Luận văn tốt nghiệp: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp của loài mèo nhà

95 353 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2017, 12:01

Luận văn nông nghiệp ngành Nông nghiệp bản đẹp, có thể chỉnh sửa, copy với Adobe Pro Luận văn nông nghiệp Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60.62.50 Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Như Quán hà nội - 2008 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc J BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRUONG DAI HOC NONG NGHIEP HA NOi NGUYEN THI NGUY ? / A , , ? A / A ' / KHAO SAT M()T SO CHI TIEU SINH LY LAM SANG, SINH LY SINH SAN VA BtNH THUONG G!P O LOAI MEO NHA LU�N VAN TH�C Si NONG NGHitP I Chuyen nganh Ma so :THUY : 60.62.50 I Nguoi hu6ng din khoa hQc: TS VU NHUQUAN HA N
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp của loài mèo nhà, Luận văn tốt nghiệp: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp của loài mèo nhà, Luận văn tốt nghiệp: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp của loài mèo nhà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn