Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

117 452 2
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2017, 17:03

... quotient, Chỉ số thông minh NNL : Nguồn nhân lực NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh POS : Point of Sale,... đó, người viết đề giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Vietcombank số kiến nghị liên quan đến việc hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung hệ thống Vietcombank... tài : Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn nghiên cứu lý thuyết quản trị NNL, từ đánh giá thực trạng hoạt động quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam , Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam , Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn