu Làng Hữu Nghị Việt Nam thuộc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất, góp ý kiến, ủng hộ, giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu đề tài Do điều kiện chủ quan, khách quan chắn kết nghiên cứu Luận văn điểm thiếu sót Tác giả luận văn mong tiếp tục nhận ý kiến đóng góp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng vấn đề lựa chọn nghiên cứu./ Tác giả Luận văn Nguyễn Ngọc Hà DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ NKT Người khuyết tật TEKT Trẻ em khuyết tật UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT 1.1 Khái niệm trẻ em khuyết tật thực sách trẻ em khuyết tật 1.1.1 Trẻ em khuyết tật 1.1.2 Chính sách trẻ em khuyết tật 15 1.1.3 Thực sách trẻ em khuyết tật 22 1.2 Quy trình thực sách trẻ em khuyết tật 23 1.2.1 Xây dựng kế hoạch triển khai thực sách trẻ em khuyết tật 23 1.2.2 Tổ chức thực sách trẻ em khuyết tật 24 1.2.3 Đôn đốc thực sách trẻ em khyết tật 24 1.2.4 Đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm thực sách trẻ em khuyết tật 25 1.3 Vai trò thực sách trẻ em khuyết tật 25 1.3.1 Thực định hướng Đảng, sách Nhà nước trẻ em khuyết tật 25 1.3.2 Điều chỉnh sách nhà nước trẻ em khuyết tật 26 1.3.3 Huy động nguồn lực nhằm thực mục tiêu sách trẻ em khuyết tật 27 1.3.4 Thực an sinh xã hội trẻ em khuyết tật 28 1.4 Các yếu tố tác động đến thực sách trẻ em khuyết tật 29 1.4.1 Hệ thống thể chế nhà nước 29 1.4.2 Tính chất vấn đề sách 30 1.4.3 Năng lực thực thi sách cán quản lý công chức 30 1.4.4 Điều kiện tài sở vật chất để thực thi sách 31 1.5 Kinh nghiệm thực sách trẻ em khuyết tật số nước giá trị tham khảo cho Việt Nam 31 1.5.1 Kinh nghiệm tổ chức thực sách trẻ em khuyết tật Nhật Bản 31 1.5.2 Kinh nghiệm tổ chức thực sách trẻ em khuyết tật Malaysia 33 1.5.3 Kinh nghiệm tổ chức thực sách trẻ em khuyết tật nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa 37 1.5.4 Giá trị tham khảo cho Việt Nam 39 Tiểu kết chương 41 Chương THỰC TRẠNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM 42 2.1 Thực trạng trẻ em khuyết tật sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 42 2.1.1 Thực trạng trẻ em khuyết tật Việt Nam 42 2.1.2 Thực trạng nội dung sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 43 2.2 Phân tích thực trạng thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 49 2.2.1 Quy trình thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 49 2.2.2 Kết thực số sách trẻ em khuyết tật 54 2.3 Đánh giá thực trạng thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 69 2.3.1 Kết thực sách TEKT Việt Nam 69 2.3.2 Hạn chế tổ chức thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 72 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 72 Tiểu kết chương 74 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM 76 3.1.Quan điểm định hướng giải vấn đề trẻ em khuyết tật Việt Nam 76 3.1.1 Quan điểm giải vấn đề trẻ em khuyết tật Việt Nam 76 3.1.2 Định hướng giải vấn đề trẻ em khuyết tật Việt Nam 79 3.2 Giải pháp hoàn thiện quy trình thực sách TEKT Việt Nam 82 3.2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức xã hội trẻ em khuyết tật, phổ biến sách trẻ em khuyết tật 82 3.2.2 Tăng cường tham gia người dân, đặc biệt thân gia đình có trẻ em khuyết tật trẻ em khuyết tật 84 3.2.3 Hoàn thiện sách Nhà nước trẻ em khuyết tật số lĩnh vực 85 3.2.4 Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thực sách trẻ em khuyết tật 86 3.2.5 Theo dõi, giám sát đánh giá, kiểm tra, sơ tổng kết hoạt động thực sách trẻ em khuyết tật 88 3.2.6 Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực tổ chức xã hội thực sách trẻ em khuyết tật 88 3.2.7 Phối hợp Bộ, ngành việc bảo đảm thực sách người khuyết tật, trẻ em khuyết tật 89 3.3 Đề xuất mô hình tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hướng nghiệp cho trẻ em khuyết tật Việt Nam 93 Tiểu kết chương 96 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận văn Trước tình hình giới có nhiều diễn biến phức tạp nội chiến, nạn khủng bố, khủng hoảng người di cư, dịch bệnh; biến đổi khí hậu toàn cầu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, tai nạn làm người khuyết tật, trẻ em khuyết tật tăng lên đáng kể năm gần Nhiều tổ chức giới Tổ chức Lao động quốc tế, Tổ chức Khoa học, Giáo dục Văn hóa Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức khác tiếp tục khẳng định quyền người, quyền trẻ em, quyền người khuyết tật quyền trẻ em khuyết tật Hiến chương, Công ước, Nghị đồng thời xây dựng nhiều chương trình, đề án hỗ trợ người khuyết tật đặc biệt trẻ em khuyết tật, nhiên nhiều người khuyết tật, trẻ em khuyết tật gặp nhiều khó khăn chịu nhiều thiệt thòi, chưa tiếp cận với dịch vụ dành cho người khuyết tật, nhiều trẻ em khuyết tật bị lãng quên Do việc xây dựng thực sách cho người khuyết tật trẻ em khuyết tật nước giới vô quan trọng, giúp người khuyết tật trẻ em khuyết tật giảm bớt khó khăn sống, tự vươn lên, vượt qua mặc cảm, tự ti phát triển với khả để hòa nhập với cộng đồng xã hội Tại Việt Nam, sau chiến tranh chống Mỹ hàng triệu người bị thương tàn tật, người sống tiếp tục phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng kinh tế, xã hội môi trường mà chiến gây ra, nhiều trẻ em dị tật bẩm sinh di chứng chất độc da cam/ Đi ô xin, nhiều trẻ tiếp tục bị khuyết tật bom mìn chưa nổ sót lại sau chiến tranh Ngoài hậu chiến tranh, việc gây khuyết tật ô nhiễm môi trường, thiên tai, bệnh dịch, tai nạn…Sau giải phóng miền Nam, thống đất nước, Việt Nam có nhiều chương trình, đề án hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em khuyết tật, nhiên đất nước thời kỳ nghèo việc hỗ trợ, chăm sóc cho người khuyết tật, trẻ em khuyết tật hạn chế Chuyển sang giai đoạn phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, Đảng, Nhà nước, phủ tổ chức trị xã hội có điều kiện quan tâm nhiều đến người khuyết tật trẻ em khuyết tật thông qua hàng loạt sách, đạo luật nhằm hỗ trợ người khuyết tật Bộ Luật lao động, Pháp lệnh người khuyết tật ban hành ngày 30 tháng năm 1998, luật giáo dục, luật phổ cập giáo dục tiểu học, luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, luật dạy nghề hệ thống văn pháp quy liên quan, gần việc dự thảo, thu thập ý kiến đóng góp xây dựng Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung ban hành Luật NKT ngày 17/6/2010 nhằm bảo đảm bình đẳng cho NKT, TEKT, người khuyết tật, trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, giáo dục, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, giao thông nơi công cộng công nghệ thông tin Căn vào Luật người khuyết tật năm 2010, Nghị định Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật người khuyết tật; Đề án giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 đến 2020 (trong có nhiều phần trẻ em khuyết tật), nhiều sách cho người khuyết tật xây dựng tổ chức thực hiện, đặc biệt sách TEKT Theo thống kê Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nước có khoảng 1,2 triệu trẻ em khuyết tật nhiều trẻ em sống gia đình cộng đồng chưa chăm sóc sức khỏe, giáo dục dịch vụ khác Trước thực trạng Đảng Nhà nước đưa nhiều chủ trương, sách, đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật nhằm tạo điều kiện tốt để trẻ em khuyết tật có sống tốt đẹp hưởng đầy đủ quyền tinh thần vật chất trẻ em bình thường khác; cấp giấy phép hoạt động cho Trung tâm chăm sóc TEKT, trung tâm phục hồi chức cho TEKT, hỗ trợ sách cho người chăm sóc TEKT, đưa chương trình giáo dục phù hợp cho TEKT sở bảo trợ xã hội, Trung tâm chăm sóc TEKT, hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng hàng tháng, số tỉnh, Trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cần đẩy mạnh hoạt động phục hồi chức vận động khuyết tật khác nhằm bảo đảm trẻ em khuyết tật tham gia lao động tích cực hòa nhập đời sống cộng đồng Lĩnh vực phát sớm can thiệp sớm tình trạng khuyết tật nước ta chưa quan tâm mức tỷ lệ khuyết tật bẩm sinh cao Thực tế cho thấy gia đình có người khuyết tật vô vất vả gặp nhiều khó khăn sống Thực hoạt động xã hội hóa lĩnh vực đòi hỏi nhà nước cần huy động nguồn lực từ thành phần kinh tế hoạt động chăm sóc người khuyết tật, đặc biệt quan trọng phát sớm can thiệp sớm người khuyết tật Trong lĩnh vực giáo dục cần thiết nghiên cứu mô hình giáo dục hòa nhập phù hợp với khả đặc điểm dạng khuyết tật, chủ trương đòi hỏi chủ trương xã hội hóa cao công tác nghiên cứu mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục, nhiệm vụ trung tâm phát sớm can thiệp sớm nhằm lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp, tư vấn tâm lý tình cảm, giáo dục hướng nghiệp cung cấp chương trình, nội dung, thiết bị tài liệu phù hợp đặc thù dạng hạng trẻ khuyết tật Các sách xã hội hóa cần áp dụng mở rộng mô hình trung tâm bảo trợ xã hội không nhà nước thiết lập Ngoài việc hỗ trợ sách ưu đãi thuế hỗ trợ kỹ thuật cần tạo bình đẳng việc thụ hưởng sách đối tượng bảo trợ xã hội trung tâm bảo trợ xã hội hay công lập 3.2.7 Phối hợp Bộ, ngành việc bảo đảm thực sách người khuyết tật, trẻ em khuyết tật Thực sách TEKT hoạt động có mục đích làm cho quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề liên quan tới trẻ em khuyết tật vào thực tiễn sống Kết hoạt động liên quan chặt chẽ tới phối hợp, kết hợp chủ thể trình tổ chức thực sách mà đặc biệt phối hợp quan máy Nhà nước 89 Để đảm bảo thực sách trẻ em khuyết tật, phủ cần phải quan thống quản lý Nhà nước công tác người khuyết tật phạm vi toàn quốc Bộ Lao động – Thương binh Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực chức quản lý Nhà nước công tác trẻ em khuyết tật nước Ủy ban nhân dân cấp vai trò Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực chức quản lý Nhà nước công tác trẻ em khuyết tật; lồng ghép công tác TEKT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; bảo đảm điều kiện để trẻ em khuyết tật thực quyền trách nhiệm mình; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ trẻ em khuyết tật, gia đình, người thân có trẻ em khuyết tật Khi xác định trách nhiệm quan quản lý Nhà nước cấp cần phải đẩy mạnh hoạt động phân cấp hoạt động cụ thể Nâng cao vai trò trách nhiệm quyền địa phương, tránh tượng vừa chồng chéo vừa trùng lặp nhiệm vụ - yếu tố cản trở hiệu hoạt động quản lý Nhà nước người khuyết tật, trẻ em khuyết tật Để thực hoạt động cần phân nhiệm vụ cụ thể theo hướng: Bộ Lao động – Thương binh Xã hội có trách nhiệm sau đây: a Xây dựng trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, kế hoạch công tác trẻ em khuyết tật b Chủ trì, phối hợp với Bộ, quan ngang Bộ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực văn quy phạm pháp luật người khuyết tật; chương trình, đề án, kế hoạch công tác người khuyết tật; c Quy định thủ tục, hồ sơ, thời gian quy trình thực trợ giúp xã hội cộng đồng; quy trình, thủ tục, hồ sơ tiếp nhận điều kiện dừng nuôi dưỡng 90 sở bảo trợ xã hội; tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ, công chức, nhân viên chăm sóc TEKT d Nghiên cứu trình Chính phủ ban hành quy định chế độ, sách người làm công tác TEKT khuyết tật; cán bộ, công chức, nhân viên chăm sóc, nhận viên chỉnh hình phục hồi chức người khuyết tật, cán chuyên trách tổ chức TEKT khuyết tật đ Đào tạo nghiệp vụ cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác TEKT chăm sóc trẻ em khuyết tật gia đình sở bảo trợ xã hội; e Xây dựng thực chương trình nâng cao nhận thức trẻ em khuyết tật công tác người khuyết tật; g Thanh tra, kiểm tra việc thực pháp luật người khuyết tật; h Thực công tác quốc tế trẻ em khuyết tật; i Phối hợp với Bộ Y tế thực giám định, cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho TEKT; k Xây dựng trình thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trợ giúp trẻ em khuyết tật; l Thực điều tra, thống kê, xây dựng quản lý sở liệu, số liệu thông tin, định kỳ công bố báo cáo trẻ em khuyết tật; m Quy hoạch quản lý hệ thống sở chỉnh hình, phục hồi chức sở bảo trợ xã hội Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây: a Hướng dẫn tổ chức thực chăm sóc sức khỏe trẻ em khuyết tật sở y tế cộng đồng; b Quy định quy trình xác định dạng khuyết tật, hạng tật; chủ trì thực xác định dạng khuyết tật, hạng khuyết tật cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho trẻ em khuyết tật; c Thực quản lý Nhà nước chỉnh hình phục hồi chức sở chỉnh hình phục hồi chức thuộc ngành; 91 d Chủ trì phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh Xã hội quy định cụ thể hoạt động chỉnh hình, phục hồi chức trẻ em khuyết tật; đào tạo chỉnh hình, phục hồi chức năng; thực chương trình phòng ngừa khuyết tật; hướng dẫn thực phục hồi chức dựa vào cộng đồng người khuyết tật Bộ Giáo dục đào tạo có trách nhiệm sau: a Thực quản lý Nhà nước giáo dục trẻ em khuyết tật; b Quy định thống ngôn ngữ ký hiệu chữ Braille phạp vi toàn quốc; c Đào tạo giáo viên, nhân viên hỗ trợ biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình sách giáo khoa áp dụng cho học sinh người khuyết tật; đạo nghiên cứu, sản xuất cung ứng thiết bị dạy học phù hợp với dạng khuyết tật hạng khuyết tật; d Chủ trì phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, Bộ Y tế thực chương trình giáo dục đặc biệt trẻ em khuyết tật; đ Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh xã hội thực đào tạo chuyên ngành chỉnh hình, phục hồi chức Bộ văn hóa, Thể thao Du lịch có trách nhiệm thực quản lý Nhà nước công tác văn hóa, thể thao giải trí trẻ em khuyết tật; đạo, hướng dẫn thực hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người khuyết tật Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ, ngành liên quan ban hành tổ chức thực quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng bảo đảm cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng; trình Chính phủ lộ trình cải tạo nhà công trình công cộng theo quy định khoản Điều 28 Luật Bộ Giao thông - Vận tải có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ, ngành ban hành thực quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ sách ưu tiên trẻ em khuyết tật tham gia giao thông công cộng; giảm, miễn cước phí 92 Bộ thông tin truyền thông có trách nhiệm ban hành hướng dẫn thực quy chuẩn tiếp cận công nghệ thông tin trẻ em khuyết tật; đạo, hướng dẫn quan thông tin đại chúng thực tuyên truyền phổ biến sách, pháp luật người khuyết tật công tác người khuyết tật Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng quy định khuyến khích nghiên cứu, sản xuất ứng dụng sản phẩm hỗ trợ trẻ em khuyết tật sử dụng Bộ Tài bố trí ngân sách thực sách, chương trình, đề án, dự án trợ giúp trẻ em khuyết tật, điều tra khảo sát thống kê trẻ em khuyết tật cho Bộ, ngành địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hành 10 Bộ Kế hoạch đầu tư bố trí ngân sách thực dự án Nhà nước đầu tư chăm sóc, nuôi dưỡng , chỉnh hình phục hồi chức trẻ em khuyết tật; phối hợp Bộ Lao động – Thương binh Xã hội điều tra, khảo sát thống kê người khuyết tật 3.3 Đề xuất mô hình tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hướng nghiệp cho trẻ em khuyết tật Việt Nam Ngoài giải pháp mà luận văn đề cập trên, việc hoàn thiện sách trẻ em khuyết tật để em hưởng đầy đủ quyền trẻ em bình thường khác hòa nhập với gia đình, cộng đồng xã hội theo khả mình, cần phải xây dựng trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật, Trung tâm hiểu hỗ trợ em ăn uống coi trông em nhà trẻ nuôi em cho hết đời mà Trung tâm theo mô hình tổng hợp đan xen hoạt động bao gồm hoạt động giáo dục đặc biệt, giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập; hướng nghiệp đào tạo nghề; chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chăm sóc nuôi dưỡng để em có kỹ sống, có nghề để tái hòa nhập với gia đình, cộng đồng, giảm gánh nặng cho xã hội trở thành thành viên có ích cho xã hội Hơn trẻ em khuyết tật 93 Trung tâm với thời gian định, thời gian từ đến năm Trẻ khuyết tật trả cộng đồng em có kỹ định theo khả kỹ sống, kỹ giao tiếp kỹ tự lập cho sống Ví dụ, mô hình Làng Hữu Nghị Việt Nam trực thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có Trung tâm giáo dục – hướng nghiệp dạy giáo dục đặc biệt, kỹ sống cho trẻ em khuyết tật, có lớp dạy nghề nghề may công nghiệp, tin học văn phòng, dạy làm hoa lụa, thêu tranh dạy cắt tóc gội đầu; Trung tâm chăm sóc y tế khám, chữa bệnh phục hồi chức cho trẻ khuyết tật; khu nhà em; bể bơi vật lý trị liệu, nhà ăn, thư viện Làng có bác sỹ, y sỹ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành dạy trẻ khuyết tật Trẻ em khuyết tật đưa đến Làng y, bác sỹ, giáo viên phân loại theo khả nhận thức xếp vào lớp giáo dục văn hóa, giáo dục hướng nghiệp Sau em có kiến thức định cho thân mình, hàng năm Làng có kế hoạch trả em địa phương, tiếp tục giúp đỡ gia đình quyền địa phương, giúp đỡ gia đình quyền địa phương nhiều so với lúc em đến Làng kiến thức em giá dục Làng, em giáo viên, y bác sĩ, kỹ thuật viên vật lý trị liệu hướng dẫn gia đình trẻ khuyết tật phương pháp chăm sóc, phương pháp tập luyện vật lý trị liệu, phục hồi chức kỹ khác Trên thực tế, sau giáo dục hướng nghiệp nhiều trẻ em khuyết tật Làng Hữu Nghị Việt Nam có việc làm ổn định tự nuôi sống thân Để xây dựng mô này, nhà nước phải có sách đầu tư trang thiết bị cho trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật; có sách hỗ trợ ưu đãi nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trung tâm, sách nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, y bác sĩ Trung tâm, tuyển dụng thêm cán bộ, nhân viên công tác xã hội nhằm tăng cường công tác tuyên truyền cầu nối trung tâm bảo trợ với gia đình 94 cộng đồng nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật việc làm khó, cần kiên trì, nhẫn lại em Khi em tái hòa nhập với gia đình cộng đồng, nhà nước tiếp tục có sách hỗ trợ em sách giáo dục, chăm sóc y tế, trợ cấp xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sách hưởng thành chung xã hội tiếp cận công trình giao thông công cộng Bên cạnh sách Nhà nước TEKT, Nhà nước cần có sách xã hội hóa kêu gọi chung tay giúp đỡ, sẻ chia tổ chức, cá nhân nước đối tượng trẻ em khuyết tật Có trẻ em khuyết tật có tự tin, vươn lên sống, hòa nhập với gia đình xã hội 95 Tiểu kết chương Là công dân non nớt mặt thể chất tinh thần, lại mang khiếm khuyết thể, trẻ khuyết tật với tư cách nhóm bị tổn thương kép phải chịu nhiều thiệt thòi tình trạng khuyết tật đem lại Những thiệt thòi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thân trẻ gia đình trẻ em khuyết tật Do vậy, để hoàn thiện quy trình thực sách đổi với trẻ em khuyết tật, để trẻ em khuyết tật hưởng quyền cách trọn vẹn nhất, có sống tốt đẹp hơn, chương III đưa loạt giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức xã hội trẻ em khuyết tật, phổ biến sách trẻ em khuyết tật; tăng cường tham gia người dân, đặc biệt thân gia đình có trẻ em khuyết tật trẻ em khuyết tật; hoàn thiện sách nhà nước trẻ em khuyết tật số lĩnh vực; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thực sách trẻ em khuyết tật; theo dõi, giám sát đánh giá, kiểm tra, sơ tổng kết hoạt động thực sách trẻ em khuyết tật; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực tổ chức xã hội thực sách trẻ em khuyết tật; phối hợp với Bộ, ngành việc bảo đảm thực sách người khuyết tật, trẻ em khuyết tật Tất giải pháp dựa tảng bám sát quan điểm, đường lối Đảng nhà nước người khuyết tật, trẻ em khuyết tật xác định văn kiện đại hội Đảng, đặc biệt tư tưởng đạo nghị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nhằm phát huy thành tựu đạt đồng thời khắc phục hạn chế thiếu sót bước thực sách trẻ em khuyết tật: Xây dựng sách, thực thi sách, đôn đốc thực sách, kiểm tra giám sát thực sách Bên cạnh đó, tác giả đề xuất mô hình tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hướng nghiệp cho trẻ em khuyết tật Việt Nam nhằm giúp 96 trẻ khuyết tật hưởng đầy đủ sách trẻ em bình thường khác Để trẻ em khuyết tật tiếp cận đẩy đủ quyền, sách trẻ em khuyết tật phải xây dựng hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đất nước Hệ thống pháp luật phải nhằm thể chế hóa đường lối, sách Đảng Nhà nước để sách vào sống hàng ngày trợ giúp trẻ khuyết tật khắc phục khó khăn, tạo môi trường cho trẻ em khuyết tật phát triển toàn diện Đồng thời, có ý nghĩa giáo dục cộng đồng ý thức tôn trọng trẻ em khuyết tật, nhìn nhận trẻ em khuyết tật với tư cách công dân bình đẳng Đó sở để trẻ em khuyết tật vượt qua mặc cảm, tự tin, nỗ lực vươn lên khẳng định mình, trở thành công dân có ích cho xã hội 97 KẾT LUẬN Kể từ trở thành quốc gia Châu Á quốc gia thứ hai giới phê chuẩn Công ước quốc tế quyền trẻ em 1989, đồng thời thành viên thứ 118 tham gia ký công ước quốc tế Quyền Người khuyết tật năm 2007, ví trí vai trò trẻ em khuyết tật Việt Nam có nhiều thay đổi, nhằm đưa pháp luật Việt Nam lại gần với chuẩn mực chung pháp luật quốc tế quyền trẻ em khuyết tật Hàng loạt sách, đề án, chương trình ban hành với mục đích xây dựng hành lang pháp lý chuẩn mực, sở cho việc bảo đảm thúc đẩy thực thi có hiệu quyền trẻ em thực tế Đặc biệt với đời Luật người khuyết tật năm 2010 đánh dấu bước ngoặt quan trọng địa vị trẻ khuyết tật xã hội thể nỗ lực tâm lớn Đảng Nhà nước việc hỗ trợ, giúp đỡ trẻ khuyết tật hòa nhập với cộng đồng Tính đến thời điểm này, văn luật quy định rõ ràng trách nhiệm quan việc bảo đảm quyền trẻ khuyết tật Đồng thời ghi nhận quyền lợi ích hợp pháp trẻ khuyết tật cách hoàn chỉnh, thống có hiệu lực pháp lý phạm vi nước Trong năm qua Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm tới trẻ em khuyết tật, xây dựng nhiều chủ trương, sách trẻ em khuyết tật Các cấp, ngành Trung ương có nhiều cố gắng việc hướng dẫn thực nhằm tạo hiểu biết đầy đủ hệ thống quản lý, bảo đảm triển khai sách trẻ em khuyết tật vào sống Các cấp quyền địa phương tiến hành triển khai sách tương đối đồng bộ, toàn diện phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội địa phương Do nhiều em học với hình thức giáo dục phù hợp giáo dục chuyên biệt, giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập…, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, trợ cấp xã hội, hưởng dịch vụ công cộng, tham gia vào hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ… Đặc biệt năm qua, nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm giúp đỡ, tôn vinh trẻ em khuyết tật thực thu hút 98 ý, thiện cảm đa số người dân xã hội Đây hành động thiết thực, tác động trực tiếp đến trẻ khuyết tật, động lực giúp em vơi mặc cảm, tự ti, vượt lên sống hòa nhập vào cộng đồng Tuy nhiên, bên cạch thành tựu đạt việc thực sách trẻ em khuyết tật, nhiều tồn tại, vướng mắc việc thực thi sách đối tượng số sách chưa phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam, nhiều sách không thực đồng bộ; việc xác định mức độ khuyết tật chưa chích xác gặp khó khăn việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em khuyết tật; chưa hướng dẫn phân công rõ ràng trách nhiệm bộ, ngành có liên quan việc tổ chức thực hiện; việc quản lý sở bảo trợ xã hội, sở giúp trẻ em khuyết tật chưa chặt chẽ buông lỏng; số sách chưa đến đối tượng đặc biệt trẻ vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, nguồn lực nhà nước chưa đáp ứng với nhu cầu trẻ em khuyết tật nay… Để khắc phục thực trạng đó, việc phát huy tính tích cực, sáng tạo, đề giải pháp cụ thể nhằm giải có hiệu hạn chế việc thực sách thực cần thiết cấp bách Trước hết cần nâng cao nhận thức toàn xã hội trẻ em khuyết tật, cần có quan tâm nhiều Nhà nước cộng đồng đối tượng bị ảnh hưởng thể chất lẫn tinh thần; xây dựng hệ thống sách trẻ em khuyết tật toàn diện đồng bộ, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội Việt Nam, bổ sung quy định riêng dành cho trẻ em khuyết tật; có sách hỗ trợ khuyến khích sở nhận trẻ em khuyết tật vào học nghề; cần bổ tăng cường phối hợp gia đình, nhà trường xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát quan có thẩm quyền nỗ lực, hợp tác sở, ban, ngành, cá nhân, tổ chức toàn thể xã hôị nhằm đem lại hiệu cao việc thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo số 337/BC-UBTVQH12 ngày 14 tháng năm 2010 Ủy Ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật người khuyết tật trình Quốc hội thông qua Báo cáo số 3454/BC – BGDĐT ngày 17 tháng năm 2010 Bộ Giáo dục Đào tạo việc báo cáo tình hình thực Quyết định 239/2006/QĐ – TTg Chính phủ Báo cáo 539/BC-BYT ngày 28 tháng năm 2010 Bộ Y tế tình hình thực Quyết định số 239/2006/QĐ – TTg Thủ tướng phủ Ban điều phối hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (2010), Báo cáo thường niên hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam, Hà Nội Ban điều phối hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (2013), Báo cáo thường niên hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam, Hà Nội Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Đặc san tuyên truyền pháp luật số 05: chủ đề người khuyết tật, Nxb Hà Nội, năm 2010 Bộ Lao động thương binh xã hội (2009), xây dựng môi trường bảo vệ trẻ em Việt Nam, đánh giá pháp luật sách bảo vệ trẻ em, đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Việt Nam, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), Báo cáo Trẻ em nhà trường, Nghiên cứu Việt Nam Công ước quyền người khuyết tật 2007 (ICRPD), Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội (2011), giới thiệu văn kiện quốc tế quyền người, Nxb Lao động – xã hội 10 Công ước quyền trẻ em 1998 (ICRPD), Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội (2011), giới thiệu văn kiện quốc tế quyền người, Nxb Lao động – xã hội 11 Chỉ thị số 01/2006/CT – TTg, ngày 6/1/2006 Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục – Đào tạo biên soạn trình Thủ tướng 100 Chính phủ Chiến lược kế hoạch hành động giáo dục trẻ khuyết tật giai đoạn 2006 – 2010 định hướng đến năm 2015 12 Đảng cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 13 Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 14 Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 15 Nguyễn Thị Bảo (2011), Pháp luật quyền người khuyết tật Việt Nam nay, NXB Tư pháp 16 Vũ Ngọc Bình (2001), Trẻ em tàn tật quyền em, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội 17 Hà Đình Bốn (2010), “Tuyên truyền pháp luật” (số 05), Chủ đề: “Luật người khuyết tật”, Hà Nội 18 Triệu Văn Cường (2016), Giáo trình Đánh giá Chính sách công, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 19 Triệu Văn Cường (2016), Giáo trình Hoạch định sách công, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 20 Triệu Văn Cường (2016), Giáo trình Quy trình Chính sách thông qua nghiên cứu tình huống, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 21 Lê Vinh Danh (2001), “Chính sách Hoa kỳ”, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 22 Nguyễn Hữu Hải (2014), Giáo trình Chính sách công, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 23 Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên), Phạm Thu Lan (2006), giáo trình Hoạch định phân tích sách công, Học viện Hành Quốc gia, Nxb Giáo dục, Hà Nội 24 Lê Bạch Hồng, Định hướng phát triển sách người khuyết tật giai đoàn tới, tạp chí Lao động Xã hội, số 333 ( tr.14-15) 101 25 Lê Chi Mai (2000), “chính sách trình sách”, nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Lê Chi Mai (2001), Những vấn đề sách quy trình sách, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 27 Trần Nam (2012), Chính sách người bị nhiễm chất độc hóa học nhiều bất cập, Báo Bình Thuận Online 19/12/2012 28 Hồ Văn Thông (1999), tìm hiểu khoa học sách công, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Võ Thị Hoàng Yến: Giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật nào? http://www.báo văn hóa.vn/Giáo dục/print -18919.vho 30 Nghị định 67/2007/NĐ – CP ngày 13/4/2007 Chính phủ sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội 31 Nghị định 28/2012/NĐ - CP ngày 10 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật người khuyết tật 32 Nghị định 136/2013/NĐ – CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 quy định người tàn tật từ mức độ nặng, thuộc hộ nghèo hưởng trợ cấp xã hội 33 Nghị định 26/2016/NĐ – CP ngày 06 tháng năm 2016 Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp công chức, viên chức người lao động làm việc sở quản lý người cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy sở trợ giúp xã hội công lập 34 Quyết định 1717/QĐ – TTg ngày 06 tháng 10 năm 2015 việc thành lập Ủy ban Quốc gia người khuyết tật 35 Quyết định 3553/QĐ UBND ngày 27 tháng năm 2013 việc phê duyệt kế hoạch trợ giúp người khuyết tật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2020 36 Quốc hội (1991), Luật phổ cập giáo dục tiểu học, Hà Nội 37 Quốc hội (2004), Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, Hà Nội 38 Quốc hội (2005), Luật giáo dục, Hà Nội 39 Quốc hội (2006), Luật thể dục thể thao, Hà Nội 102 40 Quốc hội (2008), Luật giao thông đường bộ, Hà Nội 41 Quốc hội (2010), Luật người khuyết tật, Hà Nội 42 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 43 Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn quản lý trường hợp người khuyết tật 44 Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 bộ, quan ngang quy định việc xác định mức độ khuyết tật Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực 45 Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm bộ, quan ngang quy định sách giáo dục người khuyết tật 46 Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2015 bộ, quan ngang quy định khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật 103 ... THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM 42 2.1 Thực trạng trẻ em khuyết tật sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 42 2.1.1 Thực trạng trẻ em khuyết tật Việt Nam ... CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT 1.1 Khái niệm trẻ em khuyết tật thực sách trẻ em khuyết tật 1.1.1 Trẻ em khuyết tật 1.1.1.1 Trẻ em Trong Công ước quyền trẻ em. .. 2.1.2 Thực trạng nội dung sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 43 2.2 Phân tích thực trạng thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam 49 2.2.1 Quy trình thực sách trẻ em khuyết tật Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở việt nam , Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở việt nam , Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay