50 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học 2017

6 246 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2017, 17:00

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 12 TRUNG TÂM GDTX TỈNH ≠ Câu 1: Cho hàm số y = f(x)= ax3+bx2+cx+d, a Khẳng định sau ? A Đồ thị hàm số cắt trục hoành B Hàm số có cực trị lim f ( x) = ±∞ C x →±∞ D Hàm số cực trị y= Câu 2: Giá trị lớn hàm số A Câu 3: Hàm số A m>4 B x − x +1 x2 + x + C y = x + (m + 1) x − (m + 1) x + B −2 ≤ m ≤ −1 là: D -1 đồng biến tập xác định khi: C m
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học 2017 , 50 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học 2017 , 50 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay