Đề tài Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC

29 211 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2017, 18:38

Header Page of 113 DANH MỤC VIẾT TẮT CNTT : Công nghệ thông tin VT : Viễn thông CT : Cạnh tranh Tổng sản phẩm quốc nội : GDP Doanh nghiệp : DN Quyết định : QĐ Trách nhiệm hữu hạn : TNHH Mã chứng khoán VTC : VTC Footer Page of 113 Header Page of 113 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT .1 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Kết cấu đề tài PHẦN 1: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VTC 1.1 Khái quát chung tập đoàn VTC 1.1.1 Giới thiệu VTC 1.1.2 Môi trường kinh doanh 1.2 Phân tích môi trường vĩ mô VTC 1.2.1.Các yếu tố kinh tế 1.2.2 Yếu tố trị pháp luật 1.2.3.Yếu tố văn hóa xã hội .8 1.2.4 Những yếu tố tự nhiên 1.2.5 Yếu tố công nghệ kỹ thuật 1.2.6 Yếu tố quốc tế 1.3 Phân tích môi trương ngành 10 1.4 Phân tích môi trường bên 11 1.4.1 Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp .11 1.4.2 Áp lực cạnh tranh từ phía khách hàng 12 1.4.3 Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn 12 1.4.4 Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay 13 1.5 Ma trận SWOT 13 1.6 Chức nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh 15 1.6.1.Mục tiêu chiến lược dài hạn Tập đoàn Truyền thông Đa phƣơng tiện VTC 2015 – 2025 .15 1.6.2.Chức nhiệm vụ .17 1.7 Lựa chọn chiến lược cho tập đoàn VTC 18 1.7.1 Sự gắn kết sứ mệnh chiến lược VTC .19 1.7.2 Tính hiệu chiến lược phát triển tập đoàn 19 Footer Page of 113 Header Page of 113 1.7.3 Khó khăn tồn 20 PHẦN 2: PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN LỰC CỦA TẬP ĐOÀN VTC .22 2.1 Nguồn nhân lực .22 2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật 23 2.3.Tiềm lực Tài 24 2.4 Hoạt động Marketing VTC 25 2.4.1 Chính sách sản phẩm 25 2.4.2.Chính sách giá VTC .25 2.4.3.Mạng lưới phân phối VTC .26 2.4.4 Xúc tiến hỗn hợp 26 KẾT LUẬN .28 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .29 Footer Page of 113 Header Page of 113 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, tự hóa thương mại mở cửa kinh tế, để kinh tế thị trường tự đặc biệt kể từ gia nhập WTO tới TPP Điều làm thay đổi môi trường kinh doanh Việt Nam vừa thách thức vừa hội để doanh nghiệp phát triển Để tồn phát triển môi trường kinh doanh đầy thách thức vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược phát triển phù hợp Trong quan điểm xem xét doanh nghiệp hệ thống môi trường kinh doanh doanh nghiệp chứa đựng thời nguy định Mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ môi trường kinh doanh doanh nghiệp, từ tận dụng phát huy mạnh đồng thời khắc phục yếu để tồn phát triển Là người chơi môi trường phát triển, để giành chỗ đứng có tác động đến thị trường vấn đề khó song yếu tố định sống Tập đoàn VTC công phát triển tổng thể công nghệ thông tin truyền thông đất nước đối mặt với đối thủ cạnh tranh VDC, FPT Vì từ hoạt động Tập đoàn VTC thận trọng việc phân tích môi trường kinh doanh doanh nghiệp để xây dựng chiến lược phát triển bám sát với chiến lược CNTT truyền thông Việt Nam giai đoạn 2015- 2025 Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu môi trường kinh doanh tập đoàn VTC, hội thách thức Đề xuất, lựa chọn chiến lược phát triển cho VTC Kết cấu đề tài: gồm phần Phần 1: phân tích môi trường kinh doanh VTC Phần 2: phân tích tình hình quản trị VTC Footer Page of 113 Header Page of 113 PHẦN 1: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VTC 1.1 Khái quát chung tập đoàn VTC 1.1.1 Giới thiệu VTC Tên gọi : Tổng VTC Truyền thông đa phương tiện – VTC Tên Tiếng Anh: Vietnam Multimedia Corporation Tên viết tắt : VTC Trụ sở chính: Tầng 16-17, Tòa nhà VTC 23 Lạc Trung, Hà Nội Điện thoại: 19001530; Fax: 04.44501100 Email: family@vtc.vn Website: http://vtc.org.vn Mã cổ phiếu: VTC sàn niêm yết giao dịch: HNX Giá cổ phiếu: 79.000 VNĐ(tính đến ngày 22/03/2016 1.1.2 Môi trường kinh doanh Các yếu tố môi trường có tác động to lớn doanh nghiệp Vì chúng ảnh hưởng đến trình quản trị chiến lược Chiến lược lựa chọn phải hoạch định sở điều kiện môi trường nghiên cứu Môi trường tổ chức yếu tố, lực lượng, thể chế nằm bên doanh nghiệp mà nhà quản trị không kiểm soát chúng ảnh hưởng đến hoạt động kết kinh doanh doanh doanh nghiệp Môi trường tổ chức bao gồm: môi trường vĩ mô hay gọi môi trường tổng quát, môi trường vi mô hay goi môi trường đặc thù Mục đích xác định hiểu rõ điều kiện môi trường có nhiều khả ảnh hưởng đến việc định doanh nghiệp Đó đơn giản danh mục ảnh hưởng chủ yếu tổ chức Danh mục xác định yếu tố môi trường mà doanh nghiệp thực thay đổi Footer Page of 113 Header Page of 113 Hình 1.1: Môi trường kinh doanh doanh nghiệp Kinh tế Chính trị - pháp luật Nguy đối thủ tiềm Năng lực người cung cấp Quốc tế Sự ganh đua công ty có Năng lực khách hàng mua Nguy cạnh tranh sản phẩm thay Công nghệ Xã hội - Dân số 1.2 Phân tích môi trường vĩ mô VTC 1.2.1.Các yếu tố kinh tế Viễn thông Việt Nam hội nhập quốc tế công nghệ, dịch vụ mô hình kinh doanh từ sớm Về thị trường, Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực từ năm 2001 cho phép Mỹ tham gia thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam thực tế chủ yếu có cạnh tranh nước Tuy nhiên thời điểm Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại giới (WTO) ngày 7/11/2006, bên cạnh Việt Nam gia nhập TPP (Hiệp định TPP thức ký kết hôm 04/02/2016) đồng nghĩa với việc có tham gia vào thị trường nước doanh nghiệp nước điều làm cho thị trường viễn thông Việt Nam trởi thành thị trường có tính cạnh tranh Footer Page of 113 Header Page of 113 cao hầu hết loại hình dịch vụ Báo cáo chung cho thấy, doanh nghiệp Viễn thông Công nghệ Thông tin đạt mức tăng trưởng ngoạn mục, gần gấp lần số GDP Việt Nam năm 2010 (dự kiến đạt khoảng 6,5%) (Nguồn: Niêm gián thống kê) Theo thống kê Bộ Thông tin Truyền thông, đến nay, có 48,02% dân số Việt Nam sử dụng Internet tương đương với 45,5 triệu người dùng internet Đây số vô ấn tượng ngành viễn thông Việt Nam, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng 100% doanh nghiệp lớn, Tổng VTC, 100% trường phổ thông trung học, 80% trường trung học sở kết nối Internet Tốc độ phát triển CNTT bình quân năm đạt 30 -55%; doanh thu toàn ngành năm 2015 đạt 20 tỷ USD, công nghệ phần mềm chiếm tỷ USD (Số liệu Bộ TT TT) Môi trường CNTT truyền thông lĩnh vực phát triển đầy tiềm VTC công nghệ nói chung VTC nói riêng Việc phát triển công nghệ cao coi mũi nhọn công nghiệp Việt, vừa hội vừa thách thức VTC 1.2.2 Yếu tố trị pháp luật Môi trường trị – pháp luật bao gồm hệ thống quan điểm đường lối sách phủ, hệ thống pháp luật hành, xu hướng trị, ngoại giao phủ diễn biến trị nước, khu vực toàn giới Các biến động môi trường trị – pháp luật tạo hội rủi ro doanh nghiệp với doanh nghiệp Môi trường pháp lý Việt Nam thiếu yếu, nhiên trình hội nhập WTO, hành lang pháp lý lĩnh vực điện tử thiết lập thông qua quy định ban hành như: - Luật CNTT (Số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006) - Luật Viến thông (Số: 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009) - Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phổ tần số xạ vô tuyến điện áp dụng cho thiết bị thu phát vô tuyến điện (12/2015/TT-BTTTT) - Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tín hiệu truyền hình cáp Footer Page of 113 Header Page of 113 tương tự điểm kết nối thuê bao (08/2015/TT-BTTTT) - Thông tư quy định kết nối viễn thông (07/2015/TT-BTTTT) Đây yếu tố mở rộng thúc đẩy phát triển CNTT truyền thông nói chung sản phẩm trực tuyến nói riêng 1.2.3.Yếu tố văn hóa xã hội Môi trường văn hóa xã hội bao gồm chuẩn mực giá trị chấp thuận tôn trọng văn hóa văn hóa cụ thể Yếu tố văn hoá - xã hội tác động chậm đến doanh nghiệp Như trình bày trên, CNTT truyền thông du nhập vào Việt Nam sớm Điện thoại internet trở thành cụm từ quen thuộc Việt Nam Đối với xã hội Việt Nam nói riêng, thử bắt đầu tưởng tượng ngày tất điện thoại ngưng hoạt động, thành phố náo loạn, công việc bị ngưng trệ… chẳng ảnh hưởng đến vùng nông thông xa xôi Internet phần thiếu cộng đồng số đông khác lại gần chẳng có ý nghĩa từ Internet nghe quen tai hàng ngày Internet viễn thông ban đầu cách thức giao tiếp/ liên lạc gọi điện, email, fax hình thành xã hội lòng xã hội trở thành hình thức giao tiếp liên lạc thiếu cộng đồng người Việt tập trung khu vực đô thị lớn Đây điểm thuận lợi việc phát triển sản phẩm trực tuyến thói quen sử dụng internet người dân thay đổi ngày phổ biến 1.2.4 Những yếu tố tự nhiên Những doanh nghiệp kinh doanh từ lâu nhận tác động hoàn cảnh thiên nhiên vào định kinh doanh họ Phân tích yếu tố tự nhiên bao gồm việc xem xét đến vấn đề ô nhiễm môi trường, nguồn lượng ngày khan hiếm, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản khai thác bừa bãi, chất lượng môi trường tự nhiên có nguy xuống cấp, v.v… Ngoài ra, nhà quản trị phải lưu ý trường hợp bất khả kháng thiên nhiên thiên tai, bão lụt, dịch họa … để dự trù biện pháp đối phó trình hoạt động sản xuất kinh doanh Footer Page of 113 Header Page of 113 1.2.5 Yếu tố công nghệ kỹ thuật Đối với doanh nghiệp, yếu tố công nghệ liên quan đến công nghệ R&D, quyền công nghệ, khuynh hướng tự động hóa, chuyển giao công nghệ, … vừa vận hội, vừa mối đe dọa mà chúng phải xem xét mức việc soạn thảo chiến lược Vì thay đổi công nghệ nhanh có nghĩa thu ngắn chu kỳ sống hay vòng đời sản phẩm liên hệ Những công nghệ đem lại qui trình công nghệ giúp giảm chi phí đáng kể giá thành sản phẩm Tiến kỹ thuật tạo ưu cạnh tranh mới, mạnh mẽ ưu có 1.2.6 Yếu tố quốc tế Xu toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế tự hóa thương mại vấn đề bật kinh tế giới Các luật lệ qui định thống thành viên Cộng đồng chung Châu Âu, ngân hàng giới, Tổ chức thương mại giới (WTO), hiệp định tự thương mại TPP khu vực giới, hội nghị thượng đỉnh kinh tế … góp phần vào phụ thuộc lẫn quốc gia toàn cầu thị trường chung toàn cầu xuất hiện, đặt tiêu chuẩn quốc tế chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn vấn đề ô nhiễm môi trường, luật chống độc quyền, chống bán phá giá … Các chiến lược gia cần phải tận dụng lợi mà xu toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, đồng thời hạn chế rủi ro từ môi trường quốc tế, cạnh tranh khốc liệt đối thủ nước ngoài, với sản phẩm có giá cạnh tranh chất lượng Đến Việt Nam có nhà khai thác có hạ tầng mạng (VNPT, SPT, Viettel, EVN Telecom, Hanoi Telecom, Vishipel, VTC FPT Telecom, VDC…) cung cấp loại dịch vụ bưu chính, viễn thông công nghệ thông tin, có hàng trăm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông sở hạ tầng mạng làm cho cạnh tranh thị trường ngày gay gắt liệt Tuy nhiên theo phạm vi đề tài, tập trung nghiên cứu vào đối thủ trực tiếp VTC Tập đoàn FPT VTC liệu điện toán VDC Footer Page of 113 Header Page 10 of 113 1.3 Phân tích môi trương ngành Bảng 1.1: Tốc độ phát triển ngành qua năm 2010 2012 2013 28.8% 33,56% 40.9% 7.3% 7.8% 8.4% 2014 2015 Tăng trưởng CNTT 42.6 % 46.1% Tăng trưởng GDP 8.2% 8.5% (Nguồn: niêm gián thống kê 2015) Nhu cầu: Do áp lực khó khăn kinh tế giai đoạn bắt buộc doanh nghiệp phải nâng cao hiệu kinh doanh, phải nắm bắt thông tin thị trường nhằm cắt giảm chi phí sản xuất dự báo xu hướng phát triển tương lai Vì “Ngành công nghệ thông tin - truyền thông phải nắm lấy thời này, với ngành kinh tế, cung cấp thông tin cho nhà sản xuất” (Nguyễn Thiện Nhân) Chính mà theo dự báo nhiều chuyên gia, tốc độ tăng trưởng ngành tiếp tục trì mức từ 20% đến 25% năm tới dự kiến đạt 10% GDP vào năm 2010 Cấu trúc ngành: ngành tập trung VTC coi doanh nghiệp lớn Công nghệ Truyền thông VN chiếm thị phần lớn lĩnh vực kinh doanh Tuy nhiên, rào cản gia nhập ngành cao (vốn lớn, công nghệ cao…) có nhiều doanh nghiệp gia nhập ngành Footer Page 10 of 113 10 Header Page 15 of 113 - Sản phẩm ngày có uy tín - Nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến tổ chức quốc tế thừa nhận - chức để cạnh tranh nước Các đơn vị thành viên phân bố dàn trải liên tục phát triển - Các tiêu VTC đạt mức cao Mặt yếu (W) - - - Phối hợp W/O Công nghệ thiết bị đa phần mức trung - Đầu tư sở hạ tầng, máy móc nhằm - bình khu vực nâng cao chất lượng sản phẩm Giá cao, khả cạnh tranh SP - Lựa chọn dự án đầu tư có hiệu - thấp Chưa có nhiều sản phẩm so với thị trường nước - Tay nghề, trình độ người lao động thấp so với khu vực - Ph Rào cản pháp lý 1.6 Chức nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh 1.6.1.Mục tiêu chiến lược dài hạn Tập đoàn Truyền thông Đa phƣơng tiện VTC 2015 – 2025 Là Tập đoàn thí điểm lĩnh vực CNTT phát triển mạnh lĩnh vực truyền thông, cung cấp đa dịch vụ mạng truyền hình, mạng viễn thông mạng internet, đưa VTC thành thương hiệu có uy tín lớn lĩnh vực truyền thông nước quốc tế, chuẩn bị cho hội nhập quốc tế Việt Nam nhập WTO Phát triển mạng truyền hình kỹ thuật số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T2 để tiến đến phủ sóng phạm vi toàn quốc Mở rộng, nâng cấp mạng truyền hình số mặt đất theo hướng tích hợp tính phát sóng truyền hình di động cho thiết bị cầm tay theo tiêu chuẩn DVB-H, đồng thời đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ đại Footer Page 15 of 113 15 Header Page 16 of 113 như: truyền hình độ phân dải cao (HDTV), truyền hình tương tác dịch vụ gia tăng truyền dịch vụ truyền số liệu, thông tin trợ giúp điện tử… Đẩy mạnh công nghiệp nội dung sở phối hợp ưu phương tiện truyền thông, bao gồm báo hình, báo viết, báo điện tử Phát triển kênh truyền hình tiếng Việt sở tự sản xuất, hợp tác, liên kết Tăng thêm chuyên mục đa dạng hóa chuyên mục kênh VTC3 (thể thao), VTC4 (thời trang, mua sắm) VTC5 (công nghệ thông tin truyền thông Ngoài ra,VTC đẩy mạnh việc xây dựng nội dung thông tin phong phú, đa dạng cho dịch vụ truyền hình di động, phát triển dịch vụ giải trí giá trị gia tăng truyền hình mạng viễn thông, phát triển dịch vụ mua bán từ xa truyền hình, internet, điện thoại di động… Tiến hành mở rộng nâng cao chất lượng truyền hình Internet vừa phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại vừa bước tiến tới tạo nguồn thu từ dịch vụ gia tăng khác Triển khai server phân tán số khu vực giới, tập trung cộng đồng người Việt Nam sinh sống để đảm bảo chất lượng truyền hình Internet truy cập nước Thiết lập mạng Internet băng thông rộng cở sở sử dụng công nghệ Đặc biệt trọng khai thác tính kỹ thuật công nghệ truy cập băng thông rộng không dây WIMAX Từ thử nghiệm Hà Nội TP.Hồ Chí Minh mở rộng phủ sóng tạo nên mạng vô tuyến băng rộng không dây toàn quốc Về nguyên tắc VTC thủ tướng chấp thuận cho thiết lập mạng để cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng dịch vụ truyền thông đa phương tiện (truyền hình, phát thanh, thoại…) Phát triển đa dịch vụ sở hội tụ công nghệ truyền hình, viễn thông công nghệ thông tin theo hướng sau: Thực dịch vụ công ích phục vụ thông tin tuyên truyền đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước Phát triển đồng thời dịch vụ truyền hình quảng bá, dịch vụ truyền hình có quản lý thuê bao dịch vụ quảng cáo truyền hình Phát triển dịch vụ truyền hình điện thoại di động (Mobile-TV), dịch vụ truyền hình độ phân giải cao (HDTV) Phát triển dịch vụ truy cập Internet băng thông rộng, dịch vụ ứng dụng mạng Footer Page 16 of 113 16 Header Page 17 of 113 Internet, trọng ứng dụng truy cập băng rộng không dây WiMAX để cung cấp đa dịch vụ, đặc biệt dịch vụ trực tuyến truyền hình, thoại… Phát triển dịch vụ game trực tuyến, dịch vụ giá trị gia tăng truyền hình mạng viễn thông Truyền hình cầm tay hay truyền hình di động VTC chuẩn bị từ hai năm qua Khi thành công việc phát triển truyền hình số mặt đất, VTC triển khai truyền hình di động để đáp ứng nhu cầu người dân xem truyền hình di chuyển đường làm, chờ tàu xe, đường công tác… Tóm lại, mục tiêu dài hạn tâp đoàn VTC trở thành tổ chức dẫn đầu truyền thông công nghệ kỹ thuật số Việt Nam 1.6.2 Chức nhiệm vụ Đi tắt đón đầu phải xác hiệu quả” phương châm phát triển Tổng VTC VTC Thực tế chứng minh cho thành công chiến lược VTC đơn vị đầu phát triển công nghệ dịch vụ kinh doanh đa dạng mẻ Việt Nam Nhân trẻ với đội ngũ nhân độ tuổi 20-35 chiếm 80% cho thấy độ động - ưu VTC VTC hoạt động môi trường thay đổi CNTT truyền thông Ngoài ra, việc liên kết VTC trường đại học CNTT TT trọng Hầu hết sinh viên lĩnh vực có hội làm việc học tập VTC qua triển lãm, hội chợ việc làm Kết hợp giáo dục doanh nghiệp xu hướng phát triển bền vững giới VTC áp dụng áp dụng thành công Việt Nam Cũng lĩnh vực giáo dục, VTC chủ động phát triển dịch vụ giáo dục trực tuyến, chí dịch vụ giải trí trực tuyến (gameonline) lồng kiến thức văn hoá xã hội Việt Nam Đây điểm chưa doanh nghiệp CNTT tiến hành Các sản phẩm VTC gồm có: “Băng thông rộng, Hội tụ Viễn thông, Truyền hình Internet; Hội tụ cố định di động”, “Quản lý dịch vụ, chăm sóc khách hàng quản lý hệ thống”, “Truyền thông qua cáp quang/quang tử/ quang điện Footer Page 17 of 113 17 Header Page 18 of 113 tử”, “Trò chơi điện tử, giải trí kỹ thuật số đa phương tiện”, “Truyền hình số hóa”, “Phần mềm ứng dụng cho DN”, “Web 2.0 mạng xã hội”, “Thương mại điện tử”, “An ninh cho mạng Internet”,… phát triển đồng sở hạ tầng kỹ thuật phần mềm Các sản phẩm Tập đoàn sản phẩm chất lượng, có uy tín thị trường nước Đặc biệt, thay nhập công nghệ phần mềm từ nước ngoài, tập đoàn chủ trương “nội địa” hoá công nghệ này, đưa sản phẩm Việt Nam nước Đây điểm khác biệt ưu VTC VTC CNTT khác 1.7 Lựa chọn chiến lược cho tập đoàn VTC Là doanh nghiệp có mũi nhọn tập trung vào công nghiệp phần mềm nội dung số, thông tin truyền thông, VTC có nhiệm vụ đa dạng đa sản phẩm, lại chưa có chiến lược thống Điều làm sản phẩm giảm tính độc đáo, sức cạnh tranh thị trường Các lựa chọn mà VTC hướng tới: Tập trung vào nội dung số toán cho xã hội số Một nội dung, nhiều kênh dùng, đa ngôn ngữ Trí thức Nhật – Hàn, nguồn lực Trung Quốc, Thị trường Asean Hiệu từ Quy mô Toà cầu hoá, công dân giới Tầm nhìn 2025 Cung cấp nội dung số sống số Trở thành nhà cung cấp dịch vụ CNTT nội dung số Asean Mục tiêu chiếnlược Xây dựng 10 triệu nhà số Việt Nam 2000 Triệu phú đô la/ 10.000 nhân viên Đưa việt nam lọt top 10 quốc gia giới nội dung số Các điểm mốc : Bẳng 1.3: Các điểm mốc VTC Footer Page 18 of 113 18 Header Page 19 of 113 2006 100 tỷ 2007 300 tỷ 2008 1000 tỷ 2009 3000 tỷ 2010 9000 tỷ 2013 16.000 tỷ 2014 23.000 tỷ (Nguồn: Profile VTC) 1.7.1 Sự gắn kết sứ mệnh chiến lược VTC Như trình bày trên, ta thấy sứ mệnh VTC tập đoàn đầu ngành lĩnh vực CNTT truyền thông để góp phần thúc đẩy phát triển nghiệp CNTT Truyền thông đất nước Chiến lược tập đoàn VTC tập trung vào sản phẩm công nghệ phần mềm, sản phẩm trực tuyến hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh Tuy nhiên, chiến lược VTC xây dựng với mảng riêng biệt, mạnh VTC phát triển mà chưa có tương tác VTC tập đoàn Dù có gắn kết sứ mệnh chiến lược, chưa có chiến lược tổng thể, điểm yếu VTC không huy động nguồn lực tổng thể đơn vị thành viên mạng lưới phân phối, thông tin, hạ tầng… 1.7.2 Tính hiệu chiến lược phát triển tập đoàn Đây kế hoạch mang tính khả thi xây dựng quy trình mang tính thực tiễn cao lượng hoá đến số, cụ thể kế hoạch chiến lược VTC từ phân tích môi trường kinh doanh cụ thể quan tâm tới yếu tố Chính trị , luật pháp, khách hàng nội doanh nghiệp sau xác định mục tiêu đưa giải pháp để thực mục tiêu đề Như vậy, từ phác thảo, kế hoạt VTC hoàn toàn phù hợp với môi trường kinh doanh xu phát Footer Page 19 of 113 19 Header Page 20 of 113 triển kinh tế Kế hoạch mang tính hiệu cao số liệu doanh thu thành công năm trước Căn vào tình hình hoạt động thực tiễn VTC thị trường Qua việc xây dựng chiến lược ban lãnh đạo VTC xác định mục tiêu định hướng lâu dài cho phát triển lâu dài VTC 10 năm tới cụ thể xây dựng phát triển tập đoàn, chuyển đổi trở thành tập đoàn vững mạnh đầu ngành CNTT lấy hiệu kinh tế xã hội làm thước đo chủ yếu cho phát triển bền vững Thực chuyên môn hoá lĩnh vực hoạt động ngành CNTT Chiến lược xác định tiêu kinh tế cụ thể xây dựng kế hoạch phận nằm kế hoạch chiến lược tổng thể Việc xác định tiêu kinh tế cụ thể động lực giúp cho thành viên VTC thấu hiểu cam kết thực hiện, phát huy hết phẩm chất lực cá nhân để hoàn thành tiêu nhằm mục đích phục vụ cho lơị ích cá nhân lợi ích doanh nghiệp Việc xây dựng kế hoạch phận giúp cho ban lãnh đạo VTC biết vấn đề mà họ cần đặc biệt qua tâm để dẫn dắt doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch chiến lược đề ra, vấn đề cần quan tâm : Quan tâm đến việc mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, xác định công trình xây dựng chủ yếu tham gia xây dựng thực tế có biện pháp để giành giữ vững thị trường Quan tâm đến tăng cường sức cạnh tranh VTC thông qua đổi chế hoạt động, chế dịch vụ, liên kết với doanh nghiệp nước EVN telecom, VIB bank, Asiasat… 1.7.3 Khó khăn tồn Hệ thống mục tiêu VTC xác định chưa hoàn thiện đầy đủ, chưa thể khát vọng VTC Mục tiêu tăng trưởng có đề cập đến chưa trọng thực hiện; mặt khác mục tiêu đảm bảo trì mối quan hệ đơn vị thành viên chưa đặt Hình ảnh chung tập đoàn dư luận không rõ nét, thường biết tới VTC thành viên tập đoàn Do VTC chuyển đổi mô hình tập đoàn nên chưa đầu tư vào hình ảnh chung Việc hình thành định có tính chiến lược mờ nhạt chưa thực Footer Page 20 of 113 20 Header Page 21 of 113 vào kết phân tích môi trường Môi trường vĩ mô chưa đề cập cách đầy đủ, yếu tố công nghệ, môi trường tự nhiên, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất chưa đề cập đến Môi trường nội doanh nghiệp không phân tích cách đầy đủ, VTC chưa sâu phân tích khả tài chính, tổ chức, cạnh tranh để thấy điểm mạnh điểm yếu - Chưa quan tâm đến phân bổ nguồn lực, vốn, nhân lực, công nghệ cách tối ưu để thực mục tiêu cụ thể - Chưa đề chiến lược dự phòng tình diễn biến theo môi trường - Việc tổ chức thu thập xử lý thông tin môi trường kinh doanh hạn chế, đánh giá điều kiện môi trường trạng thái tĩnh, tính dự báo thấp - Trình độ đội ngũ cán xây dựng chiến lược thấp, kiến thức chiến lược chưa nhận thức cách đầy đủ Chính điều dẫn đến tình trạng VTC chưa xuất khái niệm kế hoạch chiến lược mà sử dụng khái niệm kế hoạch năm Footer Page 21 of 113 21 Header Page 22 of 113 PHẦN 2: PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN LỰC CỦA TẬP ĐOÀN VTC 2.1 Nguồn nhân lực Hiện nay, VTC có tổng số cán công nhân viên 12200 người số người có trình độ đại học cao đẳng chiếm khoảng 83,9% lao động toàn VTC Với đội ngũ cán công nhân viên trên, VTC có nguồn nhân lực mạnh có bề dày công tác quản trị kinh doanh Họ gắn bó với VTC, nhiệt tình công tác, am hiểu tình hình thị trường, có kinh nghiệm mặt hàng kinh doanh Đây điểm mạnh nhân lực, tạo vững mạnh cho phát triển VTC tương lai Từ chuyển sang hạch toán kinh tế theo chế mới, VTC đổi mối tổ chức cấu quản lý nhằm có máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt hiệu Cơ cấu lao động VTC Bảng 2.1:Cơ cấu lao động VTC 2001 Số 2002 2003 Số Số Chỉ tiêu lượng Tỉ lệ % lượng Tỉ lệ % lượng Tỉ lệ % Số lao động 9000 100 10790 100 12200 100 Lao động trực tiếp 7270 80,7 8190 76 8990 74 Lao động gián tiếp 1730 19,3 2600 24 3170 26 Nhân viên quản lý 700 7,8 790 9000 (Nguồn: Báo cáo tài năm VTC) Hiện có 1420 cán công nhân viên Trong đó, Nam : 4570 người Nữ : 7830 người Tuổi : Dưới 25 tuổi : 4570 người Từ 35 – 45 tuổi : 3680 người Footer Page 22 of 113 Từ 25 – 35 tuổi : 3090 người Từ 45 tuổi trở lên : 660 22 Header Page 23 of 113 người Trình độ nghề nghiệp : Đại học : 7250 người ; Cao đẳng : 4500 người ; Trung cấp :500 người Do tính chất động ngành CNTT, chiến lược phát triển mạng lưới thị trường, tập đoàn thường tuyển thêm công nhân xây dựng địa phương phí tiền lương cho công nhân chi trả thông qua hợp đồng Công ty với người lao động theo thỏa thuận Đối với công nhân viên biên chế thường xuyên, thu nhập hàng tháng hưởng mức cố định theo quy định VTC hưởng thêm VTC kinh doanh tốt theo tỷ lệ với thu nhập cụ thể thể qua bảng sau đây: 2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật Máy móc trang thiết bị yếu tố lao động thiếu doanh nghiệp sản xuất Tiền thân doanh nghiệp nhà nước VTC sớm có sở vật chất tốt đáp ứng nhu cầu hoạt động Khi chuyển sang kinh tế thị trường, nhận thức tầm quan trọng yếu tố này,VTC mạnh dạn đầu tư sở hạ tầng sở kỹ thuật Bảng 2.1: Biểu tài sản cố định Tập đoàn VTC năm 2008(Đv: tr.đồng) Giá trị lại Tên danh mục Nguyên giá 31/12/2008 Tỷ trọng Nhà cửa vật kiến trúc 4.001.743.95 3.332,180 6% Máy móc thiết bị 36.674.203.13 33.321,830 60% Phương tiện vận tải 19.222.592.2 17.771,620 32% Thiết bị văn phòng 1.868.700 1.110.720 2% STT Tổng 55.536,380 (Nguồn: Báo cáo tài năm VTC) Nhận xét: Thiết bị máy móc chiếm 60% tổng giá trị tài sản cố định VTC phương tiện vận tải chiếm 32% thiết bị văn phòng chiếm 2% Điều chứng tỏ VTC trọng vào mua sắm máy móc trang thiết bị VTC để phục vụ cho sản xuất kinh doanh VTC Thiết bị văn phòng chiếm 2% tổng giá Footer Page 23 of 113 23 Header Page 24 of 113 trị tài sản cố định, chưa phù hợp so với vị trí khối lượng công việc VTC Trong tương lai VTC cần ý đầu tư vào trang thiết bị văn phòng nhằm nâng cao trình độ, lực quản lý VTC để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 2.3.Tiềm lực Tài Cơ cấu nguồn vốn VTC từ năm 2006-2009 Bảng 2.2:Cơ cấu nguồn vốn VTC từ năm 2006-2009 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tỷ trọn g Mức Vốn (%) (Tỷ đ) Tỷ Tỷ Tỷ Mức (Tỷ trọng (%) đ) Mức trọng Mức trọng (Tỷ đ) (%) (Tỷ đ) (%) 33.541 31,08 34.165 29,13 35360 18,57 58.247 53,97 64.873 55,32 129.8 Theo nguồn: 32.453 33,4 1.Ngân sách 2.Vay 53,4 ngân 51.860 hàng 12.785 Tự có 73 16.138 14,95 18.237 15,55 97.098 Tổng 13,1 100, 68,21 25.14 13,22 107.926 00 100,0 117.27 100,0 190.3 5 100,00 (Nguồn: Báo cáo tài năm VTC) Qua số liệu cho ta thấy nguồn vốn VTC tăng qua năm chứng tỏ hiệu sử dụng vốn VTC cao Về tiêu nguồn vốn năm 2015 đạt 130% so với 2014 hay vượt mức 30% ( tương ứng gần 14.850,94 triệu đồng ) Trong năm cấu nguồn vốn có thay đổi; Footer Page 24 of 113 24 Header Page 25 of 113 vốn VTC tăng lên chủ yếu nguồn vốn chủ sở hữu tăng Điều xuất phát từ lợi nhuận VTC năm 2015 cao so với năm 2014 phần lợi nhuận bổ sung vào vốn chủ sở hữu tăng Ngoài cấu vốn kinh doanh,VTC đầu tư vốn để nâng cấp cải tạo mua sắm trang thiết bị, công nghệ, bước chuyể hướng hoạt động kinh doanh với quy mô lớn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng thị trường, cải tạo nâng cấp kinh doanh 2.4 Hoạt động Marketing VTC Chính sách 4p & 7P VTC áp dụng triển qua năm qua có nhiều thay đổi đáng kể để phù hợp với biến đổi môi trường kinh doanh 2.4.1 Chính sách sản phẩm Trong năm qua, mặt hàng truyền thống có uy tín VTC sản phầm dịch vụ truyền thông giải trí Trong thời gian tới, VTC sâu nghiên cứu sản xuất mặt hàng công nghệ, chất lượng kiểu dáng VTC trọng vào việc sâu, mở rộng nhiều loại sản phẩm khác Với chiến lược đa dạng hoá sản phẩm VTC tăng thêm doanh thu từ VTC hướng đến việc xuất mặt hàng sang thị trường ASEAN nước khu vực Châu Á 2.4.2.Chính sách giá VTC Để xâm nhập vào thị trường tỉnh phía nam sang nước khu vực ASEAN VTC thực sách giá thấp tăng lợi nhuận nhờ tăng qui mô sản xuất Số lượng hàng hoá bán thị trường phía nam ngày tăng Chính sách giá thấp giúp VTC cạnh tranh với VTC khác VDC, K+ Nhờ sách nên năm qua, bạn hàng đến với VTC ngày nhiều hơn, doanh thu tăng lên tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động Tuy nhiên, sách giá áp dụng VTC xâm nhập vào thị trường thị trường cạnh tranh gay gắt đòi hỏi chất lượng dịch vụ sản phẩm cao chi phí cho sản phẩm cao, với sách giá thấp VTC dẫn đến kinh doanh thua lỗ hay không cạnh tranh thị trường không thay đổi sản phẩm phù hợp với biến đổi thị trường Footer Page 25 of 113 25 Header Page 26 of 113 2.4.3.Mạng lưới phân phối VTC Mạng lưới phân phối dài, phức tạp làm cho chi phí vận chuyển, phân phối tăng lên, giá sản phẩm tăng lên, VTC không kiểm soát giá sản phẩm tới tay người tiêu dùng VTC có: - Trên 1.000 cửa hàng, showroom trưng bày giới thiệu sản phẩm - Hơn 6.000 đại lý lớn nhỏ 2.4.4 Xúc tiến hỗn hợp Là đơn vị kinh doanh VTC hiểu không chuẩn bị hàng hoá chất lượng cao ngồi trông chờ xuất khách hàng mà phải thông tin cho khách hàng tại, tiềm khuyến khích họ đến với VTC Xúc tiến hỗn hợp giúp VTC thực điều Quảng cáo: VTC áp dụng hình thức quảng cáo là: Quảng cáo với mục đích nhắc lại thông tin qua việ in ấn, giới thiệu tên nhãn mác, địa chỉ, sản phẩm số ấn phẩm lịch, túi đựng hàng, in ấn số tờ rơi … Bên cạnh VTC thuê viết số báo, đài, tạp chí Quảng cáo Marketing online: hình thức mà VTC sử dụng cách hiệu để quảng bá thương hiệu giới thiệu khếch trương hình ảnh VTC Đây công việc quan trọng để đạt mục tiêu khách hàng biết đến thương hiệu VTC, mà kênh truyền thông Internet, bên cạnh hình thức quảng bá không sử dụng internet - Đăng ký từ khóa công cụ tìm kiếm phổ biến Google.com, yahoo.com, msn.com… - Trao đổi link với website khác, đặt link vào danh bạ website(Directory) liên quan đến xây dựng miễn phí, trang danh bạ có chất lượng cao phải trả phí - Đánh dấu (Bookmark) website chế độ công cộng lên trang web cho phép sư dụng công cụ như: myweb.yahoo.com/, del.icio.us, ma.gnolia.com, furl.net, linkagogo.com, digg.com… Footer Page 26 of 113 26 Header Page 27 of 113 - Tham gia diễn đàn xây dựng Website khác nhằm giới thiệu website đến khách hàng tiềm năng, sử dụng chữ ký dạng đường link website Footer Page 27 of 113 27 Header Page 28 of 113 KẾT LUẬN Trong giai đoạn nào, thời kỳ chế thị trường kế hoạch chiến lược luôn cần thiết thiếu hoạt động sản xuất kinh doanh, tồn phát triển doanh nghiệp Đối với Tập đoàn VTC cần thiết VTC chuyển đổi từ tổng VTC thành tập đoàn Kế hoạch chiến lược mẻ đóng vai trò quan trọng, định sống còn, thịnh suy VTC Thông qua hệ thống mục tiêu, mô hình chiến lược chủ yếu mà xác định, tạo dựng tranh toàn cảnh cách thức, biện pháp mà VTC phải thực vươn tới tương lai Ngày nay, với phát triển vũ bão khoa học công nghệ, bùng nổ thông tin với yếu tố bất ngờ xảy liên tiếp kinh tế quốc gia nên việc hoạch định chiến lược kinh doanh đắn cần thiết Ngành CNTT kinh tế quốc dân muốn có phát triển bền vững cần có kế hoạch chiến lược đắn phải hoàn thiện kế hoạch chiến lược cho phù hợp với thời kỳ, giai đoạn Thông qua kế hoạch chiến lược xây dựng bước hành động cách khoa học, dự đoán trước hội rủi ro gặp phải phương hướng giải Đặc biệt VTC hoạt đọng lĩnh vực CNTT TT tương lai gặp nhiều rủi ro có chiến lược kinh doanh hoàn thiện đắn giúp cho VTC có khả biết ứng phó với tình nơi, lúc từ khẳng định vị tập đoàn thương trường Footer Page 28 of 113 28 Header Page 29 of 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Guide to Developing Performance Measurement Using the BalancedScorecard, tài liệu truy cập từ sở liệu: http://thuvien247.net/sach3462.html Bùi Thị Thanh 2009, Bài hướng dẫn “Chiến lược kinh doanh” Báo cáo tài năm 2012-2015 Tập đoàn truyền thông đa phương tiện VTC Báo cáo kết tông hợp kinh doanh năm 2010-2015 FPT VDC Báo cáo Phân tích tình hình kinh doanh 2008-2009 VTC, FPT VDC Số liệu Thống kê thị trường CNTT, doanh nghiệp CNTT tổng hợp từ trang web Bộ Thông tin Truyền thông www.mic.gov.vn Trang web www.vtc.com.vn VTC 2009, Profile VDC 2010, Brochures Footer Page 29 of 113 29 ... môi trường kinh doanh tập đoàn VTC, hội thách thức Đề xuất, lựa chọn chiến lược phát triển cho VTC Kết cấu đề tài: gồm phần Phần 1: phân tích môi trường kinh doanh VTC Phần 2: phân tích tình hình... hướng dẫn Chiến lược kinh doanh Báo cáo tài năm 2012-2015 Tập đoàn truyền thông đa phương tiện VTC Báo cáo kết tông hợp kinh doanh năm 2010-2015 FPT VDC Báo cáo Phân tích tình hình kinh doanh 2008-2009... quản trị VTC Footer Page of 113 Header Page of 113 PHẦN 1: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VTC 1.1 Khái quát chung tập đoàn VTC 1.1.1 Giới thiệu VTC Tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC, Đề tài Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC, Đề tài Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn