Tính bền vững tài chính của chính quyền địa phương trường hợp tỉnh long an luận văn thạc sĩ 2016

98 171 1
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2017, 23:20

... đề tài Tính bền vững tài quyền địa phương - trường hợp tỉnh Long An để làm luận văn tốt nghiệp bậc cao học với hy vọng nhận diện định lượng nhân tố tác động đến tính bền vững tài quyền địa phương. .. đến bền vững tài tỉnh Long An - Đề xuất giải pháp xây dựng tính bền vững tài quyền địa phương Để đạt hai mục tiêu nêu trên, Luận văn xuất phát từ hai câu hỏi: - Tính bền vững tài quyền địa phương. .. Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ Nhiều năm trở lại đây, Long An không nằm danh sách Trong giai đoạn 201 1-2 015, http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/tinh-thanh-dang-ngon-nhieu-ngan-sach-trung-uong-nhat 20151031143233692.chn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính bền vững tài chính của chính quyền địa phương trường hợp tỉnh long an luận văn thạc sĩ 2016 , Tính bền vững tài chính của chính quyền địa phương trường hợp tỉnh long an luận văn thạc sĩ 2016 , Tính bền vững tài chính của chính quyền địa phương trường hợp tỉnh long an luận văn thạc sĩ 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn