giao an hoa hoc 9 du ca nam

18 753 8
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Giáo án hoá học 9. Năm học 2007- 2008 Ngày soạn: 4/9/2007. Tiết 1: ôn tập I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: -Giúp học sinh hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học ở lớp 8 -ôn tập lại cácdạng bài toán tíng theo công thức, tính theo PTHH và các khái niệm về d 2 ,độ tan, nồng độ dung dịch. 2.Kỹ năng: -Rèn luyện kỹ năng viếtPTHH, lập công thức và làm các dạng bài tập. II. Chuẩn bị của GV và HS: 1.Chuẩn bị của GV: chuẩn bị hệ thống câu hỏi và bài tập cơ bản hoá học 8. 2.Chuẩn bị của học sinh: ôn tập các kiến thức đã học ở lớp 8. III.Tiến trình bài dạy: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1:ôn tập các khái niệm và nội dung kiến thức cơ bản. -GV:hệ thống lại các nội dung chính đã học ở lớp 8. -GV:vận dụng các kiến thức cơ bản đã học để luyện tập một số dạng bài tập. Bài tập 1:dạng phiếu học tập theo nhóm -Hỏi:Hãy viết CTHH của các chất có tên gọi sau đây và phân loại chúng. sstt Tên gọi công thức Phân loại 1 Ka li cacbonat 2 Đồng(II) oxit 3 Săt(III)hiđrôxit -Hỏi: Để làm đợc bài tập trên ta cần phải sử dụng những đơn vị kiến thức nào? -GV:yêu cầu h/s các nhóm báo cáo kết quả bài tập số 1. -GV: nhận xét bổ xung và treo bảng phụkết quả bài tập 1. -GV: cho h/s về nhà làm các bài tập tơng tự. Bài tập 2:phiếu học tập nhóm -Hỏi: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: a, P + O 2 ---> ? b, Fe + O 2 ---> ? c, Zn + ? ---> ? + H 2 I. ô n tập lí thuyết hoá học 8 : -Học sinh theo dõi lâứng nghe củng cố lại kiến thức. 1. Bài tập1: -HS các nhóm thảo hoàn thành vào phiếu học tập -HS:nêu những đơn vị kiến thức cần sử dụng. -HS: báo cáo, nhóm khác nhận xét stt Tên gọi Công thức Phân loại 1 Kalicacbonat K 2 CO 3 Muối 2 Đồng(II)oxit CuO Oxitbazơ 3 Sắt(III)hiđrôxit Fe(O H) Bazơ 2. Bài tập 2: GV: Nguyễn Thị Hoà - Trờng THCS Xuân Hng 1 Giáo án hoá học 9. Năm học 2007- 2008 d, ? + ? ---> H 2 O e, P 2 O 5 + ? --->H 3 PO 4 h, CuO + ? --->Cu + H 2 O GV: y/c hs các nhóm thảo luận hoàn thành bài tập 2 GV: y/c hs các nhóm báo cáo kết quả -Hoạt động 2: Tìm hiểu một vài phơng pháp giải bài tập. -GV: y/c hs nhắc lại các công thức áp dụng để giải một số dạng bài tập đã học ở lớp 8. GV: nhận xét bổ xung và giải thích các kí hiệu -Hoạt động3: áp dụnggiải các bài tập. Bài tập 1: Tính % về khối lợng của nguyên tố oxi trong hợp chất CaCO 3 -Hỏi: Nêu cách tính % về khối lợng của nguyên tố trong hợp chất và áp dụng làm bài tập 1. Bài tập2:Hoà tan 2,8gFe bằng dd HCl 2M vừa đủ. a. TínhVdd HCl cần dùng b. tính thể tích khí H 2 thoát ở (đktc) c. Tính C M của dd sau p. GV:y/c hs làm bài theo nhóm + nhóm 1 làm câu a + nhóm 2 làm câu b + nhóm 3 làm câu c + nhóm 4 theo dõi nhận xét. -GV gọi đại diện nhóm lên bảng làm -GV nhận xét bổ xung. -GV giao bài tập về nhà với các dạng bài t- ơng tự. -HS: thảo luận hoàn thành bài tập 2 -HS: các nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xết bố xung. a, 4P +5O 2 -> 2P 2 O 5 b, 3Fe +2O 2 -> Fe 3 O 4 c, Zn + 2HCl -> ZnCl 2 + H 2 d, 2H 2 +O 2 -> 2H 2 O e, P 2 O 5 +3H 2 O -> 2H 3 PO 4 h, CuO + H 2 -> Cu + H 2 O II.Một sồ công thức áp dụng để giải một số dạng bài toán. -HS: kể lại các công thức áp dụng làm bài tập đẫ học. + n=m/M -> M=m/n; m=n.M. + n khí = V/22,4 ->V=n.22,4. + dA/dB =M A /M B (A,B là chất khí) + C M =n/V ; C%=m ct .100%/m dd III. á p dụng: 1. Bài tập1: -HS nêu cách tính. +Tính KL mol h/c +Tính % các n/tố M CaCO3 =40+12+16.3=100(g) %O= 48.100%/100=48% 2. Bài tập 2. HS thảo luận hoàn thành bài tập n Fe =2,8/56 =0,05 mol a. PTPƯ: Fe + 2HCl -> FeCl 2 + H 2 -Theo ptp: n HCl =2n Fe =2.0,05=0,1mol - áp dụng công thức C M =n/V ->V HCl =n/C M =0,1/2=0,05(lít) b. nH 2 =nFe=0,05mol ->VH 2 =0,05.22,4=1,12lít c. nFeCl 2 =nFe=0,05mol ->C M FeCl 2 =n/v=0,05/0.05=1M Hoạt động 4: Hớng dẫn học ở nhà *ôn tập lại toàn bộ dạng câu hỏi và bài tập dạng tơng tự nh trong SGK, SBT. *ôn lại các khái niệm về oxit, axit, bazơ, muối. *Phân biệt đợc kim loại ,phi kim để phân biệt các loại oxit. GV: Nguyễn Thị Hoà - Trờng THCS Xuân Hng 2 Giáo án hoá học 9. Năm học 2007- 2008 Ngày soạn:7/9/2007. Ch ơng i : các loại hợp chất vô cơ. T iết 2 . b ài 1 : tính chất hoá học của oxit Khái quát về sự phân loại oxit. I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: -HS biết đợc những tính chất hoá học quan trọng của oxit bazơ, oxit axit và dẫn ra đợc những PTHH tơng ứng với mỗi tính chất. -HS hiểu đợc cơ sở để phân loại oxit bazơ, oxit axit là dựa vào những tính chất hoá học của chúng. 2. Kỹ năng: -Vận dụng kiến thức về tính chất hoá học của oxit để giải một số dạng bài tập định tính và định lợng. -Rèn luyện kỹ năng thực hành. 3. Giáo dục: -Cẩn thận khi làm thực hành. -Yêu thích môn học. II. Chuẩn bị đồ dùng: 1. Chuẩn bị của GV: cho mỗi nhóm hs a. Dụng cụ: + Giá ống nghiệm + ống nghiệm (4 chiếc) + Kẹp gỗ(2 chiếc) + Cốc thuỷ tinh + ống hút b. Hoá chất: CuO, CaO, H 2 O, dd HCl và quỳ tím 2. Chuẩn bị của HS: -Mỗi tổ một cục vôi sống cha toả. -ôn tập lại kiến thức về oxit III. Tiến trình bài giảng: 1. Kiểm tra bài cũ: -Hỏi: oxit là gì? Thế nào là oxit axit, oxit bazơ. Lấy ví dụ 2. Giới thiệu bài: oxit có những tính chất HH nh thế nào? Căn cứ vào đâu ngời ta có thể phân loại đợc oxit. Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu về vấn đề này. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động1:Tìm hiểu t/c HH của oxit -GV phân dụng cụ hoá chất cho từng nhóm (4 nhóm) -GV treo bảng phụ hớng dẫn học sinh các I.Tính chất HH của oxit 1.Tính chất HH của oxit bazơ a.Tác dụng với n ớc( H 2 O) -HS các nhóm nhận dụng cụ hoá chất và kiểm tra GV: Nguyễn Thị Hoà - Trờng THCS Xuân Hng 3 Giáo án hoá học 9. Năm học 2007- 2008 nhóm làm thí nghiệm. +ống 1: cho 1 ít bột CuO (màu đen) +ống 2: cho 1 mẫu vôi sống (CaO) +Thêm vào mỗi ống 2-3ml nớc lắc nhẹ +Lấy dd ở 2 ống nghiệm nhỏ lần lợt lên giấy quỳ tím GV đi đến từng nhóm quan sát, giúp đỡ. GV y/c học sinh các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm và viết PTHH xảy ra -Hỏi: từ kết quả TN trên em rút ra kết luận gì? -GV thông báo những oxit bazơ tác dụng với H 2 O ở đk thờng. -GV y/c hs viết các PTHH của các oxit bazơ trên với nớc. GV hớng dẫn học sinh các nhóm làm TN2 t- ơng tự TN1 +ống 1: cho 1 ít CuO (màu đen) +ống 2 : cho 1 mẫu vôi sống (màu trắng) +nhỏ vào mỗi ống 2-3 giọt dd HCl lắc nhẹ -GV y/c hs các nhóm báo cáo kết quả TN2. Viết PTHH xảy ra. -GV dd màu xanh lam là dd CuCl 2 dd trong suốt không màu là dd CaCl 2 -Hỏi: Từ kết quả thí nghiệm trên em rút ra kết luận gì? -GV bằng thực nghiệm ngời ta đã chứng minhđợc rằng một số oxit bazơ nh: K 2 O, Na 2 O, BaO, CaO . t/d đợc với oxit axit -> muối -GV y/c hs viết các PTHH tơng ứng giữa các oxit bazơ trên với CO 2 . -Hỏi: Từ thực nghiệm trên em rút ra kết luận gì? -HS các nhóm tiến hành thí nghiệm theo hớng dẫn của giáo viên HS các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm +ống 1: không có hiện tợng gì xảy ra +ống 2: vôi sống toả ra có hiện tợng toả nhiệt dd thu đợc làm quỳ tím chuyển thành xanh PTHH: CaO + H 2 O -> Ca(OH) 2 *Kết luận: Một số oxit bazơ tác dụng với nớc tạo thành dd bazơ (kiềm). ví dụ: CaO, BaO, K 2 O, Na 2 O . -HS viết các PTHH b. Tác dụng với axit. -HS các nhóm tiến hành thí nghiệm theo hớng dẫn của giáo viên -HS các nhóm báo cáo kết quả TN +ống1: bột CuO(màu đen) bị hoà tan trong dd HCl-> dd màu xanh lam +ống2: bột CaO(màu trắng) bị hoà tan trong dd HCl -> dd trong suốt PTHH: CuO + 2HCl ->CuCl 2 + H 2 O CaO +2HCl ->CaCl 2 + H 2 O *Kết luận: oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nớc. c. Tác dụng với oxit axit -HS viết các PTHH CaO + CO 2 -> CaCO 3 K 2 O + CO 2 -> K 2 CO 3 * Kết luận: Một số oxit bazơ t/d với oxit GV: Nguyễn Thị Hoà - Trờng THCS Xuân Hng 4 Giáo án hoá học 9. Năm học 2007- 2008 -Hoạt động2: Tìm hiểu t/c HH của oxit axit -GV treo bảng phụ hớng dẫn các nhóm tiến hành TN +Đốt P(đỏ) trong bình thuỷ tinh miệng rộng +Rót 10 ml H 2 O vào bình lắc nhẹ để P 2 O 5 tan hết +Lấy 1 ít dd này thử bằng giấy quỳ tím -GV y/c hs các nhóm báo cáo kết quả TN và viết PTHH xảy ra -GV thông báo 1 số gốc axit tơng ứng với các oxit. VD: oxit axit axit P 2 O 5 H 3 PO 4 CO 2 H 2 CO 3 SO 2 H 2 SO 3 SO 3 H 2 SO 4 -GV y/c hs viết PTHH tạo thành các axit t- ơng ứng từ các oxit axit trên. Hỏi :Từ các PTHH trên em rút ra kết luận gì? -GV y/c hs giải thích hiện tợng vì sao cốc n- ớc vôi trong để qua đêm bị nổi váng? Viết PTHH xảy ra. -GV nếu thay CO 2 bằng các oxit axit khác: SO 2 , SO 3 , P 2 O 5 .thì có PƯ tơng tự. Hỏi từ các PTHH trên em rút ra kết luận gì? +Bài tập áp dụng: cho các oxit sau K 2 O, Na 2 O,SO 3 , Fe 3 O 4 . Gọi tên và phân loại các oxit trên. Oxit nào t/d với H 2 O,dd HCl vàdd NaOH. Viết PTHH xảy ra. -Hoạt động 3: Tìm hiểu khái quát về sự phân loại oxit -GV dựa vào tính chất HH của oxit ngời ta phân oxit thành 4 loại: +oxit axit +oxit bazơ +oxit trung tính +oxit lỡng tính axit tạo thành muối 2. Tính chất HH của oxit axit a. Tác dụng với nớc -HS các nhóm tiến hành thí nghiệm theo hớng dẫn của giáo viên -HS các nhóm báo cáo kết quả TN +dd làm quỳ tím chuyển thành màu xanh PTHH: P 2 O 5 + 3H 2 O -> 2H 3 PO 4 -HS viêt các PTHH tạo thành các axit t- ơng ứng trên. *Kết luận:Nhiều oxit axit t/d với nớc tạo thành dd axit b v. Tác dụng ới bazơ -HS giải thích và viết PTHH Ca(OH) 2 +CO 2 -> CaCO 3 + H 2 O *Kết luận: oxit axit t/d với bazơ tạo thành muối và nớc. c. Tác dụng với bazơ (học ở phần 1) -HS các nhóm thảo luận làm bài tập II. Khái quát về sự phân loại oxit. -HS biết phân loại oxit dựa vào t/c HH VD: +oxit axit: CO 2 , SO 3 . +oxit bazơ: CuO, Fe 2 O 3 . +oxit trung tính: NO, CO . +oxit lỡng tính: Al 2 O 3 , ZnO . 4.Kiểm tra đánh giá: -GV y/c hs làm bài tập số 1, 2 SGK IV. H ớng dẫn học ở nhà: GV: Nguyễn Thị Hoà - Trờng THCS Xuân Hng 5 Giáo án hoá học 9. Năm học 2007- 2008 -Làm các bài tập còn lại SGK, SBT. -Tham khảo bài mới, mỗi tổ chuẩn bị 1 cục vôi sống. N gày: 10/9/2007. Tiết 3: Bài 2. một số oxit quan trọng . A. can xi oxit (caO) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: -HS hiểu đợc những t/c HH của CaO -Biết các ứng dụng quan trọng của CaO -Biết đợc các phơng pháp điều chế CaO trong PTN và trong CN. 2. Kỹ năng: rèn luyện kỹ năng viết các PTHH và làm các bài tập HH. 3. Giáo dục: tính cẩn thận trong thực hành và yêu thích môn học. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Chuẩn bị của giáo viên: *Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thuỷ tinh,đũa thuỷ tinh, tranh lò vôi. *Hoá chất: CaO, dd HCl, dd H 2 SO 4 , CaCO 3 , dd Ca(OH) 2 2. Chuẩn bị của học sinh: mỗi tổ 1 cục vôi sống (CaO) III, Tiến trình bài dạy. 1. Kiểm tra bài cũ: -HS1: so sánh t/c của oxit axit và oxit bazơ. Viết PTHH -HS2: Làm bài tập số 3 SGK 2. Giới thiệu bài: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu t/c HH của CaO -GV y/c hs nêu t/c HH của oxit bazơ và viết các PTHH trên góc bảng. -GV cho hs quan sát mẫu CaO Hỏi: CaO có những tính chất vật lý ntn? -GV bổ sung thêm -GV phát dụng cụ hoá chất cho cácnhóm y/c hs các nhóm làm các TN. +Nhóm 1,2 làm TN cho 1 mẫu CaO vào ống nghiệm nhỏ từ từ nớc vào. +Nhóm 3,4 làm TN cho 1 mẫu CaO vào ống nghiệm nhỏ từ từ dd HCl vào -GV y/c hs nhóm 1,2 báo cáo kết quả TN -GV Ca(OH) 2 ít tan trong nớc, phần tan tạo thành dd bazơ. -GV CaO có tính hut ẩm mạnh. I. CaO có những tính chất nào? 1. Tính chất vật lý. CaO là chất rắn màu trắng, nóng chảy ở nhiệt độ rất cao 2585 0 C 2. Tính chất HH. a. Tác dụng với nớc: *Thí nghiệm: -HS nhóm 1,2 tiến hành TN theo hớng dẫn của giáo viên *Hiện t ợng : CaO tan vào nớc PƯ toả nhiệt toạ thành dd màu trắng. PTHH: CaO + H 2 O -> Ca(OH) 2 b. Tác dụng với axit: *Thí nghiệm: -HS nhóm 3,4 tiến hành thí nghiệm theo GV: Nguyễn Thị Hoà - Trờng THCS Xuân Hng 6 Giáo án hoá học 9. Năm học 2007- 2008 GV y/c hs nhóm 3,4 báo cáo kết quả TN -GV nhờ t/c này mà CaO đợc dùng để cải tạo đất phèn, sử lý nớc thải . -Hỏi CaO để lâu ngoài k 2 có hiện tợng gì? -GV nhận xét, giải thích và y/c câúch viết PTHH. -Hỏi: từ các thực nghiệm trên em rút ra kết luận gì? Hoạt động 2:Tìm hiểu ứng dụng của CaO Hỏi: Hãy kể những ứng dụng của CaO mà em biết? -GV nhận xét bổ xung -Hoạt động 3: Sản xuất CaO Hỏi: kể những nguyên liệu dùng để sản xuất CaO. -Gv nhận xét bổ sung -GV treo tranh vẽ lò vôi H14, H15 SGK -GV thông báo nguyên tắc hoạt động của lò Và các PTHH xảy ra. -GV gọi 1 hs đọc em có biết hớng dẫn của giáo viên *Hiện tợng: CaO tan trong ddHCl toả nhiệt-> dd trong suốt PTHH: CaO +2HCl ->CaCl 2 +H 2 O c. Tác dụng với oxit axit -HS giải thích PTHH: CaO + CO 2 -> CaCO 3 *Kết luận: CaO là oxit bazơ II. ứ ng dụng của CaO -HS kể những ứng dụng của CaO. +Dùng trong CN luyện kim, CN háo học. +Khử đất chua +Sử lí nớc +Sát trùng khử độc . III. Sản xuất CaO nh thế nào ? 1. Nguyên liệu: -HS kể: CaCO 3 , than ,củi . 2. Các PTHH xảy ra C + O 2 -> CO 2 +Q CaCO 3 -> CaO + CO 2 4. Kiểm tra đánh giá: -Hỏi: viết các PTHH thực hiện chuổi biến hoá sau. CaCO 3 -> CaO ->Ca(OH) 2 ->CaCl 2 . IV. H ớng dẫn học ở nhà : -Làm các bài tập SGK, SBT -Đọc em có biết -Tham khảo bài mới. . Ngày soạn: 12/9/2007. Tiết 4: một số oxit quan trọng (tt) b. lu huỳnh đi oxit (so 2 ) I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: -HS biết đợc các tính chất của SO 2 -Biết đợc các ứng dụng của SO 2 và phơng pháp điều chế SO 2 trong PTN, trong CN. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng viêt PTHH và kỹ năng làm các bài tập tính toán theo PTHH II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: GV: Nguyễn Thị Hoà - Trờng THCS Xuân Hng 7 Giáo án hoá học 9. Năm học 2007- 2008 1, Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập. 2, Chuẩn bị của học sinh: ôn tập tính chất hoá học của oxit axit. III. Tiến trình bài giảng: 1. Kiểm tra bài cũ: -HS1: Trình bày t/c HH của oxit axit. Viết các PTHH tơng ứng. -HS2: Làm bài tập số 4 SGK. 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất của SO 2 . -GV thông báo t/c vật lí của SO 2 . -Hỏi: SO 2 thuộc loại oxit gì? chúng có những t/c HH nh thế nào?Viết các PTHH minh hoạ cho mỗi t/c. -GV yêu cầu học sinh đọc tên các sp tạo thành -GV SO 2 là khí gây ô nhiễm không khí, là nguyên nhân gây ma axit. -Hỏi: Từ các t/c trên giúp em khẳng định đợc gì? -Hoạt động 2: Tìm hiểu ứng dụmg của SO 2 -Hỏi: Kể tên những ứng dụng của SO 2 mà em biết? -GV nhận xét bổ xung Hoạt động 3: Tìm hiểu cách điều chế SO 2 -GV thông báo cách điều chế SO 2 trong PTN và trong CN. -GV yêu cầu hs viết các PTHH điều chế SO 2 -Hỏi: từ tính chất vật lí của SO 2 cho biết ta có thể thu khí SO 2 bằng cách nào? Giải thích. I. L u huỳnh đi oxit có những t/c gì? 1.Tính chất vật lí: SO 2 là chất khí không màu, mùi hắc độc, nặng hơn không khí có (d 64/29). 2. Tính chất HH của SO 2 -HS nêu các t/c HH của SO 2 +T ác dụng với H 2 O: SO 2 + H 2 O -> H 2 SO 3 . +Tác dụng với dd bazơ; SO 2 + 2 KOH -> K 2 SO 3 + H 2 O SO 2 + KOH -> KHSO 3 +Tác dụng với oxit bazơ: SO 2 +CaO -> CáSO 3 *Kết luận; SO 2 là oxit axit. II. L u huỳnh đi oxit có những ứng dụng gì? -HS kể tên những ứng dụng của SO 2 III. Điều chế SO 2 nh thế nào? 1. Điều chế SO 2 trong PTN. -Muối sun pit + axit mạnh -> SO 2 + . VD: Na 2 SO 3 +2HCl ->NaCl + SO 2 + H 2 O -Kim loại t/d + H 2 SO 4 (đặc) -> SO 2 + . VD : Cu + H 2 SO 4 -> CuSO 4 + SO 2 + H 2 O 2. Điều chế SO 2 trong CN: * Đốt S trong không khí: S + O 2 -> SO 2 *Đốt quặng pirit: FeS 2 +11O 2 ->SO 2 + . 3. Kiểm tra đánh giá: -GV yêu cầu hs làm bài tập số 1 SGK. GV: Nguyễn Thị Hoà - Trờng THCS Xuân Hng 8 Giáo án hoá học 9. Năm học 2007- 2008 IV.H ớng dẫn hs học ở nhà : -Làm các bài tập còn lại SGK, SBT. -Tham khảo bài mới. . Ngày soạn: 15/9/2007 Tiết 5: tính chất hoá học của axit I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS biết đợc tính chất hoá học chung của axit và dẫn ra đợc những PTHH Tơng ứng cho mỗi tính chất. 2. Kỹ năng: -HS biết vận dụng những hiểu biết về tính chất HH để giải thích một số hiện tợng thờng gặp trong đời sống sản xuất. -Biết làm một số dạng bài tập về oxit, về axit. II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1. Chuẩn bị của GV: - Hoá chất: các dd HCl, H 2 SO 4 , quỳ tím, kim loaij Zn, Al, Fe, Cu(OH) 2 , CuO. - Dụng cụ: ống nghiệm cỡ nhỏ, đũa thuỷ tinh, kẹp gỗ, giá ống nghiệm cho mỗi tổ. 2. Chuẩn bị của HS: ôn lại khái niệm về axit. III. Tiến trình bài giảng : 1. Kiểm tra bài cũ: -HS1: axit là gì? viết công thức tổng quát của axit. Lấy ví dụ -HS2: làm bài tập số 2 SGK. 2. Bài mới: Nội dung Hoạt động của giáo niên và học sinh I. Tính chất hoá học. 1. Axit làm đổi màu chất chỉ thị. -Axit làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. 2. Tác dụng với kim loại. a. Thí nghiệm: (SGK) b. Hiện t ợng : c. Nhận xét: dd axit t/d đợc với nhiều KL -> Muối + H 2. PTHH: Zn + 2HCl -> ZnCl 2 + H 2 Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất hoá học của axit. -GV hớng dẫn hs các nhóm làm TN1 SGK. -HS các nhóm tiến hành thí nghiệm -GV y/c hs các nhóm báo cáo kết quả TN và nhận xét. -GV trong HH quỳ tím là chất chỉ thị dùng để nhận biết dd axit. -GV phát phiếu học tập với nội dung kiểm tra đánh giá phần 1. -Hỏi: Trình bày p 2 HH để nhận biết các dd không màu sau: dd NaCl, NaOH HCl. -HS các nhóm thảo luận hoàn thành phiếu học tập. -GV hớng dẫn hs các nhóm tiến hành TN2 SGK. -HS các nhóm tiến hành thí nghiệm theo hớng dẫn của giáo viên -Gv y/c hs các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm -HS các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm, nhận xét GV: Nguyễn Thị Hoà - Trờng THCS Xuân Hng 9 Giáo án hoá học 9. Năm học 2007- 2008 Al +3H 2 SO 4 ->Al 2 (SO 4 ) 3 +3H 2 3. Tác dụng với kim loại: a. Thí nghiệm: (SGK) b. Hiện t ợng : c. Nhận xét: axit tác dụng với bazơ-> muối + nớc. PTHH: Cu(OH) 2 +H 2 SO 4 ->CúSO 4 +2H 2 O 2NaOH+H 2 SO 4 ->Na 2 SO 4 +H 2 O 4. Tác dụng với oxit bazơ: a. Thí nghiệm: (SGK) b. Hiện t ợng : c. Nhận xét: oxit axit t/d với bazơ tạo thành muối và nớc. PTHH Fe 2 O 3 +6HCl ->2FeCl 3 + 3H 2 O CuO + H 2 SO 4 -> CúSO 4 + H 2 O 5. Tác dụng với muối(học bài sau) II. Axit mạnh và axit yếu. *Axit mạnh : HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 *Axit yếu: H 2 S, H 2 CO 3 . và viết PTHH -GV lu ý hs viết PTHH phải ghi trạng thái. -GV y/c hs các nhóm tiến hành thí nghiệm 3(SGK) -HS các nhóm tiến hành thí nghiệm -GV y/c hs các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm, nhận xét và viết PTHH xảy ra. -GV y/c hs các nhóm tiến hành TN 4(SGK) -HS các nhóm tiến hành TN -GV y/c hs các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm -HS các nhóm báp cáo kết quả TN nhận xét và viết PTHH Hoạt động 2: Tìm hiểu axit mạnh và axit yếu. -Gv dựa vào tính chất HH ngời ta phân axit thành 2 loại. -HS biết axit đợc phân làm 2 loại. 3. Kiểm tra đánh giá: -HS làm bài tập số 2 SGK IV. H ớng dẫn học ở nhà : -Làm các bài tập còn lại SGK, SBT. -Tham khảo bài mới -Đọc em có biết . Ngày soạn: 17/9/2007 T iết 6: một số axit quan trọng I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: -HS biết đợc các t/c HH của HCl, H 2 SO 4(l) -Biết đợc cách viết đúng các PTHH thể hiện t/c HH chung của axit 2. Kỹ năng: Biết vận dụng những kiến thức về t/c của HCl, H 2 SO 4 vào việc giải các bài toán định tính và định lợng. II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1. Chuẩn bị của giáo viên: * Hoá chất: ddHCl, dd H 2 SO 4 , quỳ tím, H 2 SO 4 (đặc), Al, Cu. CuO,Cu(OH) 2 , dd NaOH. *Dụng cụ: ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp gỗ (4 tổ) 2. Chuẩn bị của hs: ôn lại tính chất HH chung của axit. GV: Nguyễn Thị Hoà - Trờng THCS Xuân Hng 10 [...]... 1(1,5đ): Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng Cho các oxit sau: CaO, CuO, Fe2O3, Al2O3, SO3, P2O5 1, Dãy các oxit tác dụng đợc với nớc: A CaO, SO3, P2O5 B CaO, CuO, SO3 C CuO, Fe2O3, Al2O3 D CaO, Al2O3, SO3, P2O5 2, Dãy các oxit tác dụng với HCl: A CaO, CuO, Fe2O3, SO3 B Al2O3, SO3, P2O5 C CaO, CuO, Fe2O3, Al2O3 D CuO, Fe2O3, Al2O3, P2O5 3, Dãy các oxit tác dụng với dd NaOH: A CaO, CuO,... tím , phênolftalein loại b Hiện tợng: -GV treo bảng phụ các bớc tiến hành thí -CaO nhão ra p toả nhiệt nghiệm + DD làm quỳ tím -> xanh, -HS các nhóm tiến hành thí nghiệm 1 theo h+Phenolftalein -> hồng ớng dẫn của giáo viên c Nhận xét: CaO p với H2O -> dd bazơ -GV y/c hs các nhóm báo cáo kết quả thí PTHH: CaO(r) + H2O(l) -> Ca( OH)2 nghiệm 2 Thí nghiệm 2: p giữa P2O5+H2O -HS các nhóm báo cáo nhóm khác... tơng tự IV Hớng dẫn học ở nhà: -Về nhà làm các bài tập SGK, SBT còn lại -Chuẩn bị cho tiết thực hành Ngày soạn: 29/ 9/2007 Tiết 9: Thực hành.Tính chất hoá học của oxit và axit I Mục tiêu: 1 Kiến thức: GV: Nguyễn Thị Hoà - Trờng THCS Xuân Hng 15 Giáo án hoá học 9 Năm học 2007- 2008 -Khắc sâu kiến thức về t/c hoá học của oxit, axit thông qua các thí nghiệm thực hành 2 Kỹ năng: -Rèn luyện... +Muôi sắt 1 chiếc 2 Hoá chất: CaO, P(đỏ), H2O, ddHCl, ddNa2SO4, ddNaCl, ddBaCl2, quỳ tím III Tiến trình bài học: Nội dung Hoạt động của giáo viên và học sinh I Tính chất hoá học của oxit Hoạt động 1: Kiểm tra lại lí thuyết về tính chất hoá học của oxit 1 Thí nghiệm 1: PƯ CaO với H2O Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm a Thí nghiệm: -GV phát dụng cụ hoá chất cho các nhóm hs +Cho CaO vào nớc khuấy đều Thử...Giáo án hoá học 9 Năm học 2007- 2008 III Tiến trình bài giảng: 1 Kiểm tra bài cũ: -HS 1:Trình bày t/c HH của axit Viết PTHH minh hoạ -HS 2: Làm bài tập số 3 SGK 2 Bài mới: Nội dung Hoạt động của giáo viên và học sinh I Axit clohiđric(HCl) -Hoạt động 1:Tìm hiểu t/c và ứng dụng của HCl 1 Tính chất vật lý: -GV cho hs quan sát lọ đựng HCl -HS quan sát Hỏi: HCl có những t/c vật lý nh... H2SO4(đ) -HS quan sát thí nghiệm Hỏi: quan sát thí nghiệm thấy có hiện tợng gì? -HS trả lời hiện tợng -GV hớng dẫn hs nhận xét hiện tợng.Khí đẩy khối xốp màu đen lên khỏi miệng cốc là do 1 phần C sinh ra bị H2SO4đ oxi hoá tạo thầnh CO2 và SO2 -GV giáo dục hs hết sức cẩn thận khi sử dụng H2SO4(đặc) Hoạt động 2: Tìm hiểu ứng dụng của H2SO4đ -GV Treo tranh vẽ phóng to H1.12(SGK) -HS quan sát Hỏi: Kể những... CuO, Fe2O3, Al2O3 D CuO, Fe2O3, Al2O3, P2O5 3, Dãy các oxit tác dụng với dd NaOH: A CaO, CuO, Fe2O3 B CuO, Fe2O3, Al2O3 C CaO, SO3, Al2O3 D SO3, P2O5, Al2O3 Câu 2(1đ): Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp A Trả Lời B a Dung dịch axit làm đổi màu 1 Quỳ tím thành xanh b Dung dịch bazơ(kiềm) làm đổi màu 2 Quỳ tím thành đỏ c Fe2O3 + 6HCl -> 3 CuSO4 + 2H2O d H2SO4 + Cu(OH)2 -> 4 2FeCl3 + 3H2O... tập Viết các PTHH xảy ra -HS các nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét bổ sung ĐA:- Chất t/d với H2O:SO2, Na2O -GV theo dõi nhận xét và y/c 1 hs lên bảng viết CaO, CO2 - Chất t/d với HCl: CuO, Na2O,CaO các PTHH - Chất t/d với NaOH: CO2, SO2 *Bài tập 2: Hoà tan 1,2g Mg bằng -GV phát phiếu học tập số 4 cho các nhóm hs 50 ml dd HCl 3M -HS các nhóm thảo luận hoàn thành phiếu học tập a Viết PTHH xảy ra -GV y/c... Axit sun furic(H2SO4) 1 Tính chất vật lý Hoạt động 2:Tìm hiểu các tính hất của H2SO4 H2SO4 là chất lỏng sánh, không màu, nặng gấp 2 lần nớc(d=1,83g/em3) Không bay hơi, -GV cho hs quan sát lọ đựng H2SO4(đặc) -HS quan sát dễ tan trong nớc Hỏi: H2SO4 có những tính chất vật lý nh thế nào? Và toả nhiệt lớn -GV nhận xét bổ xung và lu ý hs cách pha chế 2 Tính chất HH H2SO4đ a H2SO4(loãng) có tính chất HH của... -Tìm hiểu t/c HH riêng của H2SO4(đặc nóng) Ngày soạn: 20 /9/ 2007 Tiết 7: một số axit quan trọng (tt) I Mục tiêu bài học: 1 Kiến thức: -HS biết H2SO4(đ) còn có những t/c HH riêng Tính oxi hoá, tính háo nớc, dẫn ra đợc những PTHH cho các tính chất này -Biết cách nhận biết H2SO4 và các muối sun fat -Những ứng dụng quan trọng của H2SO4 trong sản xuất và trong đời sống -Biết các nguyên liệu . N gày: 10 /9/ 2007. Tiết 3: Bài 2. một số oxit quan trọng . A. can xi oxit (caO) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: -HS hiểu đợc những t/c HH của CaO -Biết các. tợng: CaO tan trong ddHCl toả nhiệt-> dd trong suốt PTHH: CaO +2HCl ->CaCl 2 +H 2 O c. Tác dụng với oxit axit -HS giải thích PTHH: CaO + CO 2 -> CaCO
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an hoa hoc 9 du ca nam, giao an hoa hoc 9 du ca nam, giao an hoa hoc 9 du ca nam

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay