Thực trạng mắc các bệnh nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở phụ nữ bán dâm tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động Xã hội II Hà Nội và đánh giá hiệu quả can thiệp (1) - Copy

191 148 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2017, 14:10

... [42] Tại Hải Phòng (2004), Đào Thị Liên nghiên cứu thai phụ mắc bệnh viêm đường sinh dục có tỷ lệ mắc trùng roi 1,0% [29] Nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ mắc trùng roi phụ nữ đến khám phụ khoa Bệnh. .. trùng đường sinh dục Định nghĩa Theo định nghĩa Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) nhiễm trùng đường sinh dục (NTĐSDD) viêm nhiễm quan sinh dục bệnh lây truyền qua đường tình dục viêm nhiễm khác không... ng sinh dc di ti Trung tõm Cha bnh-Giỏo dc-Lao ng xó hi s II H Ni giai on 201 1-2 012 Footer Page 13 of 258 Header Page 14 of 258 14 CHNG TNG QUAN 1.2 Một số khái niệm chung nhiễm trùng đường sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng mắc các bệnh nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở phụ nữ bán dâm tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động Xã hội II Hà Nội và đánh giá hiệu quả can thiệp (1) - Copy, Thực trạng mắc các bệnh nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở phụ nữ bán dâm tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động Xã hội II Hà Nội và đánh giá hiệu quả can thiệp (1) - Copy, Thực trạng mắc các bệnh nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở phụ nữ bán dâm tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động Xã hội II Hà Nội và đánh giá hiệu quả can thiệp (1) - Copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn