luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng công nghiệp và đô thị việt nam

106 199 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2017, 08:18

1 1 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể lãnh đạo trường Đại học Thương mại Hà Nội, tập thể lãnh đạo thầy cô giáo khoa Kế toán – Kiểm toán, tập thể lãnh đạo thầy cô Khoa sau đại học trường Tác giả xin đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Đoàn Vân Anh tận tình hướng dẫn tác giả trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo cán Phòng Tài Kế toán Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp Đô thị Việt Nam đơn vị thành viên nhiệt tình trả lời vấn cung cấp thông tin cho tác giả hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng để hoàn thành luận văn tất nhiệt tình lực thân, nhiên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp chân thành để luận văn hoàn thiện Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Mai 2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt VCC TKTVXD DN DT CP KQKD BH&CCDV BHXH BHYT KPCĐ BHTN CPNVLTT CPNCTT CPSXC CPBH CPQLDN BCTC BCKQHĐKD SXKD TK TSCĐ GTGT CCDC BCĐKT Chữ viết đầy đủ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp Đô thị Việt Nam Thiết kế tư vấn xây dựng Doanh nghiệp Doanh thu Chi phí Kết kinh doanh Bán hàng cung cấp dịch vụ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí công đoàn Bảo hiểm thất nghiệp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Báo cáo tài Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Sản xuất kinh doanh Tài khoản Tài sản cố định Giá trị gia tăng Công cụ dụng cụ Bảng cân đối kế toán 4 DANH MỤC PHỤ LỤC STT Nội dung Phụ lục 1.1 Phiếu điều tra Phụ lục 1.2 – Sơ đồ 1.1 Kế toán doanh thu dịch vụ thu tiền theo kỳ Phụ lục 1.3 – Sơ đồ 1.2 Kế toán doanh thu dịch vụ thu tiền trước nhiều kỳ Phụ lục 1.4 – Sơ đồ 1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài Phụ lục 1.5 – Sơ đồ 1.4 Kế toán doanh thu hoạt động khác Phụ lục 1.6 – Sơ đồ 1.5 Kế toán CPNVLTT Phụ lục 1.7 – Sơ đồ 1.6 Kế toán CPNCTT Phụ lục 1.8 – Sơ đồ 1.7 Kế toán CPSXC Phụ lục 1.9 – Sơ đồ 1.8 Kế toán tổng hợp chi phí cung cấp dịch vụ 10 Phụ lục 1.10 – Sơ đồ 1.9 Kế toán giá vốn hàng bán 11 Phụ lục 1.11 – Sơ đồ 1.10 Kế toán CPBH 12 Phụ lục 1.12 – Sơ đồ 1.11 Kế toán CPQLDN 13 Phụ lục 1.13 – Sơ đồ 1.12 Kế toán chi phí tài 14 Phụ lục 1.14 – Sơ đồ 1.13 Kế toán chi phí khác 15 Phụ lục 1.15 – Sơ đồ 1.14 Kế toán xác định KQKD 16 Bảng 2.1 Cơ cấu chi phí năm 2015 VCC 17 Phụ lục 2.1 - Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức VCC 18 Phụ lục 2.2 - Sơ đồ 2.2 Quy trình thực dự án 19 Phụ lục 2.3 - Sơ đồ 2.3 Tổ chức máy kế toán VCC 20 Phụ lục 2.4 - Sơ đồ 2.4 Tổ chức hạch toán kế toán công ty 21 Phụ lục 2.5 Hợp đồng kinh tế 22 Phụ lục 2.6 Biên nghiệm thu Biên lý hợp đồng 23 Phụ lục 2.7 Hóa đơn tài 24 Phụ lục 2.8 Sổ TK 511 25 Phụ lục 2.9 Sổ TK 521 5 26 Phụ lục 2.10 Sổ TK 515 27 Phụ lục 2.11 Sổ TK 711 28 Phụ lục 2.12 Quy chế giao khoán nội 29 Phụ lục 2.13 Quyết định giao khoán & hợp đồng giao khoán nội 30 Phụ lục 2.14 Sổ TK 621 31 Phụ lục 2.15 Quyết định ban hành “Thang bảng lương” 32 Phụ lục 2.16 Sổ TK 622 33 Phụ lục 2.17 Sổ TK 627 34 Phụ lục 2.18 Sổ chi tiết theo hợp đồng TK 154 35 Phụ lục 2.19 Sổ TK 632 36 Phụ lục 2.20 Sổ TK 642 37 Phụ lục 2.21 Sổ TK 635 38 Phụ lục 2.22 Sổ TK 911 39 Phụ lục 2.23 Sổ chi tiết theo hợp đồng TK 632 sổ chi tiết hợp đồng 40 Phụ lục 2.24 Sổ TK 9118 – KQKD khác LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dịch vụ ngày chiếm vị trí trọng yếu kinh tế quốc dân yếu tố đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế giới Năm 2001 ngành dịch vụ tạo nên 72% GDP nước phát triển xấp xỉ 52% nước phát triển… Ở Việt Nam xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế thể rõ qua năm: Năm 2001, nông nghiệp chiếm 23,24% GDP, công nghiệp chiếm 57,91% GDP, dịch vụ chiếm 38,63% GDP Năm 2005, nông nghiệp chiếm 21,76% GDP, công nghiệp chiếm 60,41% GDP, dịch vụ chiếm 38,15% GDP Và đến năm 2010 cầu kinh tế dịch chuyển sang nhóm ngành dịch vụ chiếm 42,9% GDP, nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm 18,9%, công nghiệp – xây dựng 38,2% Từ năm 2006 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP nhóm dịch vụ đóng góp cao tốc độ tăng chung cao tốc độ tăng GDP nhóm ngành nông - lâm nghiệp - thủy nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tạo thời gian tương ứng Tỷ trọng GDP nhóm ngành dịch vụ tăng lên xu hướng tích cực theo xu hướng chung giới Việt Nam mở cửa ngày sâu rộng với giới, theo Chỉ thị, kế hoạch năm 2005 kế hoạch năm 20062010, cần nâng cao vai trò khu vực dịch vụ; xem ngành dịch vụ ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế đất nước với số mục tiêu: tập trung phát triển lĩnh vực dịch vụ có tiềm du lịch, bảo hiểm vận tải hàng không, xây dựng, xuất lao động… Dịch vụ tư vấn xây dựng loại hình dịch vụ tư vấn lĩnh vực công nghiệp xây dựng, kiến trúc, quy hoạch đô thị nông thôn, Giúp cho khách hàng (chủ đầu tư xây dựng) tổ chức việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị đầu tư, đấu thầu xây lắp công trình, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu công việc hoàn thành Dịch vụ tư vấn, xây dựng mang đặc trưng sản phẩm dịch vụ đặc thù riêng ngành xây dựng Vì vậy, kế toán doanh thu, chi phí dịch vụ vừa tuân thủ theo nguyên tắc, quy định doanh thu, chi phí dịch vụ vừa tuân thủ theo nguyên tắc, quy định doanh thu, chi phí hợp đồng hợp đồng xây dựng Mặc dù, Bộ Tài ban hành chuẩn mực kế toán số 14 “doanh thu thu nhập khác”, số 15 “Hợp đồng xây dựng”, Thông tư 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014, hướng dẫn ghi nhận doanh thu, chi phí dịch vụ doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng Tuy nhiên, việc vận dụng chuẩn mực, thông tư vào thực tiễn nảy sinh nhiều vấn đề, từ ảnh hưởng tới việc xác định kết kinh doanh đơn vị tư vấn thiết kế, xây dựng Với đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp Đô thị Việt Nam”, muốn đề xuất vài ý kiến nhằm trao đổi ghi nhận doanh thu, chi phí dịch vụ tư vấn xây dựng từ xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp Đô thị Việt Nam nói riêng công ty tư vấn xây dựng nói chung Tổng quan công trình nghiên cứu Trong điều kiện nay, việc tổ chức kế toán DN nói chung DN TVTKXD nói riêng, đặc biệt công tác hạch toán DT, CP KQKD vừa đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước vừa đảm bảo cung cấp thông tin hiệu phục vụ quản lý DN có nhiều vấn đề cần phải bàn luận Chính mà phạm vi lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, có nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu viết vấn đề Với tác giả thời kỳ quan điểm khác nghiên cứu giải pháp toàn diện khác Kế toán DT, CP KQKD vấn đề DN quan tâm Trong năm gần Việt Nam có nhiều công trình khoa học viết tác giả nghiên cứu kế toán DT, CP KQKD Các nghiên cứu khoa học đưa giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu giúp nhà quản lý DN có thông tin đầy đủ, kịp thời DT, CP KQKD loại sản phẩm dịch vụ DN Một số công trình khoa học công bố tác giả tìm hiểu, nghiên cứu trình viết luận văn, cụ thể nhóm đề tài sau: Nhóm đề tài nghiên cứu DT, CP KQKD DN: Thứ nhất: Các công trình nghiên cứu CP, DT, KQKD DN thuộc lĩnh vực dịch vụ Thuộc lĩnh vực vận tải, Ths Đoàn Thị Hà (2015) với luận văn “Kế toán DT, CP xác định KQKD DN vận tải hàng hoá đường địa bàn thành phố Hải Phòng” Trên sở nghiên cứu mình, tác giả phản ánh thực trạng kế toán DT, CP xác định KQKD DN vận tải hàng hóa đường địa bàn thành phố Hải Phòng, nêu lên đạt điểm hạn chế DN xây dựng định mức nhiên liệu chung cho loại phương tiện mà chưa xây dựng định mức riêng cho phương tiện (bởi loại phương tiện có tình trạng sử dụng khác nhau) loại địa hình khác …Từ đó, tác giả đưa giải pháp nhằm hoàn thiện tồn như: xây dựng định mức nhiên liệu cho phương tiện vào thân phương tiện tính chất cung đường mà phương tiện thực vận chuyển… Thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch, TS Hà Thị Thúy Vân (2011) nghiên cứu luận án “Hoàn thiện kế toán CP, DT, KQKD du lịch tour DN du lịch địa bàn Hà Nội” với nghiên cứu TS Hà Thị Thúy Vân làm rõ sở lý luận công tác kế toán CP, DT, KQKD lĩnh vực hoạt động du lịch tour Tác giả đă phản ánh thực trạng công tác kế toán CP, DT KQKD du lịch tour địa bàn Hà Nội Tác giả đă đưa số giải pháp góc độ kế toán quản trị góc độ kế toán tài với công tác kế toán CP, DT, KQKD du lịch tour địa bàn Hà Nội Tuy nhiên, với luận án này, tác giả nghiên cứu công tác kế toán CP, DT, KQKD DN kinh doanh du lịch tour phạm vi hẹp (1 tỉnh) với nhiều đặc thù, với nhiều điều kiện thuận lợi (thành phố Hà Nội) Việc áp dụng kết nghiên cứu cho DN kinh doanh du lịch tour địa phương khác nước cần phải nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp vận dụng 9 10 Thứ hai: Các công trình nghiên cứu CP, DT KQKD DN thuộc lĩnh vực sản xuất TS Đỗ Thị Hồng Hạnh (2015) với luận án “Hoàn thiện kế toán CP, DT KQKD DN sản xuất thép thuộc tổng công ty thép Việt Nam” làm rõ sở lý luận kế toán CP, DT, KQKD DN sản xuất Nêu thực trạng kế toán tài kế toán quản trị CP, DT, KQKD DN sản xuất thép thuộc tổng công ty thép Việt Nam, từ điểm đạt chấp hành nghiêm chỉnh Luật kế toán chế độ kế toán DN hành Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán giúp nâng cao chất lượng thông tin, tiết kiệm CP…bên cạnh tồn kế toán tài kế toán quản trị như: tồn kế toán CP (xác định hạch toán số khoản CP chưa với quy định: nguyên vật liệu phụ, tiền ăn ca…; sử dụng phương pháp khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thằng, phương pháp tính giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền chưa thật hợp lý…), tồn kế toán DT (việc hạch toán ghi nhận DT chưa tuân thủ theo quy định chuẩn mực chế độ kế toán hành: khoản tiền đặt trước khách hàng kế toán ghi nhận tăng doanh thu…) Qua đó, tác giả đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CP, DT, KQKD công ty sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam góc độ kế toán tài kế toán quản trị, chẳng hạn hoàn thiện TK CPNVLTT, mở thêm TK cấp chi tiết loại sản phẩm TK 6211 – NVLTT phôi, TK 6212 – NVLTT thành phẩm cán… TK cấp chi tiết loại sản phẩm TK 62111 – NVLTT phôi A, TK 62112 – NVLTT phôi B…và hoàn thiện kế toán CP, DT, KQKD công ty sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam góc độ kế toán quản trị, xây dựng mức định CP hoạt động kinh doanh: định mức CPCNTT, định mức CPSXC… Nhóm đề tài nghiên cứu DN TVTKXD: Với doanh nghiệp lĩnh vực TVTKXD, đến thời điểm có nghiên cứu vấn đề chi phí tính giá thành dịch vụ tư vấn Luận văn thạc sĩ Liễu Bích Liên (2015): “Kế toán chi phí tính giá thành dịch vụ tư 10 92 - Hoàn thiện kế toán khoản mục chi phí + Tiền CP xăng xe phục vụ hợp đồng, kế toán xác định hạch toán vào khoản mục CPSXC thay khoản mục CPNVLTT Nếu khoản toán tiền xăng xe biết rõ cho hợp đồng cụ thể kế toán ghi nhận vào CPSXC hợp đồng đó, chưa xác định cho hợp đồng liên quan đến hợp đồng khác, kế toán ghi nhận CPSXC cuối kỳ tiến hành phân bổ theo tiêu thức phù hợp Khi đó, kế toán ghi: Nợ TK 627 (chi tiết hợp đồng – xác định được) Nợ TK 133 (1331) Có TK 111/112/331 (chi tiết) + Chi phí tiền lương suất nhân viên khối quản lý phải hạch toán TK 6421, TK 622 phản ánh xác nội dung khoản mục CP tổng chi khoản mục Kế toán ghi: Nợ TK 642 Có TK 334 - Hoàn thiện phân bổ chi phí Tại VCC, CPSXC dịch vụ TVTKXD phân bổ cho hợp đồng tiền tiêu thức phân bổ áp dụng không đúng, dẫn đến phản ánh sai lệch KQKD Hợp đồng dịch vụ tư vấn Bởi phân bổ CPSXC cho Hợp đồng tư vấn kế toán với phận dự toán Trung tâm cần xây dựng kế hoạch ngân sách hợp lý theo lượng tiền nhận tạm ứng hợp đồng; Và xây dựng tiêu thức phân bổ CPSXC hợp lý, theo tác giả nên chọn tiêu thức phân bổ CPSXC theo giá trị hợp đồng giao khoán nội - Hoàn thiện phương pháp kế toán  Kế toán mở TK 627 - dịch vụ cho thuê văn phòng, theo dõi ghi nhận khoản CP phát sinh như: CP khấu hao TSCĐ, CP điện, nước phí dịch vụ tòa nhà hàng tháng dịch vụ cho thuê văn phòng Kế toán ghi: - Hàng tháng, kế toán tiến hành phân bổ CP khấu hao tòa nhà, phần khấu hao liên quan đến phần diện tích cho thuê, ghi: Nợ TK 627 (6274) (dịch vụ cho thuê văn phòng) 92 93 Có TK 214 - Phản ánh CP điện, nước phí dịch vụ chung tòa nhà hàng tháng, ghi: Nợ TK 627 (6277) (dịch vụ cho thuê văn phòng) Nợ TK 133 (1331 – có) Có TK 111/112/331  Việc trích trước CP bảo hiểm công trình kế toán hạch toán “TK 335 – CP phải trả”, không ghi nhận “TK 338842 – CP bảo hiểm công trình mua chung” • phải tuân thủ nguyên tắc sau: Việc trích trước vào CP sản xuất kinh doanh kỳ phải tính toán cách • chặt chẽ (lập dự toán phê duyệt cấp có thẩm quyền) Phải có chứng hợp lý, tin cậy khoản CP trích trước kỳ để đảm bảo số CP phải trả hạch toán vào TK phù hợp với số CP thực tế phát sinh Phương pháp kế toán: - Cuối kỳ, kế toán trích trước CP bảo hiểm hợp đồng hoàn thành nghiệm thu DN chưa mua kỳ vào CP phát sinh kỳ Nợ TK 627 (6278) Có TK 335 - Năm sau, DN mua bảo hiểm công trình cho hợp đồng trích trước CP năm trước, kế toán vào chứng từ toán toán khoản CP phải trả với số CP thực tế phát sinh: Nợ TK 335 Có TK 154 + Nếu số trích trước cao thực tế: Nợ TK 335 Có TK 632 (6323) + Nếu số phát sinh cao số trích trước: Nợ TK 154 (1543) Nợ TK 133 (1331): thuế GTGT khấu trừ (nếu có) Có TK 111/112/331… - Hoàn thiện kế toán tập hợp CP sản xuất 93 94 Tài khoản để tập hợp CP sản xuất dịch vụ phát sinh kỳ VCC TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” TK nên mở TK cấp chi tiết theo loại hình dịch vụ DN, cụ thể TK 1543- dịch vụ TVTKXD TK 1547 dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc Kế toán ghi: - Tập hợp CP sản xuất dịch vụ TVTKXD, ghi: Nợ TK 154 (1543) (chi tiết hợp đồng) Có TK 621 (chi tiết hợp đồng) Có TK 622 (chi tiết hợp đồng) Có TK 627 – dịch vụ TVTKXD - Tập hợp chi phí dịch vụ cho thuê văn phòng: Nợ TK 154 (1547) Có TK 627 – dịch vụ cho thuê văn phòng - Hoàn thiện kế toán giá vốn hàng bán + Hoàn thiện TK sử dụng Với đề xuất hoàn thiện tương tự phần hoàn thiện TK sử dụng kế toán tập hợp CP sản xuất, TK 632 nên mở TK cấp chi tiết theo loại hình dịch vụ DN: TK 6321 - dịch vụ TVTKXD; TK 6327 - dịch vụ cho thuê văn phòng TK 6328 – giá vốn khác + Hoàn thiện phương pháp kế toán Kế toán ghi nhận trước CP để tạm tính giá vốn dịch vụ hoàn thành kỳ hợp đồng hoàn thành, nghiệm thu lý năm phải tuân thủ nguyên tắc (đã nêu mục trích trước CP bảo hiểm công trình) Kế toán sử dụng “TK 335 - CP phải trả” để hạch toán khoản CP trích trước này, kế toán ghi: 94 95 - Tạm trích trước CP kỳ: Nợ TK 632 Có TK 335 - Khi tập hợp đầy đủ chứng từ kế toán phát sinh, kế toán vào chứng từ toán toán khoản CP phải trả với số CP thực tế phát sinh: Nợ TK 335 Có TK 154 + Nếu số trích trước cao thực tế: Nợ TK 335 Có TK 632 (6323) + Nếu số phát sinh cao số trích trước: Nợ TK 632 (6323) Nợ TK 133 (1331): thuế GTGT khấu trừ (nếu có) Có TK 111/112/331… - Hoàn thiện kế toán CPQLDN + Hoàn thiện TK kế toán: Kế toán nên mở TK cấp 2,3,4 TK nói chung TK 642 nói riêng nhu cầu quản lý DN thực phải hợp lý Ngoài TK cấp theo hệ thống TK thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài chính, vào nhu cầu quản lý DN VCC, kế toán cần mở chi tiết đến TK cấp đủ tránh gây rối thông tin Cụ thể, kế toán mở thêm TK cấp sau: Cấp 642 Số hiệu TK Cấp Tên TK Cấp Chi phí quản lý DN 95 96 6421 6422 6423 6424 6425 6426 6427 64271 64272 64273 64278 6428 64281 64282 64283 64284 64285 64286 64287 64288 64289 Chi phí nhân viên quản lý Chi phí vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí lệ phí Chi phí dự phòng Chi phí dịch vụ mua Chi phí dịch vụ tòa nhà Chi phí điện, nước Chi phí điện thoại Chi phí khác Chi phí tiền khác Chi phí tiếp khách Chi phí hành Chi phí trang phục bảo hộ lao động Công tác phí Chi phí sửa chữa Chi phí đào tạo Chi phí quảng cáo, báo chí Chi phí kiểm toán Chi phí khác + Hoàn thiện phương pháp hạch toán - Các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN KPCĐ) cán công nhân viên phận trực tiếp, nhân viên quản lý Trung tâm, chi nhánh, nộp hết công ty, nhiên đến cuối tháng kế toán nên thực phân bổ khoản CP khoản mục CP như: khoản trích theo lương cán công nhân viên phận trực tiếp sản xuất Trung tâm, chi nhánh phản ánh vào khoản mục CPCNTT, khoản trích theo lương nhân viên quản lý Trung tâm, chi nhánh đưa vào khoản mục CPSXC nhân viên khối văn phòng hạch toán khoản mục CPQLDN Khi phản ánh khoản trích theo lương phần DN, kế toán ghi: Nợ TK 622 (chi tiết hợp đồng): khoản trích theo lương kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia nhân viên Trung tâm, chi nhánh trực tiếp tham gia vào hợp đồng TVTKXD Nợ TK 627 (6271): khoản trích theo lương Trưởng đơn vị, chủ trì môn, quản lý kỹ thuật tham gia vào dự án 96 97 Nợ TK 642 (6421): khoản trích theo lương khối văn phòng công ty Có TK 338 (3382): KPCĐ 2% Có TK 338 (3383): BHXH 18% Có TK 338 (3384): BHYT 3% Có TK 338 (3386): BHTN 1% + Hoàn thiện phân bổ CPQLDN Khi toán CP xăng xe phát sinh hạch toán số liệu vào phần mềm kế toán yêu cầu kế toán cần xác định rõ CP xăng xe thuộc CP sản xuất hay CPQLDN, từ ghi nhận vào TK tương ứng TK CPSXC TK CPQLDN tránh tình trạng ghi nhận hết vào CPQLDN phân bổ ngược trở lại CPSXC, đồng thời kế toán cần tìm hiểu rõ cách ghi nhận khoản CP Cụ thể, kế toán ghi: Nợ TK 6271 (62712 – CP nhiên liệu): CP xăng xe phục vụ Trung tâm thực hợp đồng Nợ TK 642 (6422 – CP nhiên liệu): CP xăng xe phụ vụ khối văn phòng công ty Nợ TK 133 (1331): thuế GTGT khấu trừ Có TK 111/112/331 (chi tiết khách hàng) 3.2.3 Hoàn thiện kế toán xác định KQKD VCC - Hoàn thiện TK kế toán Kế toán VCC nên mở TK cấp TK 911 “Xác định KQKD” theo loại hình dịch vụ kinh doanh DN sau: TK 9113 – KQKD hoạt động TVTKXD, TK 9117 – KQKD dịch vụ cho thuê văn phòng TK 9118 – KDKD khác 97 98 - Tồn phương pháp kế toán Kế toán phải theo dõi tập hợp DT, CP riêng cho hai loại hình dịch vụ kinh doanh VCC dịch vụ TVTKXD dịch vụ cho thuê văn phòng, từ xác định KQKD xác cho hai dịch vụ Để theo dõi KQKD cho loại dịch vụ, tác giả đề xuất mở sổ chi tiết xác định KQKD (Phụ lục 3.1) 3.3 Điều kiện thực đề xuất hoàn thiện 3.3.1 Về phía Nhà nước * Trước hết Nhà nước cần hoàn thiện chế quản lý DN tạo môi trường kinh tế môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp TVTKXD hoạt động Việt Nam ta thức nhập sân chơi WTO, thị trường chứng khoán diến sôi động ngày có nhiều doanh nghiệp tham gia niêm yết để huy động vốn thị trường chứng khoán, DNNN tư vấn thiết kế xây dựng muốn phát triển khẳng định lâu dài nằm xu hướng phát triển chung đó, vấn đề lành mạnh hoá thông tin kế toán – tài doanh nghiệp thiết Để thực đổi hệ thống hạch toán nói chung hạch toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh nói riêng DNNN tư vấn TKXD nói riêng, Nhà nước cần tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, mà kết kinh doanh DN phụ thuộc vào cạnh tranh bình đẳng, sở thông tin kế toán cung cấp, phụ thuộc vào “lách luật“ hay mối quan hệ kiểu “sân sau“ quan quản lý nhà nước Muốn vậy, nhà nước cần: - Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động tư vấn: Hoàn chỉnh hệ thống văn pháp quy, nâng cao hiệu tác động chế sách, thúc đẩy công tác tư vấn phát triển thông qua sách, giải pháp cụ thể như: Tuyên truyền, phổ biến, triển khai nội dung Luật xây dựng; Làm lành mạnh hoá hoạt động tư vấn việc soạn thảo tiêu chí phân loại tổ chức tư vấn, chuyên nghiệp hoá Ban quản lý dự án, làm rõ công khai Quy chế thi tuyển đấu thầu, tuân thủ qui định đạo đức hành nghề; Kiểm soát hiệu việc hành nghề tư vấn; 98 99 Nâng cao tính độc lập, khách quan tư vấn cần thiết: Muốn cần tăng khả tự chủ vốn, giảm bớt phụ thuộc tư vấn vào quan chủ quản (Bộ Xây dựng) tự định vấn đề phạm vi trách nhiệm việc đẩy nhanh làm dứt điểm công tác cổ phần hoá DNNN tư vấn thiết kế xây dựng theo hướng Nhà nước nên nắm giữ cổ phần chi phối đến năm (Hiện số DNNN tư vấn xây dựng hoàn tất cổ phần hoá có tỷ lệ cổ phần nhà nước chiếm 51 %), sau nên bán bớt phần vốn nhà nước, giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp - Hoàn thiện, ổn định chế tài phát triển hoạt động tư vấn: Cụ thể vấn đề phí tư vấn; giải pháp thuế hoạt động tư vấn xây dựng; điều khoản tạm ứng Hợp đồng dịch vụ tư vấn * Cần ban hành văn hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng Hiện DNNN tư vấn thiết kế xây dựng, chưa có văn hướng dẫn chung tổ chức hạch toán kế toán, tư vấn xây dựng nước ta lĩnh vực mới, điều kiện hội nhập mạnh mẽ vào môi trường tư vấn giới có nhiều vấn đề hạch toán nảy sinh Vì tác giả kiến nghị Vụ kinh tế tài - Bộ Xây dựng nên phối hợp với Bộ Tài việc ban hành văn hướng dẫn việc hạch toán kế toán nói chung hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết nói riêng doanh nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng, điều giúp cho đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng (nhất Công ty chưa có bề dày hoạt động, có qui mô nhỏ trình độ nhân viên kế toán hạn chế …) có sở tin cậy để xây dựng hệ thống hạch toán kế toán phù hợp cho đơn vị mình, mà giúp cho việc thu thập, so sánh thông tin doanh nghiệp khối tư vấn để phục vụ công tác quản lý thuận lợi 99 100 * Mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán nhân viên kế toán doanh nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng Vụ kinh tế tài - Bộ Xây dựng cần phối hợp với sở đào tạo, Trung tâm tư vấn kế toán – kiểm toán Trường Đại học, Viện (Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Công ty kiểm toán …) kết hợp với mời chuyên gia kế toán kiểm toán, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán Tổng công ty, DN lớn ngành xây dựng để tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán mang tính chuyên đề, trọng giải đáp vướng mắc phát sinh trình hạch toán, sâu vào truyền đạt kỹ năng, kinh nghiệm thực tế cho nhân viên kế toán doanh nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng Việc tham dự khoá học chắn bổ ích, giúp tăng cường nhận thức nhân viên kế toán vai trò hạch toán kế toán nói chung hạch toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh lĩnh vực tư vấn xây dựng nói riêng mà giúp cho kỹ xây dựng cung cấp thông tin phục vụ quản lý DN đội ngũ cán nhân viên kế toán nâng lên đáng kể 3.3.2 Về phía Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp Đô thị Việt Nam * Nâng cao nhận thức vai trò hệ thống thông tin kế toán hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Một thực tế phần lớn lãnh đạo (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc) có kiến thức chuyên sâu kỹ thuật (thường Kiến trúc sư, kỹ sư) có chuyên môn hay kiến thức chuyên sâu kinh tế, kế toán tài Chính nhà lãnh đạo cần nhận thức rõ tầm quan trọng hệ thống hạch toán DN nói chung hệ thống thông tin doanh thu, chi phí kết kinh doanh nói riêng việc điều hành hoạt động kinh doanh đơn vị Từ họ thấy cần thiết ủng hộ, tạo điều kiện cho kế hoạch hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh mà Phòng Tài - kế toán đơn vị đệ trình Giải pháp thực Hội đồng quản trị, Ban giám đốc DN nên tham gia khoá học bồi dưỡng kỹ quản lý tài như: Cách lập kế 100 101 hoạch tài chính, đọc hiểu báo cáo tài bảng cân đối kế toán,báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lưu chuyển dòng tiền *Kiện toàn xếp, phân công nhân kế toán phù hợp với đặc thù tư vấn đặc thù doanh nghiệp Điều kiện tiên để việc hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh VCC thực yếu tố người Bố trí hợp lý phù hợp với trình độ chuyên môn, mạnh thành viên Phòng kế toán để phát huy hiệu công tác kế toán hai phương diện kế toán tài kế toán quản trị Giải pháp đề xuất Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán DN cần nghiên cứu soạn thảo Bảng phân công công việc thành viên Phòng cho vừa có chuyên môn hoá theo phần hành mà đảm bảo liên hệ, hỗ trợ cách hiệu cần thiết *Chính sách tuyển dụng & đào tạo cho cán kế toán, nhân viên thống kê DNNN tư vấn thiết kế xây dựng - Về sách tuyển dụng cán bộ, nhân viên kế toán: Đối với chức danh Kế toán trưởng, Trưởng (phó) phòng kế toán yêu cầu tối thiểu phải tốt nghiệp Đại học hệ quy chuyên ngành Tài – Kế toán, phải có kinh nghiệp thực tế kế toán 03 năm, có khả quản lý điều hành am hiểu luật pháp, với vị trị nhân viên kế toán yêu cầu tối thiểu phải có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành trở lên Đối với nhân viên thống kê Trung tâm, Xí nghiệp cần có qui định tối thiểu có trình độ cao đẳng chuyên ngành trở lên - Để khuyến khích việc học tập nâng cao trình độ, DN nên nghiên cứu việc qui định mức trả lương cho bậc học khác nhau, người có thạc sĩ nên trả lương cao với người tốt nghiệp đại học, tất nhiên sở lực làm việc thực tế 101 102 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở nghiên cứu lý luận kế toán DT, CP KQKD DN TVTKXD chương I thực trạng kế toán DT, CP KQKD VCC chương II, tác giả đưa giải pháp hoàn thiện kế toán DT, CP KQKD VCC góc độ kế toán tài Tác giả đưa giải pháp nhằm hoàn thiện tồn kế toán doanh thu (hoàn thiện ghi nhận doanh thu, hoàn thiện tài khoản) giải pháp nhằm hoàn thiện tồn kế toán chi phí (hoàn thiện ghi nhận chi phí, hoàn thiện hệ thống chứng từ luân chuyển chứng từ, hoàn thiện tài khoản hoàn thiện phương pháp kế toán) Ngoài ra, tác giả làm rõ điều kiện để đảm bảo giải pháp đề xuất khả thi phía Nhà nước phía VCC 102 103 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế mở hội nhập mạnh mẽ nay, mang đến cho ngành, DN hội lớn để phát triển song đặt không thách thức với canh tranh khốc liệt công nghệ, tiềm lực vốn mà kỹ quản lý tài chính… Các DN nói chung, doanh nghiệp TVTKXD nói riêng cần phải có cải tiến mặt, đặc biệt việc cải tiến hoàn thiện công cụ quản lý kinh tế để tồn tại, phát triển đạt lợi nhuận tối đa Trong hệ thống công cụ quản lý doanh nghiệp, kế toán công cụ quản lý hữu hiệu nhất, giúp cho nhà quản trị DN có thông tin xác, trung thực khách quan để kịp thời đưa phương án kinh doanh hiệu Thực tế hệ thống kế toán Việt Nam nhiều điểm bất cập, chưa hoàn toàn phù hợp với thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế chưa thực đáp ứng yêu cầu quản lý DN Sự bất cập công tác kế toán DT, CP KQKD đă ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng tài DN, làm giảm hiệu hệ thống kiểm soát đánh giá DN Với lý việc tổ chức công tác hạch toán DT, CP KQKD Doanh nghiệp TVTKXD cho khoa học hiệu yêu cầu thiết Nghiên cứu đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp Đô thị Việt Nam”, nhằm giúp VCC nói riêng, công ty TVTKXD nói chung hoàn thiện kế toán DT, CP KQKD mặt đáp ứng nhu cầu quản lý DN, đồng thời đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế, nhằm góp phần giúp VCC công ty lĩnh vực TVTKXD phát triển bền vững kinh tế thị trường Trong phạm vi nghiên cứu luận văn thực số nội dung sau: Luận văn đă làm rơ sở lý luận kế toán DT, CP KQKD DN dịch vụ Thực điều tra, khảo sát, nghiên cứu, phân tích thực trạng kế toán DT, CP KQKD VCC ưu điểm, hạn chế - tồn nguyên nhân 103 104 tồn Luận văn đề xuất nội dung giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán DT, CP KQKD góc độ kế toán tài Điều kiện để thực giải pháp Những giải pháp xuất phát từ thực tiễn nên đảm bảo tính khoa học khả thi Những giải pháp áp dụng cho DN TVTKXD khác Với nội dung đă thực hiện, luận văn đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đă đề Tuy nhiên, nhận thức kinh nghiệm cá nhân tác giả nhiều hạn chế Vì vậy, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, tồn Tác giả mong nhận góp dẫn Thầy Cô giáo, nhà quản lý với người quan tâm tâm 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội, Luật “Kế toán”, Luật số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015 Bộ tài (2001), Quyết định ban hành công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1, Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2001 Bộ tài (2002), Quyết định ban hành công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 2, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2002 Bộ tài (2014), Thông tư hướng dẫn “Chế độ kế toán doanh nghiệp”, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 TS Nguyễn Tuấn Duy (2014), Giáo trình kế toán hoạt động thương mại dịch vụ, Nhà xuất thống kê Chính phủ (2004), Nghị định hướng dẫn “Chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang”, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2004 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt Nam (2007), Quyết định phê duyệt “Quy chế khoán nội bộ”, Quyết định số 209/2007/QĐ-HĐQT ban hành ngày 03 tháng 10 năm 2007 Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt Nam (2007), Quyết định ban hành “Chế độ khoán nội bộ”, Quyết định số 215/2007/QĐTGĐ ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2007 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp đô thị Việt Nam (2008), Quyết định ban hành “Quy chế trả lương”, Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ban hành ngày 17 tháng năm 2008 105 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Người hướng dẫn khoa học Học viên thực đề tài PGS.TS ĐOÀN VÂN ANH NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 106 ... thiện kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp Đô thị Việt Nam 14 15 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH. .. kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp dịch vụ Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp Đô thị Việt Nam Chương... vấn Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp Đô thị Việt Nam lựa chọn đề tài Kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp Đô thị Việt Nam để nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng công nghiệp và đô thị việt nam , luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng công nghiệp và đô thị việt nam , luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng công nghiệp và đô thị việt nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn