Đề KT khảo sát CL đầu năm Sử 6

2 713 9
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

trờng ptdt nội trú tiên yên Đề kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm Năm học 2008 - 2009 Môn: Lịch sử 6 - Thời gian: 45 phút I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Đọc kỹ câu hỏi sau đó trả lời bằng cách chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bài làm. 1. (0,5 điểm) Cỏc quc gia c i Phng ụng cú ngnh kinh t chớnh l: A. Nụng nghip B. Th cụng nghip C. Thng nghip D. Sn bn 2. (0,5 điểm) Lng H, Hu-ma-ra-bi l tờn ca: A. Mt thnh ph B. Mt b kinh C. Mt b lut D. Mt di chỳc ca vua 3. (0,5 điểm) Xó hi c i Phng Tõy cú nhng giai cp c bn l: A. Ch nụ nụng dõn B. Quớ tc nụng dõn C. Ch nụ tng l D. Ch nụ nụ l 4. (0,5 điểm) Chế độ "Quân chủ chuyên chế" là chế độ của nhà nớc thuộc các quốc gia cổ đại phơng Đông, đúng hay sai? A. Đúng B. Sai 5. (0,5 điểm) Các quốc gia cổ đại phơng Tây đợc hình thành vào: A. Cuối thế kỷ thứ IV đầu thế kỷ thứ III TCN. B. Khoảng đầu thiên niên kỷ thứ I TCN. C. Cuối thiên niên kỷ thứ IV đầu thiên niên kỷ thứ III TCN. D. Khoảng đầu thế kỷ thứ I TCN. 6. Điền vào chỗ trống trong bảng dới đây cho đúng. (Học sinh kẻ lại bảng này vào trong bài làm). (1,5 điểm) Quốc gia Tên nhà vua Có ý nghĩa Trung Quốc Ai Cập Lỡng Hà II. phần ii: tự luận (6 điểm) 1. Thi c i cú nhng quc gia ln no? (1,5 iểm) 2. Các quốc gia cổ đại phơng Đông đã đợc hình thành ở đâu và từ bao giờ? (4,5 điểm) ____________________ *) Chú ý: - Trong phần Trắc nghiệm, học sinh không phải chép lại đề bài mà chỉ cần chọn các phơng án đúng nhất và ghi vào bài làm. - Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu. _________ Hết ________ Đề lẻ trờng ptdt nội trú tiên yên đáp án và hớng dẫn chấm Đề kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm Năm học 2008 2009 Môn: Lịch sử 6 - Thời gian: 45 phút Phần i: Trắc nghiệm (4,0 điểm) CU 1 2 3 4 5 P N A C D A B Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 6: (1,5 điểm) Quốc gia Gọi nhà vua là Có ý nghĩa Trung Quốc Thiên tử Con trời Ai Cập Pha-ra-ông Ngôi nhà lớn Lỡng Hà En-si Ngời đứng đầu II. phần ii: tự luận (6 điểm) Cõu Ni dung ỏp ỏn Biu im 1 Thi c i cú nhng quc gia ln là: 1,5 - Phng ụng: Ai Cp, Lng H, Trung Quc, n 1 - Phng Tõy: Hi lp v Rụ ma 0,5 2 Các quốc gia cổ đại phơng Đông đợc hình thành: 4,5 - Trên lu vực các con sông lớn. 0,5 - Ai Cập (Sông Nin); Trung Quốc (Sông Hoàng Hà và Trờng Giang), ấn Độ (Sông Hằng và sông ấn), Lỡng Hà (Sông ơ- phơ-rát và sông Ti-gơ-rơ). 1,0 Thuận lợi cho trồng trọt. 0,5 => Nông nghiệp trở thành ngành kinh tế chính Thuỷ lợi đợc quan tâm phát triển. 0,75 => Năng suất lao động tăng Xuất hiện giai cấp Nhà n- ớc ra đời. 0,75 - Các quốc gia cổ đại đợc hình thành vào cuối thiên niên kỷ thứ IV và đầu thiên niên kỷ thứ III TCN. 1,0 _________ Hết ________ Đề lẻ . trờng ptdt nội trú tiên yên Đề kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm Năm học 2008 - 2009 Môn: Lịch sử 6 - Thời gian: 45 phút I. Trắc nghiệm: (4. nội trú tiên yên đáp án và hớng dẫn chấm Đề kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm Năm học 2008 2009 Môn: Lịch sử 6 - Thời gian: 45 phút Phần i: Trắc nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT khảo sát CL đầu năm Sử 6, Đề KT khảo sát CL đầu năm Sử 6, Đề KT khảo sát CL đầu năm Sử 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay