HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG CHẠM KHẮC ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM THẾ kỷ 17

15 481 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2017, 13:11

Bộ Văn hoá- Trờng Đại học Mỹ thuật Tiểu luận tốt nghiệp Hình tợng ngời CHạM khắc đình làng việt NAM kỷ 17 I- Mở đầu Lý chọn đề tài Hình tợng ngời điêu khắc, trang trí số đình làng Việt tiêu biểu kỷ 17, chủ yếu miêu tả ngời Hình tợng ngời với sống lao động sản xuất họ (cảnh sản xuất, chèo thuyền đánh trổ, điều voi, dự hội, mẹ con) Tuỳ đề tài nghệ nhân dùng nhiều thủ pháp trạm khắc để thể ý tởng tăng giá trị biểu đạt tác phẩm Có thể chia tác phẩm thành hai dạng, loại tợng tròn, loại phù điêu Dùng thủ pháp chạm nổi, chạm lộng, chạm thủng Với nhìn nhận phân tích khách quan, sinh viên Khoa SPMT em khâm khục hệ trớc làm Để lại cho hệ trẻ học, với đề tài thể phải bám sát sống Với đề tài Em mong muốn thầy cô sửa chữa, bổ sung thiếu sót, cho đề tài em Em chân thành sẵn sàng ghi nhận góp ýphê bình thầy cô Trong kiến trúc dân gian truyền thống, đặc biệt với đình làng Việt, điêu khắc,trang trí phần quan trọng giai đoạn lịch sử, đề tài trang trí lại để lại dấu ấn riêng Chính tác phẩm điều khắc, trang trí làm tăng giá trị công trình kiến trúc Trong dòng chảy chung Mỹ thuật Việt đậm chất dân dã, giai đoạn lịch sử, đề tài trang trí lại để lại dấu ấn riêng Việc phân tích, nghiên cứu chúng góp phần đoán định đợc niên địa di tích - vốn không ghi niên đại tuyệt đối, lại bị tu sửa nhiều qua thời gian tồn Đề tài ngời xuất trang trí kiến trúc đình làng Việt từ ngày đầu (cuối kỷ 15, đầu 16) trở nên phổ biến kỷ 17 Việc nghiên cứu điêu khắc, trang trí hình ngời kiến trúc đình làng Việt kỷ 17 bớc khởi đầu cho việc tìm hiểu cách kỹ nghệ thuật điều khắc, trang trí kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam, từ định hình đợc phơng pháp khoa học cho việc xác định niên đại khởi dựng nh lịch sử tồn tại, phát triển di tích, làm sở cho việc trung tu di tích sau Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đề tài trớc đợc số học giả nớc dới thời Pháp quan tâm nhng dừng lại mức độ giới thiệu tập trung bàn ý nghĩa xấu, đẹp cha nói tới kết cấu phân loại, tổng hợp Nh cuốn Nghệ thuật An Nam Bezaciez có số nghiên cứu sơ lợc đình làng tiêu biểu miền Bắc Việt Nam từ sau miền Bắc đợc giải phóng nghiên cứu Việt Nam có điều kiện thuận tịên để nghiên cứu đề tài trang trí dân gian truyền thống Bao gồm nhà nghiên cứu quan thuộc ngành bảo tồn, bảo tàng, khảo cổ học, quan nghiên cứu nghệ thuật tạo hình, số quan gắn với văn hoá sở Gần có vài công trình Viện Mỹ thuật đề cập tới vấn đề cách tổng quát Những kết nghiên cứu cho cách nhìn khái quát điêu khắc trang trí kiến trúc dân gian truyền thống ngời Việt nói chung, loại hình di tích đình làng Việt nói riêng Chơng I Bối cảnh Xã hội Việt Nam phong trào dựng Đình kỷ XVII 1.1 Bối cảnh xã hội Chiến tranh Lê - Mạc kết thúc, xã hội trở lại thái bình Nhiều năm đợc mùa, nhân dân no ấm Vào kỷ 16, dới thời Mạc, kinh tế, xã hội phong kiến Việt Nam đặc biệt phát triển mặt Xã hội phong kiến Việt Nam phát triển lên mức Cuối kỷ 16, nội chiến Lê - Trịnh - Mạc kết thúc, nhà Mạc bị đẩy lên Cao Bằng nhng đất nớc tạm thời yên ổn Không nh chiến tranh khác, chiến này, sở hạ tầng xã hội Việt Nam không bị tàn phá nặng nề Những thành tựu cho xã hội nhà Mạc tạo dựng đợc kế thừa phát huy Triều đình trung ơng bị phân quyền Một nớc vua (Vua Lê - Chúa Trịnh) Chính quyền Trung ơng khó có điều kiện sâu xuống làng xã Kinh tế làng xã, tính chất tự quản phát triển Xã hội ổn định đời sống ấm no hệ tất yếu, kiến trúc công cộng làng xã phát triển, đình chùa đợc tu bổ, xây dựng nhiều; yếu tố hơng đảng tiểu triều đình bắt đầu manh nha xuất Đình làng bùng nổ không số lợng mà đề tài trang trí Đề tài trang trí tài nghệ nhân chạm gỗ mà nơi ngời dân gửi gắm tâm t ớc vọng 1.2 Phong trào dựng đình: Trong 20 năm niên đại hòa(1680-1705),Có thể nguyên nhân đình chiến chúa Trịnh (đàng ngoài) chúa Nguyễn (đàng trong), nhiều ngời thoát khỏi chiến tranh loạn lạc trở đoàn tụ với gia đình, làng xã lại hng thịnh Dựa vào văn bia ,70 năm đầu kỉ 17 có 28 đình, 30 năm cuối số đình lên tới 135 đình với số liệu hiểu thêm phong trào dựng đình gắn với tổ chức llàng xã phát triển theo bề rộng đồng bắc đình Trà cổ, đình Phong Cốc (Quảng Ninh) sát biên giới Trung Quốc ven biển: đình Xốm.đình Hữu Bổ (Phú Thọ) gần khu vực dân tộc thiểu số : Hải Phòng đình Kiền Bái: Bắc Giang đình Phủ Lãng Nam Định đình Hơng Lộc: Hà Nam đình Chẩy Một số làng nghề tiếng tác giả đình thời nh Phú Khuê (Bắc Ninh), Đồng minh (Hải Phòng) Tràng Sơn (Hà Tây) .tùy thời mà nghề họ lúc hng lúc thịnh, lúc suy vong theo biến động thời cuộc, nhng kiệt tác để lại kiến trúc giá trị mỹ thuật lặp lại Các đình điển hình TK 17 Phong trào dựng đình đạt đến đỉnh cao TK 17, đặc biệt giai đoạn nửa sau kỷ 17 Đây giai đoạn mà đình lớn đẹp đợc đồng loạt khởi dựng Trên toàn Bắc xét vùng sau: Hà Bắc, Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Vĩnh Phú a Hà Bắc - Đình Cao Thợng (Cao Thợng, Tân Yên, Hà Bắc) - Đình Thắng (Đức Thắng, Hiệp Hoà, Hà Bắc) - Đình Phù Lão (Đào Mỹ, Lạng Giang, Hà Bắc) - Đình Diễn (Viên Xá, Hoà Trung, Bắc Ninh, Hà Bắc) b Hà Sơn Bình - Đình Chu Quyến (Chu Quyến, Chu Minh, Quảng Oai, Hà Tây) - Đình Đông Lỗ (Viên Đình, Đông Lỗ, ứng Hoà, Hà Tây) - Đình Hồng Xá (Mai Đình, ứng Hoà, Hà Tây) - Đình Liên Hiệp (Hạ Hiệp, Liên Hiệp, Hà Tây) - Đình Xung Xá (Đông Đoài, Xung Xá, Mỹ Đức, Hà Tây) c Hà Nam - Đình Hơng Lộc (Hơng Lộc, Nghĩa Minh, Nghĩa Hng) - Đình Tùng Thợng Đình Tùng Hạ (Tùng Nội, Gia Tân, Gia Viênc) d Hải Phòng - Đình Kiều Bái (Kiều Bái, Thuỷ Nguyên) e Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Đình Lâu Thợng (Trng Vơng - TP Việt Trì - Phú Thọ) - Đình Thổ Tang (Thổ Tang, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) - Đình Đào Xá (Đào Xá, Tam Thanh, Phú Thọ) - Đình Xốm (Hùng Lô, Phong Châu, Phú Thọ) - Đình Hơng Canh (Tam Canh, Tam Đảo, Vĩnh Phú) - Đình Ngọc Canh đình Tiên Hờng (Tam Canh, Tam Đảo, Vĩnh Phú) 1.3 Nghệ thuật chạm khắc đình làng Trong kiến trúc dân gian truyền thống, đặc biệt với đình làng Việt, điêu khắc, trang trí phần quan trọng giai đoạn lịch sử, đề tài trang trí lại để lại dấu ấn riêng Chính tác phẩm điêu khắc, trang trí làm tăng giá trị công trình kiến trúc Trong dòng chảy chung mỹ thuật Việt đậm chất dân dã, giai đoạn lịch sử, đề tài trang trí lại để lại dấu ấn riêng Việc phân tích, nghiên cứu chúng góp phần đoán định đợc niên đại di tích - vốn không ghi niên đại tuyệt đối, lại bị tu sửa nhiều qua thời gian tồn Đề tài ngời xuất trang trí kiến trúc đình làng Việt từ ngày đầu (cuối kỷ 15, đầu kỷ 16) trở nên phổ biến kỷ 17 Việc nghiên cứu điêu khắc, trang trí hình ngời kiến trúc đình làng Việt kỷ 17 bớc khởi đầu cho việc tìm hiểu cách kỹ nghệ thuật điều khắc, trang trí kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam, từ định hình đợc phơng pháp khoa học cho việc xác định phong cách nghệ thuật, điêu khắc hình thức trạm lộng, với hình thức tả cảnh sinh hoạt đời sống thờng nhật ớc vọng vơn tới vẻ đẹp hoàn thiện ngời Đình làng Việt Nam trang trí cầu kỳ mảng trạm khắc chủ yếu đợc chạm vì, nóc, ván, gió, cốm đầu bẩy, đầu d, ván bng, trực trốn v.v Những mảng chạm khắc gần gũi sống làng xã vật chất, tâm hồn phản ánh đời thờng mà hình tợng ngời chiếm vị trí quan trọng Thế kỷ VII kỷ đề tài phát triển mạnh mẽ kết hợp với kỹ thuật chạm khắc gỗ phát triển đỉnh cao Khác kỷ 16, mảng chạm đợc thể phần thành phần chịu lực nên cho phép chạm nông Sang kỷ 17 với cải tiến kỹ thuật chạm dờng nh không phụ thuộc vào thành phần chịu lực Có nơi chúng đợc chạm rời ra, gắn lên nên cho phép, chạm sâu, chạm lộng, chạm bong, chạm kênh Do hoàn cảnh hình tợng ngời kỷ đợc phát triển phong phú đa dạng Các chạm khắc nh cảnh hội hè, vui chơi hay hoạt cảnh lao động sản xuất ngày đợc phát triển phong phú đa dạng Chơng II Hình tợng ngời chạm khắc Đình Làng kỷ XVII Niên đại sớm đình làng đợc xác định kỷ 16 hình tợng ngời xuất sớm đình làng có niên đại này, đình làng sớm nhất, hoạt cảnh có ngời đợc thể nhiều Đó cảnh (vui chơi, chèo thuyền, làm xiếc, đánh cờ v.v) Các đề tài mô tả sống hàng ngày nh: lao động sản xuất (đi cày) đồng thời xuất đề tài mang tính chất thần thoại nh (tiên nữ) Các đề tài đợc kết thừa từ nghệ thuật chạm khắc kỷ trớc, chùa Ví dụ: Chùa Thái Lạc Sang kỷ 17 hoạt cảnh có ngời dần chùa, mà tập chung chủ yếu đình Điều chứng tỏ đình làng chiếm vai trò quan trọng làng xã kỷ Các đề tài có hình tợng ngời sở chạm khắc kỷ 16 ngày đợc phát triển phong phú hơn, đồng thời xuất chạm mang t tởng nho giáo, đề tài đề cao học nh (vinh quy bái tổ) Đình Hng Lộc (Nam Định): đình nhỏ nhng phần chạm khắc bên có lẽ vợt qua nhiều đình lớn danh tiếng Ngoài hình rồng, hình điểu đợc phát triển đủ dạng, đình Hng Lộc chạm nhiều hình tiên gặp Các nàng tiên đứng múa chắp tay vái, thiếu nữ yếm trần váy áo đơn giản, tay mang túi trầu cau Nhng khác lạ rồng không gặp đâu khác râu tóc công tua tủa cứng nhọn, vút lên cao Xen cô tiên hiền hậu đầu rồng gai góc, hình Hng Lộc trai gái đùa dỡn thoải mái Một anh trai làng tí tới bế cô gái lòng Tạc đục cách 300 năm nhóm tợng hồn nhêin số đông tỏ chống phong kiến sớm bạo 2.2 Đề tài sinh hoạt làng xã Bao gồm đề tài lao động sản xuất cảnh cày, săn bắn nh cỡi voi, đánh hổ, đâm thú, đề tài khác nh mả táng Hàm Rồng (Đình Liệu Hiệp Hà Tây, Vinh quy bái tổ, đề cao học, cho châu ăn, mẹ gánh con, chạy giặc) 2.3 Đề tài vui chơi Đây mảng đề tài chiếm đa phần hoạt cảnh Đinh Ví dụ nh : Đấu vật, chèo thuyền, đánh cờ, trai gái vui đùa, uống rợu chọi gà, gẩy đàn Các trạm khắc gây ấn tợng mạnh bề mặt trang trí động tác nhân vật đảo chiều liên tục từ cảm ứng nghệ nhân tác động lên nét đục trạm Mỗi nhóm trung tâm, mật đột khối tập hợp lại khung tác giác cốm, kèo khung ván gió định sẵn Hình Tợng săn thú , đấu vật, bắn chim, cỡi ngựa, uống rợu, đánh cờ, tắm ao sen dồn vào vị trí mà bố cục có cảm giác th hiếu, chẳng hạn phù điêu đình An Hoà (Hà Nam) chạm nguyên nhóm đua thuyền Đinh Hng Lộc (nam Định) trạm trai gái vui đua đình cổ Mễ (Bắc Ninh) chạm cảnh lênh đồng Ngoài ta gặp vô số đình làng khác, nhng cảnh dân dã nh: vật ôm chân giật chẳng (Đình Kim Hoàng - Hà Tây) Thi đấu vỗ (đến Vua Bà - Nghệ an) Đấu khiên mặt ngửa, chân tay, chuyển động võ (đình Liên Hiệp - Hà tây, đình Phù lão - Hà Bắc ) Các cảnh vui chơi trai gá yêu (đình Hơng lộc - Nam Định) ca hát nhà quan, quan ghẹo gái ( đình Tiên Chợc - Nam Hà) Cảnh trai gái vui đùa (đình Đông Viên) chọi gà (đình An Hoà- (Nam Hà) hát nhà quan (Ngọc canh - Vĩnh Phúc) Đánh cờ, uống rợu (Ngạch Canh - Vĩnh Phúc) 2.4 Nhận xét nghệ thuật chạm khắc Đề tài phong phú đa dạng Có đề tài tả thực lại có đề tài mang tính ớc lệ cao Nhiều đề tài phản ánh sống đơng đại, lối sống ngời đơng thời Hình tợng ngời phụ nữ đợc đề cao đợc mô tả với nhiều chủ đề khác Tuỳ đề tài, nghệ nhân dùng nhiều thủ pháp chạm khắc để thể ý tởng mình, tăng giá trị biểu đạo tác phẩm Về mặt kỹ thuật, chia tác phẩm thành dạng: Loại tợng tròn Loại phù điêu Các thủ pháp Chạm Chạm lộng Chạm thủng Nhận xét chạm lộng Đình Việt Nam, ông Đức viết: Hình tợng ngây thơ, giản dị, không chuẩn mực, thiếu chau chuốt, đầy ngẫu hứng dân gian, xuất sắc tính biểu cảm Cấu trúc phức tạp 2-3 lớp chồng chéo lên dày đặc nh chen lấn xô đẩy, đầy tính phồn thực, ba rốc - đỉnh cao nghệ thuật dân gian thời phong kiến Điêu khắc đình làng xứ Bắc di sản nghệ thuật qúy báu Nói điêu khắc đình làng nói đến nghệ thuật trang trí đình làng Điêu khắc điêu khắc trang trí Nh biết, ngời thợ hàn đình thành thạo công việc dựng đình mà biết tô điểm cho đình thêm đẹp Điêu khắc đây, gắn liền với hài hoà, với kiến trúc Hầu nh thành phần kiến trúc đình làng đợc nghệ nhân xa dùng bàn tay điêu luyện chạm khắc thành hình mẫu có giá trị nghệ thuật cao, thu hút ý ngời lúc ghé thăm đình Nhiều thành phần kiến trúc, yêu cầu kỹ thuật làm nông, nên bắt buộc phải d thừa khối gỗ cục mịch nặng nề, đợc nghệ nhân biến thành đầu rồng ngậm ngọc với bờm lửa dài sinh động đình làng Hoặc có đầu cột có chốt nhiều lớp, kiểu cánh gà, đợc tranh trí thành rồng hội tụ với thật vui mắt nhiều rồng đuôi bên cột, thân chui sang bên đầu nghiêng mặt cời đùa (đình Tây Đằng) Nhiều chỗ chạm đẹp ngời xem có cảm tởng nh nghệ nhân cố tình tọ khối d thừa để trang trí cho đẹp yêu cầu kỹ thuật mà có, nghệ nhân phải chạm để che đậy che bớt phần thô lệch dờng nh có chỗ trống có đờng lợn nhát đục Những thành phần kiến trúc đợc ý trang trí nhiều ván bng (tức ván xà thơng xà hạ) Các cốn (tức khung tam giác giơi hạn xà nách, cột đờng chéo mái nhà) (1) dựng nhiều, vào niên đại Chính Hoà (1680-1705) Thế kỷ 17 chứng kiến phát triển lên đến đỉnh cao điêu khắc đình làng Ta nghe nhà nghiên cứu mỹ thuật hiểu biết nghiên cứu đình làng thời kỳ này: Bớc chuyển từ trang trí sang phù điêu chạm khắc đình làng phù hợp với việc giải phóng công cho số thành phần tự bán chịu lực kèo kỹ thuật chạm lộng, chạm bong tạo nhiều lớp chồng chéo, tách khỏi để trở thành chạm hoàn thiện nhiều đình, ngời ta treo hẳn gỗ với hàng nghìn tợng Những phù điêu dài 5m cao 1,20m dày 0.740m với bốn năm lớp hình thể đan xen tạo thành chuỗ phức tạp đặc biệt, khoảng cách hình thể đợc trọng nh 10 thân hình thể, mà vặn vẹo kéo dài, thu ngắn hình thể phù điêu đình làng vào cuối kỷ 17 thể rõ tơng quan cấu trúc không gian tạo nên hiệu thẩm mỹ điêu khắc đình làng Mỗi đình phong cách phù điêu Nhng tính chất vùng thể rõ Hà Bắc (Bắc Ninh - Bắc Giang): Phù điêu đình Cao Thợng tập trung vào khu tam giác cốn Các hình tợng ghép theo tuyến ngang, nhng biến đổi theo chuỗi dọc, lên khối ngời, rồng, hổ, mây Cảm giác không gian giốngnh: tổ mảng lớn dày đặc hình tợng Phù điêu đình làng Phù Lão trọng tính phức tạp tổng thể, cấu trúc biến điệu mây kết chuỗi hình tợng, so sánh với hội hoạ trừu tợng Phù điêu đình Diễm rõ nét nh cảnh điều voi, dắt ngựa kết hợp với hình thể theo chuỗi dọc So với phong cách phù điêu Hà Sơn Bình, phù điêu đình Hà Bắc chạm lớp, thiên ảo giác huyễn Hà Sơn Bình (Hà Tây): Điêu khắc đình Chu Quyến gồm nhiều tợng tròn hoạt cảnh kéo dài không lớn Các tợng chim phợng ngời cỡi báo, cao từ 0.6m đến 0.90m gắn giá đỡ cột tác phẩm độc lập hoàn thiện nét cách điệu cao Phù điêu đình Đông Viên phối hợp tầng hình tợng theo chuỗi ngang từ đến lớp nh hoạt cảnh tầng: tắm đầm sen, rồng lợn, đáy nớc Các đơn vị nh rõ ánh sáng, luồn lách, phản quang từ phía sau tôn bật nên hình tợng Lối diễn đạt đợc nâng lên phù điêu đình Hoàng Xá Trật tự lắp ghép tần thờng theo tỷ lệ (từ dới lên) 19-16-13 thống theo cấu trúc biến đổi hoa văn mây rồng kéo dài hình sin chạy đảo hớng lớp Phù điêu đình Đông Lỗ biến đổi cấu trúc theo hớng chéo phá nát hình tợng nh làm nổ tung bếp lửa, nh mạng tán xá Phù điêu đình Liên Hiệp coi nghệ thuật phù điêu đình làng Các dãy lớn dài 4-5m với hình tợng nh rồng, thach sùng kéo dài, từ 2-3m bám vào cấu trúc hình tợng huyền thoại hoạt cảnh phức tạp Hàng chục ngời nhà áo quan vào miệng rồng - tức cảnh mả táng hàm rồng, cảnh săn bắn, bay nhảy, vật muá chen lấn đến mức nhận rõ chủ đề Có lẽ khuynh hớng huyền thoại không khuynh hớng thực, tinh thần chíh điêu khắc đình làng Hà Nam Ninh (tức Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình nay) phù điêu đình Phùng Dơng, đình Cháy, đình An Hoà, đình Cự Chữ đại diện khối chạm khắc nhiều cách súc tích Tơng quan không gian đợc ý 11 thay vào tỉa tót diềm hoa văn mảng hoa Tuy nhiên phối hợp hình thể chạm khắc đục khéo léo đem lại hiệu hồn nhiên h ảo lạ lẫm nh tranh trờng phái ngây thơ nguyên thuỷ Đáng ý điêu khắc đình làng Hà Nam Ninh thờng tô màu nh vàng, đen, trắng, nâu xám, đỏ xám, phù điêu đình Hơng Lộc trung tâm vùng Các hoạt cảnh, hình tợng đặc biệt nh trai gái đùa vui đợc thể rõ hoa văn dày đặc nh rừng rậm với đờng nét hình học Vĩnh Phú (Vĩnh Phúc - Phú Thọ): phù điêu đình Thổ Ty đình Ngọc Canh thành chuỗi dài với hoạt cảnh hoàn chỉnh gồm 2,3 tầng nhân vật nh cảnh cày, săn, đá cầu, đấu võ, hội làng hoa văn giản dị, hình thể ngời toàn không gian, khoảng rỗng đợc đục xác cấu trúc chung đình Hữu Bổ Thợng, xu hớng hình học hoá lại phát triển, tuyến dọc chạm ngời biến điệu theo chuỗi rộng, hoa văn Tóm lại phù điêu đình làng kỷ 17 đạt hiệu lớn lao nghệ thuật học mà trongđó tính chất nhân văn thấm sâu vào tế bào chạm đến mức cắt rời thành phần mà thấy đợc đầy đủ tinh thần tổng thể (1) Sang kỷ 18, nhiều đình có điêu khắc trang trí đẹp đẽ, phải kể đến đình Đình Bảng (dựng năm 1736) đình bề thế, coi cổ điển kiến trúc đình Việt Nam nói chung Nhng nhìn chung suy giảm phong trào dựng đình kéo theo xuống điêu khắc đình làng kỷ 18 nghệ thuật chạm bong nhiều lớp phức tạp kỷ 17 dần, đờng nét chạm kỷ 18 khéo léo dần lên, tính phù điêu giảm mà tính trang trí tăng lên Chạm khắc đình Hồi Quan, Đình Bảng (Bắc Ninh) có biểu nh vậy, nét chạm súc tích, rắc rối chồng lớp, thay vào ô hình học trang trí lộng lẫy nh cửa võng đình Đình Bảng đình Bình Lục (Đông Triều, Quảng Ninh) chạm có khuynh hớng mặt phẳng nh trở lại với phong cách đình Tây Đằng kỷ 16 với đề tài ngựa, thú, mèo ngoạm cá hình to diện tích chạm nông thô mộc Vai đình miền cực nam, miền Bắc đình Hoàg Sơn Trung Cần (Nghệ An) góp tiếng nói đơn giản rõ nét vào phù điêu đình làng kỷ Các chạm chèo thuyền, quan văn vinh quy, thi văn, đánh cờ, cất vó úp cá, gánh mạ cấy lúa cấu trúc đầy nhịp điệu, phối hợp chạm lớp có chiều sâu với tiết tấu hoa văn trang tí rải bề mặt kèo 12 Các chạm Tuần mang tích y doãn, thi đấu hơng, dựng nhà tạo mặt phẳng đơn giản để hình bán lên với nhiều góc đứng để nhìn đối tợng (trnag 222) Chúng ta thấy điêu khắc trang trí đình làng từ kỷ 16-17 mang đậm tính chất nghệ thuật dân gian Những nhà điêu khắc vô danh xuất thân từ nông dân đa vào đình làng hình ảnh gần gũi với sống thực giấc mơ họ, với phong cách độc đáo, tâm hồn sôi Khác với kiến trúc tôn giáo khác, vị trí nghiên cứu đình làng, ta thấy gặp hình tợng đôi trai gái đùa ghẹo hay tình tự Thậm chí đình Phù Lão (Bắc Giang) dựng năm 1688 đầu rồng hay rây rồng thờng có hình phụ nữ nằm hay ngồi khoả thân hay váy vén cao, để hở phận cần che đậy, hay với bạn trai có ngời nhận định không đình nào, khát vọng yêu đơng lại đợc bộc lộ mạnh mẽ nh đình Phù Lão (1) Chúng ta biết rằng, hình rồng, thời đại quân chủ biểu tợng cho thiêng liêng, uy nghiêm cho nhà vua Đặt lên đầu rồng đỉnh đôi trai gái yêu đơng, dờng nh chế giễu nông dân cácquyền lực thống trị Từ kỷ 19 điêu khắc đình làng hầu nh cảnh sinh hoạt dân gian Từ hình trang trí hoa phổ biến hình tứ linh : long, ly, quy, phụng Trong đình kỷ 19, thờng có cửa võng trớc điện đợc chạm trổ công phu Đặc điểm nhận biết niên đại: Đầu kỷ 17, tợng ảnh hởng phong cách Mạc, đề tài mang tính ớc lệ có nét chạm mảnh, tỉa tót kỹ Tiên nữ thờng có mặt trái xoan, xinh tơi Ngợc lại, đề tài dân gian lại chủ yếu đợc chạm nổi, nét chạm thô, chắc, khoẻ Trong khoảng 60 70 năm đầu kỷ 17, tợng cha đợc ý mô tả đôi mắt, muộn sau có Giai đoạn kỷ 17, phong cách chạm lộng đợc sử dụng nhiều đạt tới đỉnh cao Muộn sau, đặc biệt sang đầu kỷ 18, đề tài thờng đợc chạm Giai đoạn đầu, hình tợng ngời xuất nhiều đề tài trung tâm, dễ nhận biết Vào giai đoạn cuối, hình tợng ngời đợc mô tả cách nhỏ bé, lẫn với rồng, mây để sang kỷ 18, gần nh hẳn, thay vào đề tài mang tính ớc lệ 13 Kết luận So với kỉ 16 kỉ 18 ,19.Phong cách kỉ mang tính chất rờm rà kết cấu khối nông mảng bẹt.Thế kỷ 18 ,19 giai đoạn đình làng suy tàn.Từ thws kỷ 19 trở đứng cuối kỷ18 trang trí di tích nói chung,các trạm thờng lấy đề tài từ tích truyện có bố cục dựng hình ý đến không gian xa gần,.các chạm đánh cợ uống rợ đình mậu hòa(ha tây),tam tạng lấy kinh chùa bối khê(ha tây) mô tả ngời nh thực phía xa phong cảnh ẩn nhấp nhô Khái niệm không gian mang tính ớc lệ nhng chạm nhà cửa cỏ , núi non,sắp xếp bố cục xa nhỏ gần to cho cảm giác nh thực.Nững bớc phú điêu cuối kỷ 19 đầu 20 nh quốc tổ lạc long quân hay phù điêu hậu cáo chung nghệ thuật truyền thống phong kiến phơng pháp dựng hình cổ phơng đông dựa vào trực cảm quan sát.Và mô tả sác hình vẽ trạm to nhỏ theo chức tớc.không gian gợi tả hai chiều chủ yếu bắt đầu đợc thay lối tạo hình ảnh kiểu phơng tây ngời pháp có mặt việt nam trờng cao đẳng mỹ thuật đông dơng đợc thành lập năm 1925.So với kỷ thứ 17 có khắc biệt rõ ràng.ở kỷ 17 nghệ thuật phù điêu bùng nổ hàng loạt lọai hình khác nh phù điêu đình làng phù điêu phật giáo,phù điêu lăng mộ,phù điêu chân dung.cũng thấy đợc chủ đề phù điêu ngời nhan văn mang tính cộng đồng dân chủ,mà mầu sắc dân tộc Điêu khắc đình làng di sản nghệ thuật quý báu với thành tựu đáng tự hào kiến trúc tổ tiên ta Với điêu khắc đình làng, lần thứ lịch sử, ngời Việt tự vẽ mình, trớc tự vẽ thời Đông Sơn Nhờ có mà ta có thông tin quý báu hình ảnh sống ngời Việt kỷ 17, đấu vật, săn, gánh con, đánh cơ, chuốc rợu, tắm ao sen, ghẹo gái, chọi trâu, chèo thuyền, cỡi ngựa, cỡi voi, cho lợn ăn tóm lại gới thực, giới ớc mơ tâm linh ngời Việt xa xa, sống luỹ tre làng Sách tham khảo Đình Việt Nam - Hà Văn tấn, Nguyễn Văn Kự - NXB TP HCM - 1998 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam - Nguyễn Quân, Pham Cẩm Thơng - Viện Mỹ thuật xuất Nét đẹp đình làng - Lê Thanh Đức - NXB Mỹ thuật - 1998 14 Mỹ thuật ngời Việt - Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thợng - NXB Mỹ thuật Hà Nội Nghệ thuật chạm khắc cổ Việt Nam (qua lập) - Viện nghệ thuật Bộ văn hoá Giáo trình Mỹ thuật Việt Nam - Đức Hoà - Trờng ĐH SKĐA Hà Nội Lịch sử Mỹ thuật giới Việt Nam Hình tợng ngời chạm khắc cổ Việt Nam - Viện Mỹ thuật 2002 15 ... xuất trang trí kiến trúc đình làng Việt từ ngày đầu (cuối kỷ 15, đầu kỷ 16) trở nên phổ biến kỷ 17 Việc nghiên cứu điêu khắc, trang trí hình ngời kiến trúc đình làng Việt kỷ 17 bớc khởi đầu cho việc... xuất trang trí kiến trúc đình làng Việt từ ngày đầu (cuối kỷ 15, đầu 16) trở nên phổ biến kỷ 17 Việc nghiên cứu điêu khắc, trang trí hình ngời kiến trúc đình làng Việt kỷ 17 bớc khởi đầu cho việc... kiến trúc đình Việt Nam nói chung Nhng nhìn chung suy giảm phong trào dựng đình kéo theo xuống điêu khắc đình làng kỷ 18 nghệ thuật chạm bong nhiều lớp phức tạp kỷ 17 dần, đờng nét chạm kỷ 18 khéo
- Xem thêm -

Xem thêm: HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG CHẠM KHẮC ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM THẾ kỷ 17 , HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG CHẠM KHẮC ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM THẾ kỷ 17 , HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG CHẠM KHẮC ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM THẾ kỷ 17

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn