70 đề thi thử ôn thi THPT quốc gia 2017 môn vật lý của các trường chuyên trong cả nước có lời giải chi tiết (phần 2)

350 617 1
  • Loading ...
1/350 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2017, 17:28

70 đề thi thử ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Vật lý của các trường chuyên trong cả nước có lời giải chi tiết (phần 2). 70 đề thi thử ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Vật lý của các trường chuyên trong cả nước có lời giải chi tiết (phần 2). 70 đề thi thử ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Vật lý của các trường chuyên trong cả nước có lời giải chi tiết (phần 2) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN NĂM HỌC 2016 -2017 MÔN VẬT Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề (40 câu trắc nghiệm) oc TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ Đề thi trang hi D H Mã đề thi 132 B 2 Q0 I C 2 I Q0 uO 2 Q0 I0 nT Câu 1: Trong mạch dao động điện từ LC dao động điện từ tự do, điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kì dao động điện từ mạch A D 2 LC Ta iL ie  Câu 2: Một chất điểm dao động trục 0x với phương trình x  6cos(t  ) cm Gốc thời gian chọn thời điểm vật qua vị trí li độ C x = - cm, theo chiều dương s/ A x = - cm, ngược chiều dương up B x = +3 cm, theo chiều dương D x = + cm , ngược chiều dương co m B /g ro Câu 3: Phương trình dao động chất điểm trục 0x x = 5cos(10t + π) cm Chất điểm dao động với biên độ A 20 cm C 15 cm D 10 cm ok Câu 4: Một vật nhỏ khối lượng 400 g dao động điều hòa trục 0x theo phương trình x = 5cos(2t) cm (t tính giây) Động cực đại vật trình dao động A mJ B 20 mJ C µJ D µJ .fa ce bo Câu 5: Dao động điện từ mạch LC thực tế dao động tắt dần Dao động điện từ mạch tắt nhanh C mạch điện trở lớn B tụ điện điện dung lớn D cuộn dây độ tự cảm lớn w w w A mạch tần số riêng lớn Câu 6: Khi nói đoạn mạch điện xoay chiều tụ điện, phát biểu sau đúng? A dòng điện tức thời chạy mạch sớm pha điện áp tức thời hai đầu tụ lượng  >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B cường độ dòng điện hiệu dụng mạch tỉ lệ nghịch với điện dung tụ H oc 01 C nhiệt lượng tỏa đoạn mạch lớn tần số dòng điện nhỏ D công suất tiêu thụ mạch tỉ lệ thuận với tần số dòng điện qua mạch A 4,25 cm hi D Câu 7: Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M khối lượng 400 g lò xo nhẹ hệ số đàn hồi 40N/m dao động điều hòa xung quanh vị trí cân với biên độ cm Khi vật M qua vị trí cân người ta thả nhẹ vật m khối lượng 100 g lên M (m dính chặt vào M), sau hệ m M dao động điều hòa với biên độ C cm D 2 cm nT B cm A v3 > v2 > v1 eu O Câu 8: Một sóng âm tần số f truyền nước, nhôm không khí với tốc độ tương ứng v1 , v2, v3 So sánh tốc độ sóng âm ba môi trường B v1 > v3 > v2 C v2 > v1 > v3 D v1 > v2 > v3 A s B ps /T Li Câu 9: Một lắc đơn gồm sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn cầu nhỏ m1 = 100 g, chu kì dao động lắc s Thay cầu m1 cầu m2 =200 g chu kì dao động nhỏ lắc s D s C 2 s ro u Câu 10: Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào /g A tần số sóng D môi trường truyền sóng m B lượng sóng C bước sóng .c o Câu 11: Trong phút, vật dao động điều hòa thực 30 dao động toàn phần Quãng đường mà vật di chuyển s 64 cm Biên độ dao động vật ok A cm B cm C D cm ce  bo Câu 12: Một sóng tần số f, truyền sợi dây đàn hồi với tốc độ v bước sóng  Hệ thức fa A v  B v  2 f  f C v  f D v  f   w w w Câu 13: Tại vị trí môi trường truyền âm, cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu mức cường độ âm A giảm 10 B B tăng 10 B C tăng 10 dB D giảm 10 dB >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 2,5 m B 2,0 m C 1,0 m D 0,5 m H oc 01 Câu 14: Một sóng chu kì s truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử môi trường dao động ngược pha Câu 15: Trong dao động điều hoà vật, đại lượng sau dao động thay đổi theo thời gian? C Pha dao động D Chu kì B Biên độ A Tần số C chậm dần B chậm dần D nhanh dần eu O A chậm dần theo chiều dương nT hi D Câu 16: Một vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí cân đến vị trí biên chuyển động B 55 N/m C 60 N/m ps /T A 50 N/m Li Câu 17: Một lắc lò xo gồm cầu khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Trong 20 s lắc thực 50 dao động Hệ số đàn hồi lò xo giá trị gần với giá trị n sau đây? D 40 N/m ro u Câu 18: Trên quạt điện hoạt động mạng điện xoay chiều dân dụng ghi 220 V – 40 W Thiết bị hoạt động bình thường điện áp lớn A 220 V B 200 V C 440 V D 110 V /g Câu 19: Mạch dao động LC tưởng dao động điện từ tự do, điện tích tụ c o số dao động mạch m biến thiên điều hòa theo thời gian với phương trình q  4cos(2 104 t ) C ,(t tính giây) Tần B 10 Hz C πHz D πkHz ok A 10 kHz bo Câu 20: Khi sóng truyền từ môi trường sang môi trường khác, đại lượng không đổi sóng C tốc độ truyền sóng B tần số sóng D biên độ sóng .fa ce A bước sóng w w w Câu 21: Câu phát biểu không đúng? A Sóng điện từ truyền môi trường sóng ngang B Sóng điện từ sử dụng phát truy ền hình sóng dài sóng trung >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C Tốc độ lan truyền sóng điện từ chân không lớn H oc 01 D Sóng điện từ tần số cao lượng lớn Câu 22: Dòng điện chạy qua cuộn dây cảm biểu thức i  cos 100 t  A 0,  H Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm giá trị C 200 V D 220 V hi D B 220 V A 200 V (t tính giây) Độ tự cảm cuộn cảm nT Câu 23: Mạch dao động điện từ tưởng gồm eu O A tụ điện cuộn cảm B nguồn điện tụ điện D cuộn cảm điện trở Li C tụ điện điện trở ps /T Câu 24: Cường độ dòng điện mạch dao động LC biểu thức i  0,02cos(2.10 t) A (t A 5.10-3mH B 25 mH ro u tính giây Tụ điện mạch điện dung C = 5µF Độ tự cảm mạch giá trị C 5.10-3H D 50 mH c o m /g Câu 25: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối l ượng 100 g, lò xo nhẹ hệ số đàn hồi N/cm Hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang 0,5 Ban đầu vật giữ vị trí lò xo dãn cm thả nhẹ, lắc dao động tắt dần, lấy g = 10 m/s2 Quãng đường vật nhỏ kể từ lúc thả vật đến lúc tốc độ triệt tiêu lần thứ B cm C 17 cm D cm ok A 16 cm ce bo   Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa trục 0x theo phương trình x  4cos  6 t   cm 3  (t tính giây) Trong giây đầu tiên, chất điểm qua vị trí li độ x = cm B lần C lần D lần fa A lần w w w Câu 27: Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm mH dao động điện từ tự Cường độ dòng điện cực đại mạch mA, điện áp cực đại hai tụ 10 V Điện dung C tụ giá trị A 10 µF B 10 pF C 0,1 pF D 0,1 µF >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 0,84 cm B 0,94 cm C 0,81 cm D 0,91 cm H oc 01 Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B pha cách cm tạo sóng nước với bước sóng 0,8 cm Điểm C mặt nước cho ABC tam giác Điểm M nằm trung tực AB dao động pha với C cách C khoảng gần Câu 29: Rôto máy phát điện xoay chiều pha quay với tốc độ 600 vòng/phút hi D máy suất điện động e  220 cos 100 t  V (t tính giây) Số cặp cực từ máy B C D nT A 10 Câu 30: Trong mạch dao động lí tưởng dao động điện từ điều hoà với tần số góc 5.106 C 1,8.10-8C Li B 2,0.10-8C D 3,2.10-8C A 3,0.10-8C eu O rad/s Tại thời điểm điện tích tụ điện 3.108 C dòng điện mạch 0,05 A Điện tích cực đại tụ điện mạch dao động độ lớn ps /T Câu 31: Khi đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp không đổi độ lớn U điện áp xoay chiều giá trị cực đại 2U công suất tiêu thụ cuộn dây Tỉ số điện trở cảm kháng cuộn dây C D /g B ro u A U0 2 L B U0 2 L C U0 L D bo Câu 33: ok A .c o m Câu 32: Đặt điện áp u = U0cos(wt) vào hai đầu cuộn cảm độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua cuộn cảm w w w fa ce Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương trình dao động  5    x1  A1 cos  t   cm x2  A2 cos  t   cm Phương trình dao động cua vật 6    x  3 cos t    cm Để biên độ A2 giá trị lớn biên độ A1 A cm B cm C cm D cm Câu 34: Cho đoạn mạch gồm điện trở, cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp Đặt điện áp >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 u  65 cos 100 t V vào hai đầu đoạn mạch điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu A B 12 13 C D H oc 01 cuộn dây, hai đầu tụ điện 13 V, 13 V, 65 V Hệ số công suất đoạn mạch 13 C Z L  3ZC D Z L  nT B Z L  R A Z L  ZC0 hi D Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U, tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp, L cuộn dây cảm, tụ điện điện dung C thay đổi Thay đổi điện dung tụ đến giá trị C0 điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại 2U Hệ thức liên hệ điện trở R, cảm kháng ZL dung kháng ZC0 2R eu O Câu 36: Đoạn mạch xoay chiều MN gồm hai đoạn mạch mắc nối tiếp: Đoạn MP gồm biến trở R 0,8 mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C, đoạn PN cuộn cảm với độ tự cảm H  Li Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch biểu thức u  U cos 100 t V Để điện áp hiệu dụng A mF 8 B ps /T UMP không phụ thuộc giá trị biến trở R điện dung tụ điện mF 4 C 103 mF 8 D 103 mF 2 ro u Câu 37: Chất điểm khối lượng m dao động điều hòa trục 0x với phương trình c o m /g   x1  A1 cos  t   cm W1, dao động điều hòa với phương trình W2 3  = 4.W1 Nếu chất điểm thực dao động tổng hợp hai dao động B W = 7.W1 C W = 2,5.W1 D W = 3.W1 ok A W = 5.W1 ce bo Câu 38: Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp gồm cuộn dây cảm độ tự cảm L, tụ điện điện dung C điện trở R thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U =100 V, tần số 50 Hz Điều chỉnh R, R1 = 30Ω R2 = 20Ω mạch tiêu thụ công suất P Giá trị P fa A 250 W B 100 W C 400 W D 200 W w w w Câu 39: Điện truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ đường dây tải pha điện trở R Nếu điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây tải 220 V hiệu suất truyền tải 60% Để hiệu suất truy ền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ không thay đổi điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây giá trị gần >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 420 V B 330 V C 460 V D 360 V H oc 01 Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động theo phương thẳng đứng phương trình u1  u2  6cos(30 t )cm ( t tính giây ) Gọi M, N B cm D cm C cm hi D A 3 cm điểm đoạn thẳng AB cách trung điểm AB 1,5 cm cm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 180 cm/s Tại thời điểm, li độ dao động phần tử N cm li độ dao động phần tử M Li eu O nT - HẾT ps /T HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247com ok c o m /g ro u 11.A 12.D 13.C 14.C 15.C 16.C 17.A 18.B 19.A 20.B 21.B 22.C 23.A 24.D 25.A 26.C 27.B 28.D 29.D 30.B 31.A 32.D 33.D 34.D 35.C 36.B 37.B 38.D 39.C 40.C w w w fa ce bo 1.A 2.B 3.B 4.A 5.C 6.A 7.B 8.C 9.A 10.D >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu : Đáp án A H oc 01 Câu : Đáp án B Tại t = thay vào phương trình dao động vật ta vật vị trí x = +3 cm, chuyển động theo chiều dương Câu 3: Đáp án B hi D Câu : Đáp án A Áp dụn công thức tính động lượng cực đại ta mvmax m. A2 0, 4.22.0, 052    2.103 J  2mJ 2 nT Wd  eu O Câu : Đáp ánC Li Câu : Đáp án A k A = 10.5 = 50cm/s m ps /T Vận tốc M qua VTCB: v = ωA = Câu : Đáp án B Mv 0, 4.50 = 40cm/s  Mm 0,5 ro u Vận tốc hai vật sau m dính vào M: v’ = m /g hệ m dính vào M: W = c o  A’ = v’ 1 kA '2 = (M  m)v'2 2 Mm 0,5 =40 = 5cm k 40 w w w fa ce bo ok Câu : Đáp án C Câu : Đáp án A Chu kỳ dao động lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng ta thay khối lượng lắc chu kỳ dao động chúng không đổi Câu 10 : Đáp án D Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào môi trường truyền sóng Câu 11 : Đáp án A Chu kỳ dao động dao động t  30.T  60  T  2s Trong 8s vật thực dao động toàn phần mà chu kỳ quãng đường vật 4A biên độ dao động sóng 4.4 A  64  A  4cm Câu 12 : Đáp án D Câu 13 : Đáp án C Khi I tăng ( giảm) 10n mức cường độ âm L tăng (giảm) 10n dB >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 14 : Đáp án C H oc 01 Bước sóng sóng   v.T  1.2  2m Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử môi trường dao động ngược pha nửa bước sóng Do khoảng cách chúng 1m Câu 15 : Đáp án C Câu 16 : Đáp án C hi D Câu 17 : Đáp án A m m 0,  k  4. 2  4.  50 N / m k T 0, 42 eu O T  2 nT Trong 20s lắc thực 50 dao động dó chu kỳ dao động lắc T = 20:50 = 0,4s Khi độ cứng lắc xác định qua biểu thức sau Li Câu 18 : Đáp án B Câu 19 : Đáp án A ro u Câu 20 : Đáp án B ps /T đại đặt vào quạt U  U  200 2V Giá trị 220V – 40W giá trị hiệu dụng để quạt hoạt động bình thường điện áp cực /g Câu 21 : Đáp án B m Câu 22 : Đáp án C 0,   40 ok c o Cảm kháng cuộn dây giá trị Z L  .L  100 bo Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây U  I Z L  5.40  200V Câu 23 : Đáp án A ce Câu 24 : Đáp án D w w w fa Độ tự cảm cuộn xác định thông qua biều thức tính tốc độ góc mạch dao động LC 1   L    0.05H  50mH  C 2.103 5.106 LC   Câu 25 : Đáp án A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Độ giảm biên độ lắc sau nửa chu kỳ A  4 mg 4.0,5.0,1.10   0, 02m  2cm k 100 H oc 01 Thời gian vật từ vị trí ban đầu đến vị trí vận tốc bị triệt tiêu chu kỳ ta quãng đường vật chu kỳ S  4.A  2.A  4.5  2.2  16cm Phương pháp : Sử dụng mối liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn hi D Chu kỳ dao động vật T=0,5s Trong khoảng thời gian t = 1s = 2T Câu 26 : Đáp án C π/3 nT Từ vòng tròn lượng giác ta thấy chu kỳ vật qua vị trí x = lần eu O Câu 27 : Đáp án B Phương pháp : áp dụng bảo toàn lượng mạch LC nên ta -6 Li LI 02 CU 02 LI 1.103.(103 )2   C  20   10 pF 2 U0 10 WL  WC  ps /T Câu 28 : Đáp án D Câu 29 : Đáp án D ro u f 50  5 n 600 60 /g Theo ta f  p.n  p  c o m Câu 30 : Đáp án B i  Theo ta q     Q02  Q0    ok  3.10 8  2  0, 05    2.108 C 6   5.10  bo Câu 31: Đáp án A ce Công suất tiêu thụ hai trường hợp không đổi tỷ số điện trở cảm kháng phải fa Câu 32: Đáp án D w w w Trong mạch điện xoay chiều cuộn cảm điện áp cường độ dòng điện mạch vuông pha với Câu 33 : Đáp án D >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!Page 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 SỞ GD& ĐT QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG THI THỬ THPT QG 2017 – LẦN MÔN : VẬT LÝ Thời gian làm : 50 phút (Đề gồm 40 câu trắc nghiệm) Họ, tên... – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất!Page 13 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 THI THỬ LẦN I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: VẬT... hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua cuộn cảm w w w fa ce Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: 70 đề thi thử ôn thi THPT quốc gia 2017 môn vật lý của các trường chuyên trong cả nước có lời giải chi tiết (phần 2), 70 đề thi thử ôn thi THPT quốc gia 2017 môn vật lý của các trường chuyên trong cả nước có lời giải chi tiết (phần 2), 70 đề thi thử ôn thi THPT quốc gia 2017 môn vật lý của các trường chuyên trong cả nước có lời giải chi tiết (phần 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay