Quy trình giao nhận hàng hóa tại công ty cổ phần vận tải SkyLINE

53 458 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2017, 04:11

Quy trình giao nhận hàng hóa tại công ty cổ phần vận tải SkyLINE ... NHÓM Quy trình nhận hàng FCL hãng tàu chợ Skyline Đối tượng tham gia: Người gửi hàng: Công ty cổ phần giao nhận vận tải HIHIHI Hãng tàu chợ: Công ty cổ phần vận tải SkyLINE Phương thức: nhận hàng. .. booking note) Công ty TNHH Quốc tế Vinmar có hàng hóa xuất từ Hoa Kỳ tới Việt Nam Công ty nghiên cứu lịch trình chạy, cước phí công bố công khai số hãng tàu chợ chọn Công ty cổ phần vận tải SkyLINE. .. đó, Công ty Vinmar yêu cầu Công SkyLINE chuyển hàng họ trở lại Hoa Kỳ Tuy nhiên, Công ty SkyLINE giao hàng cho công ty Mes mà không yêu cầu họ xuất trình vận đơn hay cũ Kết cục, ngày 1/7/2017, Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình giao nhận hàng hóa tại công ty cổ phần vận tải SkyLINE, Quy trình giao nhận hàng hóa tại công ty cổ phần vận tải SkyLINE, Quy trình giao nhận hàng hóa tại công ty cổ phần vận tải SkyLINE, Chương II. HOẠT ĐỘNG LIÊN NHÓM VỚI NHÓM 9, II.1 Quy trình nhận hàng LCL của hãng tàu chợ Skyline, II.3 Giả định tranh chấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn