Sử dụng MUX thiết kế mạch giải mã BCD sang LED 7 đoạn cathode chung

11 276 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2017, 21:40

Sử dụng MUX thiết kế mạch giải mã BCD sang LED 7 đoạn cathode chungSơ đồ khối mạch giải mã BCD thành Led 7 đoạn sử dụng MUXSơ đồ nguyên lý giải mã BCD thành Led 7 đoạn sử dụng MUX74LS15774LS24874LS48 Trường Đại Học Công Nghê Giao Thông Vận Tải Đồ án môn: Điên Tử Sô Đề Tài: Sử dụng MUX thiết kế mạch giải mã BCD sang LED đoạn cathode chung Giáo viên hướng dẫn: Phạm Trường Giang Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Hoan Trần Anh Khoa Hoàng Việt Vương Lớp: 65DCDT22 Thứ tự thuyết trình Sơ đồ khối của mạch Giới thiệu chi tiết từng khối Sơ đồ nguyên lý của mạch Các hình ảnh về mạch Sơ đồ khôi Giải mã MUX LED ĐOẠN BCD    MUX: Chọn đầu vào cho bộ giải mã Giải mã BCD: Biến tín hiệu đầu vào phù hợp với đầu vào của LED đoạn LED đoạn: Hiển thị kết quả giải mã Bộ MUX (Multiplexer) Khái niêm: Là bộ dồn kênh cho phép chọn nhiều đầu vào song song để đưa tới đầu Các linh kiên sử dụng: IC-74LS157, bộ công tắc bit , điện trở, công tắc gạt chân  Bộ công tắc bit : Gồm công tắc thông thường gắn với tương ứng với vào bit nhị phân từ 0000→1111 để nhập đầu  Điên trở băng: Gồm nhiều điện trở có cùng giá trị mắc song song với Thường sử dụng cần hạ dòng cho dãy các LED hay các đầu vào cần cùng giá trị  Điên trở thường:  Công tắc gạt chân: IC-74LS157 Khái niêm: Là IC gồm bộ MUX 2→1 để chọn đầu vào từ bộ công tắc bit Nguyên lý hoạt động: TH1: Chân điều khiển đầu vào ở mức thấp IC sẽ nhận tín hiệu đầu vào từ các đầu vào số (1) TH2: Chân điều khiển đầu vào ở mức cao IC sẽ nhận tín hiệu đầu vào từ các đầu vào số (2) Bộ giải mã BCD IC-74LS248 Khái niêm: Là IC chuyên để giải mã BCD sang led đoạn loại cathode chung Nguyên Lý hoạt động: - Sáng bình thường đủ các trạng thái từ → Chân BI/RBO, RBI, LT phải bỏ trống nối nguồn - Chân BI/RBO nối xuống đất thì tất các các đoạn của LED đều không sáng - Khi chân RBI nối xuống đất LED sẽ không hiển thị chữ số Led đoạn cathode chung Khái niêm: Là loại LED dùng để hiển thị các số từ  9, gồm đoạn LED a, b, c, d, e, f, g Hình dưới cho thấy các đoạn LED bật tắt thể hiện các số từ → 9: Sơ đồ nguyên lý Hình ảnh của mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng MUX thiết kế mạch giải mã BCD sang LED 7 đoạn cathode chung, Sử dụng MUX thiết kế mạch giải mã BCD sang LED 7 đoạn cathode chung, Sử dụng MUX thiết kế mạch giải mã BCD sang LED 7 đoạn cathode chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay