bai tap tieng anh 10 luu hoang tri

240 2,142 18
  • Loading ...
1/240 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2017, 15:08

Trên đây là sách BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 theo chương trình thí điểm Pearson của tác giả Lưu Hoằng Trí.Sách là file PDF, mình đã snapshot mẫu vài bài để paste sang file Word cho các bạn xem mẫu. Nếu các bạn muốn chọn bài thì cũng khá đơn giản, các bạn có thể snapshot bài tập mà mình cần chọn rồi paste sang file Word như mình đã làm trên đây. Mình có video dướng dẫn snapshot copy bài sang file Word cho những ai mua sách của mình nhé. Sách thiết kế theo từng Unit ở SGK với đa dạng các loại bài tập theo các từ vựng và ngữ pháp của Unit đó rất hay, sau mỗi Unit có 2 bài Test để review lại những gì đã học. Nếu bạn mua sách ở nhà sách thì sẽ bất tiện trong việc chọn bài cho học sinh, đi photo cả trang hay quả quyển? Rất bất tiện giữ 1 file mềm này trong tay, bạn có thể copy bất cứ 1 bài nào mà bạn cần dạy nhéMình hiện sưu tập được :1.sách BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 theo chương trình thí điểm của Pearson của tác giả Lưu Hoằng Trí.2.sách BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 theo chương trình thí điểm của Pearson của tác giả Lưu Hoằng Trí.3.sách BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 theo chương trình thí điểm của Pearson của tác giả Lưu Hoằng Trí.4.sách BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 theo chương trình thí điểm của Pearson của tác giả Lưu Hoằng Trí.5.sách BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 11 theo chương trình thí điểm của Pearson của tác giả Lưu Hoằng Trí.hãy liên hệ email daisythanhphohcmgmail.com hoặc dt 01647057038 nếu bạn cần tài liệu gì nhé http://shopngoaingu.com liên hệ email daisythanhphohcm@gmail.com để có file ĐÁP ÁN http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com http://shopngoaingu.com
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap tieng anh 10 luu hoang tri, bai tap tieng anh 10 luu hoang tri, bai tap tieng anh 10 luu hoang tri

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay