LỖI CHÍNH tả của học SINH TỈNH LAI CHÂU (TRƯỜNG THPT dân tộc nội TRÚ TỈNH, TRƯỜNG THPT CHUYÊN lê QUÝ đôn)

109 173 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2017, 17:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC PHÙNG THỊ KIM OANH LỖI CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH TỈNH LAI CHÂU (TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH, TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN) Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam Mã số: 60220102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Trí Dõi SƠN LA - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Phùng Thị Kim Oanh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ này, nhận động viên, giúp đỡ tận tình thầy cô giáo, bạn bè người thân Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Trần Trí Dõi người tận tình hướng dẫn suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Tây Bắc, thầy cô giáo tận tình giảng dạy, quan tâm tạo điều kiện cho trình học tập, nghiên cứu trường Đồng thời, xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người ủng hộ, động viên, giúp đỡ thời gian học tập hoàn thành luận văn Thạc sĩ Lai Châu, ngày 28 tháng10 năm 2015 Tác giả luận văn Phùng Thị Kim Oanh MỤC LỤC PHÙNG THỊ KIM OANH LỖI CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH TỈNH LAI CHÂU .1 SƠN LA - 2015 .1 “Lỗi điều sai sót không thực quy tắc” Lỗi tả viết tả không dúng chuấn "Chuẩn tả bao gồm chuẩn viết âm (phụ âm, nguyên âm, bán âm) thanh; chuẩn viết tên riêng (viết hoa); chuẩn viết phiên âm từ thuật ngữ vay mượn" [27, tr 125] Mục đích làm phương tiện truyền đạt thông tin chữ viết, bảo đảm cho người viết người đọc hiểu thống nội dung văn Chính tả trước hết quy định có tính chất xã hội, không cho phép vận dụng quy tắc cách linh hoạt có tính chất sáng tạo cá nhân Do có vị trí quan trọng Nó không quan trọng cá nhân mà quan trọng với toàn xã hội Việc viết tả thực hành tốt kĩ viết chữ ý nghĩa giao tiếp mà thể lực tư trình độ văn hóa người Người khởi xướng quan điểm Đỗ Thận (1929) Theo ông, trước hết muốn viết tả phải phát âm đúng, nghĩa âm trước tả Giải pháp dựa nguyên tắc tả tiếng việt nguyên tắc ngữ âm học Ông chủ trương dạy chữ viết kết hợp với cách đánh vần chữ bảng chữ tiếng Việt Tác giả Lê Văn Nựu (1942) "Lược khảo Việt ngữ" hướng học sinh đến giải pháp tập phát âm để viết tả Theo ông, học sinh nhỏ tuổi, tập đọc "luyện tập cách phát âm cho chúng sửa chữa chỗ sai lầm phát âm vần, tiếng viết tự nhiên hợp cách không khó khăn ngần ngại nữa” [18, tr.63] Đồng quan điểm có tác giả Đỗ Hữu Châu với "Việt ngữ tả" Hoàng Phê với "Vấn đề cải tiến chuẩn hóa tả" Đây phương pháp có tính khả dụng, vậy, cách sửa nhiều thời gian Phan Ngọc cho chuyện “cái cày trước trâu” Học sinh muốn phát âm trước hết phải nắm tả, điều khó Thậm chí phải làm ngược lại, cần phải học cách viết tả đúng, sau nhờ cách viết tả giúp người ta phát âm chuẩn Chưa kể, ảnh hưởng phương ngữ thổ ngữ, việc thay thói quen phát âm nhiều thời gian, chí chuyện không tưởng Hơn nữa, thực tế, có nhiều học sinh nói giọng địa phương, không viết sai tả 2.2 Dựa vào từ nguyên học để viết tả Nhà nghiên cứu Lê Ngọc Trụ cho rằng: “Theo từ nguyên viết chắn hơn” [32] Tức là, muốn viết tiếng cách phát âm phải biết nghĩa nguồn gốc tiếng .3 Đây nguyên tắc đắn Thế nhưng, học sinh dân tộc thiểu số điều khó thực Bởi học sinh thuộc đối tượng không hiểu hết nghĩa từ tiếng Việt 2.3 Nắm vững mối quan hệ âm chữ Đây giải pháp từ pháp học Giải pháp giải nhiều tả như: k/c/q, ngh/ng, khó vận dụng giá trị biểu thị âm chữ đơn Không phải nằm quy luật .4 2.4 Dùng mẹo tả để viết tả Giải pháp nhiều người đề nghị: Năm 1954, Trần Văn Thanh công bố công trình có giá trị ngôn ngữ học, “Đồng âm dẫn giải mẹo luật tả” [26, tr.129], có 26 mẹo tả bao gồm mẹo phụ âm đầu, vần, cho từ Việt từ Hán Việt Năm 1972, Lê Ngọc Trụ có “Việt ngữ tả tự vị” [32, tr.6-7] bổ sung thêm số mẹo luật hỏi ngã Năm 1982, Phan Ngọc “Chữa lỗi tả cho học sinh” đưa 14 mẹo tả Theo ông, mẹo tả “cung cấp biện pháp khiến người đọc làm việc thành công lập tức” [20, tr.12] Năm 1994, Lê Trung Hoa tổng hợp thành tựu mẹo luật tả trước đó, hoàn thiện sáng tạo thêm đưa vào công trình “Mẹo luật tả” 36 mẹo luật [13, tr.159] Các giáo trình tiếng Việt hành cho mẹo giải pháp để chữa lỗi tả Có thể kể đến Hà Thúc Khoan [10, tr.12-13], Đỗ Việt Hùng [28, tr.227-228], Nguyễn Minh Thuyết Nguyễn Minh Hiệp “Tiếng Việt thực hành” [31, tr.243] Tuy nhiên, chưa có công trình chuyên khảo tiến hành đo thực nghiệm mức độ hiệu mẹo tả nói Nhưng ta dễ dàng nhận thấy mẹo tả vạn năng, số mẹo vặt tả nhiều (chưa kể ngoại lệ) khó thuộc hết mẹo đó: mẹo phân biệt hỏi/ ngã, mẹo phân biệt tr/ch, mẹo phân biệt s/x ; việc nhớ tất mẹo vấn đề khó 2.5 Nhớ chữ để viết tả Dùng từ phải viết chữ ghi từ mục tiêu cuối phải đạt dạy học tả Phần lớn người viết tả sử dụng phương pháp Giải pháp khó thực đòi hỏi phải có nhiều cố gắng lớn Thời gian tập dượt dài để thuộc lòng mặt chữ hàng ngàn tiếng Theo tác giả Phan Ngọc "là cách rèn luyện đòi hỏi cố gắng lớn, thời gian tập dượt dài, lại không xem kết thúc".[19, tr.7] 2.6 Khắc phục lỗi tả theo phương châm “Sai đâu sửa đấy- sai học nấy” Nguyễn Đức Dương xem giải pháp tối ưu “khắc phục giải pháp” nhớ chữ cho học sinh tiểu học Nguyễn Đức Dương cho rằng: “nhớ chữ buộc học sinh phải thuộc 6.100 âm tiết tiếng Việt thường dùng, công việc vừa chẳng lí thú tí nào, vừa công” [9, tr.66] Nguyễn Đức Dương nhấn mạnh: “trong số sáu ngàn âm tiết tiếng Việt, có nửa thông dụng (thường gặp)”, coi phương pháp khả dụng Tuy vậy, giải pháp mang lại hiểu dạy tả cho học sinh tiểu học, với học sinh trung học phổ thông không phù hợp, lỗi tả in theo lối mòn, giáo viên Ngữ văn không nhiệm vụ dạy tả nữa, có tiết chữa học sinh lỗi tả cụ thể viết em .5 Các giải pháp có hạn chế định, song giải pháp có ưu điểm, mặt vượt trội nó, nhiều người dạy người học hoàn thiện kĩ dạy học tả Để vận dụng có hiệu giải cần phải có điều tra nghiên cứu thực trạng lỗi tả học sinh vùng lãnh thổ để có thực tiễn khoa học cho việc lựa chọn giải pháp phù hợp Những thành tựu nhà nghiên cứu mở cách nhìn diện mạo tiếng mẹ đẻ thấy cần thiết chuẩn phát âm lỗi tả học sinh Tuy nhiên, học sinh trung học phổ thông tỉnh Lai Châu lại có đặc thù riêng Tôi xin sâu vào việc nghiên cứu "Lỗi tả học sinh tỉnh Lai Châu (Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)” để lỗi tả, nguyên nhân mắc lỗi thử đưa số biện pháp khắc phục lỗi tả học sinh [24] Hoàng Phê (1961), Vấn đề cải tiến chữ Quốc ngữ, NXB Văn hóa 99 DANH MỤC BẢNG PHÙNG THỊ KIM OANH SƠN LA - 2015 .1 “Lỗi điều sai sót không thực quy tắc” Lỗi tả viết tả không dúng chuấn "Chuẩn tả bao gồm chuẩn viết âm (phụ âm, nguyên âm, bán âm) thanh; chuẩn viết tên riêng (viết hoa); chuẩn viết phiên âm từ thuật ngữ vay mượn" [27, tr 125] Mục đích làm phương tiện truyền đạt thông tin chữ viết, bảo đảm cho người viết người đọc hiểu thống nội dung văn Chính tả trước hết quy định có tính chất xã hội, không cho phép vận dụng quy tắc cách linh hoạt có tính chất sáng tạo cá nhân Do có vị trí quan trọng Nó không quan trọng cá nhân mà quan trọng với toàn xã hội Việc viết tả thực hành tốt kĩ viết chữ ý nghĩa giao tiếp mà thể lực tư trình độ văn hóa người Người khởi xướng quan điểm Đỗ Thận (1929) Theo ông, trước hết muốn viết tả phải phát âm đúng, nghĩa âm trước tả Giải pháp dựa nguyên tắc tả tiếng việt nguyên tắc ngữ âm học Ông chủ trương dạy chữ viết kết hợp với cách đánh vần chữ bảng chữ tiếng Việt Tác giả Lê Văn Nựu (1942) "Lược khảo Việt ngữ" hướng học sinh đến giải pháp tập phát âm để viết tả Theo ông, học sinh nhỏ tuổi, tập đọc "luyện tập cách phát âm cho chúng sửa chữa chỗ sai lầm phát âm vần, tiếng viết tự nhiên hợp cách không khó khăn ngần ngại nữa” [18, tr.63] Đồng quan điểm có tác giả Đỗ Hữu Châu với "Việt ngữ tả" Hoàng Phê với "Vấn đề cải tiến chuẩn hóa tả" Đây phương pháp có tính khả dụng, vậy, cách sửa nhiều thời gian Phan Ngọc cho chuyện “cái cày trước trâu” Học sinh muốn phát âm trước hết phải nắm tả, điều khó Thậm chí phải làm ngược lại, cần phải học cách viết tả đúng, sau nhờ cách viết tả giúp người ta phát âm chuẩn Chưa kể, ảnh hưởng phương ngữ thổ ngữ, việc thay thói quen phát âm nhiều thời gian, chí chuyện không tưởng Hơn nữa, thực tế, có nhiều học sinh nói giọng địa phương, không viết sai tả 2.2 Dựa vào từ nguyên học để viết tả Nhà nghiên cứu Lê Ngọc Trụ cho rằng: “Theo từ nguyên viết chắn hơn” [32] Tức là, muốn viết tiếng cách phát âm phải biết nghĩa nguồn gốc tiếng .3 Đây nguyên tắc đắn Thế nhưng, học sinh dân tộc thiểu số điều khó thực Bởi học sinh thuộc đối tượng không hiểu hết nghĩa từ tiếng Việt 2.3 Nắm vững mối quan hệ âm chữ Đây giải pháp từ pháp học Giải pháp giải nhiều tả như: k/c/q, ngh/ng, khó vận dụng giá trị biểu thị âm chữ đơn Không phải nằm quy luật .4 2.4 Dùng mẹo tả để viết tả Giải pháp nhiều người đề nghị: Năm 1954, Trần Văn Thanh công bố công trình có giá trị ngôn ngữ học, “Đồng âm dẫn giải mẹo luật tả” [26, tr.129], có 26 mẹo tả bao gồm mẹo phụ âm đầu, vần, cho từ Việt từ Hán Việt Năm 1972, Lê Ngọc Trụ có “Việt ngữ tả tự vị” [32, tr.6-7] bổ sung thêm số mẹo luật hỏi ngã Năm 1982, Phan Ngọc “Chữa lỗi tả cho học sinh” đưa 14 mẹo tả Theo ông, mẹo tả “cung cấp biện pháp khiến người đọc làm việc thành công lập tức” [20, tr.12] Năm 1994, Lê Trung Hoa tổng hợp thành tựu mẹo luật tả trước đó, hoàn thiện sáng tạo thêm đưa vào công trình “Mẹo luật tả” 36 mẹo luật [13, tr.159] Các giáo trình tiếng Việt hành cho mẹo giải pháp để chữa lỗi tả Có thể kể đến Hà Thúc Khoan [10, tr.12-13], Đỗ Việt Hùng [28, tr.227-228], Nguyễn Minh Thuyết Nguyễn Minh Hiệp “Tiếng Việt thực hành” [31, tr.243] Tuy nhiên, chưa có công trình chuyên khảo tiến hành đo thực nghiệm mức độ hiệu mẹo tả nói Nhưng ta dễ dàng nhận thấy mẹo tả vạn năng, số mẹo vặt tả nhiều (chưa kể ngoại lệ) khó thuộc hết mẹo đó: mẹo phân biệt hỏi/ ngã, mẹo phân biệt tr/ch, mẹo phân biệt s/x ; việc nhớ tất mẹo vấn đề khó 2.5 Nhớ chữ để viết tả Dùng từ phải viết chữ ghi từ mục tiêu cuối phải đạt dạy học tả Phần lớn người viết tả sử dụng phương pháp Giải pháp khó thực đòi hỏi phải có nhiều cố gắng lớn Thời gian tập dượt dài để thuộc lòng mặt chữ hàng ngàn tiếng Theo tác giả Phan Ngọc "là cách rèn luyện đòi hỏi cố gắng lớn, thời gian tập dượt dài, lại không xem kết thúc".[19, tr.7] 2.6 Khắc phục lỗi tả theo phương châm “Sai đâu sửa đấy- sai học nấy” Nguyễn Đức Dương xem giải pháp tối ưu “khắc phục giải pháp” nhớ chữ cho học sinh tiểu học Nguyễn Đức Dương cho rằng: “nhớ chữ buộc học sinh phải thuộc 6.100 âm tiết tiếng Việt thường dùng, công việc vừa chẳng lí thú tí nào, vừa công” [9, tr.66] Nguyễn Đức Dương nhấn mạnh: “trong số sáu ngàn âm tiết tiếng Việt, có nửa thông dụng (thường gặp)”, coi phương pháp khả dụng Tuy vậy, giải pháp mang lại hiểu dạy tả cho học sinh tiểu học, với học sinh trung học phổ thông không phù hợp, lỗi tả in theo lối mòn, giáo viên Ngữ văn không nhiệm vụ dạy tả nữa, có tiết chữa học sinh lỗi tả cụ thể viết em .5 Các giải pháp có hạn chế định, song giải pháp có ưu điểm, mặt vượt trội nó, nhiều người dạy người học hoàn thiện kĩ dạy học tả Để vận dụng có hiệu giải cần phải có điều tra nghiên cứu thực trạng lỗi tả học sinh vùng lãnh thổ để có thực tiễn khoa học cho việc lựa chọn giải pháp phù hợp Những thành tựu nhà nghiên cứu mở cách nhìn diện mạo tiếng mẹ đẻ thấy cần thiết chuẩn phát âm lỗi tả học sinh Tuy nhiên, học sinh trung học phổ thông tỉnh Lai Châu lại có đặc thù riêng Tôi xin sâu vào việc nghiên cứu "Lỗi tả học sinh tỉnh Lai Châu (Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)” để lỗi tả, nguyên nhân mắc lỗi thử đưa số biện pháp khắc phục lỗi tả học sinh [24] Hoàng Phê (1961), Vấn đề cải tiến chữ Quốc ngữ, NXB Văn hóa 99 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Hiện nay, tượng viết sai tả phổ biến nước Có thể nói không rằng, nhìn đâu có lỗi tả: từ viết học sinh, biển hiệu phố, báo điện tử, chí ấn phẩm văn viết tiếng Việt xét phương diện tả, chữ viết (các chữ ghi âm vần, vị trí dấu thanh, viết hoa, viết tắt, phiên âm tiếng nước ) dường có vấn đề cần phải bàn “Lỗi điều sai sót không thực quy tắc” Lỗi tả viết tả không dúng chuấn "Chuẩn tả bao gồm chuẩn viết âm (phụ âm, nguyên âm, bán âm) thanh; chuẩn viết tên riêng (viết hoa); chuẩn viết phiên âm từ thuật ngữ vay mượn" [27, tr 125] Mục đích làm phương tiện truyền đạt thông tin chữ viết, bảo đảm cho người viết người đọc hiểu thống nội dung văn Chính tả trước hết quy định có tính chất xã hội, không cho phép vận dụng quy tắc cách linh hoạt có tính chất sáng tạo cá nhân Do có vị trí quan trọng Nó không quan trọng cá nhân mà quan trọng với toàn xã hội Việc viết tả thực hành tốt kĩ viết chữ ý nghĩa giao tiếp mà thể lực tư trình độ văn hóa người Đối với trường trung học phổ thông, viết tả bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cần hoàn thiện cho học sinh, góp phần giữ gìn sáng tiếng Việt Tỉnh Lai Châu tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc, có nhiều cộng đồng dân tộc khác sinh sống, có người dân tộc Kinh dân tộc thiểu số Thái, Mông, Giáy, Tày, Hoa, Khơ Mú, Hà Nhì, Lự Điều ảnh hưởng không nhỏ đến cách viết tả học sinh nơi Ở tỉnh Lai Châu, không học sinh thuộc cấp tiểu học viết sai tả, mà lỗi hữu thanh, đầu lưỡi với phụ âm xát, vang, đầu lưỡi- với phụ âm /l/ (l) phụ âm xát, vang, đầu lưỡi- Các em đọc viết vậy: buồng giam viết thành luồng giam, đớn đau viết thành lớn đau, đơn sơ viết thành lơn sơ, đêm khuya viết thành lêm khuya, thơ lại viết thành thơ đại, Các em khó phát âm nguyên âm đôi nên hay viết sai nguyên âm đôi thành nguyên âm đơn như: nguyên âm đôi iê thành ê thông điệp viết thành thông đệp, thiện viết thành thện, thiên nhiên viết thành thên nhên, Phần vần, em hay bỏ qua âm đầu vần (âm đệm): xoàng xĩnh viết thành xàng xĩnh, luẩn quẩn viết thành lẩn quẩn, loay hoay viết thành lay hoay, Học sinh khó khăn phát âm ngã, lỗi viết em là: xoàng xĩnh viết thành xoàng xính, ngẫu nhiên thành ngấu nhiên; thành giứa; 3.3.2.2 Vốn từ ngữ hạn chế, không hiểu hết từ ngữ dẫn đến sai tả Ví dụ: May mắn viết thành mai mắn không phân biệt mai khác may; sai lầm viết thành say lầm không phân biệt say khác sai; khinh bỉ viết thành kinh bỉ khinh khác kinh 3.4 Một số biện pháp chữa lỗi tả Từ việc quan sát lỗi tả học sinh phân tích trên, đồng thời qua kinh nghiệm chữ lỗi tả năm giảng dạy, xin đề xuất số biện pháp chữa lỗi mà theo áp dụng sau 3.4.1 Biện pháp chữa lỗi tả chung cho học sinh dân tộc Kinh dân tộc thiểu số Hai đối tượng học sinh thuộc dân tộc Kinh dân tộc thiểu số mắc số lỗi tả giống nhau, nên giáo viên áp dụng biện pháp chữa lỗi tả cho người Kinh để chữa lỗi tả cho học sinh dân tộc thiểu số: 3.4.1.1 Giúp học sinh có hiểu biết đầy đủ quy tắc tả Một số phụ âm học sinh hay nhầm lẫn cách viết phụ âm có nhiều hình thức viết tả khác Giáo viên giảng dạy lớp, chữa lỗi tả kiểm tra cần cung cấp, nhấn mạnh lại cho học sinh số quy tắc tả để học sinh viết Đó quy tắc tả âm có nhiều cách viết , quy tắc đặt dấu thanh, quy tắc viết hoa bản, quy tắc viết tên riêng tiếng nước v.v Nói tóm lại, phải vào tình trạng thực tế trình độ học sinh để tìm cách giải thích lại quy tắc tả cho học sinh cấp THPT mà đối tượng không túy học tả 3.4.1.2.Giúp học sinh làm quen với cách phát âm Như nói, chuẩn âm có ảnh hưởng nhiều đến chuẩn tả Giữa ngữ âm chữ viết có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thường thường phát âm người ta dễ viết Khi thầy đọc trò viết Bởi vậy, giảng bài, đọc bài, giáo viên cần phát âm chuẩn, xác để học sinh học theo, từ giúp rèn thói quen viết tả cho học sinh Mặc dù học sinh học cấp THPT, nhiều học sinh giáo viên giảng bài, chí giảng chậm để học sinh ghi chép, thấy có từ dễ nhầm lẫn học sinh nhìn lên chờ đợi giáo viên đọc lại lần cho rõ chép vào Vì vậy, với âm học sinh có khả viết sai nhiều, giáo viên cần đọc đi, đọc lại nhiều lần đọc xác từ có âm viết sai, giảng giải cho học sinh lớp hiểu Giải pháp có ưu điểm giúp em có ấn tượng sâu đậm với từ bị sai tả, từ giúp học sinh sửa lỗi mà bị mắc học 3.4.1.3 Dùng mẹo luật chữa lỗi tả Giáo viên sử dụng số mẹo luật dùng để sửa chữa lỗi tả cho học sinh dân tộc Kinh để áp dụng cho đối tượng học sinh dân tộc Tức là, từ kinh nghiệm chữa lỗi cho học sinh người Kinh, áp dụng chữa lỗi cho học sinh dân tộc Trong cách đó, việc giúp học sinh tìm hiểu nghĩa từ để chữa lỗi tả cách làm có tác dụng Bởi vì, số trường hợp, học sinh dân tộc thiểu số viết sai không hiểu âm từ kèm với ngữ nghĩa Cho nên, biện pháp chữa lỗi tả giáo viên giảng nghĩa từ hướng dẫn học sinh tìm hiểu, so sánh nghĩa từ ngữ dễ nhầm lẫn Biện pháp này, theo kinh nghiệm chúng tôi, có hiệu học sinh dân tộc thiểu số 3.4.1.4 Khuyến khích học sinh có thói quen sử dụng từ điển Giáo viên khuyến khích học sinh gặp trường hợp viết cho đúng, học sinh cần có thói quen tra từ điển tiếng việt Với học sinh dân tộc thiểu số, giáo viên cần khuyến khích học sinh mua từ điển tiếng Việt để hiểu nghĩa từ ngữ Tuy nhiên, việc làm dễ dàng thói quen, nhiều vấn đề khác 3.4.1.5 Khi chấm bài, cần ý đến yêu cầu tả Với sai lỗi tả mà nhắc nhiều lần em không sửa chữ giáo viên trừ điểm viết Giáo viên Ngữ văn nên yêu cầu học sinh viết kiểm tra từ 45 phút trở lên vào vở, để giáo viên theo dõi trình tiến học sinh qua viết Việc viết vào để học sinh theo dõi trình tiến sở hướng dẫn giáo viên 3.4.2 Biện pháp ý đến đặc điểm tiếng mẹ đẻ khắc phục lỗi tả cho học sinh dân tộc thiểu số Tiếng mẹ đẻ học sinh dân tộc thiểu số ngôn ngữ dân tộc mà học sinh thành viên Ngôn ngữ học sinh dân tộc thiểu số sử dụng hàng ngày gia đình, xã hội họ giao tiếp với người đồng tộc mà không sử dụng tiếng Việt Tiếng mẹ đẻ học sinh gắn liền với thổ ngữ, tức tiếng nói riêng nơi, biến thể ngôn ngữ dùng vùng địa phương nhỏ hẹp Ở góc độ tiếng nói, coi sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số Tuy điều lại ảnh hưởng nhiều đến em trình học tập, nhiều chi phối cách dùng tiếng Việt em đến trường Do tình trạng trên, học sinh dân tộc người thường mắc lỗi: - Lỗi phụ âm đầu phát âm nhầm lẫn gữa phụ âm: /d-l-n/ (đ- n- l), /b-v/ (b- v); không nắm phụ âm có hai chữ ghép lại /t- t`/ (tth), /k- χ/ (k- kh) - Lỗi phần vần thừa thiếu âm đệm /-w-/: ang- oang, ất- uất, uân- ân - Lỗi âm nhầm lẫn âm nguyên âm đơn /ă- ɤˇ/, (ă- â), /a, ă/ ( a- ă), /a- ɤˇ/ a/ â, ε- a/ (e- ê) , /ε- a/ (e- ê) ; nhầm lẫn nguyên âm đơn nguyên âm đôi /ie- e/ (yê- ê, iê- ê), /uo - o/ (uô- ô) - Lỗi nhầm lẫn phụ âm cuối bán âm cuối: /t- k/ (t- c), /t- p/ (t- p), /t- m/ (t-m), /m- p/ (m- p), /m- n- γ/ (m- n- ng), /-w-/ (o- u), /j/ (i- y) Khi sửa lỗi tả cho học sinh dân tộc thiểu số, giáo viên áp dụng thường xuyên biện pháp khác Cụ thể sau: 3.4.2.1 Luyện phát âm sở so sánh với cách phát âm chuẩn Do ảnh hưởng phát âm thổ ngữ, học sinh dân tộc người không mắc lỗi phát âm theo phương ngữ Bắc Bộ, mà phát âm sai đặc thù ngôn ngữ dân tộc như: Phát âm sai phụ âm đầu ; phát âm sai phần vần (âm đệm, âm chính, âm cuối); phát âm sai điệu dẫn đến viết sai tả Giáo viên cần giúp đỡ học sinh luyện phát âm chuẩn sở có so sánh với cách phát âm chuẩn để viết theo cách phát âm - Phát âm phụ âm (long lanh/ đong đanh, sắc bén/ sắc vén) + Phụ âm /d- l/ (đ-l): phụ âm /d/ (đ) phụ âm tắc, ồn, không bật hơi, hữu thanh, đầu lưỡi với phụ âm xát, vang, đầu lưỡi- với phụ âm /l/ (l) phụ âm xát, vang, đầu lưỡi- (đọc đúng: long lanh) + Phụ âm /b- v/ (b- v): phụ âm /b/ (b) phụ âm tắc, ồn, bật hơi, hữu thanh, môi với phụ âm /v/ (v) phụ âm xát, ồn, hữu thanh, môi (đọc đúng: sắc bén) - Phát âm nguyên âm (tốt đẹp/ tốt đẹp, thiện/ thện) + /ε- e/ (e- ê): Nguyên âm /ε/ (e) nguyên âm nguyên âm hàng trước, không tròn môi, có độ mở miệng rộng, nguyên âm /e/ (ê) nguyên âm hàng trước, không tròn môi, có độ mở miệng rộng (đọc đúng: tốt đẹp) + /ie- e/ (iê- ê): Nguyên âm /e/ (ê) nguyên âm hàng trước, không tròn môi, có độ mở miệng rộng; nguyên âm đôi /ie/ nguyên âm hàng trước, không tròn môi, độ mở miệng không cố đinh (đọc đúng: thiện) - Phát âm phần vần có âm đệm (xoàng xĩnh/ xàng xĩnh): Khi phát âm phần vần cần thêm bán âm /-w-/, phát âm gần giống nguyên âm /o/ (nguyên âm hàng sau, tròn môi, độ mở miệng lớn vừa) phát âm lướt (đọc đúng: xoàng) - Phát âm điệu (xoàng xĩnh/ xoàng xính, ngẫu nhiên/ ngấu nhiên, giữa/ giứa): Về cao độ hay âm vực, hai sắc ngã thuộc âm vực cao Về đường nét, ngã sắc hướng lên Về cách phát âm, hai phát âm căng, có động tác nghẽn hầu Như sắc ngã giống nhau, khác sắc có điểm khởi đầu thấp liên tục lên, ngã có điểm khởi đầu cao chút, hướng lên, bị đứt quãng chừng tác động nghẽn hầu họng (glottal stop) Đọc đúng: xoàng xĩnh, ngẫu nhiên, giữa, 3.4.2.2 Kết hợp giảng dạy với cung cấp nghĩa từ cho học sinh, học sinh thiểu số, giúp học sinh viết tả Hạn chế học sinh dân tộc thiểu số vốn từ nghèo nàn, không hiểu hết nghĩa từ giảng, nên cách diễn đạt viết em mắc nhiều lỗi tả Vì vậy, trường hợp lỗi học sinh thường viết sai, giáo viên cần trú trọng giải nghĩa từ có liên quan việc làm cần thiết Ví dụ: - May mắn viết thành mai mắn: Giáo viên giải nghĩa từ: Mai khác may + Mai [22, tr.606] mai1 d Cây loại với tre, gióng dài, thành dày, đốt lặn, to, dùng làm nhà, làm ống đựng nước (Ống mai) mai2 d Cây nhỏ, hoa màu vàng, thường trồng làm cảnh (Hoa mai Bông mai vàng) mai3 d Tấm cứng bảo vệ thể số loài động vật (Mai rùa Mai mực Mai cua) Mái khum thuyền, cáng hình giống mai rùa (Mai thuyền) mai4 d Dụng cụ gồm lưỡi sắt nặng, to phẳng, tra vào cán dài, dùng để đào, xắn đất mai5 d (ph) Mối (Ống mai) mai6 d (kết hợp hạn chế) Lúc sáng sớm (Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm (cd) Sương mai đọng cành (Nắng mai) mai7 d Ngày kế ngày hôm nay; ngày mai (Mai Nay chẳng xong mai Tối mai) (vch; kết hợp hạn chế) Thời điểm tương lai gần, sau tại; đối lập với (Nay mai Rày nắng mai mưa) + May [22, tr 615] may1 d (vch) Heo may (nói tắt) (Gió may Hơi may) may2 d Điều tốt lành tình cờ đưa đến lúc (Dịp may có Gặp may Cầu may Biến rủi thành may) t Ở vào tình gặp may (Gặp anh lúc thật may Việc không may May mà không gì) may3 đg Dùng kim kết mảnh vải, lụa thành quần áo đồ dùng (Thợ may) -> Viết đúng: may mắn- Điều tốt lành tình cờ đưa đến lúc - Sai lầm viết thành say lầm: Giáo viên giải nghĩa từ: Say khác sai + Say [22, tr.850] say1 đg Ở trạng thái bị ngây ngất, choáng váng, nôn nao tác động rượu, thuốc hay yếu tố cho tác động kích thích (Say nắng Nôn nao người bị say sóng Rượu lạt uống say (cd)) yêu thích đến mức bị hút hoàn toàn, không nhớ gì, biết đến khác (Say việc quên ăn Tiếng hát làm say lòng người) say2 t (Giấc ngủ) sâu, không hay biết (Ngủ say chết) + Sai [22, tr.843 - 844] sai1 đg Bảo người làm việc cho (Sai pha chè mời khách Sai vặt) sai2 t (Cây cối) có hoa củ nhiều sít vào (Vườn cam sai Sắn sai củ Quả sai chi chít) sai3 Không phù hợp với điều có thật, mà có khác (nói sai thật, đánh máy sai, tin đồn sai, đoán không sai) Chệch so với nhau, không khớp với (sai khớp xương, hai số sai với nhau) Không phù hợp với yêu cầu khách quan, lẽ phải khác (đồng hồ chạy sai, đáp số sai, chủ trương sai) Không phù hợp với phép tắc, với điều quy định (viết sai tả, phát âm sai, làm việc sai nguyên tắc) -> Viết đúng: sai lầm t (hoặc d) Trái với yêu cầu khách quan với lẽ phải, dẫn đến hậu không hay (Việc làm sai lầm Một nhận định sai lầm Phạm sai lầm nghiêm trọng) - Ngày dài viết thành ngài dài: Giáo viên giải nghĩa từ: Ngày khác ngài Ngày [22, tr 669 - 670] ngày d (chm) Khoảng thời gian trái đất tự xoay xung quanh vòng, 24 (Một năm dương lịch có 365 ngày) Khoảng thời gian 24 giờ, đại khái 24 (Ở chơi vài ngày Ngày hôm qua) Khoảng thời gian từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn; trái với đêm (Ngày làm hai buổi Ngày nắng đêm mưa Rạng ngày Ngủ ngày) Ngày cụ thể xác định để ghi nhớ, kỉ niệm kiện (Ngày Quốc Khánh Ngày tết Ngày sinh) Khoảng thời gian không xác định, nhiều ngày, tháng năm (Những ngày thơ ấu Ngày trước Ngày mai) Ngài [22, tr 667] ngài1 đ Từ dùng để gọi với ý tôn kính người đàn ông có địa vị cao xã hội cũ xã hội tư sản (Ngài đại sứ Xin mời ngài) (thường viết hoa) Từ người mê tín thường dùng để thần thánh với ý kinh sợ (Ngài thiêng lắm) ngài2 d Bướm ngài biến thành -> Viết đúng: ngày dài - Thời gian rộng rãi, thư thả Như vậy, việc giáo viên giải nghĩa từ để rèn tả giúp học sinh viết mà giúp học sinh hiểu thêm nghĩa từ, mở rộng vốn từ, làm phong phú vốn từ vựng em Tiểu kết chương Dù học sinh thuộc cấp học THPT tình trạng mắc lỗi tả học sinh nói chung, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng phổ biến Từ kết điều tra, khảo sát thực trạng nhận thấy học sinh người Kinh học sinh dân tộc thiểu số thường mắc lỗi tả theo phương ngữ Bắc bộ, tập trung việc không không biệt phụ âm đầu lưỡi quặt tr - ch; s- x; r - gi, d lỗi viết hoa, viết tắt không nắm quy tắc tả cẩu thả trình bày Bên cạnh đó, học sinh dân tộc người mắc lỗi riêng biệt nhầm phụ âm b-v, đ- l, m-n-ng; viết lẫn lộn y/i cặp vần ay/ai số lỗi khác lỗi ảnh hưởng thổ ngữ tiếng mẹ đẻ Nguyên nhân mắc lỗi tả học sinh dân tộc Trường THPT Dân tộc Nội trú Tinh mặt cách phát âm ảnh hưởng phương ngữ Bắc Bộ, giống học sinh người Việt (người Kinh) Nhưng mặt khác, em mắc số lỗi đặc thù dân tộc người vùng cao Tây Bắc Đó ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ tiếng Việt Để sửa lỗi tả cho học sinh dân tộc thiểu số địa bàn, giáo viên dùng số biện pháp chữa lỗi tả chung cho học sinh dân tộc Kinh học sinh thiểu số Đó giúp học sinh có hiểu biết đầy đủ quy tắc tả, giúp học sinh làm quen với cách phát âm đúng; dùng mẹo luật chữa lỗi tả với trường hợp học sinh mắc lỗi ảnh hưởng phương ngữ Bắc Bộ; giúp học sinh tìm hiểu nghĩa từ để chữa lỗi tả, khuyến khích học sinh có thói quen sử dụng từ điển; chấm bài, cần ý đến yêu cầu tả Bên cạnh đó, giáo viên cần sử dụng thêm biện pháp ý đến đặc điểm tiếng mẹ đẻ học sinh khắc phục lỗi tả cho học sinh dân tộc thiểu số Theo đó, người giáo viên phải nắm bắt đặc điểm tiếng mẹ đẻ học dinh dân tộc thiểu số có ảnh hưởng đến phát âm viết tiếng Việt Trên sở đó, luyện phát âm sở so sánh với cách phát âm chuẩn, đặc biệt kết hợp giảng dạy với cung cấp nghĩa từ cho học sinh thiểu số, từ giúp học sinh viết tả KẾT LUẬN Những kết luận văn Ở chương trình thuộc cấp học THPT phân môn tả, học sinh cần viết tả; phản ánh trình độ ngôn ngữ, ý thức kỉ luật phần tính cách người Chữ Quốc ngữ đời vào kỉ XVII giáo sĩ phương Tây xây dựng, sở chữ viết ngôn ngữ họ Từ đến nay, trở thành thứ chữ quen thuộc, phổ biến người Việt coi chữ của người Việt, chí trở thành kiện văn hóa cộng đồng dân tộc Việt Nam Chữ Quốc ngữ đời, đại thể, chữ ghi âm xây dựng theo nguyên tắc ngữ âm học, tức phát âm viết Chính thế, trình phát triển lịch sử tiếng Việt, chữ viết tiếng Việt có âm vị lại biểu thị nhiều chữ khác gây khó khăn cho người viết tả, dẫn đến mắc lỗi tả Luận văn khảo sát tình trạng sai tả tiếng Việt sinh tỉnh Lai Châu Đây tỉnh mà dân số người Kinh chiếm số lượng ít, khoảng 13,94%, lại 86,06% dân tộc thiểu số Cho nên, ngôn ngữ quốc gia học sinh phổ thông không chịu ảnh hưởng ngôn ngữ vùng miền thổ ngữ thuộc phương ngữ Bắc Bộ tiếng Việt mà chịu tác động thói quen dùng tiếng mẹ đẻ học sinh dân tộc thiểu số Đây nguyên nhân mắc lỗi tả học sinh tỉnh Lai Châu Theo kết khảo sát trường hợp hai trường phổ thông (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh) học sinh thuộc cấp học THPT tình trạng mắc lỗi tả, học sinh người Kinh nói chung học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng Tình trạng mắc lỗi thấy có lỗi viết sai âm, đặt dấu sai, viết hoa phiên âm tên riêng nước sai v.v Tỷ lệ mắc lỗi học sinh người Kinh trung bình 2,25 loại lỗi tả/ kiểm tra; học sinh dân tộc thiểu số trung bình 4,34 loại lỗi tả/ kiểm tra Để sửa lỗi tả cho học sinh, nhận thấy giáo viên dùng số biện pháp chữa lỗi tả chung cho học sinh dân tộc Kinh thiểu số Những biện pháp chung giúp học sinh có hiểu biết đầy đủ quy tắc tả, giúp học sinh làm quen với cách phát âm theo chuẩn chữ viết, dùng mẹo luật chữa lỗi tả với trường hợp học sinh mắc lỗi ảnh hưởng phương ngữ Bắc Bộ, giúp học sinh tìm hiểu nghĩa từ để chữa lỗi tả, khuyến khích học sinh có thói quen sử dụng từ điển Để làm điều này, chấm kiểm tra giáo viên cần ý đến yêu cầu viết tả Bên cạnh đó, để khắc phục lỗi tả cho học sinh dân tộc thiểu số, giáo viên cần sử dụng thêm biện pháp bổ sung Tức cần ý đến đặc điểm tiếng mẹ đẻ học sinh dân tộc thiểu số học lớp học Từ đó, luyện phát âm âm sở so sánh với cách phát âm chuẩn với âm học sinh phát âm sai ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ Đồng thời, giảng dạy cần cung cấp nghĩa từ cho học sinh, học sinh thiểu số dân tộc người để giúp học sinh viết tả Như vậy, luận văn làm số việc sau: 1.1 Hệ thống hóa sở lí luận ngữ âm tả tiếng Việt 1.2 Nghiên cứu thực trạng lỗi tả học sinh THPT dân tộc Kinh dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu hai trường cụ thể 1.3 Bước đầu xác định nguyên nhân đề xuất số phương hướng chữa lỗi tả học sinh THPT hai đối tượng học sinh dân tộc Kinh học sinh dân tộc thiểu số 1.4 Qua việc thực luận văn, thấy có tác dụng tốt tác giả dạy học Tác giả hy vọng luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên Ngữ văn trường THPT địa bàn tỉnh Những kiến nghị, đề xuất 2.1 Cần có nghiên cứu toàn diện sâu sắc lỗi tả học sinh THPT tỉnh Lai Châu có điều kiện khảo sát mở rộng nhiều trường khác 2.2 Cần có biện pháp để khuyến khích giáo viên sử dụng giải pháp nhằm khắc phục lỗi tả, giúp học sinh diễn đạt sáng Cụ thể có biện pháp khuyến kích giáo viên hiểu biết tiếng mẹ đẻ học sinh dân tộc thiểu số 2.3 Cung cấp phương tiện dạy học, với trường có nhiều học sinh thiểu số theo học để học sinh dễ hiểu nghĩa từ tiếng Việt trừu tượng gặp TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH [1] Hoàng Anh (2010), Sổ tay tả, Nxb Văn hóa thông tin [2] Phan Canh, (1997), Từ điển Tiếng Việt, NXB Mũi Cà Mau [3] Nguyễn Tài Cẩn (1995), Giáo trình lịch sử ngữ âm tiếng Việt (sơ thảo), NXB Giáo dục [4] Hoàng Thị Châu (1989), Tiếng Việt miền đất nước, NXB KHXH [5] Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến (2003) Cơ sở ngôn ngữ học tiếng Việt, NXB Giáo dục [6] Nguyễn Hữu Chương (2014), Cần thống tả nay, Những đề tả tiếng Việt nay, NXB Văn hóa- Văn nghệ [7] Trần Trí Dõi (2013), Trao đổi thêm chuẩn ngôn ngữ chuẩn tả tiếng Việt, Hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ học Việt Nam bối cảnh đổi hội nhập- The linguistics of Vietnam in the context of renovation and integration”, Viện Ngôn ngữ học, Hà Nội, 2013 Tạp chí Ngôn ngữ, số 11 (294)/2013, tr14-21 [8] Trần Trí Dõi (2014), Tình trạng viết y/i số văn bản: nguyên nhân thảo luận cách khắc phục, in Những đề tả tiếng Việt nay, NXB Văn hóa- Văn nghệ [9] Nguyễn Đức Dương (1997), Về chiến lược dạy tả sách giáo khoa bậc tiểu học hành chương trình bậc tiểu học sau năm 2000, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc [10] Hà Thúc Hoan (1995), Kỹ thuật hành văn, rèn luyện kĩ chữ viết, NXB Đồng Nai [11] Huỳnh Thị Hồng Hạnh- Nguyễn Hữu Chương (2014), Những vấn đề tả tiếng Việt nay, NXB văn hóa- văn nghệ [12] Võ Xuân Hào (2009), Giáo trình ngữ âm tiếng Việt đại, Quy Nhơn [13] Lê Trung Hoa (1984), Mẹo luật tả, Sở văn hóa thông tin Long An [14] Lê Trung Hoa (2005), Lỗi tả cách khắc phục, NXB Khoa học xã hội, HCM 2005 [15] Nguyễn Thị Ly Kha (2009), Một giải pháp cho tả phương ngữ, Tạp chí Ngôn ngữ, số 3-2009 [16] Hồ Lê (2005), Lỗi từ vựng cách khắc phục, NXB Khoa học xã hội [17] Trần Thị Lan (2014), Chính tả: chuẩn cho tiếng Việt, in Những vấn đề tả nay, NXB Văn hóa- Văn nghệ [18] Lê Văn Nựu (1942), Lược khảo việt ngữ, Hà Nội, 1942, tr.63] [19] Phan Ngọc (1982), Mẹo giải nghĩa từ Hán Việt chữa lỗi tả, NXB Thanh Niên, Hà Nội [20] Phan Ngọc (1982), Chữa lỗi tả cho học sinh, NXB Giáo dục [21] Hoàng Kim Ngọc (2010), Tiếng Việt thực hành NXB Văn hóa Thông tin [22] Hoàng Phê (2000), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm từ điển học, NXB Đà Nẵng [23] Hoàng Phê (1984), Vấn đề chuẩn tả, in Chuẩn hóa tả thuật ngữ, NXB Giáo dục [24] Hoàng Phê (1961), Vấn đề cải tiến chữ Quốc ngữ, NXB Văn hóa [25] Võ Văn Sen (2014), Những vấn đề tả tiếng Việt nay, NXB Văn hóa- văn nghệ [26] Trần Văn Thanh (1953), Đồng âm dẫn giải mẹo luật tả, Sài Gòn [27] Lý Toàn Thắng (1982), Tự pháp quy tắc tả tiếng Việt, Ngôn ngữ, số [28] Bùi Minh Toán- Lê A- Đỗ Việt Hùng (1997), Tiếng Việt thực hành, NXB Giáo dục, Hà Nội [29] Bùi Minh Toán- Đặng Thị Lanh (2011), Tiếng Việt đại cương - ngữ âm , Nhà xuất Đại học Sư phạm [30] Đoàn Thiện Thuật (2003), Giáo trình ngữ âm tiếng Việt, NXB ĐHQG Hà Nội [31] Nguyễn Minh Thuyết- Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt thực hành, NXB ĐHQG [32] Lê Ngọc Trụ (1959), Việt ngữ tả tự vị, Thanh Tân, Sài Gòn [33] Nguyễn Như Ý - cb (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hóa thể thao, Hà Nội ... âm lỗi tả học sinh Tuy nhiên, học sinh trung học phổ thông tỉnh Lai Châu lại có đặc thù riêng Tôi xin sâu vào việc nghiên cứu "Lỗi tả học sinh tỉnh Lai Châu (Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh, Trường. .. âm lỗi tả học sinh Tuy nhiên, học sinh trung học phổ thông tỉnh Lai Châu lại có đặc thù riêng Tôi xin sâu vào việc nghiên cứu "Lỗi tả học sinh tỉnh Lai Châu (Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh, Trường. .. âm lỗi tả học sinh Tuy nhiên, học sinh trung học phổ thông tỉnh Lai Châu lại có đặc thù riêng Tôi xin sâu vào việc nghiên cứu "Lỗi tả học sinh tỉnh Lai Châu (Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh, Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: LỖI CHÍNH tả của học SINH TỈNH LAI CHÂU (TRƯỜNG THPT dân tộc nội TRÚ TỈNH, TRƯỜNG THPT CHUYÊN lê QUÝ đôn) , LỖI CHÍNH tả của học SINH TỈNH LAI CHÂU (TRƯỜNG THPT dân tộc nội TRÚ TỈNH, TRƯỜNG THPT CHUYÊN lê QUÝ đôn) , LỖI CHÍNH tả của học SINH TỈNH LAI CHÂU (TRƯỜNG THPT dân tộc nội TRÚ TỈNH, TRƯỜNG THPT CHUYÊN lê QUÝ đôn)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay