bài 4:PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ

11 4,220 19
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

BÀI 4 1 2 3 4 5 6 7 8 điểm C trên h ình 11 là chỗ gặp nhau của đư ờng kinh tuy ến và vĩ tuyến nào ? h ình 11 . Tọa độ địa lí của điểm C Tọa độ địa lí điểm C 10 0 20 0 Hà nội đến viêng Chăn Hà nội đến gia-các-ta Hà nội đến Ma-ni-la Tây nam Nam Đông nam Dùng sao phương hướng in trên phim trong đặt vào điểm xuất phát, xác định phương hướng các hướng bay. Cu-a-la lăm-pơ đến Băng Cốc Bắc Đông bắc Cu-a-la lăm-pơ đến Ma-ni-la Dùng sao phương hướng in trên phim trong đặt vào điểm xuất phát, xác định phương hướng các hướng bay. Tây Ma-ni-la đến Băng Cốc Dùng sao phương hướng in trên phim trong đặt vào điểm xuất phát, xác định phương hướng các hướng bay. A C B Xích đạo 110 0 130 0 10 0 C A B Quan sát bản đồ h ình 13 và cho biết các hướng đi : Từ điểm O đến điểm A : Từ điểm O đến điểm B : Từ điểm O đến điểm C : Từ điểm O đến điểm D : G H B¶n ®å vïng cùc b¾c Nam Nam NamNam [...]...Dặn về nhà Xem trước bài 5: kí hiệu bản đố . phương hướng in trên phim trong đặt vào điểm xuất phát, xác định phương hướng các hướng bay. Tây Ma-ni-la đến Băng Cốc Dùng sao phương hướng in trên phim. xuất phát, xác định phương hướng các hướng bay. A C B Xích đạo 110 0 130 0 10 0 C A B Quan sát bản đồ h ình 13 và cho biết các hướng đi : Từ điểm O đến
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 4:PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ, bài 4:PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ, bài 4:PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn