luận văn thạc sĩ quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện thuận thành, bắc ninh (2) bài 2

107 752 14
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2017, 08:51

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học “Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn huyện Thuận Thành, Bắc Ninh" riêng Các số liệu trích dẫn Luận văn hoàn toàn trung thực Các kết nghiên cứu Luận văn chưa công bố công trình Thuận Thành, ngày 31 tháng 10 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Thoảng 2 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, CHV xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng quản lý đào tạo Sau đại học, khoa, phòng trường Đại học Thương mại tạo điều kiện giúp đỡ mặt trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Phan Thế Công, giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy, cô giáo Trường Đại học Thương mại Trong trình thực đề tài, giúp đỡ cộng tác đồng chí địa bàn nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Chi cục thuế huyện Thuận Thành quan tâm, hỗ trợ, cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết để hoàn thiện luận văn Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp thực luận văn Cuối cùng, xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thuận Thành, ngày 31 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thoảng 3 MỤC LỤC 4 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số lượng cán bộ, công chức Chi cục Thuế Thuận Thành Bảng 2.2: Số thu NSNN huyện Thuận Thành giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.3: Kết thu thuế TNDN Chi cục thuế Thuận Thành Bảng 2.4: Số lượng cấp mã số thuế giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.5: Số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, bỏ trốn tạm nghỉ kinh doanh giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.6: Tình hình nộp hồ sơ khai thuế TNDN chi cục thuế huyện Thuận Thành giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.7: Kết kiểm tra hồ sơ khai thuế quan thuế giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.8: Kết kiểm tra trụ sở doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 Bảng 2.9: Tình hình nợ đọng thuế TNDN Chi cục thuế Thuận Thành giai đoạn 20132015 Bảng 2.10: Tổng hợp kết điều tra công tác quản lý thuế TNDN doanh nghiệp địa bàn huyện Thuận Thành DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BTC CNTT CSDL DN ĐTNT GTGT HSKT HĐND MST NNT NQD NSNN TNHH TCT TNDN TNCN : : : : : : : : : : : : : : : : Bộ Tài Công nghệ thông tin Cơ sở liệu Doanh nghiệp Đối tượng nộp thuế Giá trị gia tăng Hồ sơ khai thuế Hội đồng nhân dân Mã số thuế Người nộp thuế Ngoài quốc doanh Ngân sách nhà nước Trách nhiệm hữu hạn Tổng cục thuế Thu nhập doanh nghiệp Thu nhập cá nhân 5 UBND XHCN : : Ủy ban nhân dân Xã hội chủ nghĩa 6 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Lịch sử phát triển xã hội chứng minh thuế đời cần thiết khách quan gắn liền với đời, tồn phát triển Nhà nước Thuế tiền đề cần thiết để trì quyền lực trị thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước Trong kinh tế thị trường, thuế không nguồn thu chủ yếu cho ngân sách Nhà nước, mà công cụ điều tiết vĩ mô thúc đẩy phát triển kinh tế Với hầu hết quốc gia giới, thuế không công cụ để điều tiết kinh tế mà nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước Ở Việt Nam, thuế thu nhập doanh nghiệp coi nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, công cụ quan trọng để Nhà nước thực chức tái phân phối thu nhập, đảm bảo công xã hội Trong tiến trình hội nhập kinh tế giới, thuế trở thành công cụ đắc lực cho quốc gia chiến lược kinh tế Chính vậy, công tác quản lý thuế trở thành nhiệm vụ trọng tâm quốc gia Thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập tổ chức, cá nhân, Nhà nước đánh mức thuế khác nhóm đối tượng số loại thu nhập khác mục tiêu sách Tuy nhiên, quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức, nhiệm vụ thu ngân sách ngày nặng nề cộng với gia tăng mạnh số lượng doanh nghiệp, lĩnh vực họat động doanh nghiệp đa dạng, quy mô khác nhau… sở vật chất, nguồn nhân lực quản lý thuế có hạn tạo áp lực lớn công tác quản lý thuế Vì vậy, để đảm bảo phát huy vai trò quan trọng thuế thu nhập doanh nghiệp, Nhà nước cần đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, đổi mới, bước đại hoá công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp, kiện toàn lại máy hoạt động ngành thuế Trong năm qua địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh số lượng doanh nghiệp ngày gia tăng mạnh mẽ số lượng lẫn quy 7 mô hoạt động; nhiên số thu thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách Nhà nước gia tăng mạnh mẽ Công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn huyện Thuận Thành nhiều hạn chế: doanh nghiệp chưa phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp từ thành lập chiếm tỷ lệ cao, tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhiều chưa có chế tài xử lý phù hợp để răn đe, tình trạng nợ đọng thuế kéo dài, doanh nghiệp chưa tự giác nộp đủ số thuế vào ngân sách Nhà nước; công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp hạn chế bất cập sách, chế quy trình quản lý Cụ thể trình thực chế tự khai, tự nộp, cắt giảm thủ tục hành nguyên nhân dẫn đến tình trạng gian lận thuế, trốn thuế với nhiều hình thức tinh vi, khó phát Việc quản lý cấp cán tổ chức kinh doanh hạn chế thiếu lực, trình độ người Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, đề tài sâu nghiên cứu biện pháp để nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuếthu nhập doanh nghiệp góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước đồng thời đưa sách pháp luật sâu vào nhận thức tầng lớp nhân dân Chính vậy, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: "Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn huyện Thuận Thành, Bắc Ninh" giai đoạn vừa có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn Tổng quan đề tài nghiên cứu Vấn đề quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều tác giả lựa chọn làm đề tài nghiên cứu nhiều khía cạnh góc độ khác Trong trình tìm hiểu, nghiên cứu đề tài, có hội tiếp cận, tham khảo số công trình khoa học tiêu biểu có liên quan đến đề tài sau: - Nghiên cứu Nguyễn Thị Oanh (2015) "Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh" nêu vấn đề thuế TNDN, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp địa bàn; đưa nguyên nhân vấn đề: 8 Việc tổ chức triển khai quản lý thu thuế TNDN quan thuế lực, trình độ cán thuế hạn chế; công tác tra, kiểm tra, quản lý cưỡng chế nợ thuế nhiều yếu Từ đưa nhóm giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế TNDN địa bàn: nhóm giải pháp kê khai, nộp thuế; nhóm giải pháp tuyên truyền hỗ trợ; nhóm giải pháp tra, kiểm tra; nhóm giải pháp quản lý nợ thuế - Tác giả Nguyễn Thị Cẩm Vân (2015) với nghiên cứu "Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp chi cục Thuế thị xã Từ Sơn" trình bày lý luận chung khái niệm, hệ thống hóa sở lý luận quy trình quản lý thu thuế TNDN, phân tích thực trạng quản lý thu thuế, đồng thời đưa đánh giá thuận lợi, khó khăn hay kết đạt hạn chế trình quản lý thu thuế địa bàn thị xã Từ Sơn - Tác giả Đặng Thị Anh Đào(2014) với nghiên cứu "Quản lý thu thuế chi cục thuế huyện Từ Liêm, Hà Nội" trình bày khái niệm, quy trình thực công tác quản lý thuế, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu công tác quản lý thu thuế, tập trung nghiên cứu công tác quản lý thu tất sắc thuế TNDN, GTGT, thuế tài nguyên, TNCN địa bàn huyện Từ Liêm, Hà Nội Trên sở phân tích thực trạng quản lý thu thuế, tác giả đưa đánh giá thuận lợi, khó khăn hay kết đạt hạn chế trình quản lý thu thuế địa bàn huyện Từ Liêm Từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế nói chung địa bàn - Tác giả Trần Văn Ninh (2012) có nghiên cứu "Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục thuế quận Cẩm Lệ" phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn quận Cẩm Lệ; đồng thời đưa giải pháp tăng cường kiểm soát thuế TNDN địa bàn quận Cẩm Lệ - Tác giả Ma Tường Bằng Giang (2015) có nghiên cứu "Quản lý hoạt động thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ vừa cục thuế tỉnh Hà Giang" hệ thống hóa vấn đề lý luận thuế thu 9 nhập doanh nghiệp quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ vừa Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ vừa cục thuế tỉnh Hà Giang, thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp nhỏ vừa Thông qua đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Hà Giang - Tác giả Trần Đình Khuê (2014) có nghiên cứu "Hoàn thiện công tác quản lý thuế doanh nghiệp chi cục thuế huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh" trình bày khái quát sở lý luận quản lý thuế doanh nghiệp bao gồm khái niệm, mục tiêu, nội dung công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Trên sở phân tích thực trạng công tác quản lý thuế doanh nghiệp chi cục thuế huyện Gia Bình, nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý thuế, từ đưa giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế doanh nghiệp địa bàn huyện Gia Bình - Tác giả Vũ Thị Cúc (2015) có nghiên cứu "Quản lý thuế thu nhập cá nhân chi cục thuế huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh" trình bày khái quát thuế, quản lý thuế thu nhập cá nhân, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân Trên sở đánh giá nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Gia Bình, thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân địa bàn huyện tác giả đưa kết đạt được, hạn chế nguyên nhân, từ đề xuất giải pháp tăng cường quản lý thuế TNCN chi cục thuế huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh - Tác giả Nguyễn Văn Thành (2015) có nghiên cứu "Quản lý thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Sơn La" đưa sở lý luận quản lý thuế giá trị gia tăng, nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý thuế GTGT dối với doanh nghiệp tư nhân Tác giả đưa thực trạng công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp tư nhân cục thuế tỉnh Sơn La, đánh giá kết đạt công tác 10 10 quản lý, đưa hạn chế nguyên nhân, từ đề xuất số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Sơn La Tóm lại, từ công trình nghiên cứu tiêu biểu trên, thấy số vấn đề lý luận liên quan đến quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp hệ thống đầy đủ vận dụng để đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp cụ thể hoàn thiện quy trình quản lý thu thuế quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp vấn đề quản lý thu thuế số địa phương nước Tuy nhiên, nội dung đề tài nghiên cứu có phần lạc hậu chưa tiếp cận đến sách thuế mới, nhiều đề tài nghiên cứu có phạm vi hẹp chưa bao quát hết tình hình thực tiễn phát sinh thực tế, chưa nghiên cứu toàn diện sắc thuế nên giải pháp đưa không phù hợp với thực tế chưa tạo hiệu cao cho công tác quản lý Tính đến thời điểm chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc về: “Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn huyện Thuận Thành, Bắc Ninh” Chính việc nghiên cứu đề tài cấp thiết có tính mới, không trùng với nghiên cứu trước Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp, tổ chức địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từ đưa giải pháp phù hợp nhằm nâng cao công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 3.2 Mục tiêu cụ thể Dựa mục tiêu chung đặt ra, đề tài cần phải đạt mục tiêu cụ thể sau: - Hệ thống hoá sở lý luận quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế TNDN doanh nghiệp địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thời gian từ năm 93 93 Chi cục cần có hệ thống kiểm tra nội bộ, kiểm tra kịp thời khâu quản lý để tạo môi trường minh bạch, vừa hướng dẫn đạo, vừa sát theo dõi cán bộ, công chức thuế Chú trọng đến việc hoàn thiện việc kiểm tra thuế sở phân tích thông tin tờ khai hàng tháng, hàng quý để lựa chọn đối tượng có dấu hiệu gian lận thuế, bổ sung vào kế hoạch kiểm tra; đặc biệt tập trung vào nhóm doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có biến động lớn doanh thu, doanh nghiệp sản xuất ngành hàng, lĩnh vực, loại hình tổ chức có dấu hiệu thất thu lớn xây dựng, khai thác đất, đá, cát, sỏi Kiểm soát chặt chẽ doanh nghiệp có dấu hiệu bỏ trốn, kiểm tra hóa đơn doanh nghiệp này, thông báo rộng rãi toàn quốc để tránh việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp Phối hợp chặt chẽ với quan chức địa bàn đẩy mạnh công tác kiểm tra phát xử lý nghiêm hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm buôn bán sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để chiếm đoạt tiền thuế NSNN Đội kiểm tra thường xuyên trực tiếp rà soát địa bàn hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh để yêu cầu nhà thầu kê khai thuế vãng lai Khai thác triệt để doanh nghiệp vãng lai cục thuế giao để thu đúng, thu đủ dứt điểm vào ngân sách Thực phân công nhiệm vụ cho cán đội kiểm tra quản lý theo loại hình, lĩnh vực doanh nghiệp Kiên xử lý đưa sang quan công an phối hợp điều tra doanh nghiệp có rủi ro, có biểu hành vi trốn thuế sử dụng hóa đơn bất hợp pháp Đối với doanh nghiệp có vốn nhỏ doanh thu lớn bất thường, chênh lệch giá mua bán cao, doanh nghiệp thành lập mà người địa phương khác trụ sở mà thuê, kho hàng có dấu hiệu phát sinh bất thường phải thực kiểm tra ngay, xử lý kịp thời 94 94 * Về công tác quản lý nợ thuế Qua phân tích thực trạng công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp chi cục thuế huyện Thuận Thành nhận thấy số nợ thuế doanh nghiệp tương đối lớn tập trung chủ yếu nhóm nợ từ 30 - 90 ngày, có khả thu Điều cho thấy biện pháp thu hồi nợ thực chi cục có hiệu chưa cao Do đó, thực tốt công tác quản lý nợ thuế góp phần lớn vào số thu ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu công tác thu thuế Chi cục thuế cần thực số giải pháp như: Giám sát chặt chẽ thường xuyên biến động khoản nợ thuế, tập trung rà soát để phân loại khoản nợ thuế, đối tượng nợ thuế, từ áp dụng đồng biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc cưỡng chế nợ thuế theo thủ tục, trình tự quy định pháp luật, không để phát sinh số nợ thuế Ngay từ đầu năm, đội quản lý nợ phải trình phương án thu hồi nợ đọng, báo cáo lãnh đạo chi cục biết để đạo thực Đội quản lý nợ cần có kế hoạch thu nợ nhóm đối tượng nợ thuế có tuân thủ khác Hàng tháng đội quản lý nợ phối hợp với đội Kê khai - kế toán thuế - tin học, đội Kiểm tra doanh nghiệp thực kiểm tra đối chiếu số nợ thực tế số nợ phần mềm nhằm hạn chế tối đa trường hợp nợ ảo nhập sót chứng từ thu nộp, nhập sai tờ khai doanh nghiệp Từ tổng hợp đầy đủ, xác số nợ thuế, phân loại nợ thuế theo quy định, phân tích tình hình nợ thuế để có biện pháp đôn đốc thu nợ thích hợp Hàng tháng, xây dựng kế hoạch thu tiền nợ thuế cho cán thuế làm công tác quản lý nợ, căn để đánh giá mức độ hoàn thành công việc cán bộ, từ có chế độ khen thưởng, kỷ luật cách hợp lý Cuối tháng, đội quản lý nợ phải thực phân loại nợ thuế kịp thời để tính tiền chậm nộp tránh thất thu thuế NSNN Tham mưu lãnh đạo phân công tổ đôn đốc nợ, xuống trụ sở doanh nghiệp để kiểm tra, lập biên nợ thuế ký cam kết nộp thuế 95 95 Đối với doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế, áp dụng biện pháp cưỡng chế không khả thi phải tham mưu với lãnh đạo để chuyển sang bước cưỡng chế tiếp theo, bỏ qua bước tùy vào tình hình thực tế doanh nghiệp Phối hợp với đài truyền huyện, công khai phận cửa chi cục thuế doanh nghiệp nợ thuế kéo dài, doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế 3.2.4 Một số giải pháp khác * Giải pháp đại hóa công tác thuế gắn với cải cách thủ tục hành Về thủ tục hành chính: tiếp tục thực thủ tục hành lĩnh vực thuế cải cách, đơn giản hóa Đảm bảo việc tuân thủ chấp hành sách thuế, phí, quy định thu thuế nhà nước, cán công chức thuế thực thi công vụ Thực công khai thủ tục hành thuế, quy trình quản lý ngành quan thuế phương tiện thông tin đại chúng Tiếp tục triển khai mở rộng dự án kê khai thuế qua mạng nộp thuế điện tử phấn đấu đến hết năm 2016 đạt 100% doanh nghiệp thực khai nộp thuế điện tử * Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý Triển khai khai thác sử dụng có hiệu phần mềm, ứng dụng công tác quản lý thuế nhằm tiết kiệm chi phí thời gian nhân lực cho người nộp thuế quan thuế, giảm thiểu công đoạn kê khai chuẩn hóa liệu, đáp ứng yêu cầu nhận, trả theo dõi trình xử lý hồ sơ người nộp thuế Đối chiếu, so sánh lại số liệu phần mềm quản lý thuế tập trung TMS với số liệu theo dõi, đảm bảo liệu quan thuế khớp với doanh nghiệp, thuận tiện trình khai thác thông tin, theo dõi kê khai, theo dõi nợ, tra cứu số liệu phục vụ trình tra, kiểm tra 96 96 Hướng dẫn, đào tạo lại Cán thuế chưa sử dụng thành thạo phần mềm quản lý thuế ngành TMS, để tra cứu, vận dụng ứng dụng ngành vào công tác quản lý thuế doanh nghiệp ứng dụng tra cứu hóa đơn, phân tích tổng quan người nộp thuế, phân tích khoản nợ thuế Xây dựng sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu quản lý thu thuế: đảm bảo lưu giữ đầy đủ liệu đối tượng nộp thuế, thực cấp mã số thuế, kê khai thuế, hỗ trợ đối tượng nộp thuế kết nối thông tin với quan, tổ chức có liên quan đến quản lý thu kết nối với kho bạc, phòng tài nguyên môi trường… Đầu tư trang thiết bị máy tính đại cho trung tâm liệu quan thuế đảm bảo lực xử lý thông tin theo mô hình tập trung * Về công tác phối hợp với quan khác việc quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn Phối hợp chặt chẽ với quan liên quan, UBND xã, thị trấn để quản lý thu khoản thuế, phí phát sinh, giám sát chặt chẽ hoạt động sở sản xuất kinh doanh, tổ chức cá nhân cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chưa đăng ký, kê khai nộp thuế để đưa vào diện quản lý thuế Chủ động tham mưu đề xuất với UBND huyện hoàn thiện chế phối hợp với ngành chức liên quan, UBND xã, thị trấn tổ chức thực có hiệu định số 106/QĐ-UBND ngày 24/07/2008 UBND tỉnh Bắc Ninh Quy chế phối hợp chống thất thu thuế khu vực NQD Phối hợp với UBND xã, thị trấn: Phối hợp với UBND xã, thị trấn đạo đội thuế thuộc Chi cục thuế phối hợp với UBND xã, thị trấn, quan chức huyện làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật thuế đến tận sở, thống kê, phân loại sở kinh doanh công thương nghiệp dịch vụ quốc doanh, theo ngành nghề, quy mô kinh doanh, có đủ điều kiện để đưa vào quản lý thu thuế 97 97 Phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh: Tiếp tục phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư, đảm bảo thực cấp đăng ký thuế thời hạn, kịp thời Thực thông tin cho Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban quản lý Khu công nghiệp, UBND huyện, thành phố, thị xã doanh nghiệp bỏ địa kinh doanh, doanh nghiệp ngừng nghỉ, doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp đóng cửa mã số thuế để xử lý theo quy định luật doanh nghiệp Phối hợp với Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại : Phối hợp với Kho bạc nhà nước, Ngân hàng thương mại địa bàn việc cưỡng chế đối tượng nợ thuế hình thức trích từ tài khoản tiền gửi vào ngân sách nhà nước; thực uỷ nhiệm thu cho Ngân hàng nhà nước thu khoản thuế vào NSNN, theo NNT nộp thuế tất Chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn huyện 3.4 Đề xuất kiến nghị Để đưa giải pháp đồng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế Chi cục Thuế huyện Thuận Thành, tác giả xin kiến nghị thêm số vấn đề sau đây: 3.4.1 Đối với Bộ Tài -Tổng cục Thuế Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp, giảm thiểu thủ tục hành thuế Đối với sách thuế hành cần sửa đổi, bổ sung theo hướng ổn định lâu dài, đón đầu xu hướng phát triển, lường trước rủi ro xảy ra, hạn chế việc sửa đổi bổ sung thường xuyên dẫn đến khó hiểu, khó áp dụng gây lãng phí thời gian tài NNT toàn xã hội Chuẩn hóa quy trình quản lý thuế sở ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thống nhất, có tính liên kết cao Nâng cấp bảo trì hệ thống kê khai thuế qua mạng có tốc độ nhanh hơn, đảm bảo cho người nộp thuế dễ dàng nộp thuế khai thuế điện tử Nâng cấp kịp thời phần hỗ trợ kê khai phù hợp với luật thuế hành Hoàn thiện phần mềm quản lý thuế ngành TMS để chuẩn hóa liệu nợ, sổ thu nộp đảm bảo theo dõi xác nợ đọng cho doanh nghiệp 98 98 Đối với quy trình quản lý hóa đơn, ấn cần áp dụng chung chương trình quản lý thuế TMS để đảm bảo khai thác tất thông tin người nộp thuế chương trình Hiện nay, phần mềm quản lý ấn đội hành - quản lý ấn có chức tra cứu, ảnh hưởng tới việc cung cấp thông tin cho đội khác có liên quan Phối hợp với Bộ, ngành có liên quan để xây dựng thông tư liên tịch quy định trách nhiệm quan chức năng, tổ chức tín dụng việc thực nhiệm vụ thi ngân sách nhà nước 3.4.2 Đối với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Cần phải thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán nhằm đáp ứng yêu cầu công việc Đồng thời cần có sách khuyến khích cán có điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận trị đáp ứng nhu cầu công việc quan giao cho Cần tăng số lượng trình độ cán làm công tác kiểm tra thuế Số cán làm công tác kiểm tra phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt để đáp ứng công việc giao Đối với cán thực công tác kiểm tra thuế phải thường xuyên cho bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ nhiều để theo kịp với trình độ phát triển kinh tế sách nhà nước Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cần nâng cấp hệ thống máy tính có lên hệ điều hành cao hơn, có tốc độ chạy nhanh đảm bảo an toàn thông tin tốt bảo mật để đáp ứng nhu cầu khai thuế qua mạng doanh nghiệp giai đoạn Nâng cấp phần mềm ứng dụng, nâng cấp sở liệu doanh nghiệp, tiêu, đánh giá phân tích tình hình nộp thuế doanh nghiệp Thường xuyên bổ sung, cập nhật tình hình doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thông tin doanh nghiệp 3.4.3 Đối với ủy ban nhân dân cấp Ủy ban nhân dân cấp cần cải thiện môi trường kinh doanh, có sách phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, thay đổi cấu kinh tế để tạo nên lòng tin nhân dân cộng đồng doanh nghiệp 99 99 KẾT LUẬN Trong nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước, hướng tới hội nhập toàn diện, đặc biệt chuẩn bị cho Việt Nam nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), công tác quản lý thuế nhiệm vụ quan trọng việc phát triển kinh tế đất nước Thuế thu nhập doanh nghiệp công tác quản lý thuế TNDN vấn đề thời lẽ công cụ quan trọng để đảm bảo nguồn thu cho NSNN, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tạo công xã hội Chính việc không ngừng sửa đổi bổ sung hoàn thiện sách thuế TNDN quản lý thuế việc làm mang tính tất yếu Thời gia Qua đánh giá phân tích, đề tài "Quản lý thu thuế TNDN doanh nghiệp địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh" thực mục tiêu đề là: Một là: Khái quát chung sở lý luận thuế TNDN quản lý thuế TNDN Trước hết số khái niệm đặc điểm, vai trò, chức thuế TNDN, từ cần thiết việc quản lý thuế TNDN doanh nghiệp địa bàn Xuất phát từ sở lý luận mang tính tiền đề tạo điều kiện để nghiên cứu thực trạng quản lý thuế TNDN với doanh nghiệp Chi cục thuế Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cách đắn khoa học Hai là: Đánh giá thực trạng quản lý thuế TNDN doanh nghiệp địa bàn huyện Thuận Thành giai đoạn 2013-2015 Qua việc đánh giá thực trạng quản lý thuế TNDN, luận văn mặt đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế, từ nguyên nhân khách quan đến nguyên chủ quan Ba là: Trên sở đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT Chi cục thuế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, để nâng cao hiệu công tác quản lý thuế TNDN Chi cục thuế huyện Thuận Thành cần có giải 100 100 pháp hợp lý với đạo liệt, phối hợp chặt chẽ ngành, cấp có liên quan Một số giải pháp cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, nâng cao công tác kê khai kế toán thuế, tăng cường công tác kiểm tra thuế, tăng cường công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế, xây dựng đội ngũ cán chuyên nghiệp quản lý thuế, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, tăng cường phối hợp với quan chức DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Chính Phủ quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Bộ Tài Hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 Chính phủ, Bộ Tài ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 Công an kinh tế Từ Sơn (2016), Báo cáo năm 2015, Từ Sơn Chi cục thuế Gia Bình (2016), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2015, Gia Bình Chi cục thuế thị xã Từ Sơn (2016), Báo cáo tổng kết thuế cuối năm 2015, Từ Sơn Chi cục thuế Thuận Thành (2014), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2013, Thuận Thành Chi cục thuế Thuận Thành (2015), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2014, Thuận Thành Chi cục thuế Thuận Thành (2016), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2015, Thuận Thành Cục thuế tỉnh Hưng Yên (2016), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2015, Hưng Yên 10 Vũ Thị Cúc (2015), "Quản lý thuế thu nhập cá nhân chi cục thuế huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh", luận văn thạc sỹ, Học viện Nông nghiệp 11 Đặng Thị Anh Đào (2014), "Quản lý thu thuế chi cục thuế huyện Từ Liêm, Hà Nội", luận văn thạc sỹ, Đại học Thương mại 12 Ma Tường Bằng Giang (2015), "Quản lý hoạt động thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ vừa cục thuế tỉnh Hà Giang", luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Trần Đình Khuê (2014), "Hoàn thiện công tác quản lý thuế doanh nghiệp chi cục thuế huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh", luận văn thạc sỹ, Học viện Nông nghiệp 14 Nguyễn Thị Liên (2009), Giáo trình thuế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 15 Nguyễn Thị Mỹ Linh (2009), Giáo trình Thuế thực hành, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 16 Trần Văn Ninh (2012), "Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp chi cục thuế quận Cẩm Lệ", luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng 17 Nguyễn Thị Oanh (2015), "Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh", luận văn thạc sỹ, Đại học Thương mại 18 Bùi Thái Quang (2015), Quản lý rủi ro quản lý thuế Thụy Điển, Italia Hà Lan, truy cập lần cuối 15 tháng 09 năm 2016, từ 19 Luật số 03/1997/QH09 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 10 tháng 05 năm 1997 20 Luật số 09/2003/QH11 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2003 21 Luật số 14/2008/QH12 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 03 tháng 06 năm 2008 22 Luật số 32/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế TNDN, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2013 23 Luật số 78/2006/QH11 Luật quản lý thuế, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2006 24 Luật số 21/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2012 25 Quyết định số 503/QĐ-TCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế, Tổng cục Thuế ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2010 26 Quyết định số 504/QĐ-TCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Đội thuế Chi cục Thuế Chi cục Thuế, Tổng cục Thuế ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2010 27 Nguyễn Văn Thành (2015), "Quản lý thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp tư nhân địa bàn tỉnh Sơn La", luận văn thạc sỹ, Đại học Thương mại 28 Phạm Xuân Tuyên (2015), Một số kỹ thực hoạt động kiểm tra, tra tài chính, thuế doanh nghiệp, tài liệu chưa xuất đồng ý tác giả, Trường Nghiệp vụ thuế - Bộ Tài 29 Nguyễn Thị Cẩm Vân (2015), "Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp chi cục thuế thị xã Từ Sơn", luận văn thạc sỹ, Học viện Nông nghiệp 30 "Thuận Thành" (2016), Wikipedia, truy cập ngày 15 tháng 09 năm 2016, từ 31 Kinh tế Thuận Thành nhiều khởi sắc (2015), truy cập ngày 15 tháng 09 năm 2016, từ PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 PHIẾU ĐIỀU TRA Mẫu 1: Đối với người nộp thuế Kính thưa ông (bà)! Tôi tên Nguyễn Thị Thoảng học viên Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế khóa 20 - Trường Đại học Thương mại, thực luận văn tốt nghiệp với đề tài " Quản lý thu thuế nhập doanh nghiệp địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh " Tôi xây dựng phiếu điều tra với mục đích khảo sát tình hình quản lý thu thuế doanh nghiệp chi cục thuế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để phục vụ cho việc nghiên cứu để tài Rất mong ông (bà) đọc kỹ câu hỏi trước đánh dấu vào ô trống thang điểm tương ứng với lựa chọn minh Tất thông tin phiếu điều tra cam kết giữ bí mật phục vụ vào mục đích nghiên cứu, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! I THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC HỎI Tên: Ngành nghề: Địa chỉ: II THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP Ngày thành lập: Lĩnh vực kinh doanh chính: Các loại thuế phải nộp: □ Thuế GTGT □ Thuế TNCN □ Thuế TNDN □ Thuế khác III.CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNDN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN THÀNH Xin ông (bà) đánh dấu X vào ô phù hợp Ông/ bà đánh giá công tác quản lý thuế TNDN theo tiêu thức sau: 5- Rất tốt 4- Tốt 3- Khá 2- Trung bình 1- Yếu Chỉ tiêu 1 Kết đánh giá nội dung sách thuế nhà nước Hệ thống pháp luật thuế Quy định việc kê khai, nộp thuế TNDN Xử lý vi phạm pháp luật thuế Ứng dụng công nghệ thông tin vào kê khai, nộp thuế Kết đánh giá tư vấn thủ tục hành thuế Thủ tục kê khai thuế Quy trình nộp thuế Kiểm tra, toán thuế Thủ tục miễn giảm thuế Kết thực quản lý công tác thu thuế TNDN Công tác tuyên truyền sách thuế TNDN Công tác tiếp nhận cấp mã số thuế Công tác tiếp nhận xử lý hồ sơ khai thuế Công tác thu nợ xử lý nợ thuế Ý kiến khác: : Xin cảm ơn ý kiến ông/ bà! PHỤ LỤC 02 PHIẾU ĐIỀU TRA Mẫu 2: Đối với quan thuế Kính thưa ông (bà)! Tôi tên Nguyễn Thị Thoảng học viên Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế khóa 20 - Trường Đại học Thương mại, thực luận văn tốt nghiệp với đề tài " Quản lý thu thuế nhập doanh nghiệp địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh " Tôi xây dựng phiếu điều tra với mục đích khảo sát tình hình quản lý thu thuế doanh nghiệp chi cục thuế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để phục vụ cho việc nghiên cứu để tài Rất mong ông (bà) đọc kỹ câu hỏi trước đánh dấu vào ô trống thang điểm tương ứng với lựa chọn minh Tất thông tin phiếu điều tra cam kết giữ bí mật phục vụ vào mục đích nghiên cứu, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNDN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN THÀNH Xin ông (bà) đánh dấu X vào ô phù hợp Ông/ bà đánh giá công tác quản lý thuế TNDN theo tiêu thức sau: 5- Rất tốt 4- Tốt 3- Khá 2- Trung bình 1- Yếu Chỉ tiêu Kết đánh giá nội dung sách thuế nhà nước Hệ thống pháp luật thuế Quy định việc kê khai, nộp thuế TNDN Xử lý vi phạm pháp luật thuế Ứng dụng công nghệ thông tin vào kê khai, nộp thuế Kết đánh giá tư vấn thủ tục hành thuế Thủ tục kê khai thuế Quy trình nộp thuế Kiểm tra, toán thuế Thủ tục miễn giảm thuế Kết thực quản lý công tác thu thuế TNDN Công tác tuyên truyền sách thuế TNDN Công tác tiếp nhận cấp mã số thuế Công tác tiếp nhận xử lý hồ sơ khai thuế Công tác thu nợ xử lý nợ thuế Ông/bà đánh giá khó khăn mà quan thuế gặp phải ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế TNDN địa bàn huyện Thuận Thành? Đánh giá theo tiêu thức: 5- Cực kỳ khó khăn 4- Rất khó khăn 3- Khó khăn vừa phải 2- Gặp chút khó khăn 1- Không gặp khó khăn Khó khăn gặp phải công tác quản lý thuế TNDN Trình độ dân trí người nộp thuế chưa cao Khoảng cách địa lý địa bàn huyện Số lượng cán ít, trình độ chuyên môn không đồng Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đại Ý kiến khác: Xin cảm ơn hợp tác ông/ bà! ... nhập doanh nghiệp quy định điều Luật thu thu nhập doanh nghiệp Căn tính thu thu nhập doanh nghiệp thu nhập tính thu thu suất a, Thu nhập tính thu Thu nhập tính thu kỳ tính thu xác định thu. .. cao hiệu công tác quản lý thu tndn địa bàn huyện Thu n Thành, Bắc Ninh 16 16 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan thu thu nhập doanh nghiệp 1.1.1 Khái... thu thu nhập doanh nghiệp 1.1.1 .2 Đặc điểm thu thu nhập doanh nghiệp Bản chất thu thu nhập doanh nghiệp thể thu c tính bên vốn có Nghiên cứu thu thu nhập doanh nghiệp người ta nhận thấy thu
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện thuận thành, bắc ninh (2) bài 2 , luận văn thạc sĩ quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện thuận thành, bắc ninh (2) bài 2 , luận văn thạc sĩ quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn huyện thuận thành, bắc ninh (2) bài 2

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay