bản mẫu tự kiểm điểm đánh giá và phân loại viên chức

4 2,587 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2017, 20:17

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC: Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm Họ tên: Chức danh nghề nghiệp: Đơn vị công tác: Hạng chức danh nghề nghiệp: Bậc: Hệ số lương: I TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC: Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc ký kết: Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp: Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp việc thực quy tắc ứng xử viên chức: Việc thực nghĩa vụ khác viên chức: PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành tổ chức thực nhiệm vụ: Kết hoạt động đơn vị giao quản lý, phụ trách: II TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC Đánh giá ưu, nhược điểm: Thực tốt chức trách, nhiệm vụ giao Phân loại đánh giá 2.1 Đánh giá: - Phẩm chất đạo đức, lối sống: Tốt - Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tốt 2.2 Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ Ngày tháng năm 201 Viên chức tự đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên) III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC Ý kiến tập thể đơn vị nơi viên chức công tác: … Nhận xét lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức: Ngày tháng năm 2016 Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên) IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN Nhận xét ưu, nhược điểm: Kết đánh giá, phân loại viên chức: 2.1 Đánh giá: - Phẩm chất đạo đức, lối sống (Tốt hay chưa tốt): …………………… - Năng lực lãnh đạo, quản lý (Tốt hay chưa tốt): ……………………… 2.2 Phân loại đánh giá theo mức sau: ……………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2016 Thủ trưởng đơn vị ... CỦA VIÊN CHỨC Đánh giá ưu, nhược điểm: Thực tốt chức trách, nhiệm vụ giao Phân loại đánh giá 2.1 Đánh giá: - Phẩm chất đạo đức, lối sống: Tốt - Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tốt 2.2 Phân loại đánh. .. tên) IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN Nhận xét ưu, nhược điểm: Kết đánh giá, phân loại viên chức: 2.1 Đánh giá: - Phẩm chất... Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ Ngày tháng năm 201 Viên chức tự đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên) III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC Ý kiến tập
- Xem thêm -

Xem thêm: bản mẫu tự kiểm điểm đánh giá và phân loại viên chức, bản mẫu tự kiểm điểm đánh giá và phân loại viên chức, bản mẫu tự kiểm điểm đánh giá và phân loại viên chức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay