Những tác động của báo mạng điện tử đối với định hướng nghề nghiệp của sinh viên năm cuối

12 512 3
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2017, 20:50

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA ĐA PHƯƠNG TIỆN - - TIỂU LUẬN MÔN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ Đề tài: Những tác động Báo mạng điện tử định hướng nghề nghiệp sinh viên năm cuối Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Mã sinh viên: Lớp: ThS Nguyễn Thị Thu Hường Đặng Thị Thảo B12DCPT041 D12TTĐPT Hà Nội, tháng năm 2017 BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ MỤC LỤC Sinh viên: Nguyễn Hương Thảo_B12DCPT042 Page BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ LỜI MỞ ĐẦU Sinh viên nguồn lực đóng góp cho phát triển tương lai đất nước Hiện vấn đề việc làm sinh viên sau trường vấn đề quan tâm xã hội Mỗi cá nhân từ sinh lớn lên mong muốn có việc làm ổn định yêu thích Mỗi gia đình mong muốn kỳ vọng trưởng thành có việc làm ổn định Mỗi quốc gia mong muốn giải triệt để tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm, trì xã hội tăng trưởng kinh tế, ổn định an ninh Để đạt mong muốn cá nhân sinh viên phải định hướng, hướng riêng Định hướng nghề nghiệp cách đắn trước tiên có ích cho cá nhân biết định công việc với khả năng, sở thích lực định thành đạt cá nhân Đó tiền đề để cá nhân phát huy khả trở thành người có ích cho gia đình, xã hội Định hướng nghề nghiệp góp phần điều hòa mối quan hệ cung – cầu thị trường lao động từ hoạch định sách đảm bảo cho người lao động xếp đặt vào vị trí thích hợp với chuyên môn lực họ Để từ đó, đảm bảo cho cấu nghề nghiệp cảu xã hội tái sản xuất vận hành cách suôn sẻ Xuất phát từ mong muốn đề tài: “ Những tác động báo mạng điện tử việc định hướng nghề nghiệp sinh viên năm cuối” nhằm tìm hiểu phân tích tác động báo mạng điện tử vấn đề định hướng nghề nghiệp sinh viên Đề tài mong muốn góp phần sáng tỏ thực trạng, yếu tố tác động báo mạng điện tử việc định hướng nghề nghiệp sinh viên Từ đó, đề giải phát nhằm nâng cao tính tích cực tác động Sinh viên: Đặng Thị Thảo_B12DCPT041Page BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ 1.1 Một số khái niệm báo mạng điện tử Hiện nay, việc sử dụng thuật ngữ định danh loại hình báo chí mà thông tin truyền tải tiếp nhận qua mạng Internet chưa thống vấn đề tranh cãi Ở Việt Nam, thuật ngữ báo mạng điện tử sử dụng phổ biến Ngoài ra, có nhiều người gọi chúng tên khác như: báo mạng, báo chí Internet, báo trực tuyến… Điều 3, Luật Báo chí (Luật Báo chí nawmg 1989 bổ sung, sửa đổi kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X) quy định: “báo mạng điện tử loại hình báo chí thực mạng thông tin máy tính Cách hiểu dẫn đến xuất báo mạng điện tử tờ báo đưa thông tin lên mạng Internet báo Nhân Dân, Lao Động, Thời báo kinh tế Sài Gòn… hay trang thông tin nhà cung cấp thông tin mạng VnExpress, Vietnamnet… 1.2 Khái quát báo mạng điện tử Việt Nam Việt Nam hòa mạng Internet năm 1997 mật độ Internet nước ta tăng đáng kể Trong điều kiện thuận lợi đó, báo mạng điện tử Việt Nam đời báo mạng điện tử Việt Nam đời có bước phát triển bắt kịp giới Tháng 2/1998, tờ Quê hương – quan Ủy ban người Việt Nam nước đưa lên mạng Internet, trở thành tờ báo điện tử Việt Nam Sự kiện có ý nghĩa mở đường ghi nhận dấu ấn quan trọng lịch sử báo chí nước ta Từ đây, phương tiện truyền thông đại chúng nước ta có thêm thành viên hữu ích khả truyền thông tin tới công chúng Như vậy, Việt Nam báo mạng điện tử trở thành công cụ đặc biệt hiệu việc đưa tiếng nói Đảng, Nhà nước Việt kiều bạn bè năm châu Báo mạng điện tử công cụ Truyền thông Đại chúng xây dựng củng cố hoàn thiện hình ảnh đất nước người văn hóa Dân tộc Việt Nam trường quốc tế CHƯƠNG II: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI 2.1 Tác động gia đình tới định hướng nghề nghiệp sinh viên Gia đình nhân tố quan trọng định hướng người sinh viên chọn trường, chọn nghành học định hướng nghề nghiệp trường Kết điều tra xã hội học cho thấy sinh viên chọn trường nghành học theo lời khuyên cha mẹ 41.68%, sau lý hợp khả năng, sở thích Sinh viên bố Sinh viên: Đặng Thị Thảo_B12DCPT041Page BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ mẹ góp ý cao vào việc định hướng nghề nghiệp xuất phát từ quan niệm cũ, phần lớn gia đình Việt Nam muốn theo nghề thông qua mối quan hệ họ để xin việc cho Chúng ta biết, gia đình môi trường giáo dục cá nhân để bước trở thành người xã hội Gia đình với cách yếu tố tác động tới việc định hướng nghề nghiệp sinh viên năm cuối phân tích khía cạnh sau” - Thứ nhất, điều kiện kinh tế gia đình tác động trực tiếp tới tình hình việc làm sinh viên Những gia đình giả có khả tạo điều kiện cho em họ gia đình điều kiện kinh tế - Thứ hai, mối quan hệ xã hội thành viên gia đình Thông qua mạng lưới xã hội, có mối quan hệ rộng rãi vấn đề việc làm trở nên dễ dàng Tuy nhiên, việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả sở thích sinh viên nhân tố định thành công công việc Vì thành công có dựa phải dựa đam mê cá nhân 2.2 Tác động Nhà trường tới định hướng nghề nghiệp sinh viên Sự giáo dục Nhà trường đóng vai trò lớn tới định hướng nghề nghiệp sinh viên Nhà trường nơi bồi dưỡng nhân tài, tích lũy thêm tri thức để cá nhân tự tin bước vào sống Chúng ta biết, nghành học định phần tới định hướng nghề nghiệp sau Tuy nhiên, thực tế thay đổi nghành nghề phong phú hơn, yêu cầu cho sinh viên trường đa dạng Một người học luật làm chuyên viên nhân sự, học kỹ sư làm chuyên viên thiết kế web… nhiều người làm khác chuyên nghành nhờ khai thác khả tiềm ẩn Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trình liên tục kéo dài suốt trình học tập Ngoài ra, liên kết doanh nghiệp nhà trường ngày phổ biến Đây xu hướng tất yếu giúp giải đầu thu hút đầu vào trường, đồng thời giải toán nhân cho doanh nghiệp, việc làm cho sinh viên 2.3 Định hướng nơi làm việc sinh viên Trước đây, sinh viên tốt nghiệp có xu hướng tìm cách vào biên chế Tuy nhiên, có mong muốn kinh tế nước ta đa dạng, nhiều thành phần, người định hướng cho làm việc thành phần kinh tế 2.4 Định hướng thu nhập sau trường sinh viên Thực tế cho thấy nơi nào, khu vực làm việc mà chế thị trường hoạt động mạnh hơn, nơi đó, khu vực cho thu nhập cao Thu nhập động lực thúc đẩy người lao động làm việc gắn bó với việc làm Cơ chế thị trường tạo phân tầng mức sống thu nhập Quan niệm mức sống hay thu nhập cao xã hội trở nên đa dạng Thu nhập cao quan niệm khác tùy thuộc thành phần, nghành kinh tế, theo Sinh viên: Đặng Thị Thảo_B12DCPT041Page BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ nghề… Quan niệm thu nhập cao tùy thuộc vào khu vực lãnh thổ hay thay đổi theo thời gian Do nắm bắt chuẩn mực thu nhập việc làm cách nhìn, cách tiếp cận tìm hiểu tượng di động lao động xã hội 2.5 Định hướng khu vực làm việc sinh viên Trong thực tế xã hội nay, thấy có tượng sinh viên muốn sau trường làm việc thành phố lớn nước Ngay sinh viên có xuất thân trực tiếp vùng nông thôn hay miền núi sau tốt nghiệp đại học tìm cách để lại thành phố lớn đặc biệt Hà Nội Hồ Chí Minh Từ chỗ nhiều sinh viên sau tốt nghiệp muốn lại đô thị, cộng thêm dòng di dân tự từ vùng nông thôn tới đô thị để tìm việc làm dẫn tới thực trạng bị tải dân cư Đây vấn đề xã hội lớn cần có biện pháp khắc phục kiểm soát chặt chẽ Mà trước hết biện pháp chủ động có sách định hướng cho sinh viên mà em có chuẩn bị sẵn sàng tìm cho hướng tương lai 2.6 Yếu tố Truyền thông đại chúng Các hệ thống truyền thông đại chúng (như báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình ) mang số đặc điểm sau: tổ chức chuyên nghiệp đảm trách, đưa thông tin công thúng cách rộng rãi mà không phân biệt với ai, nội dung thông điệp thủ yếu mang tính chất tường thuật Các nghiên cứu ảnh hưởng phương tiện truyền thông kiểm tra cách thức thông tin đại chúng tác động đến cách khán giả nghĩ cư xử Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, báo chí phát triển nhanh Cả nước có 700 tờ báo với nhiều loại hình (báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử) báo nước Ngoài ra, nhiều website, trang thông tin điện tử, blog, diễn đàn, mạng xã hội… Sự phát triển mạnh mẽ loại hình báo chí có tác động to lớn, sâu sắc xã hội nói chung, sinh viên năm cuối nói riêng Các phương tiện truyền thông đại chúng thông tin mà cung cấp tác động dư luận từ phần tác động tới định hướng việc làm sinh viên Với thâm nhập ngày sâu rộng, báo chí có tác động mạnh mẽ, sâu sắc tới phát triển trí tuệ, hình thành nhân sinh quan, giới quan, bồi đắp tình cảm nhân văn cho giới trẻ Tuổi trẻ tuổi động, khao khát thông tin, hiểu biết Bên cạnh thông tin từ gia đình, nhà trường, xã hội, báo chí nguồn thông tin tươi mới, hấp dẫn, hữu ích giới trẻ Với trang mạng xã hội, giới trẻ dễ dàng tập hợp cộng đồng mạng không giới hạn khoảng cách địa lý, quốc gia, châu lục Báo chí phương tiện học tập hữu hiệu giới trẻ Với tính chất đa dạng, phong phú, đa chiều, cập nhật thông tin, giới trẻ tìm thấy báo chí nguồn cung cấp tri thức, rèn luyện kĩ sống vô tận quý không sách nào, ông thầy đáp ứng Một số báo, tạp chí chuyên ngành có vai trò quan trọng hoạt động trao đổi, nghiên cứu thông tin khoa học giới trẻ Sinh viên: Đặng Thị Thảo_B12DCPT041Page BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ Báo chí giúp hình thành nên hệ “công dân toàn cầu” (global citizen) Việt Nam, với khát vọng hòa nhập, sánh vai giới Với phát triển internet, lập blog, tham gia diễn đàn, mạng xã hội Có thể xem blog, mạng xã hội dạng báo chí đặc biệt, người, bạn trẻ trở thành “nhà báo” (nghiệp dư), vừa chủ thể cung cấp thông tin, vừa có mối quan hệ tương tác rộng rãi, kịp thời với cộng đồng mạng Hiện nay, có chủ trương giáo dục kĩ sống cho học sinh, sinh viên; thiết nghĩ, cần xem kĩ đọc nội dung cần ưu tiên giảng dạy, giáo dục Không thiết phải có giáo trình, hay trở thành môn học riêng bản, mà cần số tiết ngoại khoá, hay lồng ghép khéo léo học, sinh hoạt hay hoạt động nhà trường, tổ chức đoàn, đội Nắm kĩ đọc sách báo, bạn trẻ có công cụ lợi hại để học tập, rèn luyện, phát triển CHƯƠNG III: NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ VỚI VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI 3.1 Vai trò báo mạng điện tử đời sống xã hội Trong báo chí cách mạng Việt Nam, báo mạng điện tử đời sau loại hình báo chí khác nhanh chóng phát triển số lượng, chất lượng ngày khẳng định vị trí đời sống báo chí, đời sống xã hội đất nước Với dịch vụ Internet tạo nên mạng thông tin báo chí điện tử sôi động có sức thu hút hàng triệu lượt người truy cập hàng ngày, báo mạng trở thành công nghệ hữu ích có tác động lớn đến độc giả Ở đâu cần máy tính, điện thoại hay máy tính bảng kết nối Internet người thỏa sức tìm kiếm thông tin báo mạng điện tử tất lĩnh vực từ kinh tế, trị, văn hóa, xã hội… cho phép người giới tiếp cận đọc không bị phụ thuộc vào không gian, thời gian Báo mạng điện tử bao gồm nhiều công cụ truyền thống là: văn (text), hình ảnh đồ họa, âm thành, hình ảnh động gần chương trình tương tác Chính vậy, báo mạng điện tử xem biểu tượng điển hình truyền thông đa phương tiện, ngày có nhiều người sử dụng Sự phát triển báo mạng điện tử phát triển nghành công nghệ thông tin xã hội đại Internet hệ thống thông tin toàn cầu truy cập công cộng gồm mạng máy tính liên kết với người dùng toàn cầu truy nhập công cộng gồm mạng máy tính liên kết với người dùng toàn cầu Mạng Internet có vai trò quan trọng, mang lại nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng Sự kết nối Internet kết nối công dân nước với nước cách nhanh chóng, chặt chẽ, tạo thành mạng xã hội toàn cầu giúp người giao lưu, học hỏi nét đẹp văn hóa tiên tiến khác giới Điều quan trọng báo mạng điện tử góp phần tăng hiệu xã hội báo chí Báo mạng điện Sinh viên: Đặng Thị Thảo_B12DCPT041Page BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ tử giúp cho việc trao đổi truy cập thông tin cách kịp thời, nâng cao trình độ dân trí xã hội Khi xã hội phát triển chắn nhu cầu hiểu biết người tăng lên, người đòi hỏi phương tiện truyền thông đại, nhanh nhay thuận tiện Thay việc phải khỏi nhà để mua tờ báo, hay bật tivi, radio để đón xem chương trình mà yêu thích lại không chủ động thời gian Giờ đây, họ cần vào mạng truy cập nhanh chóng làm chủ thông tin mà muốn Mỗi bước tiến xã hội ngày thấy rõ vai trò công nghệ thông tin nói chung báo mạng điện tử nói riêng đời sống xã hội Vì thế, hệ thống báo mạng điện tử Việt Nam giới cần không ngừng phát triển mạng mẽ rộng khắp để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin người vươn tới thời đại văn hóa tri thức 3.2 Tác động báo mạng điện tử với định hướng nghề nghiệp sinh viên năm cuối Theo số liệu trung tâm Internet Việt Nam, đến tháng 11/2012 Việt Nam có 30 triệu người sử dụng Internet, chiếm tỷ lệ 35,5% dân số, quốc gia phát triển Internet nhanh giới Cùng với thông tin báo chí điện tử có phát triển nhanh chóng Tính đến cuối năm 2012, nước có 12 báo, tập chí báo chí điện tử, gần 300 trang tin điện tử báo, tạp chí, đài phát – truyền hình Về truyền thông xã hội, có 1,200 trang tin điện tử tổng hợp cấp phép, 330 mạng xã hội đăng ký hoạt động số lượng lớn blog cá nhân  Báo mạng điện tử củng cố xây dựng giới quan nhân sinh quan khoa học Báo mạng điện tử nguồn cung cấp kho tri tức vô giá, cập nhật hầu hết thông tin mặt đời sống xã hội hàng ngày, chí hàng Báo điện tử thâm nhập vào sống hàng ngày người, gia đình hay rộng xã hội toàn giới Nó trở thành nhu cầu thiếu đời sống, tác động trực tiếp làm thay đổi nhận thức, hành vi cá thể, qua tác động đến phát triển toàn xã hôi nói chung sinh viên nói riêng Báo mạng điện tử với ưu riêng, giúp cho sinh viên cập nhật thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật nước Sinh viên muốn củng cố xây dựng giới quan, nhân sinh quan khoa học cho sinh viên, trước hết phải cung cấp làm giàu, làm phong phú thêm kho tàng tri thức họ Báo chí phương tiện học tập hữu hiệu sinh viên Với tính chất đa dạng, phong phú, đa chiều, cập nhật thông tin, giới trẻ tìm thấy báo chí nguồn cung cấp tri thức, rèn luyện kĩ sống vô tận quý không sách nào, ông thầy đáp ứng Một số báo, tạp chí chuyên ngành có vai trò quan trọng hoạt động trao đổi, nghiên cứu thông tin khoa học giới trẻ Khi sinh viên giới quan riêng, kiến thức xã hội vững chắc, phong phú họ định hướng nghề nghiệp đắn hơn, phù hợp với hoàn cảnh lực cá nhân người Sinh viên: Đặng Thị Thảo_B12DCPT041Page BÁO MẠNG ĐIỆN TỬBáo mạng điện tử tác động vào dư luận xã hội Dư luận xã hội điểm tiếp xúc nhạy cảm, phận ý thức quầnchúng Trong mối quan hệ với dư luận xã hội, báo chí điện tử có vai trò đặc biệt quan trọng Thứ nhất, vai trò khơi nguồn tức lực xã hội hóa kiện vấn đề từ góc phố, làng quê, không gian hẹp thành kiện vấn đề toàn xã hội, chí toàn cầu, ngược lại Thứ hai, báo chí truyền thông đại chúng có vai trò phản ánh dư luận xã hội Thứ ba, báo chí truyền thông đại chúng có vai trò định hướng điều hòa dư luận xã hội, điều hòa tâm lý, tâm trạng xã hội Đây vai trò có ý nghĩa định hiệu tác động báo chí Từ sơ đồ thấy rõ tác động báo chí nói chung báo mạng điện tử nói riêng tới sinh viên Báo chí điện tử tác động tới phần dư luận xã hôi, dư luận xã hội lại trực tiếp tác động tới định hướng nghề nghiệp sinh viênBáo mạng điện tử nguồn cung cấp thông tin hữu hiệu nguồn tuyển dụng nhu cầu việc làm Hiện nay, số trang báo mạng điện tử có chuyên mục riêng dành cho vấn đề tuyển dụng, cập nhật nghành nghề có nhu cầu lớn, nghành nghề tiềm Đó nguồn thông tin hữu hiệu để sinh viên có tìm việc định hướng việc làm Sinh viên: Đặng Thị Thảo_B12DCPT041Page BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ VỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 4.1 Tác động tích cực báo mạng điện tử với định hướng nghề nghiệp sinh viên Với thâm nhập ngày sâu rộng, báo mạngtác động mạnh mẽ, sâu sắc tới phát triển trí tuệ, hình thành nhân sinh quan, giới quan, bồi đắp tình cảm nhân văn cho giới trẻ Tuổi trẻ tuổi động, khao khát thông tin, hiểu biết Bên cạnh thông tin từ gia đình, nhà trường, xã hội, báo chí nguồn thông tin tươi mới, hấp dẫn, hữu ích giới trẻ Với trang mạng xã hội, giới trẻ dễ dàng tập hợp cộng đồng mạng không giới hạn khoảng cách địa lý, quốc gia, châu lục Trong giới báo chí, giới trẻ sống nhịp đập nóng hổi thời đại, quốc gia, cộng đồng Nhờ báo chí, giới trẻ quan tâm có phản ứng kịp thời, tích cực trước kiện trị - kinh tế - văn hoá - xã hội giới, đất nước địa phương Đó sở tảng giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp cách đắn Báo chí giúp hình thành nên hệ “công dân toàn cầu” (global citizen) Việt Nam, với khát vọng hòa nhập, sánh vai giới Với phát triển internet, lập blog, tham gia diễn đàn, mạng xã hội Có thể xem blog, mạng xã hội dạng báo chí đặc biệt, người, bạn trẻ trở thành “nhà báo” (nghiệp dư), vừa chủ thể cung cấp thông tin, vừa có mối quan hệ tương tác rộng rãi, kịp thời với cộng đồng mạng Sinh viên không cung cấp thông tin việc làm, mà qua báo mạng điện tử họ nêu lên tiếng nói 4.2 Mặt trái báo điện tử với việc định hướng nghề nghiệp sinh viên Trong báo chí truyền thống khó khăn xoay trở trước kinh tế thị trường tràn ngập khó khăn, báo mạng điện tử nhanh chóng tìm lối viết thu hút phận bạn đọc không khó tính việc lựa chọn thông tin phần muốn thỏa mãn thiếu hụt tin tức đời thường, thỏa mãn tính hiếu kỳ tò mò, khỏa lấp nghèo nàn tán gẫu câu chuyện vỉa hè Công nghệ thông tin Kỷ nguyên số đem câu chuyện giải Nobel hay chuyện khoa học viễn tưởng đến với bạn đọc đem chuyện thâm cung bí sử, chuyện chó cán xe, chuyện phòng the, hậu trường văn nghệ sĩ… vào thực đơn thông tin phận bạn đọc Và thông tin dạng thành hàng hóa bắt mắt, lọt tai, khêu gợi trí tò mò, không người móc túi mua loại hàng hóa điều hoàn toàn không khó hiểu Đa số người viết giữ lề lối, duy, đạo đức làm báo chuẩn mực, không chạy theo tin giật gân câu khách, đứng trước tình trạng “người ta làm làm được”, viết câu khách vừa có thêm thu nhập vừa có tên tuổi, vừa hài lòng người Sinh viên: Đặng Thị Thảo_B12DCPT041Page 10 BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ chủ biên, nhiều họ chặc lưỡi hạ bút, dù họ biết điều viết có tổn thương nhân vật hay bạn đọc Lại thấy điều, lực lượng viết báo mạng ngày đông hơn, báo truyền thống ổn định, có thay đổi đáng kể Các nhà báo trẻ sinh viên báo chí trường cánh cửa mở rộng báo mạng, trang tin điện tử, mạng truyền thông xã hội… Một số nhà báo trẻ tâm phải viết thế khác gu báo đăng, đủ tiêu, có thu nhập, viết ngắn thầy cô dạy trường có… treo niêu Để đạt lợi nhuận kinh tế báo chí, quy trình làm tin số báo, báo mạng, bỏ qua nguyên tắc báo chí phải điều tra, điều tra chưa rõ chưa chưa viết Nhưng nhiều báo làm theo quy trình ngược lại Khi có nguồn tin đưa, kiểm chứng Viết tin xong xuất tình tiết đưa tiếp không cần xác minh Tin dựa vào kiện Có kiện đưa tin Nhưng với cách làm báo cảm xúc, suy nghĩ, áo hở hang diễn viên thành tin Cứ viết tuôn ạt dựa vào nguồn tin không xác định rõ nguồn gốc độ xác Những hệ lụy cách viết sai thật, bịa đạt, thổi phồng, liều lượng… dẫn đến uy tín chất lượng thông tin báo chí giảm sút Những bạn trẻ nói chung sinh viên nói riêng tảng tri thức nhân cách vững thường bị lôi báo có tính giải trí rẻ tiền, vô bổ, chí độc hại Những thông tin sai thật báo mạng điện tử khiến giới trẻ có định hướng sai việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai 4.3 Giải pháp khắc phục  Cần giáo dục văn hóa đọc cho sinh viên Vai trò, tác động báo mạng điện tử sinh viên năm cuối vấn đề lớn Thông tin báo chí hệ trẻ ngày vừa thừa vừa thiếu Thừa thông tin giải trí, giật gân vô bổ, chí độc hại mà thiếu thông tin nghiêm túc, có tính phát hiện, khai sáng, cảnh báo, có ý nghĩa định hướng nghề nghiệp Báo chí phát triển “nóng” thiếu chiều sâu, thiếu đỉnh cao Có không tờ báo coi nhẹ chức thông tin, phản biện xã hội mà lại trọng tính chất giải trí, thương mại, chạy theo thị hiếu tầm thường độc giả Sự tiếp cận giới trẻ loại hình báo chí cân đối Chính cá nhân cần có định hướng đắn văn hóa đọc Tiếp nhận thông tin thống từ báo mạng điện tử cách chủ động, có chọn lọc  Tăng cường vai trò quản lý nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp báo mạng điện tử phát huy vai trò nhà trường, gia đình việc giáo dục văn hoá đọc cho hệ trẻ nói chung sinh viên nói riêng KẾT LUẬN Nhìn chung, báo mạng điện tửtác động lớn với định hướng nghề nghiệp sinh viên năm cuối Sự tác động bao gồm mặt tích cực tiêu cực Sinh viên: Đặng Thị Thảo_B12DCPT041Page 11 BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ Những năm gần đây, phát triển nhảy vọt mạng Internet phương tiện in ấn, nghe nhìn kéo theo “bùng phát” nhiều loại hình báo chí thông tin, nguồn thông tin mạng Giới trẻ nông thôn tiếp cận với nguồn thông tin phong phú này, thiếu niên thành phố có điều kiện nhanh nhạy đón bắt nguồn thông tin ngày báo chí, đặc biệt mạngbáo mạng điện tử có ảnh hưởng lớn giới sinh viên, việc định hướng thông tin cho có ý nghĩa giáo dục, nâng cao hiểu biết nhiều mặt góp phần trau dồi đạo đức, nhân cách tuyên truyền cho lối sống lành mạnh giới trẻ phải trở mục tiêu cần coi trọng thường xuyên loại hình báo chí, tờ báođối tượng giới trẻ nói chung sinh viên nói riêng Đi đôi với việc nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội tờ báo, hiệu đọc báo phụ thuộc vào ý thức biết khai thác thông tin phù hợp với loại đối tượng Mỗi cá nhân cần có định hướng rõ ràng, chọn lọc tờ báo có nguồn thông tin bổ ích, phù hợp với nhu cầu, mục đích Sinh viên: Đặng Thị Thảo_B12DCPT041Page 12 ... TÁC ĐỘNG CỦA BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ VỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 4.1 Tác động tích cực báo mạng điện tử với định hướng nghề nghiệp sinh viên Với. .. CHƯƠNG II: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI 2.1 Tác động gia đình tới định hướng nghề nghiệp sinh viên Gia đình nhân tố quan trọng định hướng người sinh viên. .. phân tích tác động báo mạng điện tử vấn đề định hướng nghề nghiệp sinh viên Đề tài mong muốn góp phần sáng tỏ thực trạng, yếu tố tác động báo mạng điện tử việc định hướng nghề nghiệp sinh viên Từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Những tác động của báo mạng điện tử đối với định hướng nghề nghiệp của sinh viên năm cuối , Những tác động của báo mạng điện tử đối với định hướng nghề nghiệp của sinh viên năm cuối , Những tác động của báo mạng điện tử đối với định hướng nghề nghiệp của sinh viên năm cuối , CHƯƠNG II: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI, CHƯƠNG III: NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ VỚI VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay