Công nghệ sản xuất tinh bột khoài mì

40 690 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2017, 09:05

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH Môn: Công nghệ chế biến lương thực CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TINH BỘT KHOAI MÌ GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Hợi NHÓM: NỘI DUNG I II NGUYÊN LIỆU SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ III THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ IV TINH BỘT THÀNH PHẨM NGUYÊN LIỆU NGUYÊN LIỆU Củ Khoai Mì – Củ Sắn Củ Sắn NGUYÊN LIỆU Nguồn gốc NGUYÊN LIỆU NGUỒN: FAOSTAT NGUYÊN LIỆU Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê NGUYÊN LIỆU PHÂN LOẠI KHOAI MÌ KHOAI MÌ ĐẮNG KHOAI MÌ NGỌT NGUYÊN LIỆU CẤU TẠO CỦ KHOAI MÌ  Vỏ gỗ: chủ yếu xenllulose, tinh bột, nhiệm vụ bảo vệ  Vỏ cùi: tinh bột ( 5%-8%), chất chứa Nitơ, dịch bào Tách dịch bào Tách bã Sấy Làm nguội Thành Phẩm THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Bóc vỏ sơ MỤC ĐÍCH • Loại bỏ phần vỏ gỗ bên vỏ gỗ chứa xenlulo hemixenlulo thành phần tinh bột • Loại bỏ phần tạp chất bám lợi cho củ mì tạo điều kiện thuận trình rửa THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ YÊU CẦU • Loại bỏ phần vỏ gỗ bên • Loại bỏ tạp chất lớn đất đá THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VIDEO THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ RỬA MỤC ĐÍCH • • • Rửa đất cát, đá tách phần vỏ Tránh làm mòn máy nghiền làm giảm hiệu suất nghiền Hạn chế tượng tạp chất lẫn vào tinh bột làm tăng độ tro, độ màu thành phẩm THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CẮT KHÚC MỤC ĐÍCH • Cắt nhỏ nguyên liệu để trình nghiền đạt hiệu cao THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NGHIỀN MỤC ĐÍCH • Quá trình nghiền nhằm mục đích phá vỡ màng tế bào khoai mì để giải phóng tinh bột khỏi tế bào Đây khâu quan trọng việc định hiệu suất thu hồi tinh bột Sự phá vỡ màng tế bào triệt để hiệu suất tách tinh bột cao THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Tách dịch bào MỤC ĐÍCH • Quá trình tách dịch bào nhằm mục đích loại phần dịch bào có chứa polyphenol enzyem Polyphenoloxydase hợp chất hòa tan khác để hạn chế trình oxy hóa làm chuyển màu tinh bột phản ứng hóa học, hóa sinh khác ảnh hưởng đến chất lượng tinh bột thành phẩm THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ... NGUYÊN LIỆU PHÂN LOẠI KHOAI MÌ KHOAI MÌ ĐẮNG KHOAI MÌ NGỌT NGUYÊN LIỆU CẤU TẠO CỦ KHOAI MÌ  Vỏ gỗ: chủ yếu xenllulose, tinh bột, nhiệm vụ bảo vệ  Vỏ cùi: tinh bột ( 5%-8%), chất chứa Nitơ,...NỘI DUNG I II NGUYÊN LIỆU SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ III THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ IV TINH BỘT THÀNH PHẨM NGUYÊN LIỆU NGUYÊN LIỆU Củ Khoai Mì – Củ Sắn Củ Sắn NGUYÊN LIỆU Nguồn gốc NGUYÊN... NGUYÊN LIỆU HỢP CHẤT MÀU XÁM Tannin SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HỢP CHẤT MÀU ĐỘC TỐ SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ KHOAI MÌ CỦ Bóc vỏ sơ Rửa Cắt khúc Nghiền Tách dịch bào Tách
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ sản xuất tinh bột khoài mì, Công nghệ sản xuất tinh bột khoài mì, Công nghệ sản xuất tinh bột khoài mì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay