TM BCKTKT CAU AP 6 AN LINH.DOC

21 24 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2017, 20:33

TM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINHTM BCKTKT CAU AP 6 AN LINH ... tuyến Km0+000÷Km0+50,58 Km0+50,58÷Km0 +69 ,24 Km0 +69 ,24÷Km0+87,9 Km0+87,9÷Km0+102,1 Km0+102,1÷Km0+132,9 Km0+132,9÷Km150 Km0+150÷Km0+ 166 ,6 Km0+ 166 ,6 Km0+175 Km0+ 166 ,6 Km0+202,4 PVGPMB PVGPMB Tổng phạm... 11,0 5,5 6, 0 5,5 6, 0 11,0÷12,0 6, 0÷7,2 6, 0÷8,2 12,0÷15,4 7,2÷8,7 8,2÷9,7 15,4÷18,4 Thuộc phạm vi phần cầu 10,0 12,0÷11,0 22,0÷21,0 10,0÷9,0 11,0÷7,5 21,0÷ 16, 5 9,0÷8,5 7,5 16, 5÷ 16, 0 8,5 7,5 16, 0 +... 1.76kG/cm2 Chiều dày lớp xuất hố khoan sau: STT Số hiệu hố Chiều sâu mặt Chiều sâu đáy Chiều dày lớp khoan lớp (m) lớp (m) (m) HK1 0 .6 6.3 5.7 HK2 0.7 5 .6 4.9 3/ Lớp 3: Sét: màu nâu vàng, xám xanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: TM BCKTKT CAU AP 6 AN LINH.DOC, TM BCKTKT CAU AP 6 AN LINH.DOC, TM BCKTKT CAU AP 6 AN LINH.DOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn